Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Selaa vuosihakemistoa

Vuosihakemisto, 2021

123 hakuosumaa

Näytä: 20 | 50 | 100 tulosta.

 • Säädökset > Valtiosopimukset
  63/2021
  Valtioneuvoston asetus suoraa kansainvälistä rautatieliikennettä koskevan Suomen liikenne- ja viestintäministeriön ja Venäjän liikenneministeriön välillä tehdyn sopimuksen kuormausmääräyksiä koskevaan liitteiseen tehtävistä muutoksista (Julkaistu: 27.9.2021)
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  62/2021
  Työ- ja elinkeinoministeriön ilmoitus lakisääteisen mittaustoiminnan kansainvälisen järjestön perustamista koskevaan sopimukseen tehtyjen muutosten voimaantulosta (Julkaistu: 16.9.2021)
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  61/2021
  Valtioneuvoston asetus sijoitusten edistämisestä ja suojelusta Viron kanssa tehdyn sopimuksen muuttamisesta ja irtisanomisesta tehdystä sopimuksesta (Julkaistu: 13.9.2021)
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  60/2021
  Valtiovarainministeriön ilmoitus Euroopan paikallisen itsehallinnon peruskirjan 12 ja 13 artiklan mukaisesti annetusta ilmoituksesta (Julkaistu: 13.9.2021)
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  59/2021
  Valtioneuvoston asetus Euroopan paikallisen itsehallinnon peruskirjan voimaansaattamisesta ja peruskirjan eräiden määräysten hyväksymisestä annetun lain voimaantulosta annetun asetuksen muuttamisesta (Julkaistu: 13.9.2021)
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  58/2021
  Valtioneuvoston asetus sijoitusten edistämisestä ja suojelusta Suomen ja Liettuan välillä tehdyn sopimuksen irtisanomisesta tehdystä sopimuksesta (Julkaistu: 23.8.2021)
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  57/2021
  Ulkoministeriön asetus Suomen tuesta Mosambikin opetussektorille Mosambikin kanssa tehdystä sopimuksesta (Julkaistu: 20.8.2021)
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  56/2021
  Laki rikoslain muuttamisesta (Julkaistu: 12.7.2021)
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  55/2021
  Valtioneuvoston asetus rikoksista ja eräistä muista teoista ilma-aluksissa tehdyn yleissopimuksen muuttamisesta tehdystä pöytäkirjasta (Julkaistu: 12.7.2021)
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  54/2021
  Laki rikoksista ja eräistä muista teoista ilma-aluksissa tehdyn yleissopimuksen muuttamisesta tehdystä pöytäkirjasta (Julkaistu: 12.7.2021)
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  53/2021
  Ulkoministeriön ilmoitus ilma-alusten laittoman haltuunoton ehkäisemisestä tehtyä yleissopimusta täydentävään pöytäkirjaan liittymisen yhteydessä annetusta ilmoituksesta ja selityksestä (Julkaistu: 12.7.2021)
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  52/2021
  Valtioneuvoston asetus ilma-alusten laittoman haltuunoton ehkäisemisestä tehtyä yleissopimusta täydentävästä pöytäkirjasta (Julkaistu: 12.7.2021)
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  51/2021
  Laki ilma-alusten laittoman haltuunoton ehkäisemisestä tehtyä yleissopimusta täydentävästä pöytäkirjasta (Julkaistu: 12.7.2021)
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  50/2021
  Ulkoministeriön ilmoitus kansainväliseen siviili-ilmailuun liittyvien laittomien tekojen ehkäisemisestä tehtyyn yleissopimukseen liittymisen yhteydessä annetusta ilmoituksesta ja selityksestä (Julkaistu: 12.7.2021)
 • Säädökset > Valtiosopimukset SopS 48–49/2021 Yleissopimus kansainväliseen siviili-ilmailuun liittyvien laittomien tekojen ehkäisemisestä
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  48/2021
  Laki kansainväliseen siviili-ilmailuun liittyvien laittomien tekojen ehkäisemisestä tehdystä yleissopimuksesta  (Julkaistu: 12.7.2021)
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  47/2021
  Ulkoministeriön asetus Suomen tuesta Tansanian metsätalous- ja arvoketjujen kehittämisohjelmalle Tansanian kanssa tehdyn sopimuksen muutoksesta (Julkaistu: 2.7.2021)
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  46/2021
  Valtioneuvoston asetus ihmisoikeuksien ja perusvapauksien suojaamiseksi tehdyn yleissopimuksen muuttamisesta tehdyn viidennentoista pöytäkirjan voimaansaattamisesta sekä pöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta (Julkaistu: 30.6.2021)
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  45/2021
  Laki ihmisoikeuksien ja perusvapauksien suojaamiseksi tehdyn yleissopimuksen muuttamisesta tehdyn viidennentoista pöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta (Julkaistu: 30.6.2021)
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  44/2021
  Oikeusministeriön ilmoitus keskinäistä oikeusapua rikosasioissa koskevaan eurooppalaiseen yleissopimukseen, sellaisena kuin se on muutettuna sen toisella lisäpöytäkirjalla, annetuista selityksistä (Julkaistu: 28.6.2021)

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.