Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Sijoitusrahastojen verotuksesta ja TVL 20 a §:n sääntely

Edilex Verohallituksen diarioidut ohjeet 30.6.2022
Alkuperäinen julkaisupäivä: 22.6.2022

Tiivistelmä

Ohjeessa käsitellään kotimaisten ja ulkomaisten sijoitusrahastojen sekä erikoissijoitusrahastojen tuloverotusta, verovapauden edellytyksiä sekä verovelvollisen selvitysvelvollisuutta huomioon ottaen 1.1.2020 alkaen sovelletut tuloverolain (1535/1992, TVL) ja rajoitetusti verovelvollisen tulon verottamisesta annetun lain (627/1978, lähdeverolaki) sijoitusrahastoja koskevien säännösten muutokset. Ohjeessa käsitellään myös lyhyesti ulkomaisten sijoitusrahastojen verotusta, jos ne eivät täytä tuloverolain verovapaussääntelyn edellytyksiä. Korkeimmassa hallinto-oikeudessa (KHO) on vireillä useita TVL 20 a §:n tulkintaa koskevia asioita, mukaan lukien sopimusperusteisuuden edellytystä koskevia valituksia ulkomaisten trustimuotoisten rahastojen osalta. Ohjetta tullaan päivittämään laajemmin sopimusperusteisuutta koskevan edellytyksen osalta KHO:n antamien päätösten jälkeen. Ohjetta sovelletaan 1.1.2020 ja sen jälkeen alkavien verovuosien verotuksessa.

    Lisätiedot
  • Dnro VH/3253/00.01.00/2022, korvattu ohjeella VH/6514/00.01.00/2022

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.