Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Verkkokoulutukset

Ristaniemi Michael: Menesty yritysjuristina (Yritysjuristin verkkokoulutusohjelman aloitusmoduuli)

Miten ottaa liikejuristin rooli haltuun? Miten menestyä yritysjuristina? Mistä yritysjuristi saa tukea? Kouluttajana Michael Ristaniemi, Legal Counsel, Metsä Group

Verkkokoulutus on osa Yritysjuristin verkkokoulutusohjelmaa, mutta sen voi hankkia myös erikseen.

Kouluttaja:

Michael Ristaniemi, Legal Counsel, Metsä Group
Michael Ristaniemi on Metsä Groupin yritysjuristi, jonka tämänhetkisiin erityisiin kiinnostuksen kohteisiin kuuluu yritysvastuullisuus ja corporate governance. Hän viimeistelee kilpailuoikeudellista väitöskirjaa, johon liittyen vietti vajaan vuoden UC Berkeleyn yliopistossa vierailevana tutkijana. Ristaniemi on aiemmin työskennellyt myös Cargotecin ja Outotecin lakiosastoilla.

Tilaa

Vanhala Anne: Yhtiöoikeudelliset kysymykset (Yritysjuristin verkkokoulutusohjelma)

Tietopaketti yhtiöoikeuden kysymyksistä

Yhtiöoikeudelliset kysymykset -verkkokoulutus on noin 40 minuutin mittainen tehokas perehdytys yhtiöoikeudellisiin kysymyksiin. Erityisesti liikejuristeille suunnattu koulutus on osa Yritysjuristin verkkokoulutusohjelmaa. Jos haluat perehtyä vain yhtiöoikeuden kysymyksiin, voit hankkia tämän koulutusmoduulin erikseen. 


Koulutuksessa käydään läpi:

 • osakeyhtiöiden yleiset periaatteet, päätöksentekorakenne, konserniulottuvuus sekä yksityisen ja julkisen osakeyhtiön erot
 • mitä yritysjuristin tulee ottaa huomioon yrityksen päivittäisessä päätöksenteossa yhtiöoikeuden näkökulmasta
 • mitä tulee huomioida yritysjärjestelyiden ja niiden vaatimien yhtiöoikeudellisten päätösten osalta
 • millaisiin riskeihin yritysjuristin tulee varautua
 • miten yritysjuristin tulee neuvoa esimerkiksi yrityksen johtoa toimimaan oikein liiketoiminnan pyörittämisessä ja päätöksenteossa
 • mitkä ovat tyypillisimpiä kysymyksiä, joihin yhtiöoikeus antaa vastauksen.

Kouluttaja, OTM, MBA Anne Vanhala, Bonfide Oy, on toiminut juristina erilaisissa liikejuridiikan tehtävissä yli kymmenen vuoden ajan. Vuosien varrella hän on toiminut neuvonantajana yhtiöoikeuteen, verotukseen, yritysvastuuseen ja complianceen liittyvissä kysymyksissä. Hän työskentelee toimitusjohtajana Bonfide Oy:ssä, jossa hän avustaa ja kouluttaa yrityksiä juridiikkaan ja yritysvastuuseen liittyvissä kysymyksissä. 

Tilaa

Vanhala Anne: Yritysvastuu-verkkokoulutus (Yritysjuristin verkkokoulutusohjelma)

Yritysvastuu juristin tontilla

Yritysvastuu liikejuristin työssä -verkkokoulutus on noin 40 minuutin mittainen tehokas perehdytys yritysvastuun kysymyksiin. Erityisesti liikejuristeille suunnattu koulutus on osa Yritysjuristin verkkokoulutusohjelmaa. Jos haluat perehtyä vain yritysvastuun kysymyksiin, voit hankkia tämän koulutusmoduulin erikseen.

Yritysvastuu tuottaa organisaatioille tutkitusti seuraavanlaisia hyötyjä:

 • Se kehittää riskienhallintaa ja resurssien käyttöä.
 • Se vahvistaa yrityksen mainetta ja brändiä.
 • Vastuullinen yritys on houkutteleva työnantaja.
 • Vastuullisessa yrityksessä työskentelee yleensä sitoutuneempia ja motivoituneempi työntekijöitä.
 • Vastuulliset toimintatavat auttavat rahoituksen saamisessa ja pääomakustannusten madaltamisessa.

