Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Selaa vuosihakemistoa

Vuosihakemisto, 2017

109 hakuosumaa

Näytä: 20 | 50 | 100 tulosta.

 • Säädökset > International treaties SopS OECD/2017 (englanninkielinen) OECD Model Tax Convention on Income and on Capital (21 November 2017)
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  105/2017
  Liikenne- ja viestintäministeriön ilmoitus kansainvälisiä rautatiekuljetuksia koskevan yleissopimuksen (COTIF), sellaisena kuin se on muutettuna Vilnassa 3 päivänä kesäkuuta 1999 tehdyllä pöytäkirjalla, liitteeseen F (APTU) nojalla annettujen määräysten voimaantulosta (Julkaistu: 28.12.2017)
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  104/2017
  Valtioneuvoston asetus keskinäisestä avunannosta ja yhteistyöstä tulliasioissa Uruguayn kanssa tehdystä sopimuksesta (Julkaistu: 22.12.2017)
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  103/2017
  Laki keskinäisestä avunannosta ja yhteistyöstä tulliasioissa Uruguayn itäisen tasavallan kanssa tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja sopimuksen soveltamisesta (Julkaistu: 22.12.2017)
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  102/2017
  Ulkoasiainministeriön asetus Tansanian metsätalous- ja arvoketjujen kehittämisohjelmalle annettavaa Suomen tukea koskevasta Tansanian kanssa tehdystä sopimuksesta (Julkaistu: 21.12.2017)
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  101/2017
  Ulkoasiainministeriön asetus Tansanian innovaatiojärjestelmälle annettavaa Suomen tukea koskevasta Tansanian kanssa tehdystä sopimuksesta (Julkaistu: 21.12.2017)
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  100/2017
  Ulkoasiainministeriön asetus Tansanian kestävän kehityksen johtajuusinstituutille annettavaa Suomen tukea koskevasta Tansanian kanssa tehdystä sopimuksesta (Julkaistu: 19.12.2017)
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  99/2017
  Ulkoasiainministeriön asetus Investointituki kehitysmaille rahoitusinstrumentilla rahoitettavia hankkeita koskeva Sri Lankan kanssa tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta (Julkaistu: 7.12.2017)
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  98/2017
  Valtioneuvoston asetus kansainvälisistä pääliikenneväylistä tehdyn eurooppalaisen sopimuksen (AGR) liitteen I muutoksesta (Julkaistu: 4.12.2017)
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  97/2017
  Liikenne- ja viestintäministeriön ilmoitus ihmishengen turvallisuudesta merellä vuonna 1974 tehtyyn kansainväliseen yleissopimukseen liittyvään vuoden 2011 laajennettua katsastusohjelmaa koskevaan (ESP) säännöstöön tehtyjen muutosten voimaantulosta (Julkaistu: 23.11.2017)
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  96/2017
  Ulkoasiainministeriön asetus Sambian metsäsektorin kehitykselle annettavaa Suomen tukea koskevan ohjelman Sambian kanssa tehdyn sopimuksen muutoksesta (Julkaistu: 23.11.2017)
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  95/2017
  Valtioneuvoston asetus Intian diplomaattipassin haltijoiden vapauttamisesta viisumivelvollisuudesta (Julkaistu: 22.11.2017)
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  94/2017
  Valtioneuvoston asetus kumppanuudesta ja yhteistyöstä Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Mongolian välillä tehdystä puitesopimuksesta (Julkaistu: 14.11.2017)
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  93/2017
  Laki kumppanuudesta ja yhteistyöstä Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Mongolian välillä tehdyn puitesopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta (Julkaistu: 14.11.2017)
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  92/2017
  Valtioneuvoston asetus ihmishengen turvallisuudesta merellä vuonna 1974 tehtyyn kansainväliseen yleissopimukseen liittyvään IMDG-säännöstöön tehdyistä muutoksista (Julkaistu: 9.11.2017)
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  91/2017
  Liikenne- ja viestintäministeriön ilmoitus kansainvälisen meriliikenteen helpottamista koskevan vuoden 1965 yleissopimuksen liitteeseen tehtyjen muutosten voimaansaattamisesta (Julkaistu: 7.11.2017)
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  90/2017
  Liikenne- ja viestintäministeriön ilmoitus alusten aiheuttaman meren pilaantumisen ehkäisemisestä vuonna 1973 tehtyyn kansainväliseen yleissopimukseen liittyvän vuoden 1978 pöytäkirjan I, II, III, IV, V ja VI liitteiden muutosten voimaantulosta (Julkaistu: 7.11.2017)
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  89/2017
