Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Selaa vuosihakemistoa

Vuosihakemisto, 2014

121 hakuosumaa

Näytä: 20 | 50 | 100 tulosta.

 • Säädökset > Valtiosopimukset
  20/2014
  Laki Sambian kanssa sijoitusten edistämisestä ja suojaamisesta tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain 2 §:n muuttamisesta (Julkaistu: 5.3.2014)
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  19/2014
  Valtioneuvoston asetus sijoitusten edistämisestä ja suojaamisesta Hongkongin kanssa tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta ja sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta (Julkaistu: 5.3.2014)
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  18/2014
  Laki sijoitusten edistämisestä ja suojaamisesta Hongkongin kanssa tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta (Julkaistu: 5.3.2014)
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  17/2014
  Valtioneuvoston asetus taloudellisia, sosiaalisia ja sivistyksellisiä oikeuksia koskevan kansainvälisen yleissopimuksen valinnaisen pöytäkirjan voimaansaattamisesta ja pöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta (Julkaistu: 18.2.2014)
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  16/2014
  Laki taloudellisia, sosiaalisia ja sivistyksellisiä oikeuksia koskevan kansainvälisen yleissopimuksen valinnaisen pöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta (Julkaistu: 18.2.2014)
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  15/2014
  Ulkoasiainministeriön ilmoitus Ahvenanmaan maakuntapäivien hyväksynnästä taloudellisia, sosiaalisia ja sivistyksellisiä oikeuksia koskevan kansainvälisen yleissopimuksen voimaansaattamisesta annetun asetuksen voimaantulolle maakunnassa (Julkaistu: 17.2.2014)
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  14/2014
  Valtioneuvoston asetus pyörillä varustettujen ajoneuvojen määräajoin toistettavien katsastusten yhdenmukaisten ehtojen hyväksymisestä sekä näiden katsastusten vastavuoroisesta tunnustamisesta tehtyyn sopimukseen liitetyn 2 normin voimaansaattamisesta (Julkaistu: 3.2.2014)
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  13/2014
  Valtioneuvoston asetus Belgian kanssa tulo- ja varallisuusveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi ja veron kiertämisen estämiseksi tehdyn sopimuksen muuttamisesta tehdyn pöytäkirjan voimaansaattamisesta ja pöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta (Julkaistu: 3.2.2014)
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  12/2014
  Laki Belgian kanssa tulo- ja varallisuusveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi ja veron kiertämisen estämiseksi tehdyn sopimuksen muuttamisesta tehdyn pöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta (Julkaistu: 3.2.2014)
 • Säädökset > Valtiosopimukset SopS 10–11/2014 Sopimus Suomen tasavallan hallituksen ja Ruotsin kuningaskunnan hallituksen välillä kansainvälisestä taksiliikenteestä tiellä
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  10/2014
  Laki kansainvälistä taksiliikennettä tiellä koskevan Ruotsin kanssa tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja sopimuksen soveltamisesta (Julkaistu: 31.1.2014)
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  9/2014
  Ulkoasiainministeriön ilmoitus Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Korean tasavallan välillä tehdyn vapaakauppasopimuksen liitteenä olevan kulttuuriyhteistyöstä tehdyn pöytäkirjan soveltamisesta (Julkaistu: 30.1.2014)
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  8/2014
  Liikenne- ja viestintäministeriön ilmoitus kansainvälisiä rautatiekuljetuksia koskevan yleissopimuksen (COTIF), sellaisena kuin se on muutettuna Vilnassa 3 päivänä kesäkuuta 1999 tehdyllä pöytäkirjalla, liitteen F (APTU) ja liitteen G (ATMF) nojalla annettujen tavaravaunuja koskevien teknisten määräysten ja riskien arviointia koskevia yhteisiä turvallisuusmenetelmiä koskevien teknisten määräysten sekä rakenteellisia ja toiminnallisia osajärjestelmiä koskevista teknisistä määräyksistä haettavia poikkeuksia koskevista vaatimuksista ja menettelystä annettujen määräysten voimaantulosta (Julkaistu: 27.1.2014)
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  7/2014
  Ulkoasiainministeriön ilmoitus Maailmanpankin prototyyppihiilirahaston (Prototype Carbon Fund) osallistumissopimuksen sekä hiilirahaston perustamisasiakirjan ja sen muutosten voimaantulosta (Julkaistu: 22.1.2014)
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  6/2014
  Valtioneuvoston asetus Myanmarin velan uudelleenjärjestämisestä Myanmarin kanssa tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta (Julkaistu: 21.1.2014)
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  5/2014
  Valtioneuvoston asetus Amerikan yhdysvaltojen sekä Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden välisen lentoliikennesopimuksen muuttamista koskevan pöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja pöytäkirjan soveltamisesta annetun lain väliaikaisesta soveltamisesta (Julkaistu: 21.1.2014)
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  4/2014
  Laki Amerikan yhdysvaltojen sekä Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden välisen lentoliikennesopimuksen muuttamista koskevan pöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja pöytäkirjan soveltamisesta (Julkaistu: 21.1.2014)
 • Säädökset > International treaties SopS 2–3/2014 (englanninkielinen) Agreement between the Government of the Republic of Finland and the Government of the Republic of Panama for the exchange of information relating to tax matters
 • Säädökset > Valtiosopimukset SopS 2–3/2014 Sopimus Suomen tasavallan hallituksen ja Panaman tasavallan hallituksen välillä veroasioita koskevasta tiedonvaihdosta
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  2/2014
  Laki veroasioita koskevasta tiedonvaihdosta Panaman kanssa tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta (Julkaistu: 13.1.2014)

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.