Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Pääsy PDF-dokumenttiin vaatii sisäänkirjautumisen.

Korkeimman hallinto-oikeuden ennakkoratkaisupyyntö lähdeveroasiassa

Äimä, Marina

Verotus 5/2007 s. 502–514

Asiantuntija-artikkeli
Alkuperäinen julkaisupäivä: 5.11.2007

Tiivistelmä

Artikkelissa käsitellään KHO:n uusinta veroasiassa Euroopan yhteisöjen tuomioistuimelle tekemää ennakkoratkaisupyyntöä. Asiassa on kysymys tilanteesta, jossa Luxemburgissa asuva ja Suomessa rajoitetusti verovelvollinen SICAV-muotoinen yhtiö sai Suomesta osinkoja Suomessa rekisteröidyltä kokonaan omistamaltaan osakeyhtiöltä. Valituksessa on vedottu Euroopan yhteisön perustamissopimuksen sijoittautumisvapautta ja pääomien vapaata liikkumisoikeutta turvaaviin artikloihin ja katsottu, että nämä estävät valituksen tilanteessa lähdeveron perimisen osingosta siitä huolimatta, että lähdeverolain ja Suomen ja Luxemburgin välisen verosopimuksen mukaan Suomella olisi ollut tässä tapauksessa oikeus lähdeveron perimiseen. Perusteena valitukselle oli se, että Suomen sisäisen lainsäädännön mukaan osingosta ei tällaisessa tilanteessa olisi verotettu ja lisäksi se, että vaikka SICAV-yhtiötä ei mainita emo-tytäryhtiödirektiivin sovellutusalaan kuuluvien yhtiöiden luettelossa, SICAV-yhtiöllä on kuitenkin oikeus nauttia perustamissopimuksen turvaamista oikeuksista. Artikkelissa kuvataan varsin monitahoista oikeudellista ongelmaa, joka on ennakkoratkaisupyynnön tekemisen taustana. Vaikka ennakkoratkaisupyynnössä ei ole riitautettu direktiivin pätevyyttä, on arvioitu, että yhteisöjen tuomioistuin asiaa käsitellessään saattaa joutua ottamaan kantaa myös direktiivin pätevyyteen. Tällaisen kysymyksenasettelun esittäminen on jo saanut kansainvälistäkin huomiota.

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.