Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Selaa vuosihakemistoa

Vuosihakemisto, 2016

96 hakuosumaa

Näytä: 20 | 50 tulosta.

1 - 50 51 - 96
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  96/2016
  Valtioneuvoston asetus Etelämannerta koskevaan sopimukseen liittyvän ympäristönsuojelupöytäkirjan liitteen II voimaansaattamisesta ja liitteen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta (Julkaistu: 30.12.2016)
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  95/2016
  Laki Etelämannerta koskevaan sopimukseen liittyvän ympäristönsuojelupöytäkirjan liitteen II lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain 2 §:n muuttamisesta (Julkaistu: 30.12.2016)
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  94/2016
  Laki Etelämannerta koskevaan sopimukseen liittyvän ympäristönsuojelupöytäkirjan liitteen II lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta (Julkaistu: 30.12.2016)
 • Säädökset > Valtiosopimukset SopS 92–93/2016 Suomen tasavallan ja Norjan kuningaskunnan välinen sopimus poroaitojen rakentamisesta ja kunnossapidosta sekä muista toimenpiteistä porojen estämiseksi pääsemästä toisen valtakunnan alueelle
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  92/2016
  Laki poroaitojen rakentamisesta ja kunnossapidosta sekä muista toimenpiteistä porojen estämiseksi pääsemästä toisen valtakunnan alueelle Norjan kanssa tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja sopimuksen soveltamisesta (Julkaistu: 30.12.2016)
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  91/2016
  Laki poronhoitolain muuttamisesta (Julkaistu: 30.12.2016)
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  90/2016
  Liikenne- ja viestintäministeriön ilmoitus kansainvälisiä rautatiekuljetuksia koskevan yleissopimuksen (COTIF) vaarallisten aineiden rautatiekuljetuksia koskevan liitteen C määräysten (RID) muutosten voimaantulosta (Julkaistu: 30.12.2016)
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  89/2016
  Liikenne- ja viestintäministeriön ilmoitus vaarallisten tavaroiden kansainvälisistä tiekuljetuksista tehdyn eurooppalaisen sopimuksen (ADR) liitteiden A ja B muutosten voimaantulosta (Julkaistu: 30.12.2016)
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  88/2016
  Ympäristöministeriön ilmoitus Ahvenanmaan maakuntapäivien hyväksynnästä Pariisin sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulolle maakunnassa (Julkaistu: 30.12.2016)
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  87/2016
  Valtioneuvoston asetus Suomen tasavallan hallituksen ja Venäjän federaation hallituksen välillä suorasta kansainvälisestä rautatieliikenteestä tehdyn sopimuksen täytäntöönpanosta Venäjän federaation liikenneministeriön kanssa tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta (Julkaistu: 29.12.2016)
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  86/2016
  Ulkoasiainministeriön asetus Sambian sosiaaliturvan laajentamisohjelman tukemista koskevan ohjelman Sambian kanssa tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta (Julkaistu: 28.12.2016)
 • Säädökset > Valtiosopimukset SopS 84–85/2016 Suomen tasavallan hallituksen ja Venäjän federaation hallituksen välinen sopimus suorasta kansainvälisestä rautatieliikenteestä
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  84/2016
  Laki suorasta kansainvälisestä rautatieliikenteestä Suomen tasavallan hallituksen ja Venäjän federaation hallituksen välillä tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja sopimuksen soveltamisesta (Julkaistu: 20.12.2016)
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  83/2016
  Ulkoasiainministeriön ilmoitus valtioiden omistaman kulttuuriomaisuuden lainkäytöllisestä koskemattomuudesta annetusta julistuksesta (Julkaistu: 20.12.2016)
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  82/2016
  Valtioneuvoston asetus pakkokeinolain 10 luvun 3 ja 17 §:n muuttamisesta annetun lain voimaantulosta (Julkaistu: 19.12.2016)
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  81/2016
  Laki pakkokeinolain 10 luvun 3 ja 17 §:n muuttamisesta (Julkaistu: 19.12.2016)
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  80/2016
  Valtioneuvoston asetus rikoslain muuttamisesta annetun lain voimaantulosta (Julkaistu: 19.12.2016)
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  79/2016
  Laki rikoslain muuttamisesta (Julkaistu: 19.12.2016)
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  78/2016
