Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Selaa vuosihakemistoa

Vuosihakemisto, 2020

103 hakuosumaa

Näytä: 20 | 50 | 100 tulosta.

 • Säädökset > Valtiosopimukset
  103/2020
  Oikeusministeriön ilmoitus viranomaisten asiakirjojen julkisuudesta tehtyyn Euroopan neuvoston yleissopimukseen annetuista selityksistä (Julkaistu: 24.11.2020)
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  102/2020
  Valtioneuvoston asetus viranomaisten asiakirjojen julkisuudesta tehdystä Euroopan neuvoston yleissopimuksesta (Julkaistu: 24.11.2020)
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  101/2020
  Laki viranomaisten asiakirjojen julkisuudesta tehdyn Euroopan neuvoston yleissopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta (Julkaistu: 24.11.2020)
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  100/2020
  Valtioneuvoston asetus ihmishengen turvallisuudesta merellä vuonna 1974 tehdyn kansainvälisen yleissopimuksen liitteeseen liittyviin IBC-säännöstöön ja IMSBC-säännöstöön sekä alusten aiheuttaman meren pilaantumisen ehkäisemisestä vuonna 1973 tehtyyn kansainväliseen yleissopimukseen liittyvän vuoden 1978 pöytäkirjan II liitteeseen liittyviin IBC-säännöstöön ja BCH-säännöstöön tehdyistä muutoksista (Julkaistu: 18.11.2020)
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  99/2020
  Oikeusministeriön ilmoitus Suomen tasavallan hallituksen ja Kiinan kansantasavallan Hongkongin erityishallintoalueen hallituksen välillä tehdyn rikoksen johdosta tapahtuvaa luovuttamista koskevan sopimuksen soveltamisen keskeyttämisestä (Julkaistu: 10.11.2020)
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  98/2020
  Valtioneuvoston asetus sijoitusten edistämisestä ja suojelusta Suomen ja Tshekin ja Slovakian liittotasavallan välillä tehdyn sopimuksen irtisanomisesta Suomen ja Slovakian välisissä suhteissa tehdystä sopimuksesta (Julkaistu: 9.11.2020)
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  97/2020
  Valtiovarainministeriön ilmoitus veropohjan rapautumisen ja voitonsiirron estämiseksi verosopimuksiin toteuttavista toimenpiteistä tehdyn monenvälisen yleissopimuksen voimaantulosta Indonesian tasavallassa (Julkaistu: 27.10.2020)
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  96/2020
  Valtiovarainministeriön ilmoitus veropohjan rapautumisen ja voitonsiirron estämiseksi verosopimuksiin toteuttavista toimenpiteistä tehdyn monenvälisen yleissopimuksen voimaantulosta Bosnia ja Hertsegovinassa (Julkaistu: 27.10.2020)
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  95/2020
  Valtioneuvoston asetus lentoliikenteestä Sri Lankan kanssa tehdystä sopimuksesta (Julkaistu: 26.10.2020)
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  94/2020
  Laki lentoliikenteestä Sri Lankan kanssa tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta (Julkaistu: 26.10.2020)
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  93/2020
  Valtioneuvoston asetus sijoitusten vastavuoroisesta edistämisestä ja suojelusta Suomen ja Romanian välillä tehdyn sopimuksen irtisanomisesta tehdystä sopimuksesta (Julkaistu: 21.10.2020)
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  92/2020
  Ministeriön ilmoitus kansainvälisiä rautatiekuljetuksia koskevan yleissopimuksen (COTIF) vaarallisten aineiden rautatiekuljetuksia koskevan liitteen C (RID) luvun 1.5 mukaisten monenkeskisiin sopimuksiin RID 1/2020, RID 2/2020 ja RID 4/2020 kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annettujen asetusten voimaantulosta Ahvenanmaan maakunnassa (Julkaistu: 6.10.2020)
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  91/2020
  Ministeriön ilmoitus vaarallisten tavaroiden kansainvälisistä tiekuljetuksista tehdyn eurooppalaisen sopimuksen (ADR) liitteen A luvun 1.5 mukaisten monenkeskisiin sopimuksiin M324 – M327 kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annettujen asetusten voimaantulosta Ahvenanmaan maakunnassa (Julkaistu: 6.10.2020)
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  90/2020
  Valtioneuvoston asetus Puolan kanssa tehdyn viisumivapaussopimuksen voimaansaattamisesta annetun asetuksen kumoamisesta (Julkaistu: 15.9.2020)
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  89/2020
  Valtiovarainministeriön ilmoitus veropohjan rapautumisen ja voitonsiirron estämiseksi verosopimuksiin toteuttavista toimenpiteistä tehdyn monenvälisen yleissopimuksen voimaantulosta Tšekin tasavallassa (Julkaistu: 27.8.2020)
