Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Selaa vuosihakemistoa

Vuosihakemisto, 2014

121 hakuosumaa

Näytä: 20 | 50 | 100 tulosta.

 • Säädökset > Valtiosopimukset SopS OECD/2014 Tuloa ja varallisuutta koskeva malliverosopimus (ns. OECD:n mallisopimus 15. heinäkuuta 2014)
 • Säädökset > International treaties SopS OECD/2014 (englanninkielinen) OECD Model Tax Convention on Income and on Capital (15 July 2014)
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  116/2014
  Valtioneuvoston asetus ihmishengen turvallisuudesta merellä vuonna 1974 tehdyn kansainvälisen yleissopimuksen liitteen III, V ja XI-1 lukuun tehtyjen muutosten voimaansaattamisesta (Julkaistu: 31.12.2014)
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  115/2014
  Liikenne- ja viestintäministeriön ilmoitus vuoden 1966 kansainväliseen lastiviivayleissopimukseen liittyvän vuoden 1988 pöytäkirjan I liitteeseen ja alusten aiheuttaman meren pilaantumisen ehkäisemisestä vuonna 1973 tehtyyn kansainväliseen yleissopimukseen liittyvän vuoden 1978 pöytäkirjan I ja II liitteeseen tehtyjen muutosten sekä mainittuihin yleissopimuksiin ja ihmishengen turvallisuudesta merellä vuonna 1974 tehtyyn kansainväliseen yleissopimukseen liittyvän luokituslaitossäännöstön voimaantulosta (Julkaistu: 31.12.2014)
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  114/2014
  Ulkoasianministeriön ilmoitus Sambian hallituksen kanssa tehdyn sopimuksen voimaantulosta koskien Sambian metsäsektorin kehitykselle annettavaa Suomen tukea (Julkaistu: 29.12.2014)
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  113/2014
  Ulkoasianministeriön ilmoitus Kenian hallituksen kanssa tehdyn sopimuksen voimaantulosta koskien Kenian vesisektorin kehitykselle annettavaa Suomen tukea (Julkaistu: 29.12.2014)
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  112/2014
  Ulkoasianministeriön ilmoitus Tansanian hallituksen kanssa tehdyn sopimuksen voimaantulosta koskien Tansanian tietoyhteiskuntasektorin kehitykselle annettavaa Suomen tukea (Julkaistu: 29.12.2014)
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  111/2014
  Ulkoasianministeriön ilmoitus Tansanian hallituksen kanssa tehdyn sopimuksen voimaantulosta koskien Tansanian kansalliselle kasvu- ja köyhyydenvähentämisstrategialle annettavaa Suomen tukea (Julkaistu: 29.12.2014)
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  110/2014
  Ulkoasianministeriön ilmoitus Tansanian hallituksen kanssa tehdyn sopimuksen voimaantulosta koskien Tansanian julkisen taloushallinnon reformiohjelmalle annettavaa Suomen tukea (Julkaistu: 29.12.2014)
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  109/2014
  Liikenne- ja viestintäministeriön ilmoitus alusten aiheuttaman meren pilaantumisen ehkäisemisestä vuonna 1973 tehtyyn kansainväliseen yleissopimukseen liittyvän vuoden 1978 pöytäkirjan uudistetun VI liitteen I lisäykseen tehtyjen muutosten voimaantulosta (Julkaistu: 29.12.2014)
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  108/2014
  Liikenne- ja viestintäministeriön ilmoitus kansainvälisiä rautatiekuljetuksia koskevan yleissopimuksen (COTIF), sellaisena kuin se on muutettuna Vilnassa 3 päivänä kesäkuuta 1999 tehdyllä pöytäkirjalla, sekä yleissopimuksen liitteen F (APTU) ja liitteen G (ATMF) nojalla annettujen määräysten voimaantulosta (Julkaistu: 29.12.2014)
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  107/2014
  Liikenne- ja viestintäministeriön ilmoitus kansainvälisiä rautatiekuljetuksia koskevan yleissopimuksen (COTIF) vaarallisten aineiden rautatiekuljetuksia koskevan liitteen C määräysten (RID) muutosten voimaantulosta (Julkaistu: 29.12.2014)
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  106/2014
  Liikenne- ja viestintäministeriön ilmoitus vaarallisten tavaroiden kansainvälisistä tiekuljetuksista tehdyn eurooppalaisen sopimuksen (ADR) liitteiden A ja B muutosten voimaantulosta (Julkaistu: 29.12.2014)
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  105/2014
  Valtioneuvoston asetus Suomen tuesta palestiinalaishallinnolle Mécanisme Palestino-Europeén de Gestion et d'Aide Socio-économique-mekanismin ohjelman Support to East Jerusalem Hospitals kautta Suomen tasavallan hallituksen ja palestiinalaishallinnon välillä tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta (Julkaistu: 23.12.2014)
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  104/2014
  Valtioneuvoston asetus alusten aiheuttaman meren pilaantumisen ehkäisemisestä vuonna 1973 tehtyyn kansainväliseen yleissopimukseen liittyvän vuoden 1978 pöytäkirjan uudistetun VI liitteen ja siihen myöhemmin tehtyjen muutosten voimaansaattamisesta sekä liitteen ja muutosten lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja merenkulun ympäristönsuojelulain muuttamisesta annettujen lakien voimaantulosta (Julkaistu: 18.12.2014)