Nämä yritysvastuun monet hyödyt on hyvä pitää mielessä yrityksen sisäisessä neuvonannossa. Usein punnittavana ovat vaihtoehdot, joista toinen venyttää lain rajoja ja voivat tuoda pikavoittoja, kun taas lain hengen mukaan toimiminen voi tuoda menestystä pitkällä aikajänteellä.

Yritysvastuun osalta ei ole olemassa yksiselitteistä lainsäädäntöä. Sen sijaan yritysvastuun osa-alueet vaativat yritysjuristilta hyppäämistä juridiikkalaatikon ulkopuolelle. Aihealueilla on kuitenkin tiivis yhteys yrityksiä sitovaan lainsäädäntöön, ja siksi yritysjuristin on hyvä ymmärtää, miten yritysvastuu liittyy hänen tonttiinsa.

Tässä koulutuksessa käydään läpi:

 • yritysvastuun kokonaisuutta, määritelmää ja viitekehyksiä
 • yritysvastuun hyötyjä yleisesti ja erityisesti liiketoiminnalle
 • yritysvastuuohjelman peruselementit ja -vaiheet
 • miten yritysvastuu tulee huomioida yrityksen arvoketjussa
 • yritysvastuuseen liittyviä riskejä ja yritysjuristin roolia "myrskyn silmässä"
 • tyypillisimpiä kysymyksiä, joita yritysvastuun teemoissa herää yrityksissä.


Kouluttaja Anne Vanhala, Bonfide Oy, on toiminut juristina erilaisissa liikejuridiikan tehtävissä yli kymmenen vuoden ajan. Vuosien varrella hän on toiminut neuvonantajana yhtiöoikeuteen, verotukseen, yritysvastuuseen ja complianceen liittyvissä kysymyksissä. Hän työskentelee toimitusjohtajana Bonfide Oy:ssä, jossa hän avustaa ja kouluttaa yrityksiä juridiikkaan ja yritysvastuuseen liittyvissä kysymyksissä.

Tilaa

Romppainen Leena: Verotuskysymykset (Yritysjuristin verkkokoulutusohjelma)

Mikä on "tavanomainen henkilökuntaetu"? Milloin kulut tai ALV:n voi vähentää? Miten veroasiat tulee huomioida yritysjärjestelyissä? Entä osto- ja myyntisopimuksissa tai yrityksen sisäisissä sopimuksissa? Miten valita siirtohinnoittelussa oikea hintataso ja hinnoittelumenetelmä?

Kouluttaja Leena Romppainen, Castren & Snellman, käy havainnollisesti läpi verotuskysymykset, jotka yritysjuristin on syytä hallita menestyäkseen työssään. Koulutus sopii hyvin myös muille, jotka haluavat hyvät perustiedot yritysten verokysymyksistä.

Sisällysluettelo:

 • Juristin työn liittymäkohdat verotuskysymyksiin
 • Verotuskysymysten merkitys
 • Veroriskien hallinnointi
 • Tyypillisiä veroriskitilanteita
 • Konsernin sisäiset sopimukset

Verkkokoulutus on osa Yritysjuristin verkkokoulutusohjelmaa, mutta sen voi hankkia myös erikseen.

Kouluttaja:

Leena Romppainen, Senior Councel, asianajaja, Castren & Snellman

Leena Romppainen (asianajaja, varatuomari) on työskennellyt erityisesti yritysverotukseen liittyvien asiakastoimeksiantojen parissa usean vuosikymmenen ajan. Hän on työskennellyt myös tuomioistuimissa veroasioita käsittelevänä oikeuden jäsenenä, viimeksi vuoden määräaikaisessa virassa korkeimmassa hallinto-oikeudessa oikeusneuvoksena. Työssään Asianajotoimisto Castrén & Snellman Oy:ssä Leena neuvoo suomalaisia ja ulkomaalaisia asiakkaita erityisesti yrityskauppoihin ja arvonlisäverotukseen liittyvissä kysymyksissä sekä muiden yritystoimintaan liittyvien verokysymysten ratkaisuissa.

