Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Selaa vuosihakemistoa

Vuosihakemisto, 2022

80 hakuosumaa

Näytä: 20 | 50 tulosta.

 • Säädökset > Valtiosopimukset
  20/2022
  Valtioneuvoston asetus kokoontumislain 12 ja 20 §:n muuttamisesta annetun lain voimaantulosta (Julkaistu: 16.2.2022)
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  19/2022
  Laki kokoontumislain 12 ja 20 §:n muuttamisesta (Julkaistu: 16.2.2022)
 • Säädökset > Valtiosopimukset SopS 17–18/2022 Euroopan neuvoston yleissopimus turvallisuutta, turvatoimia ja palveluja koskevasta yhdennetystä lähestymistavasta jalkapallo-otteluissa ja muissa urheilutilaisuuksissa
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  17/2022
  Laki turvallisuutta, turvatoimia ja palveluja koskevasta yhdennetystä lähestymistavasta jalkapallo-otteluissa ja muissa urheilutilaisuuksissa tehdystä Euroopan neuvoston yleissopimuksesta (Julkaistu: 16.2.2022)
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  16/2022
  Valtioneuvoston asetus katsojien väkivaltaa ja epäsopivaa käyttäytymistä urheilutilaisuuksissa ja erityisesti jalkapallo-otteluissa koskevan eurooppalaisen yleissopimuksen voimaansaattamisesta annetun asetuksen kumoamisesta (Julkaistu: 16.2.2022)
 • Säädökset > Valtiosopimukset SopS 14–15/2022 Sopimus yhdistetystä patenttituomioistuimesta
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  14/2022
  Laki yhdistetystä patenttituomioistuimesta tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja sopimuksen soveltamisesta (Julkaistu: 10.2.2022)
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  13/2022
  Valtioneuvoston asetus Kuuban velan uudelleenjärjestämisestä Kuuban kanssa tehdyn sopimuksen muuttamisesta toisen kerran tehdystä sopimuksesta (Julkaistu: 9.2.2022)
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  12/2022
  Sisäministeriön ilmoitus katsojien väkivallasta ja epäsopivasta käyttäytymisestä urheilutilaisuuksissa ja erityisesti jalkapallo-otteluissa tehdyn eurooppalaisen yleissopimuksen irtisanomisesta (Julkaistu: 7.2.2022)
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  11/2022
  Valtioneuvoston asetus vaarallisten tavaroiden kansainvälisistä tiekuljetuksista tehdyn sopimuksen (ADR) liitteen A 1.5 luvun 1.5.1 kohdan mukaisesta monenkeskisestä sopimuksesta M343 (Julkaistu: 7.2.2022)
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  10/2022
  Valtioneuvoston asetus valtiosta toiseen tapahtuvaa ilman epäpuhtauksien kaukokulkeutumista koskevaan vuoden 1979 yleissopimukseen liittyvän raskasmetalleja koskevan vuoden 1998 pöytäkirjan muutoksista (Julkaistu: 1.2.2022)
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  9/2022
  Valtioneuvoston asetus turvallisuusluokitellun tiedon vastavuoroisesta suojaamisesta Belgian kanssa tehdystä sopimuksesta (Julkaistu: 31.1.2022)
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  8/2022
  Laki turvallisuusluokitellun tiedon vastavuoroisesta suojaamisesta Belgian kanssa tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta (Julkaistu: 31.1.2022)
 • Säädökset > Valtiosopimukset SopS 6–7/2022 Sopimus Suomen tasavallan ja Japanin välillä sosiaaliturvasta
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  6/2022
  Laki sosiaaliturvasta Japanin kanssa tehdystä sopimuksesta (Julkaistu: 19.1.2022)
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  5/2022
  Valtioneuvoston asetus valtiosta toiseen tapahtuvaa ilman epäpuhtauksien kaukokulkeutumista koskevaan vuoden 1979 yleissopimukseen liittyvän pysyviä orgaanisia yhdisteitä koskevan vuoden 1998 pöytäkirjan muutoksista (Julkaistu: 19.1.2022)
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  4/2022
  Valtiovarainministeriön ilmoitus Suomen tasavallan hallituksen ja Amerikan yhdysvaltojen hallituksen välillä tulo- ja varallisuusveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi ja veron kiertämisen estämiseksi tehdyn sopimuksen 25 artiklan mukaisesta sopimusvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten välisen järjestelyn tekemisestä ja voimaantulosta (Julkaistu: 18.1.2022)
 • Säädökset > Valtiosopimukset SopS 2–3/2022 Sopimus pyörillä varustettujen ajoneuvojen määräajoin toistettavien katsastusten yhdenmukaisten ehtojen hyväksymisestä sekä näiden katsastusten vastavuoroisesta tunnustamisesta
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  2/2022
  Laki pyörillä varustettujen ajoneuvojen määräajoin toistettavien katsastusten yhdenmukaisten ehtojen hyväksymisestä sekä näiden katsastusten vastavuoroisesta tunnustamisesta tehdystä sopimuksesta (Julkaistu: 17.1.2022)
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  1/2022
  Työ- ja elinkeinoministeriön ilmoitus patenttiyhteistyösopimuksen sovellutussääntöjen muuttamisesta (Julkaistu: 12.1.2022)

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.