Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Selaa vuosihakemistoa

Vuosihakemisto, 2014

121 hakuosumaa

Näytä: 20 | 50 | 100 tulosta.

1 - 100 101 - 121
 • Säädökset > Valtiosopimukset SopS OECD/2014 Tuloa ja varallisuutta koskeva malliverosopimus (ns. OECD:n mallisopimus 15. heinäkuuta 2014)
 • Säädökset > International treaties SopS OECD/2014 (englanninkielinen) OECD Model Tax Convention on Income and on Capital (15 July 2014)
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  116/2014
  Valtioneuvoston asetus ihmishengen turvallisuudesta merellä vuonna 1974 tehdyn kansainvälisen yleissopimuksen liitteen III, V ja XI-1 lukuun tehtyjen muutosten voimaansaattamisesta (Julkaistu: 31.12.2014)
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  115/2014
  Liikenne- ja viestintäministeriön ilmoitus vuoden 1966 kansainväliseen lastiviivayleissopimukseen liittyvän vuoden 1988 pöytäkirjan I liitteeseen ja alusten aiheuttaman meren pilaantumisen ehkäisemisestä vuonna 1973 tehtyyn kansainväliseen yleissopimukseen liittyvän vuoden 1978 pöytäkirjan I ja II liitteeseen tehtyjen muutosten sekä mainittuihin yleissopimuksiin ja ihmishengen turvallisuudesta merellä vuonna 1974 tehtyyn kansainväliseen yleissopimukseen liittyvän luokituslaitossäännöstön voimaantulosta (Julkaistu: 31.12.2014)
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  114/2014
  Ulkoasianministeriön ilmoitus Sambian hallituksen kanssa tehdyn sopimuksen voimaantulosta koskien Sambian metsäsektorin kehitykselle annettavaa Suomen tukea (Julkaistu: 29.12.2014)
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  113/2014
  Ulkoasianministeriön ilmoitus Kenian hallituksen kanssa tehdyn sopimuksen voimaantulosta koskien Kenian vesisektorin kehitykselle annettavaa Suomen tukea (Julkaistu: 29.12.2014)
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  112/2014
  Ulkoasianministeriön ilmoitus Tansanian hallituksen kanssa tehdyn sopimuksen voimaantulosta koskien Tansanian tietoyhteiskuntasektorin kehitykselle annettavaa Suomen tukea (Julkaistu: 29.12.2014)
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  111/2014
  Ulkoasianministeriön ilmoitus Tansanian hallituksen kanssa tehdyn sopimuksen voimaantulosta koskien Tansanian kansalliselle kasvu- ja köyhyydenvähentämisstrategialle annettavaa Suomen tukea (Julkaistu: 29.12.2014)
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  110/2014
  Ulkoasianministeriön ilmoitus Tansanian hallituksen kanssa tehdyn sopimuksen voimaantulosta koskien Tansanian julkisen taloushallinnon reformiohjelmalle annettavaa Suomen tukea (Julkaistu: 29.12.2014)
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  109/2014
  Liikenne- ja viestintäministeriön ilmoitus alusten aiheuttaman meren pilaantumisen ehkäisemisestä vuonna 1973 tehtyyn kansainväliseen yleissopimukseen liittyvän vuoden 1978 pöytäkirjan uudistetun VI liitteen I lisäykseen tehtyjen muutosten voimaantulosta (Julkaistu: 29.12.2014)
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  108/2014
  Liikenne- ja viestintäministeriön ilmoitus kansainvälisiä rautatiekuljetuksia koskevan yleissopimuksen (COTIF), sellaisena kuin se on muutettuna Vilnassa 3 päivänä kesäkuuta 1999 tehdyllä pöytäkirjalla, sekä yleissopimuksen liitteen F (APTU) ja liitteen G (ATMF) nojalla annettujen määräysten voimaantulosta (Julkaistu: 29.12.2014)
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  107/2014
  Liikenne- ja viestintäministeriön ilmoitus kansainvälisiä rautatiekuljetuksia koskevan yleissopimuksen (COTIF) vaarallisten aineiden rautatiekuljetuksia koskevan liitteen C määräysten (RID) muutosten voimaantulosta (Julkaistu: 29.12.2014)
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  106/2014
  Liikenne- ja viestintäministeriön ilmoitus vaarallisten tavaroiden kansainvälisistä tiekuljetuksista tehdyn eurooppalaisen sopimuksen (ADR) liitteiden A ja B muutosten voimaantulosta (Julkaistu: 29.12.2014)
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  105/2014
  Valtioneuvoston asetus Suomen tuesta palestiinalaishallinnolle Mécanisme Palestino-Europeén de Gestion et d'Aide Socio-économique-mekanismin ohjelman Support to East Jerusalem Hospitals kautta Suomen tasavallan hallituksen ja palestiinalaishallinnon välillä tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta (Julkaistu: 23.12.2014)
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  104/2014