Tilaa

Setälä, Maria: Työoikeudelliset kysymykset (Yritysjuristin verkkokoulutusohjelma)

Mitä HR:n ja esimiehen tulisi ymmärtää työpaikan laeista? Mitä työehtosopimusta tulee soveltaa ja ketä se sitoo? Mikä on paikallinen sopimus? Mikä määrää työntekijän työsuhteen ehdot? Mitkä ovat direktio-oikeuden rajat? Miten huolehtia mm. tasapuolisen kohtelun velvoitteesta? Miten yhteistoiminta tulee organisaatiossa järjestää? Millaisia riskejä työoikeuteen liittyy?

Verkkokoulutus perehdyttää työoikeuden periaatteisiin ja tyypillisiin yrityksissä vastaan tuleviin työoikeudellisiin kysymyksiin. Kouluttaja Maria Setälä, HR Legal Services Oy:stä kiteyttää työsuhteita säätelevät juridiset kulmakivet ja havainnollistaa ydinasioita tapausesimerkkien ja pohdintatehtävien kautta. 

Koulutuksessa käydään tiiviisti läpi:

 • työoikeuden yleiset periaatteet ja normilähteiden hierarkia: lait, tes, paikalliset sopimukset, työsopimukset, vakiintunut ja sopimuksen veroinen käytäntö, ohjeet ja pelisäännöt ja työnantajan määräykset
 • työnantajan ja työntekijän oikeudet ja velvoitteet (mm. direktio-oikeus, ohjaus- ja perehdytysvelvollisuus, tasapuolinen kohtelu, syrjinnän kielto, työturvallisuusvelvoitteet,
 • työsopimukset ja niiden muuttaminen
 • työoikeuteen liittyvät riskit, liittyen esimerkiksi yhteistoimintaan ja työsuhteiden päättämistilanteisiin.

Ydinasioita havainnollistetaan tapausesimerkkien ja liiketoiminnan arkeen sitoutuvien pohdintatehtävien kautta. Verkkokoulutuksen kesto on noin tunti.

Verkkokoulutus on osa Yritysjuristin verkkokoulutusohjelmaa, mutta sen voi hankkia myös erikseen.

Kouluttaja:

Maria ”Maisa” Setälä, Lawyer, Senior Consultant, HR Legal Services Oy

Maria Setälä (OTM, tradenomi) on työoikeuden ja järkevän johtamisen ammattilainen. Lähes kymmenen vuoden kokemus konsultoinnissa, modernissa lakitoimistossa ja HR päällikkönä ovat antaneet käytännönläheisen lähestymistavan, jolla yhdistetään liiketoiminnan tavoitteet, työsuhdejuridiset reunaehdot ja hyvä johtaminen.

Tilaa

Kuusniemi Leena: Tietosuojakysymykset (Yritysjuristin verkkokoulutusohjelma)

Mikä on henkilötieto ja mikä ei? Mitä henkilötietojen osalta pitää selvittää? Miten huolehtia tietosuojavelvoitteista?

Noin tunnin mittaisessa koulutuksessa Legal Advisor Leena Kuusniemi käy selkeästi ja vakuuttavasti läpi:

 • tietosuoja-asetuksen velvoitteita henkilötietojen käsittelylle
 • mihin tulee kiinnittää huomio sopimuksissa
 • mitä tulee huomioida oman henkilöstön osalta
 • miten resursoida tietosuojasta huolehtiminen
 • mistä voi hankkia syventävää lisätietoa.

Koulutus on osa Yritysjuristin verkkokoulutusohjelmaa, mutta sen voi hankkia myös erikseen.

Kouluttaja:

Leena Kuusniemi, Legal Advisor, Leegal

Tilaa

Lintunen Kai: Sopimusoikeudelliset kysymykset (Yritysjuristin verkkokoulutusohjelma)

Onko sopimus syntynyt? Mikä on sakkojen tai takuun merkitys sopimuksessa Verkkokoulutus käy läpi tiiviisti ja tehokkaasti sopimusoikeuden periaatteet. 

Noin 40 minuutin mittainen verkkokoulutus opettaa:

 • ymmärtämään yritysjuristin keskeisen roolin sopimuksellisten riskien hallinnassa
 • sopimusoikeuden merkityksen yrityksen toiminnassa
 • miten sopimukset sopimusoikeudellisesti syntyvät
 • sopimusperusteisten vastuiden lähtökohdat
 • sopimusrikkomusten vastuiden seuraamukset
 • sopimusperusteisten vahingonkorvausten määräytymisen
 • keskeiset yrityksen vastuunrajoituskohdat sopimuksissa
 • sopimussakon, viivästyssakon, sanktioiden ja takuun merkityksen sopimuksessa
 • millaisia kysymyksiä sopimuksista yrityksen muut asiantuntijat yleensä esittävät ja miten niihin voi vastata.

