Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Kapitalisaatiosopimuksen verotus

Edilex Verohallituksen diarioidut ohjeet 14.1.2021
Alkuperäinen julkaisupäivä: 1.1.2021

Tiivistelmä

Kapitalisaatiosopimuksella tarkoitetaan vakuutusyhtiön kanssa tehtyä henkivakuutusluokkaan 6 kuuluvaa säästämis- tai sijoittamissopimusta. Tässä ohjeessa käsitellään kapitalisaatiosopimuksen verotusta luonnollisen henkilön tuloverotuksessa ja yhteisön tuloverotuksessa lukuun ottamatta vakuutuslaitosten ja luotto- ja rahalaitosten tuloverotusta. Ohjeessa käsitellään lisäksi kapitalisaatiosopimusta ennakkoperinnässä, perintö- ja lahjaverotuksessa sekä varainsiirtoverotuksessa. Ohjetta on päivitetty 1.1.2021 voimaan tulleen tuloverolain (1535/1992) 9 §:n muutoksen vuoksi. TVL 9 §:n 1 momentin 1 kohdan perusteella ulkomainen yhteisö on yleisesti verovelvollinen Suomessa sijaitsevan johtopaikan perusteella. Uuden TVL 9 §:n 9 momentin mukaan mitä muussa tuloverolainsäädännössä säädetään suomalaisista yhteisöistä tai kotimaisista yhteisöistä, sovelletaan myös ulkomailla perustettuun tai rekisteröityyn yhteisöön, jonka tosiasiallinen johtopaikka sijaitsee Suomessa. Muutettua TVL 9 §:ä sovelletaan ensimmäisen kerran verovuonna 2021. Päivityksen yhteydessä luvun kieliasua on myös täsmennetty.

Aihealueet
    Lisätiedot
  • Dnro VH/8210/00.01.00/2020, korvaa ohjeen VH/2572/00.01.00/2019

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.