  Laki Suomen talousvyöhykkeestä annetun lain 3 §:n muuttamisesta (Julkaistu: 3.11.2017)
 • Säädökset > Valtiosopimukset SopS 87–88/2017 Jätteen ja muun aineen mereen laskemisen aiheuttaman meren pilaantumisen ehkäisemisestä tehdyn vuoden 1972 yleissopimuksen vuoden 1996 pöytäkirja (dumppauspöytäkirja)
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  87/2017
  Laki jätteen ja muun aineen mereen laskemisen aiheuttaman meren pilaantumisen ehkäisemisestä tehdyn vuoden 1972 yleissopimuksen vuoden 1996 pöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta sekä jätteen ja muun aineen mereen laskemisen aiheuttaman meren pilaantumisen ehkäisemisestä tehdyn yleissopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä annetun lain kumoamisesta (Julkaistu: 3.11.2017)
 • Säädökset > Internationale Verträge SopS 85-86/2017 (saksankielinen) Abkommen zwischen der Republik Finnland und der Bundesrepublik Deutschland zur Beseitigung der Doppelbesteuerung auf dem Gebiet der Steuern vom Einkommen sowie zur Verhinderung der Steuerverkürzung und -umgehung
 • Säädökset > Valtiosopimukset SopS 85–86/2017 Sopimus Suomen tasavallan ja Saksan liittotasavallan välillä tuloveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen poistamiseksi ja veron kiertämisen ja välttämisen estämiseksi
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  85/2017
  Laki tuloveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi ja veron kiertämisen estämiseksi Saksan kanssa tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta (Julkaistu: 2.11.2017)
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  84/2017
  Valtioneuvoston asetus voimavarojen antamisesta Yhdistyneiden Kansakuntien operaatioon Libanonissa (UNIFIL) Yhdistyneiden Kansakuntien ja Suomen välillä tehdystä yhteistyöpöytäkirjasta (Julkaistu: 30.10.2017)
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  83/2017
  Valtioneuvoston asetus lentoliikenteestä Mauritiuksen kanssa tehdystä sopimuksesta (Julkaistu: 24.10.2017)
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  82/2017
  Laki lentoliikenteestä Mauritiuksen kanssa tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta (Julkaistu: 24.10.2017)
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  81/2017
  Valtioneuvoston asetus valtioiden rajat ylittävien ympäristövaikutusten arvioinnista tehdyn yleissopimuksen muuttamisesta (Julkaistu: 19.10.2017)
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  80/2017
  Liikenne- ja viestintäministeriön ilmoitus kansainväliseen merenkulkijoiden koulutusta, pätevyyskirjoja ja vahdinpitoa koskevaan vuoden 1978 yleissopimukseen sekä siihen liittyvään säännöstöön tehtyjen muutosten voimaantulosta (Julkaistu: 17.10.2017)
 • Säädökset > International treaties SopS 78–79/2017 (englanninkielinen) Agreement between the Government of the Republic of Finland and the Government of the United Arab Emirates for the exchange of information relating to tax matters
 • Säädökset > Valtiosopimukset SopS 78–79/2017 Sopimus Suomen tasavallan hallituksen ja Yhdistyneiden Arabiemiirikuntien hallituksen välillä veroasioita koskevasta tiedonvaihdosta
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  78/2017
  Laki veroasioita koskevasta tiedonvaihdosta Yhdistyneiden arabiemiirikuntien kanssa tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta (Julkaistu: 10.10.2017)
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  77/2017
  Liikenne- ja viestintäministeriön ilmoitus kansainvälisen meriliikenteen helpottamista koskevan vuoden 1965 yleissopimuksen liitteeseen tehtyjen muutosten voimaansaattamisesta (Julkaistu: 15.9.2017)
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  76/2017
  Valtioneuvoston asetus Etelämannerta koskevaan sopimukseen liittyvän ympäristönsuojelupöytäkirjan liitteen V alaisten toimenpiteiden voimaansaattamisesta (Julkaistu: 12.9.2017)
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  75/2017
  Liikenne- ja viestintäministeriön ilmoitus alusten painolastivesien ja sedimenttien valvonnasta ja käsittelystä Lontoossa 13 päivänä helmikuuta 2004 tehdyn kansainvälisen yleissopimuksen hyväksymisen yhteydessä annetusta selityksestä (Julkaistu: 11.9.2017)
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  74/2017
