Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Selaa vuosihakemistoa

Vuosihakemisto, 2015

97 hakuosumaa

Näytä: 20 | 50 tulosta.

 • Säädökset > Valtiosopimukset
  93/2015
  Opetus- ja kulttuuriministeriön ilmoitus dopingin vastaisen yleissopimuksen liitteen muutoksen voimaantulosta (Julkaistu: 31.12.2015)
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  92/2015
  Opetus- ja kulttuuriministeriön ilmoitus kansainvälisen dopingin vastaisen yleissopimuksen liitteen muutoksen voimaantulosta (Julkaistu: 31.12.2015)
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  91/2015
  Opetus- ja kulttuuriministeriön ilmoitus kansainvälisen dopingin vastaisen yleissopimuksen liitteen muutoksen voimaantulosta (Julkaistu: 31.12.2015)
 • Säädökset > Valtiosopimukset SopS 89–90/2015 Sopimus Suomen tasavallan hallituksen ja Venäjän federaation hallituksen välillä jäänmurtoavustusta koskevasta yhteistyöstä ja vuorovaikutuksesta Itämerellä
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  89/2015
  Laki jäänmurtoavustusta koskevasta yhteistyöstä ja vuorovaikutuksesta Itämerellä Venäjän federaation hallituksen kanssa tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta (Julkaistu: 31.12.2015)
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  88/2015
  Valtioneuvoston asetus vakausmaksujen siirrosta yhteiseen kriisinratkaisurahastoon ja rahasto-osuuksien yhdistämisestä tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta ja sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta (Julkaistu: 31.12.2015)
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  87/2015
  Laki vakausmaksujen siirrosta yhteiseen kriisinratkaisurahastoon ja rahasto-osuuksien yhdistämisestä tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta (Julkaistu: 31.12.2015)
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  86/2015
  Ympäristöministeriön ilmoitus valtioiden rajat ylittävien ympäristövaikutusten arvioinnista tehdyn yleissopimuksen suomennoksen korjaamisesta (Julkaistu: 28.12.2015)
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  85/2015
  Ympäristöministeriön ilmoitus Ahvenanmaan maakuntapäivien hyväksynnästä valtioiden rajat ylittävien ympäristövaikutusten arviointia koskevan yleissopimuksen voimaansaattamisesta annetun asetuksen voimaantulolle maakunnassa (Julkaistu: 23.12.2015)
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  84/2015
  Valtioneuvoston asetus valtioiden rajat ylittävien ympäristövaikutusten arvioinnista tehdyn yleissopimuksen muutosten voimaansaattamisesta sekä yleissopimuksen muutosten lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta (Julkaistu: 18.12.2015)
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  83/2015
  Laki valtioiden rajat ylittävien ympäristövaikutusten arvioinnista tehdyn yleissopimuksen muutosten lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta (Julkaistu: 18.12.2015)
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  82/2015
  Valtioneuvoston asetus Etelämannerta koskevaan sopimukseen liittyvän ympäristönsuojelupöytäkirjan liitteen V alaisten toimenpiteiden voimaansaattamisesta (Julkaistu: 18.12.2015)
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  81/2015
  Ulkoasiainministeriön asetus Tansanian tietoyhteiskuntasektorin kehittämisen tukemisesta Tansanian hallituksen kanssa tehdyn sopimuksen muuttamisesta tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta (Julkaistu: 17.12.2015)
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  80/2015
  Valtioneuvoston asetus Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Korean tasavallan välillä tehdyn vapaakauppasopimuksen voimaansaattamisesta ja sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta (Julkaistu: 2.12.2015)
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  79/2015
  Laki Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Korean tasavallan välillä tehdyn vapaakauppasopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta (Julkaistu: 2.12.2015)
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  78/2015
  Liikenne- ja viestintäministeriön ilmoitus kansainvälisiä rautatiekuljetuksia koskevan yleissopimuksen (COTIF), sellaisena kuin se on muutettuna Vilnassa 3 päivänä kesäkuuta 1999 tehdyllä pöytäkirjalla, liitteen G (ATMF) muutosten sekä liikkuvan kaluston melua koskevien teknisten määräysten (UTP Noise) ja tavaravaunuja koskevien teknisten määräysten (UTP WAG 2015) liitteiden G ja J - M muutosten voimaantulosta (Julkaistu: 1.12.2015)
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  77/2015
  Valtioneuvoston asetus Euroopan unionin edun vuoksi vaihdettujen turvallisuusluokiteltujen tietojen suojaamisesta neuvostossa kokoontuneiden Euroopan unionin jäsenvaltioiden välillä tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta sekä sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta (Julkaistu: 26.11.2015)
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  76/2015
  Laki Euroopan unionin edun vuoksi vaihdettujen turvallisuusluokiteltujen tietojen suojaamisesta neuvostossa kokoontuneiden Euroopan unionin jäsenvaltioiden välillä tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta (Julkaistu: 26.11.2015)
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  75/2015
  Valtioneuvoston asetus Kansainvälisen työjärjestön perussäännön vuoden 1997 muutosasiakirjan voimaansaattamisesta (Julkaistu: 23.11.2015)
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  74/2015
  Ulkoasiainministeriön asetus Etiopian maaseudun yritystoimintahankkeen tukemisesta Etiopian kanssa tehdyn sopimuksen muuttamisesta tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta (Julkaistu: 11.11.2015)

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.