Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Selaa vuosihakemistoa

Vuosihakemisto, 2020

103 hakuosumaa

Näytä: 20 | 50 | 100 tulosta.

 • Säädökset > Valtiosopimukset
  23/2020
  Valtioneuvoston asetus tehostetusta kumppanuudesta ja yhteistyöstä Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Kazakstanin tasavallan välillä tehdystä sopimuksesta (Julkaistu: 27.2.2020)
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  22/2020
  Laki tehostetusta kumppanuudesta ja yhteistyöstä Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Kazakstanin tasavallan välillä tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta (Julkaistu: 27.2.2020)
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  21/2020
  Ulkoministeriön ilmoitus vuoden 2000 AKT–EU-kumppanuus- sopimuksen määräyksien soveltamisen jatkamisesta (Julkaistu: 26.2.2020)
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  20/2020
  Liikenne- ja viestintäministeriön ilmoitus alusten aiheuttaman meren pilaantumisen ehkäisemisestä vuonna 1973 tehtyyn kansainväliseen yleissopimukseen liittyvän vuoden 1978 pöytäkirjan VI liitteen muutosten voimaantulosta (Julkaistu: 26.2.2020)
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  19/2020
  Ympäristöministeriön ilmoitus villieläimistön ja -kasviston uhanalaisten lajien kansainvälistä kauppaa koskevan yleissopimuksen I, II ja III liitteiden muutosten voimaantulosta (Julkaistu: 25.2.2020)
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  18/2020
  Valtioneuvoston asetus lentoliikenteestä Meksikon kanssa tehdystä sopimuksesta (Julkaistu: 18.2.2020)
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  17/2020
  Laki lentoliikenteestä Meksikon kanssa tehdystä sopimuksesta (Julkaistu: 18.2.2020)
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  16/2020
  Valtiovarainministeriön ilmoitus Pohjoismaiden välillä tulo- ja varallisuusveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi tehdyn sopimuksen (SopS 25–26/1997) ulottamisesta käsittämään Ahvenanmaan maakunnan osalta myös Suomen kunnallisvero (Julkaistu: 12.2.2020)
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  15/2020
  Valtioneuvoston asetus suoraa kansainvälistä rautatieliikennettä koskevan Suomen liikenne- ja viestintäministeriön ja Venäjän liikenneministeriön välillä tehdyn sopimuksen liitteisiin tehtävistä muutoksista (Julkaistu: 11.2.2020)
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  14/2020
  Valtioneuvoston asetus Maltaan sovelletun Euroopan vakausmekanismin peruspääoman jakoperusteen väliaikaisen korjauksen voimassaolon päättymisen seurauksena Euroopan vakausmekanismin perustamisesta tehtyyn sopimukseen johtuvien mukautusten voimaansaattamisesta (Julkaistu: 7.2.2020)
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  13/2020
  Valtioneuvoston asetus eräiden terveyden- ja sairaanhoidon henkilöstöryhmien sekä eläinlääkäreiden yhteisistä pohjoismaisista työmarkkinoista Pohjoismaiden välillä tehdyn sopimuksen muuttamisesta tehdystä sopimuksesta sekä terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain 3 §:n ja eläinlääkärinammatin harjoittamisesta annetun lain 4 §:n muuttamisesta annettujen lakien voimaantulosta (Julkaistu: 30.1.2020)
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  12/2020
  Laki eläinlääkärinammatin harjoittamisesta annetun lain 4 §:n muuttamisesta (Julkaistu: 30.1.2020)
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  11/2020
  Laki terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain 3 §:n muuttamisesta (Julkaistu: 30.1.2020)
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  10/2020
  Laki eräiden terveyden- ja sairaanhoidon henkilöstöryhmien sekä eläinlääkäreiden yhteisistä pohjoismaisista työmarkkinoista Pohjoismaiden välillä tehdyn sopimuksen muuttamisesta tehdystä sopimuksesta (Julkaistu: 30.1.2020)
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  9/2020
  Valtioneuvoston asetus lentoliikenteestä Bahrainin kanssa tehdystä sopimuksesta (Julkaistu: 28.1.2020)
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  8/2020
  Laki lentoliikenteestä Bahrainin kanssa tehdystä sopimuksesta (Julkaistu: 28.1.2020)
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  7/2020
  Valtioneuvoston asetus pohjoisen ulottuvuuden kulttuurikumppanuuden sihteeristön perustamisesta Suomen, Latvian, Norjan, Puolan, Ruotsin ja Venäjän välillä tehdystä sopimuksesta (Julkaistu: 27.1.2020)
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  6/2020
  Ympäristöministeriön ilmoitus vaarallisten jätteiden maan rajan ylittävien siirtojen ja käsittelyn valvontaa koskevan Baselin yleissopimuksen muutoksen voimaantulosta (Julkaistu: 24.1.2020)
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  5/2020
  Valtioneuvoston asetus vaarallisten tavaroiden kansainvälisistä tiekuljetuksista tehdyn eurooppalaisen sopimuksen (ADR) liitteen A 1.5 luvun 1.5.1 kohdan mukaisesta monenkeskisestä sopimuksesta M313 (Julkaistu: 24.1.2020)
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  4/2020
  Ulkoministeriön asetus Suomen tuesta Etiopian vesisektorin yhteisöpohjaisen ohjelman kolmatta vaihetta koskevan sopimuksen muuttamisesta (Julkaistu: 23.1.2020)

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.