Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Selaa vuosihakemistoa

Vuosihakemisto, 2020

121 hakuosumaa

Näytä: 20 | 50 | 100 tulosta.

 • Säädökset > Valtiosopimukset
  121/2020
  Ulkoministeriön ilmoitus vuoden 2000 AKT-EU-kumppanuus-sopimuksen määräyksien soveltamisen jatkamisesta (Julkaistu: 30.12.2020)
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  120/2020
  Ympäristöministeriön ilmoitus pysyviä orgaanisia yhdisteitä koskevan Tukholman yleissopimuksen A ja B liitteen muutosten voimaantulosta (Julkaistu: 30.12.2020)
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  119/2020
  Valtioneuvoston asetus vaarallisten tavaroiden kansainvälisistä tiekuljetuksista tehdyn eurooppalaisen sopimuksen nimen muutoksesta (Julkaistu: 30.12.2020)
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  118/2020
  Ulkoministeriön asetus Etiopian kanssa opetussektorin tasa-arvoisen koulutuksen laadun parantamisohjelman teknisestä tuesta tehdystä sopimuksen muutoksesta (Julkaistu: 18.12.2020)
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  117/2020
  Ulkoministeriön asetus Etiopian kanssa vesisektorin yhteisöpohjaisen ohjelman kolmatta vaihetta koskeva sopimuksen muutos (Julkaistu: 18.12.2020)
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  116/2020
  Valtioneuvoston asetus Slovakian tasavaltaan sovelletun Euroopan vakausmekanismin peruspääoman jakoperusteen väliaikaisen korjauksen voimassaolon päättymisen seurauksena Euroopan vakausmekanismin perustamisesta tehtyyn sopimukseen johtuvien mukautusten voimaansaattamisesta (Julkaistu: 18.12.2020)
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  115/2020
  Ministeriön ilmoitus kansainvälisiä rautatiekuljetuksia koskevan yleissopimuksen (COTIF) vaarallisten aineiden rautatiekuljetuksia koskevan liitteen C määräyksiin (RID) tehdyistä muutoksista (Julkaistu: 18.12.2020)
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  114/2020
  Ministeriön ilmoitus vaarallisten tavaroiden kansainvälisistä tiekuljetuksista tehdyn eurooppalaisen sopimuksen (ADR) liitteiden A ja B määräyksiin tehdyistä muutoksista (Julkaistu: 18.12.2020)
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  113/2020
  Valtioneuvoston asetus ilmastonmuutosta koskevan Yhdistyneiden kansakuntien puitesopimuksen Kioton pöytäkirjan muutoksista (Julkaistu: 17.12.2020)
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  112/2020
  Laki ilmastonmuutosta koskevan Yhdistyneiden kansakuntien puitesopimuksen Kioton pöytäkirjan muutosten lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta (Julkaistu: 17.12.2020)
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  111/2020
  Valtiovarainministeriön ilmoitus veropohjan rapautumisen ja voitonsiirron estämiseksi verosopimuksiin toteuttavista toimenpiteistä tehdyn monenvälisen yleissopimuksen voimaantulosta Egyptin arabitasavallassa (Julkaistu: 16.12.2020)
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  110/2020
  Ulkoministeriön asetus Nepalin kanssa Nepalin opetussektoriohjelman toisesta vaiheesta tehdyn sopimuksen muuttamisesta tehdystä sopimuksesta (Julkaistu: 14.12.2020)
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  109/2020
  Ulkoministeriön asetus Etiopian kanssa vesisektorin yhteisöpohjaisen ohjelman neljättä vaihetta koskevasta sopimuksesta (Julkaistu: 9.12.2020)
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  108/2020
  Liikenne- ja viestintäministeriön ilmoitus ihmishengen turvallisuudesta merellä vuonna 1974 tehtyyn kansainväliseen yleissopimukseen liittyvään vuoden 2011 ESP-säännöstöön tehdyistä muutoksista (Julkaistu: 9.12.2020)
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  107/2020
  Valtioneuvoston asetus merityötä koskevan yleissopimuksen ohjeiston muutoksista (Julkaistu: 8.12.2020)
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  106/2020
  Laki merityötä koskevan yleissopimuksen ohjeiston muutoksista (Julkaistu: 8.12.2020)
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  105/2020
  Valtioneuvoston asetus kansainvälisiä rautatiekuljetuksia koskevan yleissopimuksen (COTIF) vaarallisten aineiden rautatiekuljetuksia koskevan liitteen C (RID) luvun 1.5 mukaisesta monenkeskisestä sopimuksesta RID 6/2020 (Julkaistu: 7.12.2020)
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  104/2020
  Valtioneuvoston asetus vaarallisten tavaroiden kansainvälisistä tiekuljetuksista tehdyn eurooppalaisen sopimuksen (ADR) liitteen A 1.5 luvun 1.5.1 kohdan mukaisesta monenkeskisestä sopimuksesta M330 (Julkaistu: 30.11.2020)
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  103/2020
  Oikeusministeriön ilmoitus viranomaisten asiakirjojen julkisuudesta tehtyyn Euroopan neuvoston yleissopimukseen annetuista selityksistä (Julkaistu: 24.11.2020)
 • Säädökset > Valtiosopimukset SopS 101–102/2020 Euroopan neuvoston yleissopimus viranomaisten asiakirjojen julkisuudesta

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.