  Valtioneuvoston asetus alusten aiheuttaman meren pilaantumisen ehkäisemisestä vuonna 1973 tehtyyn kansainväliseen yleissopimukseen liittyvän vuoden 1978 pöytäkirjan uudistetun VI liitteen ja siihen myöhemmin tehtyjen muutosten voimaansaattamisesta sekä liitteen ja muutosten lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja merenkulun ympäristönsuojelulain muuttamisesta annettujen lakien voimaantulosta (Julkaistu: 18.12.2014)
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  103/2014
  Laki alusten aiheuttaman meren pilaantumisen ehkäisemisestä vuonna 1973 tehtyyn kansainväliseen yleissopimukseen liittyvän vuoden 1978 pöytäkirjan uudistetun VI liitteen ja siihen myöhemmin tehtyjen muutosten lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta (Julkaistu: 18.12.2014)
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  102/2014
  Ulkoasiainministeriön ilmoitus Ahvenanmaan maakuntapäivien hyväksynnästä kidutuksen ja muun julman, epäinhimillisen tai halventavan kohtelun tai rangaistuksen vastaisen yleissopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä annetun lain sekä yleissopimuksen voimaansaattamisesta ja lain voimaantulosta annetun asetuksen voimaantulolle maakunnassa (Julkaistu: 10.12.2014)
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  101/2014
  Valtioneuvoston asetus Lissabonin sopimusta koskevista Irlannin kansan huolenaiheista tehdyn pöytäkirjan voimaansaattamisesta ja pöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta (Julkaistu: 9.12.2014)
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  100/2014
  Laki Lissabonin sopimusta koskevista Irlannin kansan huolenaiheista tehdyn pöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta (Julkaistu: 9.12.2014)
 • Säädökset > Valtiosopimukset SopS 98–99/2014 Asekauppasopimus
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  98/2014
  Laki asekauppasopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta (Julkaistu: 9.12.2014)
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  97/2014
  Liikenne- ja viestintäministeriön ilmoitus vaarallisten aineiden kuljetuksista Suomen ja Venäjän välisessä suorassa kansainvälisessä rautatieliikenteessä Suomen ja Venäjän välillä tehdyn sopimuksen voimaantulosta Ahvenanmaan maakunnassa (Julkaistu: 5.11.2014)
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  96/2014
  Valtioneuvoston asetus vaarallisten aineiden kuljetuksista Suomen ja Venäjän välisessä suorassa kansainvälisessä rautatieliikenteessä Suomen ja Venäjän välillä tehdyn sopimuksen täytäntöönpanosta Venäjän liikenneministeriön kanssa tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta (Julkaistu: 4.11.2014)
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  95/2014
  Valtioneuvoston asetus eduskunnan oikeusasiamiehestä annetun lain muuttamisesta annetun lain voimaantulosta (Julkaistu: 3.11.2014)
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  94/2014
  Laki eduskunnan oikeusasiamiehestä annetun lain muuttamisesta (Julkaistu: 3.11.2014)
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  93/2014
  Valtioneuvoston asetus kidutuksen ja muun julman, epäinhimillisen tai halventavan kohtelun tai rangaistuksen vastaisen yleissopimuksen valinnaisen pöytäkirjan voimaansaattamisesta ja pöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja pöytäkirjan soveltamisesta annetun lain voimaantulosta (Julkaistu: 3.11.2014)
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  92/2014
  Laki kidutuksen ja muun julman, epäinhimillisen tai halventavan kohtelun tai rangaistuksen vastaisen yleissopimuksen valinnaisen pöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja pöytäkirjan soveltamisesta (Julkaistu: 3.11.2014)
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  91/2014
  Ulkoasiainministeriön ilmoitus maaseudun vesivarainhoitohankkeesta Nepalin hallituksen kanssa tehdyn sopimuksen muuttamisesta tehdyn sopimuksen voimaantulosta (Julkaistu: 29.10.2014)
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  90/2014
  Ulkoasiainministeriön ilmoitus ympäristöhallinnon vahvistamishankkeesta Laosin demokraattisen kansantasavallan hallituksen kanssa tehdyn sopimuksen muuttamisesta tehdyn sopimuksen voimaantulosta (Julkaistu: 29.10.2014)
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  89/2014
  Valtioneuvoston asetus turvallisuusluokitellun tiedon vastavuoroisesta suojaamisesta Sveitsin kanssa tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta sekä sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta (Julkaistu: 28.10.2014)