  Valtioneuvoston asetus Kansainvälisen rikostuomioistuimen Rooman perussääntöön vuonna 2010 hyväksyttyjen muutosten voimaansaattamisesta ja muutosten lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta (Julkaistu: 19.12.2016)
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  77/2016
  Laki Kansainvälisen rikostuomioistuimen Rooman perussääntöön vuonna 2010 hyväksyttyjen muutosten lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta (Julkaistu: 19.12.2016)
 • Säädökset > Valtiosopimukset SopS 75–76/2016 Pariisin sopimus
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  75/2016
  Laki Pariisin sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaan- saattamisesta (Julkaistu: 14.12.2016)
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  74/2016
  Liikenne- ja viestintäministeriön ilmoitus kansainvälisiä rautatiekuljetuksia koskevan yleissopimuksen (COTIF), sellaisena kuin se on muutettuna Vilnassa 3 päivänä kesäkuuta 1999 tehdyllä pöytäkirjalla, liitteen F (APTU) nojalla yhteisten turvallisuusmenetelmien käytöstä riskien arvioinnissa annettujen määräysten (UTP GEN-G) muutosten ja saman liitteen nojalla annettujen tavaravaunuja koskevien määräysten (UTP WAG) muutosten voimaantulosta (Julkaistu: 5.12.2016)
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  73/2016
  Valtioneuvoston asetus pääsystä korkeampaan koulutukseen Tanskan, Suomen, Islannin, Norjan ja Ruotsin välillä tehdyn sopimuksen muuttamisesta tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta (Julkaistu: 30.11.2016)
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  72/2016
  Valtioneuvoston asetus ihmishengen turvallisuudesta merellä vuonna 1974 tehdyn kansainvälisen yleissopimuksen liitteen II-1 ja II-2 lukuun ja liitteen lisäykseen sekä mainittuun yleissopimukseen liittyvään IMSBC-säännöstöön tehtyjen muutosten voimaansaattamisesta. (Julkaistu: 24.11.2016)
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  71/2016
  Opetus- ja kulttuuriministeriön ilmoitus WIPOn esitys- ja äänitesopimuksen yhteydessä annetusta ilmoituksesta (Julkaistu: 17.10.2016)
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  70/2016
  Valtioneuvoston asetus WIPOn esitys- ja äänitesopimuksen voimaansaattamisesta sekä sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta annetun tasavallan presidentin asetuksen 2 §:n muuttamisesta (Julkaistu: 17.10.2016)
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  69/2016
  Opetus- ja kulttuuriministeriön ilmoitus esittävien taiteilijoiden, äänitteiden valmistajien sekä radioyritysten suojaamisesta tehtyyn kansainväliseen yleissopimukseen tehdyistä varaumista (Julkaistu: 17.10.2016)
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  68/2016
  Valtioneuvoston asetus esittävien taiteilijoiden, äänitteiden valmistajien sekä radioyritysten suojaamisesta tehdyn kansainvälisen yleissopimuksen voimaansaattamisesta annetun asetuksen 2 §:n muuttamisesta (Julkaistu: 17.10.2016)
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  67/2016
  Valtioneuvoston asetus Etelämannerta koskevaan sopimukseen liittyvän ympäristönsuojelupöytäkirjan liitteen V alaisten toimenpiteiden voimaansaattamisesta (Julkaistu: 17.10.2016)
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  66/2016
  Valtioneuvoston asetus kokonaisvaltaisesta kumppanuudesta ja yhteistyöstä Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Vietnamin sosialistisen tasavallan välillä tehdyn puitesopimuksen voimaansaattamisesta sekä puitesopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta (Julkaistu: 7.10.2016)
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  65/2016
  Laki kokonaisvaltaisesta kumppanuudesta ja yhteistyöstä Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Vietnamin sosialistisen tasavallan välillä tehdyn puitesopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta (Julkaistu: 7.10.2016)
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  64/2016
  Ulkoasiainministeriön asetus Etiopian vesisektorin tukemista koskevan yhteisöpohjaisen ohjelman sopimuksen kolmannen vaiheen muuttamisesta Etiopian kanssa tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta (Julkaistu: 30.9.2016)
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  63/2016
  Ulkoasiainministeriön asetus Etiopian vesisektorin tukemista koskevan yhteisöpohjaisen ohjelman sopimuksen kolmannen vaiheen Etiopian kanssa tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta (Julkaistu: 30.9.2016)
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  62/2016
