Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Selaa vuosihakemistoa

Vuosihakemisto, 2022

80 hakuosumaa

Näytä: 20 | 50 tulosta.

1 - 50 51 - 80
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  80/2022
  Valtioneuvoston asetus pakattujen vaarallisten aineiden kuljetuksia ro-ro-aluksissa Itämerellä koskevan yhteisymmärryspöytäkirjan voimaansaattamisesta (Julkaistu: 27.12.2022)
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  79/2022
  Liikenne- ja viestintäministeriön ilmoitus vaarallisten tavaroiden kansainvälisistä tiekuljetuksista tehdyn sopimuksen (ADR) liitteiden A ja B määräyksiin tehdyistä muutoksista (Julkaistu: 20.12.2022)
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  78/2022
  Liikenne- ja viestintäministeriön ilmoitus ihmishengen turvallisuudesta merellä vuonna 1974 tehtyyn kansainväliseen yleissopimukseen liittyvään vuoden 2011 ESP-säännöstöön sekä kansainväliseen merenkulkijoiden koulutusta, pätevyyskirjoja ja vahdinpitoa koskevaan vuoden 1978 yleissopimukseen sekä siihen liittyvään STCW-säännöstöön tehdyistä muutoksista (Julkaistu: 20.12.2022)
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  77/2022
  Valtiovarainministeriön ilmoitus veropohjan rapautumisen ja voitonsiirron estämiseksi verosopimuksiin toteuttavista toimenpiteistä tehdyn monenvälisen yleissopimuksen voimaantulosta Etelä-Afrikan tasavallassa (Julkaistu: 19.12.2022)
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  76/2022
  Ulkoministeriön asetus Nepalin kanssa Nepalin opetussektoriohjelman kolmannesta vaiheesta tehdystä sopimuksesta (Julkaistu: 19.12.2022)
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  75/2022
  Ulkoministeriön asetus Etiopian kanssa maanhallintasektorin tukemisesta tehdystä toisen vaiheen sopimuksen muutoksesta (Julkaistu: 14.12.2022)
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  74/2022
  Liikenne- ja viestintäministeriön ilmoitus alusten haitallisten kiinnittymisenestojärjestelmien rajoittamisesta vuonna 2001 tehdyn kansainvälisen yleissopimuksen 1 ja 4 liitteisiin muutosten voimaantulosta (Julkaistu: 14.12.2022)
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  73/2022
  Ulkoministeriön asetus Etiopian kanssa opetussektorin tasa-arvoisen koulutuksen laadun parantamisohjelman teknisestä tuesta tehdystä sopimuksen muutoksesta (Julkaistu: 23.11.2022)
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  72/2022
  Liikenne- ja viestintäministeriön ilmoitus vaarallisten tavaroiden kansainvälisistä tiekuljetuksista tehdyn sopimuksen (ADR) liitteen A 1.5 luvun 1.5.1 kohdan mukaisesta monenkeskisestä sopimuksesta M344 annetun valtioneuvoston asetuksen voimaantulosta Ahvenanmaan maakunnassa (Julkaistu: 21.11.2022)
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  71/2022
  Liikenne- ja viestintäministeriön ilmoitus vaarallisten tavaroiden kansainvälisistä tiekuljetuksista tehdyn sopimuksen (ADR) liitteen A 1.5 luvun 1.5.1 kohdan mukaisesta monenkeskisestä sopimuksesta M343 annetun valtioneuvoston asetuksen voimaantulosta Ahvenanmaan maakunnassa (Julkaistu: 21.11.2022)
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  70/2022
  Laki Alankomaiden kuningaskunnan kanssa Alankomaiden Antillien osalta automaattisesta tietojenvaihdosta säästöjen tuottamista korkotuloista tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain kumoamisesta (Julkaistu: 15.11.2022)
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  69/2022
  Valtioneuvoston asetus Etelämannerta koskevaan sopimukseen liittyvän ympäristönsuojelupöytäkirjan liitteen V alaisista toimenpiteistä (Julkaistu: 7.11.2022)
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  68/2022
  Valtioneuvoston asetus vaarallisten tavaroiden kansainvälisistä tiekuljetuksista tehdyn sopimuksen (ADR) liitteen A 1.5 luvun 1.5.1 kohdan mukaisesta monenkeskisestä sopimuksesta M347 (Julkaistu: 1.11.2022)
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  67/2022
  Valtioneuvoston asetus vuoden 1992 Itämeren alueen merellisen ympäristön suojelua koskevan yleissopimuksen III liitteen II osan muutoksista (Julkaistu: 1.11.2022)
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  66/2022
  Ympäristöministeriön ilmoitus kansainvälisen kaupan kohteina olevia tiettyjä vaarallisia kemikaaleja ja torjunta-aineita koskevan ilmoitetun ennakkosuostumuksen menettelystä tehdyn Rotterdamin yleissopimuksen III liitteen muutosten voimaantulosta (Julkaistu: 21.10.2022)
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  65/2022
  Valtioneuvoston asetus Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Australian välisestä puitesopimuksesta (Julkaistu: 19.10.2022)
