EU:n veronkiertodirektiivi

Viitala, Tomi

Verotus 4/2016 s. 336
2.9.2016
Asiantuntija-artikkeli
Alkuperäinen julkaisupäivä: 2.9.2016

Tiivistelmä

EU:n veronkiertodirektiivistä (Anti-tax avoidance directive) saavutettiin poliittinen yhteisymmärrys vain kaksi päivää ennen Ison-Britannian Brexit-äänestystä. Direktiivi sisältää viisi veronkierron tai aggressiivisen verosuunnittelun vastaista toimenpidettä (korkovähennysrajoitukset, maastapoistumisverotus, yleinen väärinkäytössäännös sekä väliyhteisö- ja hybridisäännökset). Artikkelissa tarkastellaan veronkiertodirektiivin tavoitteita ja sisältöä sekä arvioidaan sen vaikutuksia Suomen verolainsäädäntöön. Lehti on luettavissa syyskuussa 2017.