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  88/2014
  Laki turvallisuusluokitellun tiedon vastavuoroisesta suojaamisesta Sveitsin kanssa tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta (Julkaistu: 28.10.2014)
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  87/2014
  Valtiovarainministeriön ilmoitus Euroopan vakausmekanismin perustamisesta tehdystä sopimuksesta (Julkaistu: 22.10.2014)
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  86/2014
  Liikenne- ja viestintäministeriön ilmoitus ihmishengen turvallisuudesta merellä vuonna 1974 tehtyyn kansainväliseen yleissopimuk-seen liittyvään vuoden 1994 suurnopeusalussäännöstöön, mainittuun yleissopimukseen liittyvään vuoden 2000 suurnopeusyleissäännöstöön ja mainittuun yleissopimukseen liittyvään turvallisuusjohtamissäännöstöön tehtyjen muutosten voimaansaattamisesta (Julkaistu: 13.10.2014)
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  85/2014
  Valtioneuvoston asetus ihmishengen turvallisuudesta merellä vuonna 1974 tehdyn kansainvälisen yleissopimuksen liitteen II-1, II-2 ja III lukuun sekä liitteen lisäykseen, mainittuun yleissopimukseen liittyvään FSS-säännöstöön, mainittuun yleissopimukseen liittyvään vuoden 1978 pöytäkirjaan, mainittuun yleissopimukseen liittyvään vuoden 1988 pöytäkirjaan ja vuoden 1966 kansainväliseen lastiviivayleissopimukseen liittyvään vuoden 1988 pöytäkirjaan tehtyjen muutosten voimaansaattamisesta (Julkaistu: 10.10.2014)
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  84/2014
  Liikenne- ja viestintäministeriön ilmoitus alusten aiheuttaman meren pilaantumisen ehkäisemisestä vuonna 1973 tehtyyn kansainväliseen yleissopimukseen liittyvään vuoden 1978 pöytäkirjaan liitteeseen tehtyjen muutosten voimaansaattamisesta (Julkaistu: 1.10.2014)
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  83/2014
  Valtioneuvoston asetus Etelämannerta koskevaan sopimukseen liittyvän ympäristönsuojelupöytäkirjan liitteen V alaisten toimenpiteiden voimaansaattamisesta (Julkaistu: 12.9.2014)
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  82/2014
  Puolustusministeriön ilmoitus Naton kanssa tehdystä isäntämaatukea koskevasta yhteisymmärryspöytäkirjasta (Julkaistu: 10.9.2014)
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  81/2014
  Valtioneuvoston asetus Helsingissä toimivan Palestiinan edustuston asemasta Palestiinan kanssa tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta ja sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta (Julkaistu: 8.9.2014)
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  80/2014
  Laki Helsingissä toimivan Palestiinan edustuston asemasta Palestiinan kanssa tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta (Julkaistu: 8.9.2014)
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  79/2014
  Opetus- ja kulttuuriministeriön ilmoitus kansainvälisen dopingin vastaisen yleissopimuksen liitteen muutoksen voimaantulosta (Julkaistu: 2.9.2014)
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  78/2014
  Opetus- ja kulttuuriministeriön ilmoitus dopingin vastaisen yleissopimuksen liitteen muutoksen voimaantulosta (Julkaistu: 2.9.2014)
 • Säädökset > Valtiosopimukset SopS 76–77/2014 Sopimus Suomen tasavallan hallituksen ja Venäjän federaation hallituksen välillä vaarallisten aineiden kuljetuksista Suomen ja Venäjän välisessä suorassa kansainvälisessä rautatieliikenteessä
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  76/2014
  Laki vaarallisten aineiden kuljetuksista Suomen ja Venäjän välisessä suorassa kansainvälisessä rautatieliikenteessä Suomen ja Venäjän välillä tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta (Julkaistu: 28.8.2014)
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  75/2014
  Valtioneuvoston asetus kansainvälisen korruptionvastaisen akatemian perustamisesta kansainväliseksi järjestöksi tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta ja sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta (Julkaistu: 25.8.2014)
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  74/2014
  Laki kansainvälisen korruptionvastaisen akatemian perustamisesta kansainväliseksi järjestöksi tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta (Julkaistu: 25.8.2014)
 • Säädökset > Valtiosopimukset SopS 73/2014 Yleissopimus kansainvälisten vesistöjen muuhun kuin liikennekäyttöön sovellettavista säännöistä
