Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Selaa vuosihakemistoa

Vuosihakemisto, 2013

105 hakuosumaa

Näytä: 20 | 50 | 100 tulosta.

 • Säädökset > Valtiosopimukset
  98/2013
  Opetus- ja kulttuuriministeriön ilmoitus kansainvälisen dopingin vastaisen yleissopimuksen liitteen muutosten voimaantulosta (Julkaistu: 23.12.2013)
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  97/2013
  Opetus- ja kulttuuriministeriön ilmoitus dopingin vastaisen yleissopimuksen liitteen muutosten voimaantulosta (Julkaistu: 23.12.2013)
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  96/2013
  Ympäristöministeriön ilmoitus valtiosta toiseen tapahtuvaa ilman epäpuhtauksien kaukokulkeutumista koskevaan vuoden 1979 yleissopimukseen liittyvän raskasmetalleja koskevan pöytäkirjan liitteen III muutosten voimaantulosta (Julkaistu: 20.12.2013)
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  95/2013
  Ympäristöministeriön ilmoitus valtiosta toiseen tapahtuvaa ilman epäpuhtauksien kaukokulkeutumista koskevaan vuoden 1979 yleissopimukseen liittyvän happamoitumisen, rehevöitymisen ja alailmakehän otsonin vähentämistä koskevan pöytäkirjan liitteen I muutosten voimaantulosta (Julkaistu: 20.12.2013)
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  94/2013
  Valtioneuvoston asetus pääsystä korkeampaan koulutukseen Tanskan, Suomen, Islannin, Norjan ja Ruotsin välillä tehdyn sopimuksen muuttamisesta tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta (Julkaistu: 18.12.2013)
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  93/2013
  Valtioneuvoston asetus ihmishengen turvallisuudesta merellä vuonna 1974 tehdyn kansainvälisen yleissopimuksen liitteen II-1, III, V, VI, VII ja XI-1 lukuun, mainittuun yleissopimukseen liittyvään vuoden 2000 HSC-säännöstöön, mainittuun yleissopimukseen liittyvään FSS-säännöstöön ja vuoden 1966 kansainväliseen lastiviivayleissopimukseen liittyvään vuoden 1988 pöytäkirjaan tehtyjen muutosten sekä ihmishengen turvallisuudesta merellä vuonna 1974 tehtyyn kansainväliseen yleissopimukseen liittyvän vuoden 2011 ESP-säännöstön voimaansaattamisesta (Julkaistu: 17.12.2013)
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  92/2013
  Valtioneuvoston asetus alusten aiheuttaman meren pilaantumisen ehkäisemisestä vuonna 1973 tehtyyn kansainväliseen yleissopimukseen liittyvän vuoden 1978 pöytäkirjan III liitteeseen tehtyjen muutosten voimaansaattamisesta (Julkaistu: 17.12.2013)
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  91/2013
  Valtioneuvoston asetus ihmishengen turvallisuudesta merellä vuonna 1974 tehdyn kansainvälisen yleissopimuksen liitteen VII luvun vaarallisten aineiden kuljetusta kappaletavarana aluksessa koskevaan säännöstöön (IMDG-säännöstö) tehtyjen muutosten voimaansaattamisesta (Julkaistu: 17.12.2013)
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  90/2013
  Ulkoasianministeriön ilmoitus Tansanian hallituksen kanssa tehdyn sopimuksen voimaantulosta koskien Tansanian kansalliselle kasvu- ja köyhyydenvähentämisstrategialle annettavaa Suomen tukea (Julkaistu: 2.12.2013)
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  89/2013
  Ulkoasianministeriön ilmoitus Tansanian hallituksen kanssa tehdyn sopimuksen voimaantulosta koskien yksityismetsätalousohjelmalle annettavaa Suomen tukea (Julkaistu: 2.12.2013)
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  88/2013
  Ulkoasianministeriön ilmoitus Tansanian hallituksen kanssa tehdyn sopimuksen voimaantulosta koskien Afrikan kestävän kehityksen johtajuusinstituutille annettavaa Suomen tukea (Julkaistu: 2.12.2013)
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  87/2013
  Valtioneuvoston asetus kestävän metsätalouden kehittämishankkeesta Laosin kanssa tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta (Julkaistu: 29.11.2013)
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  86/2013
  Valtioneuvoston asetus palestiinalaishallinnon kanssa Suomen tuesta opetussektoriohjelmalle tehtyyn sopimukseen tehdyn muutoksen voimaansaattamisesta (Julkaistu: 29.11.2013)
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  85/2013
  Valtioneuvoston asetus Euroopan jälleenrakennus- ja kehityspankin (EBRD) perustamisesta tehdyn sopimuksen muutosten voimaansaattamisesta (Julkaistu: 29.11.2013)
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  84/2013
  Valtioneuvoston asetus ihmishengen turvallisuudesta merellä vuonna 1974 tehtyyn kansainväliseen yleissopimukseen ja alusten aiheuttaman meren pilaantumisen ehkäisemisestä vuonna 1973 tehtyyn kansainväliseen yleissopimukseen liittyvään vuoden 1978 pöytäkirjaan liittyvään IBC-säännöstöön sekä mainittuun yleissopimukseen ja mainittuun pöytäkirjaan liittyvän BCH-säännöstön lisäykseen tehtyjen muutosten voimaansaattamisesta (Julkaistu: 25.11.2013)
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  83/2013
  Valtioneuvoston asetus villieläimistön ja -kasviston uhanalaisten lajien kansainvälistä kauppaa koskevan sopimuksen muutoksen voimaansaattamisesta (Julkaistu: 18.11.2013)
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  82/2013
  Valtiovarainministeriön ilmoitus Australian kanssa tuloveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi ja veronkiertämisen estämiseksi tehdyn sopimuksen teknisen virheen korjaamisesta (Julkaistu: 13.11.2013)
 • Säädökset > International treaties SopS 80–81/2013 (englanninkielinen) Agreement between the Government of the Republic of Finland and the Government of Samoa concerning information on tax matters
 • Säädökset > Valtiosopimukset SopS 80–81/2013 Sopimus Suomen tasavallan hallituksen ja Samoan hallituksen välillä veroasioita koskevista tiedoista
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  80/2013
  Laki Samoan kanssa veroasioita koskevista tiedoista tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta (Julkaistu: 13.11.2013)

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.