  Liikenne- ja viestintäministeriön ilmoitus kansainväliseen merenkulkijoiden koulutusta, pätevyyskirjoja ja vahdinpitoa koskevaan vuoden 1978 yleissopimukseen sekä siihen liittyvään STCW-säännöstöön tehtyjen muutosten kansainväliseen merenkulkijoiden koulutusta, pätevyyskirjoja ja vahdinpitoa koskevaan vuoden 1978 yleissopimukseen sekä siihen liittyvään STCW-säännöstöön tehtyjen muutosten voimaantulosta voimaantulosta (Julkaistu: 4.9.2017)
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  73/2017
  Valtioneuvoston asetus Kansainvälisen merenkulkujärjestön eräiden yleissopimusten eräiden liitteiden muutosten voimaansaattamisesta sekä muutosten lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta (Julkaistu: 1.9.2017)
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  72/2017
  Laki Kansainvälisen merenkulkujärjestön eräiden yleissopimusten eräiden liitteiden muutosten lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta (Julkaistu: 1.9.2017)
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  71/2017
  Liikenne- ja viestintäministeriön ilmoitus  matkustajien ja matkatavaroiden kuljettamisesta meritse vuonna 1974 tehdyn Ateenan yleissopimuksen vuoden 2002 pöytäkirjan hyväksymisen yhteydessä tehdystä varaumasta (Julkaistu: 30.8.2017)
 • Säädökset > Valtiosopimukset SopS 69–70/2017 Matkustajien ja matkatavaroiden kuljettamisesta meritse vuonna 1974 tehdyn Ateenan yleissopimuksen vuoden 2002 pöytäkirja
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  69/2017
  Laki matkustajien ja matkatavaroiden kuljettamisesta meritse vuonna 1974 tehdyn Ateenan yleissopimuksen vuoden 2002 pöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta (Julkaistu: 30.8.2017)
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  68/2017
  Liikenne- ja viestintäministeriön ilmoitus merioikeudellisia vaateita koskevaan vastuun rajoittamisesta tehtyyn vuoden 1976 yleissopimukseen annetusta ilmoituksesta (Julkaistu: 30.8.2017)
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  67/2017
  Valtioneuvoston asetus merioikeudellisia vaateita koskevan vastuun rajoittamisesta tehdyn vuoden 1976 yleissopimuksen muuttamisesta tehdyn vuoden 1996 pöytäkirjan voimaansaattamisesta sekä pöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta annetun tasavallan presidentin asetuksen muuttamisesta (Julkaistu: 30.8.2017)
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  66/2017
  Valtioneuvoston asetus Euroopan unionin ja Euroopan atomienergiayhteisön ja niiden jäsenvaltioiden sekä Ukrainan välisen assosiaatiosopimuksen voimaansaattamisesta sekä sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta (Julkaistu: 28.8.2017)
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  65/2017
  Laki Euroopan unionin ja Euroopan atomienergiayhteisön ja niiden jäsenvaltioiden sekä Ukrainan välisen assosiaatiosopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta (Julkaistu: 28.8.2017)
 • Säädökset > Valtiosopimukset SopS 64/2017 Elohopeaa koskeva Minamatan yleissopimus
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  63/2017
  Ulkoasiainministeriön asetus Nepalin opetussektoriohjelman toisesta vaiheesta Nepalin kanssa tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta (Julkaistu: 23.8.2017)
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  62/2017
  Ulkoasiainministeriön asetus Tansanian julkisen taloushallinnon reformiohjelman tukemisesta Tansanian yhdistyneen tasavallan hallituksen kanssa solmitun sopimuksen muuttamisesta tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta (Julkaistu: 19.7.2017)
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  61/2017
  Ulkoasiainministeriön asetus Mosambikin opetussektorin tukemisesta Mosambikin hallituksen kanssa tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta (Julkaistu: 4.7.2017)
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  60/2017
  Valtioneuvoston asetus alusten aiheuttaman meren pilaantumisen ehkäisemisestä vuonna 1973 tehtyyn kansainväliseen yleissopimukseen liittyvän vuoden 1978 pöytäkirjan liitteisiin tehtyjen muutosten ja uudistetun V liitteen voimaansaattamisesta sekä muutosten ja uudistetun V liitteen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annettujen lakien ja merenkulun ympäristönsuojelulain muuttamisesta annetun lain voimaantulosta (Julkaistu: 28.6.2017)
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  59/2017
  Laki alusten aiheuttaman meren pilaantumisen ehkäisemisestä vuonna 1973 tehtyyn kansainväliseen yleissopimukseen liittyvän vuoden 1978 pöytäkirjan I, II, IV ja V liitteeseen tehtyjen muutosten lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta (Julkaistu: 28.6.2017)

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.