Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Selaa vuosihakemistoa

Vuosihakemisto, 2014

121 hakuosumaa

Näytä: 20 | 50 | 100 tulosta.

 • Säädökset > Valtiosopimukset
  98/2014
  Laki asekauppasopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta (Julkaistu: 9.12.2014)
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  97/2014
  Liikenne- ja viestintäministeriön ilmoitus vaarallisten aineiden kuljetuksista Suomen ja Venäjän välisessä suorassa kansainvälisessä rautatieliikenteessä Suomen ja Venäjän välillä tehdyn sopimuksen voimaantulosta Ahvenanmaan maakunnassa (Julkaistu: 5.11.2014)
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  96/2014
  Valtioneuvoston asetus vaarallisten aineiden kuljetuksista Suomen ja Venäjän välisessä suorassa kansainvälisessä rautatieliikenteessä Suomen ja Venäjän välillä tehdyn sopimuksen täytäntöönpanosta Venäjän liikenneministeriön kanssa tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta (Julkaistu: 4.11.2014)
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  95/2014
  Valtioneuvoston asetus eduskunnan oikeusasiamiehestä annetun lain muuttamisesta annetun lain voimaantulosta (Julkaistu: 3.11.2014)
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  94/2014
  Laki eduskunnan oikeusasiamiehestä annetun lain muuttamisesta (Julkaistu: 3.11.2014)
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  93/2014
  Valtioneuvoston asetus kidutuksen ja muun julman, epäinhimillisen tai halventavan kohtelun tai rangaistuksen vastaisen yleissopimuksen valinnaisen pöytäkirjan voimaansaattamisesta ja pöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja pöytäkirjan soveltamisesta annetun lain voimaantulosta (Julkaistu: 3.11.2014)
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  92/2014
  Laki kidutuksen ja muun julman, epäinhimillisen tai halventavan kohtelun tai rangaistuksen vastaisen yleissopimuksen valinnaisen pöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja pöytäkirjan soveltamisesta (Julkaistu: 3.11.2014)
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  91/2014
  Ulkoasiainministeriön ilmoitus maaseudun vesivarainhoitohankkeesta Nepalin hallituksen kanssa tehdyn sopimuksen muuttamisesta tehdyn sopimuksen voimaantulosta (Julkaistu: 29.10.2014)
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  90/2014
  Ulkoasiainministeriön ilmoitus ympäristöhallinnon vahvistamishankkeesta Laosin demokraattisen kansantasavallan hallituksen kanssa tehdyn sopimuksen muuttamisesta tehdyn sopimuksen voimaantulosta (Julkaistu: 29.10.2014)
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  89/2014
  Valtioneuvoston asetus turvallisuusluokitellun tiedon vastavuoroisesta suojaamisesta Sveitsin kanssa tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta sekä sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta (Julkaistu: 28.10.2014)
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  88/2014
  Laki turvallisuusluokitellun tiedon vastavuoroisesta suojaamisesta Sveitsin kanssa tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta (Julkaistu: 28.10.2014)
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  87/2014
  Valtiovarainministeriön ilmoitus Euroopan vakausmekanismin perustamisesta tehdystä sopimuksesta (Julkaistu: 22.10.2014)
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  86/2014
  Liikenne- ja viestintäministeriön ilmoitus ihmishengen turvallisuudesta merellä vuonna 1974 tehtyyn kansainväliseen yleissopimuk-seen liittyvään vuoden 1994 suurnopeusalussäännöstöön, mainittuun yleissopimukseen liittyvään vuoden 2000 suurnopeusyleissäännöstöön ja mainittuun yleissopimukseen liittyvään turvallisuusjohtamissäännöstöön tehtyjen muutosten voimaansaattamisesta (Julkaistu: 13.10.2014)
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  85/2014
  Valtioneuvoston asetus ihmishengen turvallisuudesta merellä vuonna 1974 tehdyn kansainvälisen yleissopimuksen liitteen II-1, II-2 ja III lukuun sekä liitteen lisäykseen, mainittuun yleissopimukseen liittyvään FSS-säännöstöön, mainittuun yleissopimukseen liittyvään vuoden 1978 pöytäkirjaan, mainittuun yleissopimukseen liittyvään vuoden 1988 pöytäkirjaan ja vuoden 1966 kansainväliseen lastiviivayleissopimukseen liittyvään vuoden 1988 pöytäkirjaan tehtyjen muutosten voimaansaattamisesta (Julkaistu: 10.10.2014)
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  84/2014
  Liikenne- ja viestintäministeriön ilmoitus alusten aiheuttaman meren pilaantumisen ehkäisemisestä vuonna 1973 tehtyyn kansainväliseen yleissopimukseen liittyvään vuoden 1978 pöytäkirjaan liitteeseen tehtyjen muutosten voimaansaattamisesta (Julkaistu: 1.10.2014)
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  83/2014
  Valtioneuvoston asetus Etelämannerta koskevaan sopimukseen liittyvän ympäristönsuojelupöytäkirjan liitteen V alaisten toimenpiteiden voimaansaattamisesta (Julkaistu: 12.9.2014)
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  82/2014
  Puolustusministeriön ilmoitus Naton kanssa tehdystä isäntämaatukea koskevasta yhteisymmärryspöytäkirjasta (Julkaistu: 10.9.2014)
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  81/2014
  Valtioneuvoston asetus Helsingissä toimivan Palestiinan edustuston asemasta Palestiinan kanssa tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta ja sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta (Julkaistu: 8.9.2014)
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  80/2014
  Laki Helsingissä toimivan Palestiinan edustuston asemasta Palestiinan kanssa tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta (Julkaistu: 8.9.2014)
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  79/2014
  Opetus- ja kulttuuriministeriön ilmoitus kansainvälisen dopingin vastaisen yleissopimuksen liitteen muutoksen voimaantulosta (Julkaistu: 2.9.2014)

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.