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  64/2022
  Laki Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Australian välillä tehdystä puitesopimuksesta  (Julkaistu: 19.10.2022)
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  63/2022
  Ulkoministeriön asetus Ukrainan opetussektorin kehittämisestä Ukrainan kanssa tehdyn sopimuksen muuttamisesta tehdystä sopimuksesta (Julkaistu: 17.10.2022)
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  62/2022
  Ulkoministeriön asetus Sambian kanssa Suomen tuesta Sambian pienten ja keskisuurten yritysten kasvun tukemiseksi tehdystä sopimuksen muutoksesta (Julkaistu: 13.10.2022)
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  61/2022
  Ulkoministeriön asetus Etelä-Afrikan tasavallan kanssa Suomen tuesta Eteläisen Afrikan Biotiedeverkosto SANBio:n tukihankkeelle tehdystä sopimuksen muutoksesta (Julkaistu: 13.10.2022)
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  60/2022
  Ulkoministeriön asetus investointituki kehitysmaille -rahoitusinstrumentilla rahoitettavista hankkeista Ghanan kanssa tehdystä puitesopimuksesta (Julkaistu: 13.10.2022)
 • Säädökset > Valtiosopimukset SopS 59/2022 Suomen tasavallan hallituksen valtuuttaman Suomen siviili-ilmailuviranomaisen liikenne- ja viestintäviraston sekä Ruotsin kuningaskunnan hallituksen valtuuttaman Ruotsin siviili-ilmailuviranomaisen Transportstyrelsenin sopimus valtion rajat ylittävästä toiminnasta
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  58/2022
  Valtioneuvoston asetus diplomaatti- ja virkapassin haltijoiden vapauttamisesta viisumivelvollisuudesta Thaimaan kanssa tehdystä sopimuksesta (Julkaistu: 7.9.2022)
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  57/2022
  Valtioneuvoston asetus yhteistyöstä puolustusmateriaalialalla Tanskan, Suomen, Norjan ja Ruotsin hallitusten välillä tehtyyn sopimukseen tehdystä vientivalvontaliitteestä (Julkaistu: 19.8.2022)
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  56/2022
  Ulkoministeriön asetus Etiopian kanssa maanhallintasektorin tukemisesta tehdystä toisen vaiheen sopimuksen muutoksesta (Julkaistu: 17.8.2022)
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  55/2022
  Valtiovarainministeriön ilmoitus Alankomaiden kuningaskunnan kanssa Alankomaiden Antillien osalta automaattisesta tietojenvaihdosta säästöjen tuottamista korkotuloista tehdyn sopimuksen irtisanomisesta Sint Maartenin osalta (Julkaistu: 9.8.2022)
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  54/2022
  Valtiovarainministeriön ilmoitus veropohjan rapautumisen ja voitonsiirron estämiseksi verosopimuksiin toteuttavista toimenpiteistä tehdyn monenvälisen yleissopimuksen voimaantulosta Kiinan kansantasavallassa (Julkaistu: 9.8.2022)
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  53/2022
  Valtioneuvoston asetus Tanskan, Suomen, Norjan ja Ruotsin välillä puolustusmateriaalialan teollisuuden yhteistyön tukemisesta tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain kumoamisesta annetun lain voimaantulosta (Julkaistu: 20.7.2022)
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  52/2022
  Laki Tanskan, Suomen, Norjan ja Ruotsin välillä puolustusmateriaalialan teollisuuden yhteistyön tukemisesta tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain kumoamisesta (Julkaistu: 20.7.2022)
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  51/2022
  Valtioneuvoston asetus Tanskan, Suomen, Norjan ja Ruotsin hallitusten välisestä yhteistyöstä puolustusmateriaalialalla tehtyyn sopimukseen Suomen, Norjan ja Ruotsin hallitusten välisestä huoltovarmuudesta tehdyn sopimustekstiliitteen muuttamisesta tehdystä sopimuksesta (Julkaistu: 20.7.2022)
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  50/2022
  Ulkoministeriön asetus Palestiinalaishallinnon kanssa Suomen tuesta Palestiinalaishallinnolle Mécanisme Palestino-Européen de Gestion et d’Aide Socio-économique -mekanismin kautta tehdystä sopimuksen muutoksesta (Julkaistu: 12.7.2022)
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  49/2022
  Ulkoministeriön ilmoitus Ulkoministeriön ilmoitus vuoden 2000 AKT-EU-kumppanuussopimuksen määräyksien soveltamisen jatkamisesta (Julkaistu: 7.7.2022)
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  48/2022
  Valtioneuvoston asetus diplomaattisten edustustojen, konsuliedustustojen tai kansainvälisissä hallitustenvälisissä järjestöissä toimivien edustustojen työntekijöiden perheenjäsenten ansiotyöstä Namibian kanssa tehdystä sopimuksesta (Julkaistu: 4.7.2022)
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  47/2022