 • Säädökset > Valtiosopimukset SopS 71–72/2014 Sopimus Suomen ja Ruotsin välillä yhteistyöstä ulkomaanopetuksen alalla
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  71/2014
  Laki yhteistyöstä ulkomaanopetuksen alalla Suomen ja Ruotsin välillä tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta (Julkaistu: 21.7.2014)
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  70/2014
  Valtioneuvoston asetus keskinäisestä avunannosta ja yhteistyöstä tulliasioissa Azerbaidzhanin kanssa tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta sekä sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja sopimuksen soveltamisesta annetun lain voimaantulosta (Julkaistu: 16.7.2014)
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  69/2014
  Laki keskinäisestä avunannosta ja yhteistyöstä tulliasioissa Azerbaidzhanin kanssa tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja sopimuksen soveltamisesta (Julkaistu: 16.7.2014)
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  68/2014
  Ulkoasiainministeriön ilmoitus rangaistussäännöksistä, joita sovelletaan rikottaessa neuvoston asetusta (EU) N:o 692/2014 Krimiltä tai Sevastopolista peräisin olevien tavaroiden tuonnille unioniin asetettavista rajoituksista Krimin ja Sevastopolin laittoman liittämisen johdosta (Julkaistu: 27.6.2014)
 • Säädökset > Valtiosopimukset SopS 66–67/2014 Sopimus sosiaaliturvasta Suomen tasavallan ja Intian tasavallan välillä
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  66/2014
  Laki sosiaaliturvasta Intian kanssa tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta (Julkaistu: 26.6.2014)
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  65/2014
  Valtiovarainministeriön ilmoitus Belgian kanssa tulo- ja varallisuusveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi ja veron kiertämisen estämiseksi tehdyn sopimuksen muutospöytäkirjan I artiklaan sisältyvän 27 artiklan tulkintaa koskevasta toimivaltaisten viranomaisten tekemästä keskinäisestä sopimuksesta (Julkaistu: 19.6.2014)
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  64/2014
  Valtioneuvoston asetus Afganistanin islamilaisen tasavallan kanssa tehdyn kumppanuussopimuksen voimaansaattamisesta (Julkaistu: 19.6.2014)
 • Säädökset > International treaties SopS 62–63/2014 (englanninkielinen) Agreement between the Government of the Republic of Finland and the Government of the Republic of Costa Rica concerning information on tax matters
 • Säädökset > Valtiosopimukset SopS 62–63/2014 Sopimus Suomen tasavallan hallituksen ja Costa Rican tasavallan hallituksen välillä veroasioita koskevista tiedoista
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  62/2014
  Laki Costa Rican kanssa veroasioita koskevista tiedoista tehdyn sopimuksen ja pöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta (Julkaistu: 18.6.2014)
 • Säädökset > International treaties SopS 60–61/2014 (englanninkielinen) Agreement between the Government of the Republic of Finland and the Government of Niue concerning information on tax matters
 • Säädökset > Valtiosopimukset SopS 60–61/2014 Sopimus Suomen tasavallan hallituksen ja Niuen hallituksen välillä veroasioita koskevista tiedoista
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  60/2014
  Laki veroasioita koskevista tiedoista Niuen kanssa tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta (Julkaistu: 3.6.2014)
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  59/2014
  Valtioneuvoston asetus tieteellis-teknisestä yhteistyöstä Amerikan yhdysvaltain kanssa tehdyn sopimuksen muuttamisesta tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta (Julkaistu: 30.5.2014)
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  58/2014
  Laki tieteellis-teknisestä yhteistyöstä Amerikan yhdysvaltain kanssa tehdyn sopimuksen muuttamisesta tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta (Julkaistu: 30.5.2014)
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  57/2014
  Valtioneuvoston asetus Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Korean tasavallan välisen puitesopimuksen voimaansaattamisesta sekä sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta (Julkaistu: 30.5.2014)
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  56/2014
  Laki Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Korean tasavallan välisen puitesopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta (Julkaistu: 30.5.2014)
 • Säädökset > Valtiosopimukset SopS 54–55/2014 Pohjoismainen sosiaaliturvasopimus
