Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Alusten polttoaineiden verottomuus

Edilex Verohallituksen diarioidut ohjeet 13.1.2021
Alkuperäinen julkaisupäivä: 1.1.2021

Tiivistelmä

Tässä ohjeessa käsitellään vesialusten kuluttamien polttoaineiden valmisteverokohtelua. Muussa kuin yksityisessä huviliikenteessä käytettävien alusten, kauppa- ja viranomaisalusten sekä kaupalliseen kalastukseen käytettyjen kalastusalusten, polttoaineet ovat valmisteverottomia ja huoltovarmuusmaksuttomia. Verottomuus toteutetaan yleensä palauttamalla hakemuksesta alusliikenteen harjoittajalle polttoaineesta suoritettu valmistevero. Tietyille, nestemäisten polttoaineiden valmisteverosta annetussa asetuksessa mainituille, aluksille saa polttoaineen kuitenkin luovuttaa suoraan verottomana valtuutetun varastonpitäjän verottomasta varastosta. Verohallinto vahvistaa puolivuosittain nestemäisten polttoaineiden valmisteverosta annetussa laissa (1472/1994) erikseen mainituista tuotteista sekä niitä korvaavista tuotteista palautettavan valmisteveron määrän, eli ns. palautustason. Tätä ohjetta on päivitetty, koska valmisteverotuksen verotusmenettelyyn on sovellettu oma-aloitteisten verojen verotusmenettelystä annettua lakia 1.1.2021 lukien. Ohjeen pykäläviittaukset on tarkastettu vastaamaan uutta sääntelyä. Lisäksi ohjeen tekstiä on eräiltä osin muokattu aiempaa selkeämmäksi ja palautusmenettelyllä toteutettavaa verottomuutta koskevaa kohtaa on täsmennetty. Ohjeen viimeinen kappale koskien valmisteverotukseen liittyvän verolainsäädännön soveltamista on poistettu kokonaan. Ohje korvaa alusten polttoaineiden verottomuutta koskevan Verohallinnon 2.8.2019 päivätyn ohjeen.

Aihealueet
    Lisätiedot
  • Dnro VH/8471/00.01.00/2020, korvaa ohjeen VH/1632/00.01.00/2019.

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.