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  103/2014
  Laki alusten aiheuttaman meren pilaantumisen ehkäisemisestä vuonna 1973 tehtyyn kansainväliseen yleissopimukseen liittyvän vuoden 1978 pöytäkirjan uudistetun VI liitteen ja siihen myöhemmin tehtyjen muutosten lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta (Julkaistu: 18.12.2014)
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  102/2014
  Ulkoasiainministeriön ilmoitus Ahvenanmaan maakuntapäivien hyväksynnästä kidutuksen ja muun julman, epäinhimillisen tai halventavan kohtelun tai rangaistuksen vastaisen yleissopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä annetun lain sekä yleissopimuksen voimaansaattamisesta ja lain voimaantulosta annetun asetuksen voimaantulolle maakunnassa (Julkaistu: 10.12.2014)
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  101/2014
  Valtioneuvoston asetus Lissabonin sopimusta koskevista Irlannin kansan huolenaiheista tehdyn pöytäkirjan voimaansaattamisesta ja pöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta (Julkaistu: 9.12.2014)
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  100/2014
  Laki Lissabonin sopimusta koskevista Irlannin kansan huolenaiheista tehdyn pöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta (Julkaistu: 9.12.2014)
 • Säädökset > Valtiosopimukset SopS 98–99/2014 Asekauppasopimus
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  98/2014
  Laki asekauppasopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta (Julkaistu: 9.12.2014)
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  97/2014
  Liikenne- ja viestintäministeriön ilmoitus vaarallisten aineiden kuljetuksista Suomen ja Venäjän välisessä suorassa kansainvälisessä rautatieliikenteessä Suomen ja Venäjän välillä tehdyn sopimuksen voimaantulosta Ahvenanmaan maakunnassa (Julkaistu: 5.11.2014)
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  96/2014
  Valtioneuvoston asetus vaarallisten aineiden kuljetuksista Suomen ja Venäjän välisessä suorassa kansainvälisessä rautatieliikenteessä Suomen ja Venäjän välillä tehdyn sopimuksen täytäntöönpanosta Venäjän liikenneministeriön kanssa tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta (Julkaistu: 4.11.2014)
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  95/2014
  Valtioneuvoston asetus eduskunnan oikeusasiamiehestä annetun lain muuttamisesta annetun lain voimaantulosta (Julkaistu: 3.11.2014)
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  94/2014
  Laki eduskunnan oikeusasiamiehestä annetun lain muuttamisesta (Julkaistu: 3.11.2014)
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  93/2014
  Valtioneuvoston asetus kidutuksen ja muun julman, epäinhimillisen tai halventavan kohtelun tai rangaistuksen vastaisen yleissopimuksen valinnaisen pöytäkirjan voimaansaattamisesta ja pöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja pöytäkirjan soveltamisesta annetun lain voimaantulosta (Julkaistu: 3.11.2014)
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  92/2014
  Laki kidutuksen ja muun julman, epäinhimillisen tai halventavan kohtelun tai rangaistuksen vastaisen yleissopimuksen valinnaisen pöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja pöytäkirjan soveltamisesta (Julkaistu: 3.11.2014)
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  91/2014
  Ulkoasiainministeriön ilmoitus maaseudun vesivarainhoitohankkeesta Nepalin hallituksen kanssa tehdyn sopimuksen muuttamisesta tehdyn sopimuksen voimaantulosta (Julkaistu: 29.10.2014)
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  90/2014
  Ulkoasiainministeriön ilmoitus ympäristöhallinnon vahvistamishankkeesta Laosin demokraattisen kansantasavallan hallituksen kanssa tehdyn sopimuksen muuttamisesta tehdyn sopimuksen voimaantulosta (Julkaistu: 29.10.2014)
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  89/2014
  Valtioneuvoston asetus turvallisuusluokitellun tiedon vastavuoroisesta suojaamisesta Sveitsin kanssa tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta sekä sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta (Julkaistu: 28.10.2014)
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  88/2014
  Laki turvallisuusluokitellun tiedon vastavuoroisesta suojaamisesta Sveitsin kanssa tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta (Julkaistu: 28.10.2014)
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  87/2014
  Valtiovarainministeriön ilmoitus Euroopan vakausmekanismin perustamisesta tehdystä sopimuksesta (Julkaistu: 22.10.2014)
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  86/2014