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  54/2014
  Laki pohjoismaisen sosiaaliturvasopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta (Julkaistu: 27.5.2014)
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  53/2014
  Ulkoasiainministeriön ilmoitus YK:n pakoteasiamiehen kanssa tehdystä tietojen luovuttamista koskevasta järjestelystä (Julkaistu: 20.5.2014)
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  52/2014
  Valtioneuvoston asetus Suomen ja Ruotsin välillä tehdyn rajajokisopimuksen kalastussäännön 16 §:ssä tarkoitetun pöytäkirjan voimaansaattamisesta (Julkaistu: 19.5.2014)
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  51/2014
  Valtioneuvoston asetus Vaarallisten tavaroiden kansainvälisistä tiekuljetuksista tehdyn eurooppalaisen sopimuksen (ADR) A liitteen 1.5.1 kohdan mukaisten monenkeskisten sopimusten M 261, M 269 ja M 273 voimaansaattamisesta (Julkaistu: 19.5.2014)
 • Säädökset > Valtiosopimukset SopS 50/2014 Sopimus suomalais-norjalaisesta vesienhoitoalueesta
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  49/2014
  Valtioneuvoston asetus työnantajan sosiaaliturvamaksusta annetun lain muuttamisesta annetun lain voimaantulosta (Julkaistu: 9.5.2014)
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  48/2014
  Laki työnantajan sosiaaliturvamaksusta annetun lain muuttamisesta (Julkaistu: 9.5.2014)
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  47/2014
  Valtioneuvoston asetus Pohjoismaiden Investointipankin ja Pohjoismaiden projektivientirahaston palveluksessa olevien henkilöiden verottamisesta annetun lain nimikkeen ja 1 §:n muuttamisesta annetun lain voimaantulosta (Julkaistu: 9.5.2014)
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  46/2014
  Laki Pohjoismaiden Investointipankin ja Pohjoismaiden projektivientirahaston palveluksessa olevien henkilöiden verottamisesta annetun lain nimikkeen ja 1 §:n muuttamisesta (Julkaistu: 9.5.2014)
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  45/2014
  Valtioneuvoston asetus Pohjoismaiden ympäristörahoitusyhtiön kanssa tehdyn isäntämaasopimuksen voimaansaattamisesta ja sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta (Julkaistu: 9.5.2014)
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  44/2014
  Laki Pohjoismaiden ympäristörahoitusyhtiön kanssa tehdyn isäntämaasopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta (Julkaistu: 9.5.2014)
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  43/2014
  Valtioneuvoston asetus Pohjoismaiden kehitysrahaston kanssa tehdyn isäntämaasopimuksen voimaansaattamisesta ja sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta (Julkaistu: 9.5.2014)
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  42/2014
  Laki Pohjoismaiden kehitysrahaston kanssa tehdyn isäntämaasopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta (Julkaistu: 9.5.2014)
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  41/2014
  Valtioneuvoston asetus Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Kolumbian ja Perun välisen kauppa-sopimuksen väliaikaisesta soveltamisesta (Julkaistu: 28.4.2014)
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  40/2014
  Laki Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Kolumbian ja Perun välisen kauppasopi-muksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten väliaikaisesta soveltamisesta (Julkaistu: 28.4.2014)
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  39/2014
  Oikeusministeriön ilmoitus keskinäisestä oikeusavusta rikosasioissa Euroopan unionin jäsenvaltioiden välillä tehdyn yleissopimuksen 9 artiklaa koskevan ilmoituksen muuttamisesta (Julkaistu: 28.4.2014)
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  38/2014
  Valtioneuvoston asetus keskinäisestä oikeusavusta rikosasioissa Euroopan unionin jäsenvaltioiden välillä tehdyn yleissopimuksen voimaansaattamisesta ja yleissopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja yleissopimuksen soveltamisesta annetun lain voimaantulosta annetun valtioneuvoston asetuksen 3 §:n muuttamisesta (Julkaistu: 28.4.2014)
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  37/2014
  Valtioneuvoston asetus keskinäistä oikeusapua rikosasioissa koskevan eurooppalaisen yleissopimuksen voimaansaattamisesta ja soveltamisesta ja yleissopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä sekä Suomen ja ulkomaan viranomaisen keskinäisestä oikeusavusta rikosasioissa eräissä tapauksissa annetun lain voimaantulosta annetun asetuksen 3 §:n muuttamisesta (Julkaistu: 28.4.2014)
