Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Selaa vuosihakemistoa

Vuosihakemisto, 2016

96 hakuosumaa

Näytä: 20 | 50 tulosta.

 • Säädökset > Valtiosopimukset SopS 75–76/2016 Pariisin sopimus
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  75/2016
  Laki Pariisin sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaan- saattamisesta (Julkaistu: 14.12.2016)
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  74/2016
  Liikenne- ja viestintäministeriön ilmoitus kansainvälisiä rautatiekuljetuksia koskevan yleissopimuksen (COTIF), sellaisena kuin se on muutettuna Vilnassa 3 päivänä kesäkuuta 1999 tehdyllä pöytäkirjalla, liitteen F (APTU) nojalla yhteisten turvallisuusmenetelmien käytöstä riskien arvioinnissa annettujen määräysten (UTP GEN-G) muutosten ja saman liitteen nojalla annettujen tavaravaunuja koskevien määräysten (UTP WAG) muutosten voimaantulosta (Julkaistu: 5.12.2016)
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  73/2016
  Valtioneuvoston asetus pääsystä korkeampaan koulutukseen Tanskan, Suomen, Islannin, Norjan ja Ruotsin välillä tehdyn sopimuksen muuttamisesta tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta (Julkaistu: 30.11.2016)
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  72/2016
  Valtioneuvoston asetus ihmishengen turvallisuudesta merellä vuonna 1974 tehdyn kansainvälisen yleissopimuksen liitteen II-1 ja II-2 lukuun ja liitteen lisäykseen sekä mainittuun yleissopimukseen liittyvään IMSBC-säännöstöön tehtyjen muutosten voimaansaattamisesta. (Julkaistu: 24.11.2016)
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  71/2016
  Opetus- ja kulttuuriministeriön ilmoitus WIPOn esitys- ja äänitesopimuksen yhteydessä annetusta ilmoituksesta (Julkaistu: 17.10.2016)
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  70/2016
  Valtioneuvoston asetus WIPOn esitys- ja äänitesopimuksen voimaansaattamisesta sekä sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta annetun tasavallan presidentin asetuksen 2 §:n muuttamisesta (Julkaistu: 17.10.2016)
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  69/2016
  Opetus- ja kulttuuriministeriön ilmoitus esittävien taiteilijoiden, äänitteiden valmistajien sekä radioyritysten suojaamisesta tehtyyn kansainväliseen yleissopimukseen tehdyistä varaumista (Julkaistu: 17.10.2016)
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  68/2016
  Valtioneuvoston asetus esittävien taiteilijoiden, äänitteiden valmistajien sekä radioyritysten suojaamisesta tehdyn kansainvälisen yleissopimuksen voimaansaattamisesta annetun asetuksen 2 §:n muuttamisesta (Julkaistu: 17.10.2016)
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  67/2016
  Valtioneuvoston asetus Etelämannerta koskevaan sopimukseen liittyvän ympäristönsuojelupöytäkirjan liitteen V alaisten toimenpiteiden voimaansaattamisesta (Julkaistu: 17.10.2016)
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  66/2016
  Valtioneuvoston asetus kokonaisvaltaisesta kumppanuudesta ja yhteistyöstä Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Vietnamin sosialistisen tasavallan välillä tehdyn puitesopimuksen voimaansaattamisesta sekä puitesopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta (Julkaistu: 7.10.2016)
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  65/2016
  Laki kokonaisvaltaisesta kumppanuudesta ja yhteistyöstä Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Vietnamin sosialistisen tasavallan välillä tehdyn puitesopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta (Julkaistu: 7.10.2016)
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  64/2016
  Ulkoasiainministeriön asetus Etiopian vesisektorin tukemista koskevan yhteisöpohjaisen ohjelman sopimuksen kolmannen vaiheen muuttamisesta Etiopian kanssa tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta (Julkaistu: 30.9.2016)
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  63/2016
  Ulkoasiainministeriön asetus Etiopian vesisektorin tukemista koskevan yhteisöpohjaisen ohjelman sopimuksen kolmannen vaiheen Etiopian kanssa tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta (Julkaistu: 30.9.2016)
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  62/2016
  Ulkoasiainministeriön asetus Erityisopetussektorin tukemisesta Etiopian demokraattisen liittovaltion kanssa tehdyn sopimuksen muuttamisesta tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta (Julkaistu: 30.9.2016)
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  61/2016
  Valtioneuvoston asetus Kuuban velan uudelleenjärjestämisestä Kuuban kanssa tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta (Julkaistu: 29.9.2016)
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  60/2016
  Valtioneuvoston asetus vaarallisten tavaroiden kansainvälisistä tiekuljetuksista tehdyn eurooppalaisen sopimuksen (ADR) A liitteen 1.5.1 kohdan mukaisen monenkeskisen sopimuksen M 299 voimaansaattamisesta (Julkaistu: 23.9.2016)
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  59/2016
  Valtioneuvoston asetus lentoliikenteestä Uuden-Seelannin kanssa tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta ja sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta (Julkaistu: 7.9.2016)
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  58/2016
  Laki lentoliikenteestä Uuden-Seelannin kanssa tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta (Julkaistu: 7.9.2016)
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  57/2016
  Valtioneuvoston asetus diplomaattisissa ja konsuliedustustoissa sekä kansainvälisten järjestöjen edustustoissa työskentelevän diplomaattisen, konsuli-, hallinnollisen ja teknillisen henkilökunnan perheenjäsenten vapaasta ansiotyön tekemisestä Argentiinan kanssa tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta sekä sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimantulosta (Julkaistu: 31.8.2016)

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.