Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Selaa vuosihakemistoa

Vuosihakemisto, 2019

92 hakuosumaa

Näytä: 20 | 50 tulosta.

 • Säädökset > Valtiosopimukset
  91/2019
  Valtioneuvoston asetus Maailman postiliiton yleissopimuksen lisäpöytäkirjasta, yleissopimuksen lisäpöytäkirjan päättöpöytäkirjasta, perussopimuksen kymmenennestä lisäpöytäkirjasta ja yleisohjesäännön toisesta lisäpöytäkirjasta (Julkaistu: 27.12.2019)
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  90/2019
  Valtioneuvoston asetus Euroopan unionin sotilasesikunnan jäsenvaltioiden Euroopan unionin käyttöön mahdollisesti asetettujen esikuntien ja joukkojen sotilas- ja siviilihenkilöiden asemasta tehdystä sopimuksesta (EU SOFA) (Julkaistu: 23.12.2019)
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  89/2019
  Laki Euroopan unionin sotilasesikunnan ja unionin käyttöön mahdollisesti asetettujen esikuntien ja joukkojen sotilas- ja siviilihenkilöiden asemasta tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta (Julkaistu: 23.12.2019)
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  88/2019
  Ulkoministeriön asetus Suomen tuesta Etiopian vesisektorin yhteisöpohjaisen ohjelman kolmatta vaihetta koskevan sopimuksen muuttamisesta (Julkaistu: 19.12.2019)
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  87/2019
  Ulkoministeriön ilmoitus Maatalouden kansainvälisen kehittämisrahaston perustamista koskevan sopimuksen 4 ja 7 artiklan muutosten voimaantulosta (Julkaistu: 16.12.2019)
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  86/2019
  Liikenne- ja viestintäministeriön ilmoitus ihmishengen turvallisuudesta merellä vuonna 1974 tehtyyn kansainvälisen yleissopimuksen liitteen II-1, II-2, III ja XI-1 lukuun sekä eräisiin edellä mainittuun yleissopimukseen liittyviin säännöstöihin tehdyistä muutoksista (Julkaistu: 11.12.2019)
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  85/2019
  Valtioneuvoston asetus ihmishengen turvallisuudesta merellä vuonna 1974 tehtyyn kansainvälisen yleissopimuksen liitteen II-1 ja IV lukuun, eräisiin edellä mainittuun yleissopimukseen liittyviin säännöstöihin sekä mainittuun yleissopimukseen ja vuoden 1966 kansainväliseen lastiviivayleissopimukseen liittyvään vuoden 1988 pöytäkirjaan liittyvään IS-säännöstöön tehdyistä muutoksista (Julkaistu: 27.11.2019)
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  84/2019
  Valtiovarainministeriön ilmoitus veropohjan rapautumisen ja voitonsiirron estämiseksi verosopimuksiin toteuttavista toimenpiteistä tehdyn monenvälisen yleissopimuksen voimaantulosta Latvian tasavallassa (Julkaistu: 26.11.2019)
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  83/2019
  Valtiovarainministeriön ilmoitus veropohjan rapautumisen ja voitonsiirron estämiseksi verosopimuksiin toteuttavista toimenpiteistä tehdyn monenvälisen yleissopimuksen voimaantulosta Kanadassa (Julkaistu: 26.11.2019)
 • Säädökset > Valtiosopimukset SopS 81–82/2019 Sopimus eurooppalaisesta ajoneuvo- ja ajokorttitietojärjestelmästä (EUCARIS)
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  81/2019
  Laki eurooppalaisesta ajoneuvo- ja ajokorttitietojärjestelmästä tehdystä sopimuksesta (Julkaistu: 25.11.2019)
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  80/2019
  Valtioneuvoston asetus Pohjoismaiden välillä tulo- ja varallisuusveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi tehdyn sopimuksen muuttamisesta tehdystä pöytäkirjasta (Julkaistu: 11.11.2019)
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  79/2019
  Laki Pohjoismaiden välillä tulo- ja varallisuusveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi tehdyn sopimuksen muuttamisesta tehdystä pöytäkirjasta (Julkaistu: 11.11.2019)
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  78/2019
  Valtioneuvoston asetus Algerian diplomaattipassin haltijoiden vapauttamisesta viisumivelvollisuudesta (Julkaistu: 5.11.2019)
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  77/2019
  Oikeusministeriön ilmoitus Suomen hallituksen ja Puolan hallituksen välillä oikeussuojasta ja oikeusavusta siviili-, perhe- ja rikosasioissa tehdyn sopimuksen irtisanomisesta (Julkaistu: 24.10.2019)
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  76/2019
  Valtioneuvoston asetus Etelämannerta koskevaan sopimukseen liittyvän ympäristönsuojelupöytäkirjan liitteen V alaisista toimenpiteistä (Julkaistu: 21.10.2019)
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  75/2019
  Valtioneuvoston asetus alusten painolastivesien ja sedimenttien valvonnasta ja käsittelystä vuonna 2004 tehdyn kansainvälisen yleissopimuksen liitteen sääntöihin tehtyjen muutosten ja mainittuun yleissopimukseen liittyvän painolastivesien käsittelyjärjestelmien tyyppihyväksyntää koskevan säännöstön voimaansaattamisesta (Julkaistu: 11.10.2019)
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  74/2019
  Valtioneuvoston asetus alusten aiheuttaman meren pilaantumisen ehkäisemisestä vuonna 1973 tehtyyn kansainväliseen yleissopimukseen liittyvän vuoden 1978 pöytäkirjan II liitteeseen liittyvään nestemäisten vaarallisten kemikaalien merikuljetussäännöstöön sekä kemikaalien irtokuljetussäännöstöön tehtyjen muutosten voimaansaattamisesta (Julkaistu: 11.10.2019)
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  73/2019
  Valtiovarainministeriön ilmoitus eräiden lainkäyttöalueiden kanssa säästötulojen verotuksesta tehtyjen sopimusten soveltamisen keskeyttämisestä (Julkaistu: 8.10.2019)
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  72/2019
  Ulkoministeriön asetus Palestiinalaishallinnon kanssa Suomen tuesta Palestiinalaishallinnon opetussektorille tehdystä sopimuksesta (Julkaistu: 8.10.2019)

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.