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  36/2014
  Oikeusministeriön ilmoitus keskinäistä oikeusapua rikosasioissa koskevan eurooppalaisen yleissopimuksen toisen lisäpöytäkirjan hyväksymisen yhteydessä tehdyistä varaumista ja annetuista selityksistä (Julkaistu: 28.4.2014)
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  35/2014
  Valtioneuvoston asetus keskinäistä oikeusapua rikosasioissa koskevan eurooppalaisen yleissopimuksen toisen lisäpöytäkirjan voimaansaattamisesta sekä lisäpöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja lisäpöytäkirjan soveltamisesta annetun lain voimaantulosta (Julkaistu: 28.4.2014)
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  34/2014
  Laki keskinäistä oikeusapua rikosasioissa koskevan eurooppalaisen yleissopimuksen toisen lisäpöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja lisäpöytäkirjan soveltamisesta (Julkaistu: 28.4.2014)
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  33/2014
  Valtioneuvoston asetus asekauppasopimuksen väliaikaisesta soveltamisesta (Julkaistu: 14.4.2014)
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  32/2014
  Laki asekauppasopimuksen 6 ja 7 artiklan väliaikaisesta soveltamisesta (Julkaistu: 14.4.2014)
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  31/2014
  Valtioneuvoston asetus Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistyneen kuningaskunnan kanssa turvallisuusluokitellun tiedon vastavuoroisesta suojaamisesta tehdyn sopimuksen muuttamisesta tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta (Julkaistu: 7.4.2014)
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  30/2014
  Liikenne- ja viestintäministeriön ilmoitus Euroopan radioviestintätoimiston (ERO) perustamista koskevan yleissopimuksen muuttamista koskevan asiakirjan voimaantulosta (Julkaistu: 2.4.2014)
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  29/2014
  Valtioneuvoston asetus lentoliikenteestä Yhdistyneiden arabiemiirikuntien kanssa tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta ja sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta (Julkaistu: 1.4.2014)
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  28/2014
  Laki lentoliikenteestä Yhdistyneiden arabiemiirikuntien kanssa tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta (Julkaistu: 1.4.2014)
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  27/2014
  Ulkoasiainministeriön ilmoitus rangaistussäännöksistä, joita sovelletaan rikottaessa neuvoston asetusta (EU) N:o 224/2014 rajoittavista toimenpiteistä Keski-Afrikan tasavallan tilanteen huomioon ottamiseksi (Julkaistu: 26.3.2014)
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  26/2014
  Ulkoasiainministeriön ilmoitus rangaistussäännöksistä, joita sovelletaan rikottaessa neuvoston asetusta (EU) N:o 269/2014 Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä heikentävien tai uhkaavien toimien johdosta määrättävistä rajoittavista toimenpiteistä (Julkaistu: 26.3.2014)
 • Säädökset > Valtiosopimukset SopS 25/2014 Suomen tasavallan ja Ruotsin kuningaskunnan välinen sopimus maiden välisen valtakunnanrajan hoidosta
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  24/2014
  Ulkoasiainministeriön ilmoitus rangaistussäännöksistä, joita sovelletaan rikottaessa neuvoston asetusta (EU) N:o 208/2014 Ukrainan tilanteen johdosta tiettyihin henkilöihin, yhteisöihin ja elimiin kohdistettavista rajoittavista toimenpiteistä (Julkaistu: 18.3.2014)
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  23/2014
  Valtioneuvoston asetus Latvian liittymisestä Euroopan vakausmekanismin perustamisesta tehtyyn sopimukseen johtuvien mukautusten voimaansaattamisesta (Julkaistu: 12.3.2014)
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  22/2014
  Valtioneuvoston asetus maailmanlaajuista siviilisatelliittinavigointijärjestelmää (GNSS) koskevan Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden sekä Ukrainan yhteistyösopimuksen voimaansaattamisesta (Julkaistu: 10.3.2014)
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  21/2014
  Valtioneuvoston asetus Sambian tasavallan kanssa sijoitusten edistämisestä ja suojaamisesta tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta ja sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta (Julkaistu: 5.3.2014)

1 - 100 101 - 121

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.