Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Selaa vuosihakemistoa

Vuosihakemisto, 2014

121 hakuosumaa

Näytä: 20 | 50 | 100 tulosta.

 • Säädökset > Valtiosopimukset
  40/2014
  Laki Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Kolumbian ja Perun välisen kauppasopi-muksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten väliaikaisesta soveltamisesta (Julkaistu: 28.4.2014)
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  39/2014
  Oikeusministeriön ilmoitus keskinäisestä oikeusavusta rikosasioissa Euroopan unionin jäsenvaltioiden välillä tehdyn yleissopimuksen 9 artiklaa koskevan ilmoituksen muuttamisesta (Julkaistu: 28.4.2014)
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  38/2014
  Valtioneuvoston asetus keskinäisestä oikeusavusta rikosasioissa Euroopan unionin jäsenvaltioiden välillä tehdyn yleissopimuksen voimaansaattamisesta ja yleissopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja yleissopimuksen soveltamisesta annetun lain voimaantulosta annetun valtioneuvoston asetuksen 3 §:n muuttamisesta (Julkaistu: 28.4.2014)
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  37/2014
  Valtioneuvoston asetus keskinäistä oikeusapua rikosasioissa koskevan eurooppalaisen yleissopimuksen voimaansaattamisesta ja soveltamisesta ja yleissopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä sekä Suomen ja ulkomaan viranomaisen keskinäisestä oikeusavusta rikosasioissa eräissä tapauksissa annetun lain voimaantulosta annetun asetuksen 3 §:n muuttamisesta (Julkaistu: 28.4.2014)
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  36/2014
  Oikeusministeriön ilmoitus keskinäistä oikeusapua rikosasioissa koskevan eurooppalaisen yleissopimuksen toisen lisäpöytäkirjan hyväksymisen yhteydessä tehdyistä varaumista ja annetuista selityksistä (Julkaistu: 28.4.2014)
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  35/2014
  Valtioneuvoston asetus keskinäistä oikeusapua rikosasioissa koskevan eurooppalaisen yleissopimuksen toisen lisäpöytäkirjan voimaansaattamisesta sekä lisäpöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja lisäpöytäkirjan soveltamisesta annetun lain voimaantulosta (Julkaistu: 28.4.2014)
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  34/2014
  Laki keskinäistä oikeusapua rikosasioissa koskevan eurooppalaisen yleissopimuksen toisen lisäpöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja lisäpöytäkirjan soveltamisesta (Julkaistu: 28.4.2014)
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  33/2014
  Valtioneuvoston asetus asekauppasopimuksen väliaikaisesta soveltamisesta (Julkaistu: 14.4.2014)
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  32/2014
  Laki asekauppasopimuksen 6 ja 7 artiklan väliaikaisesta soveltamisesta (Julkaistu: 14.4.2014)
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  31/2014
  Valtioneuvoston asetus Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistyneen kuningaskunnan kanssa turvallisuusluokitellun tiedon vastavuoroisesta suojaamisesta tehdyn sopimuksen muuttamisesta tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta (Julkaistu: 7.4.2014)
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  30/2014
  Liikenne- ja viestintäministeriön ilmoitus Euroopan radioviestintätoimiston (ERO) perustamista koskevan yleissopimuksen muuttamista koskevan asiakirjan voimaantulosta (Julkaistu: 2.4.2014)
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  29/2014
  Valtioneuvoston asetus lentoliikenteestä Yhdistyneiden arabiemiirikuntien kanssa tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta ja sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta (Julkaistu: 1.4.2014)
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  28/2014
  Laki lentoliikenteestä Yhdistyneiden arabiemiirikuntien kanssa tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta (Julkaistu: 1.4.2014)
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  27/2014
  Ulkoasiainministeriön ilmoitus rangaistussäännöksistä, joita sovelletaan rikottaessa neuvoston asetusta (EU) N:o 224/2014 rajoittavista toimenpiteistä Keski-Afrikan tasavallan tilanteen huomioon ottamiseksi (Julkaistu: 26.3.2014)
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  26/2014
  Ulkoasiainministeriön ilmoitus rangaistussäännöksistä, joita sovelletaan rikottaessa neuvoston asetusta (EU) N:o 269/2014 Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä heikentävien tai uhkaavien toimien johdosta määrättävistä rajoittavista toimenpiteistä (Julkaistu: 26.3.2014)
 • Säädökset > Valtiosopimukset SopS 25/2014 Suomen tasavallan ja Ruotsin kuningaskunnan välinen sopimus maiden välisen valtakunnanrajan hoidosta
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  24/2014
  Ulkoasiainministeriön ilmoitus rangaistussäännöksistä, joita sovelletaan rikottaessa neuvoston asetusta (EU) N:o 208/2014 Ukrainan tilanteen johdosta tiettyihin henkilöihin, yhteisöihin ja elimiin kohdistettavista rajoittavista toimenpiteistä (Julkaistu: 18.3.2014)
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  23/2014
  Valtioneuvoston asetus Latvian liittymisestä Euroopan vakausmekanismin perustamisesta tehtyyn sopimukseen johtuvien mukautusten voimaansaattamisesta (Julkaistu: 12.3.2014)
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  22/2014
  Valtioneuvoston asetus maailmanlaajuista siviilisatelliittinavigointijärjestelmää (GNSS) koskevan Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden sekä Ukrainan yhteistyösopimuksen voimaansaattamisesta (Julkaistu: 10.3.2014)
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  21/2014
  Valtioneuvoston asetus Sambian tasavallan kanssa sijoitusten edistämisestä ja suojaamisesta tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta ja sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta (Julkaistu: 5.3.2014)

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.