Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Selaa vuosihakemistoa

Vuosihakemisto, 2022

73 hakuosumaa

Näytä: 20 | 50 tulosta.

 • Säädökset > Valtiosopimukset
  33/2022
  Valtioneuvoston asetus Suomen ja Ruotsin välillä tehdyn rajajokisopimuksen Tornionjoen kalastusalueen kalastussäännön 16 §:ssä tarkoitetusta pöytäkirjasta (Julkaistu: 16.5.2022)
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  32/2022
  Valtiovarainministeriön ilmoitus veropohjan rapautumisen ja voitonsiirron estämiseksi verosopimuksiin toteuttavista toimenpiteistä tehdyn monenvälisen yleissopimuksen voimaantulosta Thaimaan kuningaskunnassa (Julkaistu: 12.5.2022)
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  31/2022
  Valtiovarainministeriön ilmoitus veropohjan rapautumisen ja voitonsiirron estämiseksi verosopimuksiin toteuttavista toimenpiteistä tehdyn monenvälisen yleissopimuksen voimaantulosta Romaniassa (Julkaistu: 12.5.2022)
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  30/2022
  Valtioneuvoston asetus ihmishengen turvallisuudesta merellä vuonna 1974 tehdyn kansainvälisen yleissopimuksen liitteen VII luvun vaarallisten aineiden kuljetusta kappaletavarana aluksessa koskevaan säännöstöön (IMDG-säännöstö) tehdyistä muutoksista (Julkaistu: 9.5.2022)
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  29/2022
  Valtioneuvoston asetus kalastuksesta Tenojoen vesistössä Norjan kanssa tehdyn sopimuksen 6 ja 7 artiklassa tarkoitetusta pöytäkirjasta (Julkaistu: 6.5.2022)
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  28/2022
  Ulkoministeriön ilmoitus Yhdistyneiden kansakuntien teknologiainnovaatioiden laboratorion nimen muutoksesta (Julkaistu: 27.4.2022)
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  27/2022
  Valtioneuvoston asetus kalastuksesta Tenojoen vesistössä tehdyn sopimuksen 7 artiklan 3 kohdassa tarkoitetun poikkeavien määräyksien voimaantulolle asetetun määräajan pidentämisestä noottienvaihdolla Norjan kanssa tehdystä sopimuksesta (Julkaistu: 25.4.2022)
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  26/2022
  Ympäristöministeriön ilmoitus Koillis-Atlantin merellisen ympäristön suojelusta tehdyllä yleissopimuksella perustetun OSPAR-komission merisuojelualueita koskevien päätösten voimaantulosta (Julkaistu: 12.4.2022)
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  25/2022
  Sosiaali- ja terveysministeriön ilmoitus Kansainvälisen rokoteinstituutin perustamisesta tehdyn sopimuksen liitteenä olevien sääntöjen muutosten voimaantulosta (Julkaistu: 6.4.2022)
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  24/2022
  Ulkoministeriön asetus Investointituki kehitysmaille -rahoitusinstrumentilla rahoitettavista hankkeista Indonesian kanssa tehdystä puitesopimuksesta (Julkaistu: 6.4.2022)
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  23/2022
  Valtioneuvoston asetus vaarallisten tavaroiden kansainvälisistä tiekuljetuksista tehdyn sopimuksen (ADR) liitteen A 1.5 luvun 1.5.1 kohdan mukaisesta monenkeskisestä sopimuksesta M344 (Julkaistu: 21.3.2022)
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  22/2022
  Valtioneuvoston asetus kalastuksesta Tenojoen vesistössä tehdyn sopimuksen 5 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun kalastussäännön voimassaoloajan pidentämisestä Norjan kanssa tehdystä sopimuksesta (Julkaistu: 14.3.2022)
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  21/2022
  Laki kalastuksesta Tenojoen vesistössä tehdyn sopimuksen 5 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun kalastussäännön voimassaoloajan pidentämisestä tehdystä sopimuksesta (Julkaistu: 14.3.2022)
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  20/2022
  Valtioneuvoston asetus kokoontumislain 12 ja 20 §:n muuttamisesta annetun lain voimaantulosta (Julkaistu: 16.2.2022)
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  19/2022
  Laki kokoontumislain 12 ja 20 §:n muuttamisesta (Julkaistu: 16.2.2022)
 • Säädökset > Valtiosopimukset SopS 17–18/2022 Euroopan neuvoston yleissopimus turvallisuutta, turvatoimia ja palveluja koskevasta yhdennetystä lähestymistavasta jalkapallo-otteluissa ja muissa urheilutilaisuuksissa
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  17/2022
  Laki turvallisuutta, turvatoimia ja palveluja koskevasta yhdennetystä lähestymistavasta jalkapallo-otteluissa ja muissa urheilutilaisuuksissa tehdystä Euroopan neuvoston yleissopimuksesta (Julkaistu: 16.2.2022)
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  16/2022
  Valtioneuvoston asetus katsojien väkivaltaa ja epäsopivaa käyttäytymistä urheilutilaisuuksissa ja erityisesti jalkapallo-otteluissa koskevan eurooppalaisen yleissopimuksen voimaansaattamisesta annetun asetuksen kumoamisesta (Julkaistu: 16.2.2022)
 • Säädökset > Valtiosopimukset SopS 14–15/2022 Sopimus yhdistetystä patenttituomioistuimesta
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  14/2022
  Laki yhdistetystä patenttituomioistuimesta tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja sopimuksen soveltamisesta (Julkaistu: 10.2.2022)

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.