Kouluttaja Kai Lintunen, Accountor Holding Oy, havainnollistaa asioita esimerkkien ja oppimista syventävien harjoitustehtävien avulla.

Verkkokoulutus on osa Yritysjuristin verkkokoulutusohjelmaa, mutta sen voi hankkia myös erikseen. Koulutuksesta on liikejuristin lisäksi hyötyä myös muille, jotka haluavat oppia sopimusoikeuden periaatteet ja roolin yrityksissä.

Kouluttaja:

Kai Lintunen, Senior Legal Councel, Accountor Holding Oy

Kai Lintunen (OTK, KTM, MLE) on juridiikan ja talouden moniottelija, jolla on yli 15 vuoden työkokemus sopimusjuridiikasta, yritysjärjestelyistä ja ICT-palveluista. Kai on toiminut myös Compliance Managerina ja Commercial Managerina sekä tukenut sopimusten ja teknologioiden riskienhallintaan ja tietoturvaan liittyvien mallien kehittämistä. Kai työskentelee Accountor Holding Oy:ssä Senior Legal Counselina viemässä taloushallinnon palveluita digitaaliselle aikakaudelle.

Tilaa

Aalto-Setälä Ilkka: Kilpailuoikeudelliset kysymykset -verkkokoulutus

Mitä yritysjuristin tulee tietää kilpailuoikeudesta?

Tämä videokoulutus on tehokas perehdytys yrityksissa vastaan tuleviin kilpailuoikeudellisiin kysymyksiin, ja sen voi käydä läpi noin 40 minuutissa. Kouluttajana toimii Asianajotoimisto Boreniuksen kilpailuoikeuspraktiikan vetäjä, asianajaja, Ilkka Aalto-Setälä.

Koulutus vastaa muun muassa seuraaviin kysymyksiin:

 • Mitä kilpailulainsäädännöstä on olennaista ymmärtää?
 • Millainen keskustelu kilpailijoiden kanssa on sallittua ja millainen kiellettyä?
 • Miten ohjeistaa henkilöstö, jotta kielletyltä keskustelulta ja yhteistyöltä vältytään?
 • Millaisia sanktioita kilpailurikkomuksista on tuomittu?

Erityisesti liikejuristeille suunnattu koulutus on osa Yritysjuristin verkkokoulutusohjelmaa. Jos haluat perehtyä vain kilpailuoikeudellisiin kysymyksiin, voit hankkia tämän koulutusmoduulin erikseen.

Kouluttaja:

Ilkka Aalto-Setälä, asianajaja, Asianajotoimisto Borenius

Ilkka Aalto-Setälällä (asianaja, osakas) on neljännesvuosisadan kokemus kilpailuoikeudellisesta asianajosta. Hän johtaa Boreniuksen EU- ja kilpailuoikeusryhmää ja Suomen Asianajajaliiton kilpailuoikeudellista asiantuntijaryhmää. Viimeisin kansainvälinen tunnustus on nimeäminen Legal500 Hall of Fame –kategoriaan Suomessa.

Tilaa

Kokkonen, Kaisa: Talouden kokonaisuus (Yritysjuristin verkkokoulutusohjelma)

Verkkokoulutus perehdyttää talouden kokonaisuuteen, tilinpäätökseen ja hyvään hallintotapaan. Kouluttaja Kaisa Kokkosen johdolla käydään selkeästi läpi eri tunnusluvut ja yritystalouden periaatteet. Noin 40 minuutin mittainen koulutus sisältää harjoituksia, jotka auttavat painamaan opittua mieleen.

Verkkokoulutus on osa Yritysjuristin verkkokoulutusohjelmaa, mutta sen voi hankkia myös erikseen.

Kouluttaja:

KTM, HT tilintarkastaja Kaisa Kokkonen, Akeba Oy

Kaisalla on yli 25 vuoden kokemus talousjohtamisesta mm. Hackman Oyj:stä ja Talentum Oyj:stä. Viimeiset kahdeksan vuotta Kaisa on konsultoinut yrityksiä monipuolisesti talousjohtamisesta oman yrityksensä, Akeba Oy:n kautta.

Tilaa

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.