  Laki diplomaattisten edustustojen, konsuliedustustojen tai kansainvälisissä hallitustenvälisissä järjestöissä toimivien edustustojen työntekijöiden perheenjäsenten ansiotyöstä Namibian kanssa tehdystä sopimuksesta (Julkaistu: 4.7.2022)
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  46/2022
  Valtioneuvoston asetus sijoitusten edistämisestä ja suojaamisesta Bulgarian kanssa tehdyn sopimuksen irtisanomisesta tehdystä sopimuksesta (Julkaistu: 21.6.2022)
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  45/2022
  Valtioneuvoston asetus sijoitusten edistämisestä ja suojaamisesta Puolan kanssa tehdyn sopimuksen irtisanomisesta tehdystä sopimuksesta (Julkaistu: 21.6.2022)
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  44/2022
  Ministeriön ilmoitus vaarallisten tavaroiden kansainvälisistä tiekuljetuksista tehdyn sopimuksen (ADR) liitteen A luvun 1.5 mukaisen monenkeskiseen sopimukseen M342 kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun asetuksen voimaantulosta Ahvenanmaan maakunnassa (Julkaistu: 15.6.2022)
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  43/2022
  Ministeriön ilmoitus vaarallisten tavaroiden kansainvälisistä tiekuljetuksista tehdyn eurooppalaisen sopimuksen nimen muutoksen voimaansaattamisesta annetun asetuksen voimaantulosta Ahvenanmaan maakunnassa (Julkaistu: 15.6.2022)
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  42/2022
  Liikenne- ja viestintäministeriön ilmoitus alusten aiheuttaman meren pilaantumisen ehkäisemisestä vuonna 1973 tehtyyn kansainväliseen yleissopimukseen liittyvän vuoden 1978 pöytäkirjan VI liitteen muutosten voimaantulosta (Julkaistu: 9.6.2022)
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  41/2022
  Valtioneuvoston asetus alusten aiheuttaman meren pilaantumisen ehkäisemisestä vuonna 1973 tehtyyn kansainväliseen yleissopimukseen liittyvän vuoden 1978 pöytäkirjan VI liitteeseen tehtyjen muutosten voimaansaattamisesta (Julkaistu: 9.6.2022)
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  40/2022
  Valtioneuvoston asetus painolastivesien ja sedimenttien valvonnasta ja käsittelystä vuonna 2004 tehtyyn kansainväliseen yleissopimukseen tehtyjen muutosten voimaansaattamisesta (Julkaistu: 9.6.2022)
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  39/2022
  Puolustusministeriön ilmoitus Ruotsin kanssa tehdystä isäntämaatukea koskevasta yhteisymmärryspöytäkirjasta (Julkaistu: 8.6.2022)
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  38/2022
  Valtioneuvoston asetus helposti pilaantuvien elintarvikkeiden kansainvälisistä kuljetuksista ja tällaisissa kuljetuksissa käytettävästä erityiskalustosta tehdyn sopimuksen 1 ja 2 liitteen muutoksista (Julkaistu: 30.5.2022)
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  37/2022
  Valtioneuvoston asetus Yhdistyneiden kansakuntien lastenrahaston toimiston asemasta Yhdistyneiden kansakuntien lastenrahaston kanssa tehdystä sopimuksesta (Julkaistu: 27.5.2022)
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  36/2022
  Laki Yhdistyneiden kansakuntien lastenrahaston toimiston asemasta Yhdistyneiden kansakuntien lastenrahaston kanssa tehdystä sopimuksesta (Julkaistu: 27.5.2022)
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  35/2022
  Puolustusministeriön ilmoitus Naton kanssa tehdystä isäntämaatukea koskevasta teknisestä järjestelyasiakirjasta (Julkaistu: 24.5.2022)
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  34/2022
  Valtioneuvoston asetus sijoitusten edistämisestä ja suojelusta Tshekin ja Slovakian liittotasavallan kanssa tehdyn sopimuksen irtisanomisesta Suomen ja Tshekin tasavallan välisissä suhteissa tehdystä sopimuksesta (Julkaistu: 24.5.2022)
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  33/2022
  Valtioneuvoston asetus Suomen ja Ruotsin välillä tehdyn rajajokisopimuksen Tornionjoen kalastusalueen kalastussäännön 16 §:ssä tarkoitetusta pöytäkirjasta (Julkaistu: 16.5.2022)
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  32/2022
  Valtiovarainministeriön ilmoitus veropohjan rapautumisen ja voitonsiirron estämiseksi verosopimuksiin toteuttavista toimenpiteistä tehdyn monenvälisen yleissopimuksen voimaantulosta Thaimaan kuningaskunnassa (Julkaistu: 12.5.2022)
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  31/2022
  Valtiovarainministeriön ilmoitus veropohjan rapautumisen ja voitonsiirron estämiseksi verosopimuksiin toteuttavista toimenpiteistä tehdyn monenvälisen yleissopimuksen voimaantulosta Romaniassa (Julkaistu: 12.5.2022)

1 - 50 51 - 80

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.