  Liikenne- ja viestintäministeriön ilmoitus ihmishengen turvallisuudesta merellä vuonna 1974 tehtyyn kansainväliseen yleissopimuk-seen liittyvään vuoden 1994 suurnopeusalussäännöstöön, mainittuun yleissopimukseen liittyvään vuoden 2000 suurnopeusyleissäännöstöön ja mainittuun yleissopimukseen liittyvään turvallisuusjohtamissäännöstöön tehtyjen muutosten voimaansaattamisesta (Julkaistu: 13.10.2014)
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  85/2014
  Valtioneuvoston asetus ihmishengen turvallisuudesta merellä vuonna 1974 tehdyn kansainvälisen yleissopimuksen liitteen II-1, II-2 ja III lukuun sekä liitteen lisäykseen, mainittuun yleissopimukseen liittyvään FSS-säännöstöön, mainittuun yleissopimukseen liittyvään vuoden 1978 pöytäkirjaan, mainittuun yleissopimukseen liittyvään vuoden 1988 pöytäkirjaan ja vuoden 1966 kansainväliseen lastiviivayleissopimukseen liittyvään vuoden 1988 pöytäkirjaan tehtyjen muutosten voimaansaattamisesta (Julkaistu: 10.10.2014)
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  84/2014
  Liikenne- ja viestintäministeriön ilmoitus alusten aiheuttaman meren pilaantumisen ehkäisemisestä vuonna 1973 tehtyyn kansainväliseen yleissopimukseen liittyvään vuoden 1978 pöytäkirjaan liitteeseen tehtyjen muutosten voimaansaattamisesta (Julkaistu: 1.10.2014)
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  83/2014
  Valtioneuvoston asetus Etelämannerta koskevaan sopimukseen liittyvän ympäristönsuojelupöytäkirjan liitteen V alaisten toimenpiteiden voimaansaattamisesta (Julkaistu: 12.9.2014)
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  82/2014
  Puolustusministeriön ilmoitus Naton kanssa tehdystä isäntämaatukea koskevasta yhteisymmärryspöytäkirjasta (Julkaistu: 10.9.2014)
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  81/2014
  Valtioneuvoston asetus Helsingissä toimivan Palestiinan edustuston asemasta Palestiinan kanssa tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta ja sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta (Julkaistu: 8.9.2014)
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  80/2014
  Laki Helsingissä toimivan Palestiinan edustuston asemasta Palestiinan kanssa tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta (Julkaistu: 8.9.2014)
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  79/2014
  Opetus- ja kulttuuriministeriön ilmoitus kansainvälisen dopingin vastaisen yleissopimuksen liitteen muutoksen voimaantulosta (Julkaistu: 2.9.2014)
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  78/2014
  Opetus- ja kulttuuriministeriön ilmoitus dopingin vastaisen yleissopimuksen liitteen muutoksen voimaantulosta (Julkaistu: 2.9.2014)
 • Säädökset > Valtiosopimukset SopS 76–77/2014 Sopimus Suomen tasavallan hallituksen ja Venäjän federaation hallituksen välillä vaarallisten aineiden kuljetuksista Suomen ja Venäjän välisessä suorassa kansainvälisessä rautatieliikenteessä
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  76/2014
  Laki vaarallisten aineiden kuljetuksista Suomen ja Venäjän välisessä suorassa kansainvälisessä rautatieliikenteessä Suomen ja Venäjän välillä tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta (Julkaistu: 28.8.2014)
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  75/2014
  Valtioneuvoston asetus kansainvälisen korruptionvastaisen akatemian perustamisesta kansainväliseksi järjestöksi tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta ja sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta (Julkaistu: 25.8.2014)
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  74/2014
  Laki kansainvälisen korruptionvastaisen akatemian perustamisesta kansainväliseksi järjestöksi tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta (Julkaistu: 25.8.2014)
 • Säädökset > Valtiosopimukset SopS 73/2014 Yleissopimus kansainvälisten vesistöjen muuhun kuin liikennekäyttöön sovellettavista säännöistä
 • Säädökset > Valtiosopimukset SopS 71–72/2014 Sopimus Suomen ja Ruotsin välillä yhteistyöstä ulkomaanopetuksen alalla
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  71/2014
  Laki yhteistyöstä ulkomaanopetuksen alalla Suomen ja Ruotsin välillä tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta (Julkaistu: 21.7.2014)
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  70/2014
  Valtioneuvoston asetus keskinäisestä avunannosta ja yhteistyöstä tulliasioissa Azerbaidzhanin kanssa tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta sekä sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja sopimuksen soveltamisesta annetun lain voimaantulosta (Julkaistu: 16.7.2014)
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  69/2014
  Laki keskinäisestä avunannosta ja yhteistyöstä tulliasioissa Azerbaidzhanin kanssa tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja sopimuksen soveltamisesta (Julkaistu: 16.7.2014)

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.