Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Selaa vuosihakemistoa

Vuosihakemisto, 2022

80 hakuosumaa

Näytä: 20 | 50 tulosta.

 • Säädökset > Valtiosopimukset
  80/2022
  Valtioneuvoston asetus pakattujen vaarallisten aineiden kuljetuksia ro-ro-aluksissa Itämerellä koskevan yhteisymmärryspöytäkirjan voimaansaattamisesta (Julkaistu: 27.12.2022)
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  79/2022
  Liikenne- ja viestintäministeriön ilmoitus vaarallisten tavaroiden kansainvälisistä tiekuljetuksista tehdyn sopimuksen (ADR) liitteiden A ja B määräyksiin tehdyistä muutoksista (Julkaistu: 20.12.2022)
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  78/2022
  Liikenne- ja viestintäministeriön ilmoitus ihmishengen turvallisuudesta merellä vuonna 1974 tehtyyn kansainväliseen yleissopimukseen liittyvään vuoden 2011 ESP-säännöstöön sekä kansainväliseen merenkulkijoiden koulutusta, pätevyyskirjoja ja vahdinpitoa koskevaan vuoden 1978 yleissopimukseen sekä siihen liittyvään STCW-säännöstöön tehdyistä muutoksista (Julkaistu: 20.12.2022)
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  77/2022
  Valtiovarainministeriön ilmoitus veropohjan rapautumisen ja voitonsiirron estämiseksi verosopimuksiin toteuttavista toimenpiteistä tehdyn monenvälisen yleissopimuksen voimaantulosta Etelä-Afrikan tasavallassa (Julkaistu: 19.12.2022)
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  76/2022
  Ulkoministeriön asetus Nepalin kanssa Nepalin opetussektoriohjelman kolmannesta vaiheesta tehdystä sopimuksesta (Julkaistu: 19.12.2022)
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  75/2022
  Ulkoministeriön asetus Etiopian kanssa maanhallintasektorin tukemisesta tehdystä toisen vaiheen sopimuksen muutoksesta (Julkaistu: 14.12.2022)
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  74/2022
  Liikenne- ja viestintäministeriön ilmoitus alusten haitallisten kiinnittymisenestojärjestelmien rajoittamisesta vuonna 2001 tehdyn kansainvälisen yleissopimuksen 1 ja 4 liitteisiin muutosten voimaantulosta (Julkaistu: 14.12.2022)
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  73/2022
  Ulkoministeriön asetus Etiopian kanssa opetussektorin tasa-arvoisen koulutuksen laadun parantamisohjelman teknisestä tuesta tehdystä sopimuksen muutoksesta (Julkaistu: 23.11.2022)
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  72/2022
  Liikenne- ja viestintäministeriön ilmoitus vaarallisten tavaroiden kansainvälisistä tiekuljetuksista tehdyn sopimuksen (ADR) liitteen A 1.5 luvun 1.5.1 kohdan mukaisesta monenkeskisestä sopimuksesta M344 annetun valtioneuvoston asetuksen voimaantulosta Ahvenanmaan maakunnassa (Julkaistu: 21.11.2022)
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  71/2022
  Liikenne- ja viestintäministeriön ilmoitus vaarallisten tavaroiden kansainvälisistä tiekuljetuksista tehdyn sopimuksen (ADR) liitteen A 1.5 luvun 1.5.1 kohdan mukaisesta monenkeskisestä sopimuksesta M343 annetun valtioneuvoston asetuksen voimaantulosta Ahvenanmaan maakunnassa (Julkaistu: 21.11.2022)
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  70/2022
  Laki Alankomaiden kuningaskunnan kanssa Alankomaiden Antillien osalta automaattisesta tietojenvaihdosta säästöjen tuottamista korkotuloista tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain kumoamisesta (Julkaistu: 15.11.2022)
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  69/2022
  Valtioneuvoston asetus Etelämannerta koskevaan sopimukseen liittyvän ympäristönsuojelupöytäkirjan liitteen V alaisista toimenpiteistä (Julkaistu: 7.11.2022)
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  68/2022
  Valtioneuvoston asetus vaarallisten tavaroiden kansainvälisistä tiekuljetuksista tehdyn sopimuksen (ADR) liitteen A 1.5 luvun 1.5.1 kohdan mukaisesta monenkeskisestä sopimuksesta M347 (Julkaistu: 1.11.2022)
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  67/2022
  Valtioneuvoston asetus vuoden 1992 Itämeren alueen merellisen ympäristön suojelua koskevan yleissopimuksen III liitteen II osan muutoksista (Julkaistu: 1.11.2022)
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  66/2022
  Ympäristöministeriön ilmoitus kansainvälisen kaupan kohteina olevia tiettyjä vaarallisia kemikaaleja ja torjunta-aineita koskevan ilmoitetun ennakkosuostumuksen menettelystä tehdyn Rotterdamin yleissopimuksen III liitteen muutosten voimaantulosta (Julkaistu: 21.10.2022)
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  65/2022
  Valtioneuvoston asetus Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Australian välisestä puitesopimuksesta (Julkaistu: 19.10.2022)
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  64/2022
  Laki Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Australian välillä tehdystä puitesopimuksesta  (Julkaistu: 19.10.2022)
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  63/2022
  Ulkoministeriön asetus Ukrainan opetussektorin kehittämisestä Ukrainan kanssa tehdyn sopimuksen muuttamisesta tehdystä sopimuksesta (Julkaistu: 17.10.2022)
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  62/2022
  Ulkoministeriön asetus Sambian kanssa Suomen tuesta Sambian pienten ja keskisuurten yritysten kasvun tukemiseksi tehdystä sopimuksen muutoksesta (Julkaistu: 13.10.2022)
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  61/2022
  Ulkoministeriön asetus Etelä-Afrikan tasavallan kanssa Suomen tuesta Eteläisen Afrikan Biotiedeverkosto SANBio:n tukihankkeelle tehdystä sopimuksen muutoksesta (Julkaistu: 13.10.2022)

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.