Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Selaa vuosihakemistoa

Vuosihakemisto, 2023

83 hakuosumaa

Näytä: 20 | 50 tulosta.

 • Säädökset > Valtiosopimukset
  82/2023
  Ulkoministeriön asetus Etiopian kanssa vesisektorin yhteisöpohjaisen ohjelman neljättä vaihetta koskevan sopimuksen muutoksesta (Julkaistu: 21.12.2023)
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  81/2023
  Ulkoministeriön asetus Etiopian kanssa maanhallintasektorin tukemisesta tehdystä toisen vaiheen sopimuksen muutoksesta (Julkaistu: 21.12.2023)
 • Säädökset > Valtiosopimukset SopS 79-80/2023 Maailmanlaajuinen yleissopimus korkeakoulututkintojen tunnustamisesta
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  79/2023
  Laki korkeakoulututkintojen tunnustamisesta tehdystä maailmanlaajuisesta yleissopimuksesta (Julkaistu: 20.12.2023)
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  78/2023
  Ulkoministeriön asetus Mosambikin kanssa Suomen tuesta opetussektorin yhteisrahastolle FASE tehdystä sopimuksesta (Julkaistu: 14.12.2023)
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  77/2023
  Valtioneuvoston asetus Suomen tasavallan ja Venäjän federaation välisen rajat ylittävän yhteistyön edistämisestä Suomen tasavallan ja Venäjän federaation hallituksen välillä tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta annetun valtioneuvoston asetuksen kumoamisesta (Julkaistu: 4.12.2023)
 • Säädökset > Valtiosopimukset SopS 76/2023 Sopimus Pohjois-Atlantin liitossa toimivien kolmansien valtioiden edustustojen ja edustajien asemasta (Brysselin sopimus)
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  75/2023
  Valtiovarainministeriön ilmoitus veropohjan rapautumisen ja voitonsiirron estämiseksi verosopimuksiin toteuttavista toimenpiteistä tehdyn monenvälisen yleissopimuksen voimaantulosta Armenian tasavallassa (Julkaistu: 27.11.2023)
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  74/2023
  Valtioneuvoston asetus ihmishengen turvallisuudesta merellä vuonna 1974 tehdyn kansainvälisen yleissopimuksen liitteeseen ja eräisiin liitteeseen liittyviin säännöstöihin ja yleissopimukseen liittyvään vuoden 1988 lisäpöytäkirjan liitteeseen sekä vuoden 1966 kansainväliseen lastiviivayleissopimukseen liittyvään vuoden 1988 pöytäkirjan liitteeseen tehdyistä muutoksista (Julkaistu: 20.11.2023)
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  73/2023
  Valtioneuvoston asetus kansainvälisen meriliikenteen helpottamista koskevan yleissopimuksen liitteen muutosten voimaansaattamisesta (Julkaistu: 20.11.2023)
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  72/2023
  Työ- ja elinkeinoministeriön ilmoitus Suomen tasavallan ja Venäjän federaation välisen rajat ylittävän yhteistyön edistämisestä Suomen tasavallan ja Venäjän federaation hallituksen välillä tehdyn sopimuksen irtisanomisesta (Julkaistu: 14.11.2023)
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  71/2023
  Valtioneuvoston asetus Etelämannerta koskevaan sopimukseen liittyvän ympäristönsuojelupöytäkirjan liitteen V alaisista toimenpiteistä (Julkaistu: 14.11.2023)
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  70/2023
  Ympäristöministeriön ilmoitus Ahvenanmaan maakuntapäivien hyväksynnästä vuoden 1992 Itämeren alueen merellisen ympäristön suojelua koskevan yleissopimuksen III liitteen II osan muutoksista annetun valtioneuvoston asetuksen voimaantulolle maakunnassa (Julkaistu: 8.11.2023)
 • Säädökset > Valtiosopimukset SopS 68–69/2023 Sopimus Suomen tasavallan hallituksen ja Viron tasavallan hallituksen välillä yhteisvastuutoimenpiteistä kaasun toimitusvarmuuden turvaamiseksi
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  68/2023
  Laki yhteisvastuutoimenpiteistä kaasun toimitusvarmuuden turvaamiseksi Viron kanssa tehdystä sopimuksesta (Julkaistu: 7.11.2023)
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  67/2023
  Ulkoministeriön ilmoitus Ulkoministeriön ilmoitus vuoden 2000 AKT–EU-kumppanuussopimuksen määräyksien soveltamisen jatkamisesta (Julkaistu: 6.11.2023)
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  66/2023
  Valtioneuvoston asetus alusten aiheuttaman meren pilaantumisen ehkäisemisestä vuonna 1973 tehtyyn kansainväliseen yleissopimukseen liittyvän vuoden 1978 pöytäkirjan I liitteeseen tehtyjen muutosten voimaansaattamisesta (Julkaistu: 1.11.2023)
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  65/2023
  Valtioneuvoston asetus alusten aiheuttaman meren pilaantumisen ehkäisemisestä vuonna 1973 tehtyyn kansainväliseen yleissopimukseen liittyvän vuoden 1978 pöytäkirjan II liitteeseen tehtyjen muutosten voimaansaattamisesta (Julkaistu: 1.11.2023)
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  64/2023
  Ulkoministeriön asetus Tansanian osallistavan istutusmetsäohjelman toisen vaiheen tukemisesta Tansanian kanssa tehdyn sopimuksen muuttamisesta (Julkaistu: 26.10.2023)
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  63/2023
  Ulkoministeriön ilmoitus Ulkoministeriön ilmoitus vuoden 2000 AKT-EU-kumppanuussopimuksen määräyksien soveltamisen jatkamisesta (Julkaistu: 6.10.2023)

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.