Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Peitelty osinko

Edilex Verohallituksen diarioidut ohjeet 4.6.2019
Alkuperäinen julkaisupäivä: 27.5.2019

Tiivistelmä

Peitellyllä osingolla tarkoitetaan osingonjaon muotovaatimukset sivuuttaen tapahtuvaa osakeyhtiön varojen siirtämistä osakastaholle tavalla, joka todelliselta luonteeltaan on voitonjakoa. Peiteltyä osinkoa koskevat säännökset voivat tulla sovellettaviksi, jos yhtiön osakas on osakasasemansa perusteella saanut yhtiön kanssa tekemästään sopimuksesta sellaista taloudellista etua, jota ei riippumattomien osapuolten välillä olisi syntynyt. Tässä ohjeessa käsitellään osakkaan ja yhtiön kannalta esimerkinomaisesti niitä tilanteita, joissa peiteltyä osinkoa voidaan verotuksessa katsoa muodostuvan. Ohjeen lukua 4.5 on päivitetty 27.5.2019 osakeyhtiölain muutoksen vuoksi. Muutos tulee voimaan 1.7.2019 ja sen tarkoituksena on osakeyhtiön vähimmäispääomavaatimuksen poistaminen. Ohjetta tullaan päivittämään yhteisöjen tulolähdejaon poistamisen vuoksi loppuvuonna 2019.

Aihealueet
    Lisätiedot
  • Dnro VH/1949/00.01.00/2019, korvaa ohjeen A122/200/2018.

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.