Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Raportoitavat rajat ylittävät järjestelyt

Edilex Verohallituksen diarioidut ohjeet 4.5.2020
Alkuperäinen julkaisupäivä: 30.4.2020

Tiivistelmä

Tässä ohjeessa käsitellään palvelun tarjoajan tiedonantovelvollisuutta ja verovelvollisen ilmoitusvelvollisuutta koskevan raportoitavista rajat ylittävistä järjestelyistä verotuksen alalla annetun lain (1559/2019) ja verotusmenettelystä annettuun lakiin tehtyjä muutoksia koskevan sääntelyn tulkintaan liittyviä kysymyksiä. Verohallinnolle on ilmoitettava raportoitavista järjestelyistä annetun lain nojalla rajat ylittävät järjestelyt, joissa voi olla veron välttämisen tai veron kiertämisen piirteitä. Lain soveltamisalaan kuuluvissa järjestelyissä on kyse verosuunnittelurakenteista, joissa on jokin kansainvälinen ulottuvuus. Laki raportoitavista rajat ylittävistä järjestelyistä verotuksen alalla tuli voimaan 1.1.2020. Uudella sääntelyllä on toteutettu direktiivin (EU) 2018/822 (ns. virka-apudirektiivin 2011/16/EU muutos, DAC6-direktiivi) edellyttämä tiettyjä rajat ylittäviä verosuunnittelurakenteita koskeva ilmoitusvelvollisuus. Direktiivin tarkoituksena on parantaa Euroopan unionin jäsenvaltioiden veroviranomaisten tiedonsaantia rajat ylittävistä verosuunnittelujärjestelyistä, joissa voi olla veron kiertämisen tai välttämisen elementtejä.

Aihealueet
    Lisätiedot
  • Dnro VH/1283/00.01.00/2020

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.