Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Selaa vuosihakemistoa

Vuosihakemisto, 2022

80 hakuosumaa

Näytä: 20 | 50 tulosta.

 • Säädökset > Valtiosopimukset
  60/2022
  Ulkoministeriön asetus investointituki kehitysmaille -rahoitusinstrumentilla rahoitettavista hankkeista Ghanan kanssa tehdystä puitesopimuksesta (Julkaistu: 13.10.2022)
 • Säädökset > Valtiosopimukset SopS 59/2022 Suomen tasavallan hallituksen valtuuttaman Suomen siviili-ilmailuviranomaisen liikenne- ja viestintäviraston sekä Ruotsin kuningaskunnan hallituksen valtuuttaman Ruotsin siviili-ilmailuviranomaisen Transportstyrelsenin sopimus valtion rajat ylittävästä toiminnasta
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  58/2022
  Valtioneuvoston asetus diplomaatti- ja virkapassin haltijoiden vapauttamisesta viisumivelvollisuudesta Thaimaan kanssa tehdystä sopimuksesta (Julkaistu: 7.9.2022)
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  57/2022
  Valtioneuvoston asetus yhteistyöstä puolustusmateriaalialalla Tanskan, Suomen, Norjan ja Ruotsin hallitusten välillä tehtyyn sopimukseen tehdystä vientivalvontaliitteestä (Julkaistu: 19.8.2022)
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  56/2022
  Ulkoministeriön asetus Etiopian kanssa maanhallintasektorin tukemisesta tehdystä toisen vaiheen sopimuksen muutoksesta (Julkaistu: 17.8.2022)
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  55/2022
  Valtiovarainministeriön ilmoitus Alankomaiden kuningaskunnan kanssa Alankomaiden Antillien osalta automaattisesta tietojenvaihdosta säästöjen tuottamista korkotuloista tehdyn sopimuksen irtisanomisesta Sint Maartenin osalta (Julkaistu: 9.8.2022)
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  54/2022
  Valtiovarainministeriön ilmoitus veropohjan rapautumisen ja voitonsiirron estämiseksi verosopimuksiin toteuttavista toimenpiteistä tehdyn monenvälisen yleissopimuksen voimaantulosta Kiinan kansantasavallassa (Julkaistu: 9.8.2022)
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  53/2022
  Valtioneuvoston asetus Tanskan, Suomen, Norjan ja Ruotsin välillä puolustusmateriaalialan teollisuuden yhteistyön tukemisesta tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain kumoamisesta annetun lain voimaantulosta (Julkaistu: 20.7.2022)
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  52/2022
  Laki Tanskan, Suomen, Norjan ja Ruotsin välillä puolustusmateriaalialan teollisuuden yhteistyön tukemisesta tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain kumoamisesta (Julkaistu: 20.7.2022)
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  51/2022
  Valtioneuvoston asetus Tanskan, Suomen, Norjan ja Ruotsin hallitusten välisestä yhteistyöstä puolustusmateriaalialalla tehtyyn sopimukseen Suomen, Norjan ja Ruotsin hallitusten välisestä huoltovarmuudesta tehdyn sopimustekstiliitteen muuttamisesta tehdystä sopimuksesta (Julkaistu: 20.7.2022)
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  50/2022
  Ulkoministeriön asetus Palestiinalaishallinnon kanssa Suomen tuesta Palestiinalaishallinnolle Mécanisme Palestino-Européen de Gestion et d’Aide Socio-économique -mekanismin kautta tehdystä sopimuksen muutoksesta (Julkaistu: 12.7.2022)
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  49/2022
  Ulkoministeriön ilmoitus Ulkoministeriön ilmoitus vuoden 2000 AKT-EU-kumppanuussopimuksen määräyksien soveltamisen jatkamisesta (Julkaistu: 7.7.2022)
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  48/2022
  Valtioneuvoston asetus diplomaattisten edustustojen, konsuliedustustojen tai kansainvälisissä hallitustenvälisissä järjestöissä toimivien edustustojen työntekijöiden perheenjäsenten ansiotyöstä Namibian kanssa tehdystä sopimuksesta (Julkaistu: 4.7.2022)
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  47/2022
  Laki diplomaattisten edustustojen, konsuliedustustojen tai kansainvälisissä hallitustenvälisissä järjestöissä toimivien edustustojen työntekijöiden perheenjäsenten ansiotyöstä Namibian kanssa tehdystä sopimuksesta (Julkaistu: 4.7.2022)
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  46/2022
  Valtioneuvoston asetus sijoitusten edistämisestä ja suojaamisesta Bulgarian kanssa tehdyn sopimuksen irtisanomisesta tehdystä sopimuksesta (Julkaistu: 21.6.2022)
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  45/2022
  Valtioneuvoston asetus sijoitusten edistämisestä ja suojaamisesta Puolan kanssa tehdyn sopimuksen irtisanomisesta tehdystä sopimuksesta (Julkaistu: 21.6.2022)
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  44/2022
  Ministeriön ilmoitus vaarallisten tavaroiden kansainvälisistä tiekuljetuksista tehdyn sopimuksen (ADR) liitteen A luvun 1.5 mukaisen monenkeskiseen sopimukseen M342 kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun asetuksen voimaantulosta Ahvenanmaan maakunnassa (Julkaistu: 15.6.2022)
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  43/2022
  Ministeriön ilmoitus vaarallisten tavaroiden kansainvälisistä tiekuljetuksista tehdyn eurooppalaisen sopimuksen nimen muutoksen voimaansaattamisesta annetun asetuksen voimaantulosta Ahvenanmaan maakunnassa (Julkaistu: 15.6.2022)
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  42/2022
  Liikenne- ja viestintäministeriön ilmoitus alusten aiheuttaman meren pilaantumisen ehkäisemisestä vuonna 1973 tehtyyn kansainväliseen yleissopimukseen liittyvän vuoden 1978 pöytäkirjan VI liitteen muutosten voimaantulosta (Julkaistu: 9.6.2022)
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  41/2022
  Valtioneuvoston asetus alusten aiheuttaman meren pilaantumisen ehkäisemisestä vuonna 1973 tehtyyn kansainväliseen yleissopimukseen liittyvän vuoden 1978 pöytäkirjan VI liitteeseen tehtyjen muutosten voimaansaattamisesta (Julkaistu: 9.6.2022)

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.