Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Selaa vuosihakemistoa

Vuosihakemisto, 2016

96 hakuosumaa

Näytä: 20 | 50 tulosta.

 • Säädökset > Valtiosopimukset
  56/2016
  Laki diplomaattisissa ja konsuliedustustoissa sekä kansainvälisten järjestöjen edustustoissa työskentelevän diplomaattisen, konsuli-, hallinnollisen ja teknillisen henkilökunnan perheenjäsenten vapaasta ansiotyön tekemisestä Argentiinan kanssa tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta (Julkaistu: 31.8.2016)
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  55/2016
  Valtiovarainministeriön ilmoitus Suomen tasavallan ja Viron tasavallan välillä tulo- ja varallisuusveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi ja veron kiertämisen estämiseksi tehdyn sopimuksen 12 artiklan soveltamisen muutoksesta (Julkaistu: 25.8.2016)
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  54/2016
  Työ- ja elinkeinoministeriön ilmoitus patenttiyhteistyösopimuksen sovellutussääntöjen muuttamisesta (Julkaistu: 19.8.2016)
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  53/2016
  Valtioneuvoston asetus Euroopan neuvoston erioikeuksista ja vapauksista tehdyn yleissopimuksen kolmannen lisäpöytäkirjan voimaansaattamisesta ja lisäpöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta (Julkaistu: 16.8.2016)
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  52/2016
  Laki Euroopan neuvoston erioikeuksista ja vapauksista tehdyn yleissopimuksen kolmannen lisäpöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta (Julkaistu: 16.8.2016)
 • Säädökset > Valtiosopimukset SopS 51/2016 Suomen tasavallan ja Ruotsin kuningaskunnan välinen sopimus tiettyihin jätevirtoihin kuuluvien jätteiden siirroista maiden raja-alueilla
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  50/2016
  Valtioneuvoston asetus maailmanlaajuista siviilisatelliittinavigointijärjestelmää (GNSS) koskevan Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden sekä Korean tasavallan yhteistyösopimuksen voimaansaattamisesta (Julkaistu: 15.8.2016)
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  49/2016
  Tasavallan presidentin asetus Euroopan paikallisen itsehallinnon peruskirjaan oikeudesta osallistua paikallishallinnon viranomaisten toimintaan tehdyn lisäpöytäkirjan voimaansaattamisesta ja lisäpöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta (Julkaistu: 7.7.2016)
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  48/2016
  Laki Euroopan paikallisen itsehallinnon peruskirjaan oikeudesta osallistua paikallishallinnon viranomaisten toimintaan tehdyn lisäpöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta (Julkaistu: 7.7.2016)
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  47/2016
  Laki biologista monimuotoisuutta koskevaan yleissopimukseen liittyvän Nagoyan pöytäkirjan täytäntöönpanosta (Julkaistu: 4.7.2016)
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  46/2016
  Valtioneuvoston asetus biologista monimuotoisuutta koskevaan yleissopimukseen liittyvän geenivarojen saatavuudesta sekä niiden käytöstä saatavien hyötyjen oikeudenmukaisesta ja tasapuolisesta jaosta tehdyn Nagoyan pöytäkirjan voimaansaattamisesta ja pöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain sekä pöytäkirjan täytäntöönpanosta annetun lain voimaantulosta (Julkaistu: 4.7.2016)
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  45/2016
  Laki biologista monimuotoisuutta koskevaan yleissopimukseen liittyvän Nagoyan pöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta (Julkaistu: 4.7.2016)
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  44/2016
  Liikenne- ja viestintäministeriön ilmoitus tieliikennettä koskevan yleissopimuksen 8 ja 39 artikloihin tehtyjen muutosten voimaantulosta Ahvenanmaan maakunnassa (Julkaistu: 28.6.2016)
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  43/2016
  Valtioneuvoston asetus Uzbekistanin kanssa tuloveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksija veron kiertämisen estämiseksi tehdyn sopimuksen muuttamisesta tehdyn pöytä-kirjan voimaansaattamisesta ja pöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien mää-räysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta (Julkaistu: 28.6.2016)
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  42/2016
  Laki Uzbekistanin kanssa tuloveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi ja veron kiertämisen estämiseksi tehdyn sopimuksen muuttamisesta tehdyn pöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta (Julkaistu: 28.6.2016)
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  41/2016
  Valtioneuvoston asetus diplomaattisen tai konsuliedustuston jäsenen perheenjäsenten ansiotyöstä Israelin kanssa tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta sekä sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta (Julkaistu: 28.6.2016)
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  40/2016
  Laki diplomaattisen tai konsuliedustuston jäsenen perheenjäsenten ansiotyöstä Israelin kanssa tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta (Julkaistu: 28.6.2016)
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  39/2016
  Valtioneuvoston asetus Euroopan unionin ja Euroopan atomienergiayhteisön ja niiden jäsenvaltioiden sekä Moldovan tasavallan välisen assosiaatiosopimuksen voimaansaattamisesta sekä sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta (Julkaistu: 22.6.2016)
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  38/2016
  Laki Euroopan unionin ja Euroopan atomienergiayhteisön ja niiden jäsenvaltioiden sekä Moldovan tasavallan välisen assosiaatiosopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta (Julkaistu: 22.6.2016)
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  37/2016
  Valtioneuvoston asetus Euroopan unionin ja Euroopan atomienergiayhteisön ja niiden jäsenvaltioiden sekä Georgian välisen assosiaatiosopimuksen voimaansaattamisesta sekä sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta (Julkaistu: 22.6.2016)

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.