  Ulkoasiainministeriön asetus Erityisopetussektorin tukemisesta Etiopian demokraattisen liittovaltion kanssa tehdyn sopimuksen muuttamisesta tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta (Julkaistu: 30.9.2016)
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  61/2016
  Valtioneuvoston asetus Kuuban velan uudelleenjärjestämisestä Kuuban kanssa tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta (Julkaistu: 29.9.2016)
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  60/2016
  Valtioneuvoston asetus vaarallisten tavaroiden kansainvälisistä tiekuljetuksista tehdyn eurooppalaisen sopimuksen (ADR) A liitteen 1.5.1 kohdan mukaisen monenkeskisen sopimuksen M 299 voimaansaattamisesta (Julkaistu: 23.9.2016)
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  59/2016
  Valtioneuvoston asetus lentoliikenteestä Uuden-Seelannin kanssa tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta ja sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta (Julkaistu: 7.9.2016)
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  58/2016
  Laki lentoliikenteestä Uuden-Seelannin kanssa tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta (Julkaistu: 7.9.2016)
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  57/2016
  Valtioneuvoston asetus diplomaattisissa ja konsuliedustustoissa sekä kansainvälisten järjestöjen edustustoissa työskentelevän diplomaattisen, konsuli-, hallinnollisen ja teknillisen henkilökunnan perheenjäsenten vapaasta ansiotyön tekemisestä Argentiinan kanssa tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta sekä sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimantulosta (Julkaistu: 31.8.2016)
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  56/2016
  Laki diplomaattisissa ja konsuliedustustoissa sekä kansainvälisten järjestöjen edustustoissa työskentelevän diplomaattisen, konsuli-, hallinnollisen ja teknillisen henkilökunnan perheenjäsenten vapaasta ansiotyön tekemisestä Argentiinan kanssa tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta (Julkaistu: 31.8.2016)
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  55/2016
  Valtiovarainministeriön ilmoitus Suomen tasavallan ja Viron tasavallan välillä tulo- ja varallisuusveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi ja veron kiertämisen estämiseksi tehdyn sopimuksen 12 artiklan soveltamisen muutoksesta (Julkaistu: 25.8.2016)
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  54/2016
  Työ- ja elinkeinoministeriön ilmoitus patenttiyhteistyösopimuksen sovellutussääntöjen muuttamisesta (Julkaistu: 19.8.2016)
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  53/2016
  Valtioneuvoston asetus Euroopan neuvoston erioikeuksista ja vapauksista tehdyn yleissopimuksen kolmannen lisäpöytäkirjan voimaansaattamisesta ja lisäpöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta (Julkaistu: 16.8.2016)
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  52/2016
  Laki Euroopan neuvoston erioikeuksista ja vapauksista tehdyn yleissopimuksen kolmannen lisäpöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta (Julkaistu: 16.8.2016)
 • Säädökset > Valtiosopimukset SopS 51/2016 Suomen tasavallan ja Ruotsin kuningaskunnan välinen sopimus tiettyihin jätevirtoihin kuuluvien jätteiden siirroista maiden raja-alueilla
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  50/2016
  Valtioneuvoston asetus maailmanlaajuista siviilisatelliittinavigointijärjestelmää (GNSS) koskevan Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden sekä Korean tasavallan yhteistyösopimuksen voimaansaattamisesta (Julkaistu: 15.8.2016)
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  49/2016
  Tasavallan presidentin asetus Euroopan paikallisen itsehallinnon peruskirjaan oikeudesta osallistua paikallishallinnon viranomaisten toimintaan tehdyn lisäpöytäkirjan voimaansaattamisesta ja lisäpöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta (Julkaistu: 7.7.2016)
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  48/2016
  Laki Euroopan paikallisen itsehallinnon peruskirjaan oikeudesta osallistua paikallishallinnon viranomaisten toimintaan tehdyn lisäpöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta (Julkaistu: 7.7.2016)
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  47/2016
  Laki biologista monimuotoisuutta koskevaan yleissopimukseen liittyvän Nagoyan pöytäkirjan täytäntöönpanosta (Julkaistu: 4.7.2016)

1 - 50 51 - 96

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.