Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Selaa vuosihakemistoa

Vuosihakemisto, 2017

109 hakuosumaa

Näytä: 20 | 50 | 100 tulosta.

 • Säädökset > International treaties SopS OECD/2017 (englanninkielinen) OECD Model Tax Convention on Income and on Capital (21 November 2017)
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  105/2017
  Liikenne- ja viestintäministeriön ilmoitus kansainvälisiä rautatiekuljetuksia koskevan yleissopimuksen (COTIF), sellaisena kuin se on muutettuna Vilnassa 3 päivänä kesäkuuta 1999 tehdyllä pöytäkirjalla, liitteeseen F (APTU) nojalla annettujen määräysten voimaantulosta (Julkaistu: 28.12.2017)
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  104/2017
  Valtioneuvoston asetus keskinäisestä avunannosta ja yhteistyöstä tulliasioissa Uruguayn kanssa tehdystä sopimuksesta (Julkaistu: 22.12.2017)
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  103/2017
  Laki keskinäisestä avunannosta ja yhteistyöstä tulliasioissa Uruguayn itäisen tasavallan kanssa tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja sopimuksen soveltamisesta (Julkaistu: 22.12.2017)
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  102/2017
  Ulkoasiainministeriön asetus Tansanian metsätalous- ja arvoketjujen kehittämisohjelmalle annettavaa Suomen tukea koskevasta Tansanian kanssa tehdystä sopimuksesta (Julkaistu: 21.12.2017)
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  101/2017
  Ulkoasiainministeriön asetus Tansanian innovaatiojärjestelmälle annettavaa Suomen tukea koskevasta Tansanian kanssa tehdystä sopimuksesta (Julkaistu: 21.12.2017)
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  100/2017
  Ulkoasiainministeriön asetus Tansanian kestävän kehityksen johtajuusinstituutille annettavaa Suomen tukea koskevasta Tansanian kanssa tehdystä sopimuksesta (Julkaistu: 19.12.2017)
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  99/2017
  Ulkoasiainministeriön asetus Investointituki kehitysmaille rahoitusinstrumentilla rahoitettavia hankkeita koskeva Sri Lankan kanssa tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta (Julkaistu: 7.12.2017)
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  98/2017
  Valtioneuvoston asetus kansainvälisistä pääliikenneväylistä tehdyn eurooppalaisen sopimuksen (AGR) liitteen I muutoksesta (Julkaistu: 4.12.2017)
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  97/2017
  Liikenne- ja viestintäministeriön ilmoitus ihmishengen turvallisuudesta merellä vuonna 1974 tehtyyn kansainväliseen yleissopimukseen liittyvään vuoden 2011 laajennettua katsastusohjelmaa koskevaan (ESP) säännöstöön tehtyjen muutosten voimaantulosta (Julkaistu: 23.11.2017)
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  96/2017
  Ulkoasiainministeriön asetus Sambian metsäsektorin kehitykselle annettavaa Suomen tukea koskevan ohjelman Sambian kanssa tehdyn sopimuksen muutoksesta (Julkaistu: 23.11.2017)
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  95/2017
  Valtioneuvoston asetus Intian diplomaattipassin haltijoiden vapauttamisesta viisumivelvollisuudesta (Julkaistu: 22.11.2017)
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  94/2017
  Valtioneuvoston asetus kumppanuudesta ja yhteistyöstä Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Mongolian välillä tehdystä puitesopimuksesta (Julkaistu: 14.11.2017)
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  93/2017
  Laki kumppanuudesta ja yhteistyöstä Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Mongolian välillä tehdyn puitesopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta (Julkaistu: 14.11.2017)
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  92/2017
  Valtioneuvoston asetus ihmishengen turvallisuudesta merellä vuonna 1974 tehtyyn kansainväliseen yleissopimukseen liittyvään IMDG-säännöstöön tehdyistä muutoksista (Julkaistu: 9.11.2017)
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  91/2017
  Liikenne- ja viestintäministeriön ilmoitus kansainvälisen meriliikenteen helpottamista koskevan vuoden 1965 yleissopimuksen liitteeseen tehtyjen muutosten voimaansaattamisesta (Julkaistu: 7.11.2017)
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  90/2017
  Liikenne- ja viestintäministeriön ilmoitus alusten aiheuttaman meren pilaantumisen ehkäisemisestä vuonna 1973 tehtyyn kansainväliseen yleissopimukseen liittyvän vuoden 1978 pöytäkirjan I, II, III, IV, V ja VI liitteiden muutosten voimaantulosta (Julkaistu: 7.11.2017)
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  89/2017
  Laki Suomen talousvyöhykkeestä annetun lain 3 §:n muuttamisesta (Julkaistu: 3.11.2017)
 • Säädökset > Valtiosopimukset SopS 87–88/2017 Jätteen ja muun aineen mereen laskemisen aiheuttaman meren pilaantumisen ehkäisemisestä tehdyn vuoden 1972 yleissopimuksen vuoden 1996 pöytäkirja (dumppauspöytäkirja)
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  87/2017
  Laki jätteen ja muun aineen mereen laskemisen aiheuttaman meren pilaantumisen ehkäisemisestä tehdyn vuoden 1972 yleissopimuksen vuoden 1996 pöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta sekä jätteen ja muun aineen mereen laskemisen aiheuttaman meren pilaantumisen ehkäisemisestä tehdyn yleissopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä annetun lain kumoamisesta (Julkaistu: 3.11.2017)

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.