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  88/2020
  Valtiovarainministeriön ilmoitus veropohjan rapautumisen ja voitonsiirron estämiseksi verosopimuksiin toteuttavista toimenpiteistä tehdyn monenvälisen yleissopimuksen voimaantulosta Korean tasavallassa (Julkaistu: 27.8.2020)
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  87/2020
  Valtiovarainministeriön ilmoitus veropohjan rapautumisen ja voitonsiirron estämiseksi verosopimuksiin toteuttavista toimenpiteistä tehdyn monenvälisen yleissopimuksen voimaantulosta Kazakstanin tasavallassa (Julkaistu: 27.8.2020)
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  86/2020
  Valtioneuvoston asetus diplomaatti- ja virkapassin haltijoiden vapauttamisesta viisumivelvollisuudesta Indonesian kanssa tehdystä sopimuksesta (Julkaistu: 26.8.2020)
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  85/2020
  Valtioneuvoston asetus mannerjalustalla sijaitsevien kiinteiden lauttojen turvallisuuteen kohdistuvien laittomien tekojen ehkäisemistä koskevaan pöytäkirjaan liittyvästä vuoden 2005 pöytäkirjasta (Julkaistu: 24.8.2020)
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  84/2020
  Laki mannerjalustalla sijaitsevien kiinteiden lauttojen turvallisuuteen kohdistuvien laittomien tekojen ehkäisemistä koskevaan pöytäkirjaan liittyvästä vuoden 2005 pöytäkirjasta (Julkaistu: 24.8.2020)
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  83/2020
  Ulkoministeriön ilmoitus merenkulun turvallisuuteen kohdistuvien laittomien tekojen ehkäisemistä koskevaan yleissopimukseen liittyvän vuoden 2005 pöytäkirjan hyväksymisen yhteydessä annetusta selityksestä (Julkaistu: 24.8.2020)
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  82/2020
  Valtioneuvoston asetus merenkulun turvallisuuteen kohdistuvien laittomien tekojen ehkäisemistä koskevaan yleissopimukseen liittyvästä vuoden 2005 pöytäkirjasta (Julkaistu: 24.8.2020)
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  81/2020
  Laki merenkulun turvallisuuteen kohdistuvien laittomien tekojen ehkäisemistä koskevaan yleissopimukseen liittyvästä vuoden 2005 pöytäkirjasta (Julkaistu: 24.8.2020)
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  80/2020
  Ulkoministeriön asetus Suomen tuesta Mosambikin opetussektorille Mosambikin kanssa tehdystä sopimuksesta (Julkaistu: 17.8.2020)
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  79/2020
  Valtioneuvoston asetus siviilialan lentomiehistön maahantulon helpottamisesta Venäjän kanssa tehdystä sopimuksesta (Julkaistu: 10.8.2020)
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  78/2020
  Valtioneuvoston asetus Kansainvälisen rokoteinstituutin perustamisesta tehdystä sopimuksesta (Julkaistu: 30.7.2020)
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  77/2020
  Laki Kansainvälisen rokoteinstituutin perustamisesta tehdystä sopimuksesta (Julkaistu: 30.7.2020)
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  76/2020
  Valtioneuvoston asetus Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Jordanian hašemiittisen kuningaskunnan välisestä Euro-Välimeri-ilmailusopimuksesta (Julkaistu: 30.7.2020)
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  75/2020
  Laki Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Jordanian hašemiittisen kuningaskunnan välisen Euro-Välimeri-ilmailusopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja sopimuksen soveltamisesta (Julkaistu: 30.7.2020)
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  74/2020
  Valtioneuvoston asetus Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Moldovan tasavallan yhteistä ilmailualuetta koskevasta sopimuksesta (Julkaistu: 30.7.2020)
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  73/2020
  Laki Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Moldovan tasavallan yhteistä ilmailualuetta koskevan sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja sopimuksen soveltamisesta (Julkaistu: 30.7.2020)
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  72/2020
  Valtioneuvoston asetus Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Georgian yhteistä ilmailualuetta koskevasta sopimuksesta (Julkaistu: 30.7.2020)
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  71/2020
  Laki Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Georgian yhteistä ilmailualuetta koskevan sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta (Julkaistu: 30.7.2020)
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  70/2020
  Valtioneuvoston asetus Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Israelin valtion hallituksen välisestä Euro-Välimeri-ilmailusopimuksesta (Julkaistu: 30.7.2020)
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  69/2020
  Laki Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Israelin valtion hallituksen välisen Euro-Välimeri-ilmailusopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja sopimuksen soveltamisesta (Julkaistu: 30.7.2020)
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  68/2020
  Ulkoministeriön ilmoitus Puolan kanssa tehdyn viisumivapaussopimuksen irtisanomisesta (Julkaistu: 28.7.2020)
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  67/2020
  Valtioneuvoston asetus Pohjoismaiden Investointipankista Tanskan, Viron, Suomen, Islannin, Latvian, Liettuan, Norjan ja Ruotsin välillä 11 päivänä helmikuuta 2004 tehdyn sopimuksen liitteenä olevien sääntöjen 14 kappaleen muuttamisesta tehdystä sopimuksesta (Julkaistu: 28.7.2020)
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  66/2020
  Valtioneuvoston asetus Amerikan yhdysvaltojen, Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden, Islannin sekä Norjan kuningaskunnan välisen lentoliikennesopimuksen soveltamisesta Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden, Islannin sekä Norjan kuningaskunnan välillä tehdyn lisäsopimuksen väliaikaisesta soveltamisesta (Julkaistu: 24.7.2020)
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  65/2020
  Laki Amerikan yhdysvaltojen, Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden, Islannin sekä Norjan kuningaskunnan välisen lentoliikennesopimuksen soveltamisesta Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden, Islannin sekä Norjan kuningaskunnan välillä tehdystä lisäsopimuksesta (Julkaistu: 24.7.2020)
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  64/2020
  Valtioneuvoston asetus lentoliikenteestä Amerikan yhdysvaltojen, Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden, Islannin sekä Norjan kuningaskunnan välillä tehdyn sopimuksen väliaikaisesta soveltamisesta (Julkaistu: 24.7.2020)
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  63/2020
  Laki lentoliikenteestä Amerikan yhdysvaltojen, Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden, Islannin sekä Norjan kuningaskunnan välillä tehdystä sopimuksesta (Julkaistu: 24.7.2020)
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  62/2020
  Ulkoministeriön asetus Etiopian kanssa vesisektorin yhteisöpohjaisen ohjelman kolmatta vaihetta koskevan sopimuksen muutoksesta (Julkaistu: 10.7.2020)
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  61/2020
  Ulkoministeriön asetus Kenian kanssa sukupuolittuneen väkivallan ehkäisyn ja vastatoimien vahvistamisen ohjelmasta tehdystä sopimuksesta (Julkaistu: 10.7.2020)
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  60/2020
  Valtioneuvoston asetus Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden sekä Amerikan yhdysvaltojen välisestä lentoliikennesopimuksesta (Julkaistu: 29.6.2020)
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  59/2020
  Laki Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden sekä Amerikan yhdysvaltojen välisen lentoliikennesopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain 2 §:n muuttamisesta (Julkaistu: 29.6.2020)
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  58/2020
  Ministeriön ilmoitus vaarallisten tavaroiden kansainvälisistä tiekuljetuksista tehdyn eurooppalaisen sopimuksen voimaansaattamisesta annetun asetuksen voimaantulosta Ahvenanmaan maakunnassa (Julkaistu: 24.6.2020)
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  57/2020
  Valtioneuvoston asetus lentoliikenteestä Dominikaanisen tasavallan kanssa tehdystä sopimuksesta (Julkaistu: 17.6.2020)
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  56/2020
  Laki lentoliikenteestä Dominikaanisen tasavallan kanssa tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta (Julkaistu: 17.6.2020)
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  55/2020
  Valtioneuvoston asetus Yhdistyneiden kansakuntien teknologiainnovaatioiden laboratorion asemasta Yhdistyneiden kansakuntien kanssa tehdystä sopimuksesta (Julkaistu: 17.6.2020)
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  54/2020
  Laki Yhdistyneiden kansakuntien teknologiainnovaatioiden laboratorion asemasta Yhdistyneiden kansakuntien kanssa tehdystä sopimuksesta (Julkaistu: 17.6.2020)

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.