Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Selaa vuosihakemistoa

Vuosihakemisto, 2011

138 hakuosumaa

Näytä: 20 | 50 | 100 tulosta.

1 - 50 51 - 100 101 - 138
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  36/2011
  Tasavallan presidentin asetus Kosovon kanssa yhteistyöstä ja keskinäisestä avunannosta tulliasioissa tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta sekä sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja soveltamisesta annetun lain voimaantulosta (Julkaistu: 11.4.2011)
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  35/2011
  Laki Kosovon kanssa yhteistyöstä ja keskinäisestä avunannosta tulliasioissa tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja soveltamisesta (Julkaistu: 11.4.2011)
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  34/2011
  Valtioneuvoston asetus Etelämantereen ympäristönsuojelusta annetun asetuksen muuttamisesta (Julkaistu: 31.3.2011)
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  33/2011
  Laki rikoslain 48 a luvun muuttamisesta (Julkaistu: 31.3.2011)
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  32/2011
  Laki Etelämantereen ympäristönsuojelusta annetun lain muuttamisesta (Julkaistu: 31.3.2011)
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  31/2011
  Laki Etelämannerta koskevan sopimuksen IX artiklan mukaisen sopimuspuolten konsultatiivikokouksen hyväksymän toimenpiteen 4(2004) lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta (Julkaistu: 31.3.2011)
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  30/2011
  Laki Etelämannerta koskevaan sopimukseen liittyvän ympäristönsuojelupöytäkirjan liitteen II lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta (Julkaistu: 31.3.2011)
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  29/2011
  Laki Etelämannerta koskevaan sopimukseen liittyvän ympäristönsuojelupöytäkirjan liitteen VI lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta (Julkaistu: 31.3.2011)
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  28/2011
  Tasavallan presidentin asetus Albanian tasavallan kanssa taloudellisesta, teollisesta ja tieteellis-teknillisestä yhteistyöstä tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta annetun asetuksen kumoamisesta (Julkaistu: 31.3.2011)
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  27/2011
  Tasavallan presidentin asetus Suomen, Norjan ja Ruotsin välisen Pohjoiskalotin koulutussäätiöstä tehdyn sopimuksen jatkamisesta koskemaan vuotta 2011 noottienvaihdolla tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta (Julkaistu: 31.3.2011)
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  26/2011
  Tasavallan presidentin asetus kansainvälisen uusituvan energian viraston (IRENA) perussäännön voimaansaattamisesta ja perussäännön lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta (Julkaistu: 25.3.2011)
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  25/2011
  Laki kansainvälisen uusiutuvan energian viraston (IRENA) perussäännön lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta (Julkaistu: 25.3.2011)
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  24/2011
  Tasavallan presidentin asetus Indonesian kanssa yhteistyöstä energia- ja ympäristökumppanuushankkeessa tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta (Julkaistu: 15.3.2011)
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  23/2011
  Tasavallan presidentin asetus SSDR-ohjelmistoradioteknologiaa koskevasta tutkimus- ja kehitystiedon vaihdosta Suomen, Ranskan, Italian, Puolan, Espanjan, Ruotsin ja Amerikan yhdysvaltojen välillä tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta sekä sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja sopimuksen soveltamisesta annetun lain voimaantulosta (Julkaistu: 15.3.2011)
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  22/2011
  Laki SSDR-ohjelmistoradioteknologiaa koskevasta tutkimus- ja kehitystiedon vaihdosta Suomen, Ranskan, Italian, Puolan, Espanjan, Ruotsin ja Amerikan yhdysvaltojen välillä tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja sopimuksen soveltamisesta (Julkaistu: 15.3.2011)
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  21/2011
  Tasavallan presidentin asetus Viktoria-järven valuma-alueen kestävän kehityksen edistämisestä tehdyn rahoitussopimuksen voimaansaattamisesta (Julkaistu: 15.3.2011)
 • Säädökset > International treaties SopS 19–20/2011 (englanninkielinen) Agreement between the Government of the Republic of Finland and the Government of the Republic of Vanuatu concerning information on tax matters
 • Säädökset > Valtiosopimukset SopS 19–20/2011 Sopimus Suomen tasavallan hallituksen ja Vanuatun tasavallan hallituksen välillä veroasioita koskevista tiedoista
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  19/2011
  Laki Vanuatun kanssa veroasioita koskevista tiedoista tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta (Julkaistu: 7.3.2011)
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  18/2011
  Ulkoasiainministeriön ilmoitus Afrikan, Karibian ja Tyynenmeren valtioiden ryhmän jäsenten sekä Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden välisen kumppanuussopimuksen voimaantulosta Ahvenanmaan maakunnassa (Julkaistu: 2.3.2011)
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  17/2011
  Tasavallan presidentin asetus Palestiinalaishallinnon kanssa Suomen tuesta opetussektoriohjelmalle tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta (Julkaistu: 22.2.2011)
 • Säädökset > International treaties SopS 15–16/2011 (englanninkielinen) Agreement between the Government of the Republic of Finland and the Government of the Principality of Andorra concerning information on tax matters
 • Säädökset > Valtiosopimukset SopS 15–16/2011 Sopimus Suomen tasavallan hallituksen ja Andorran ruhtinaskunnan hallituksen välillä veroasioita koskevista tiedoista
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  15/2011
  Laki Andorran kanssa veroasioita koskevista tiedoista tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta (Julkaistu: 9.2.2011)
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  14/2011
  Tasavallan presidentin asetus Suomen tasavallan hallituksen ja Vaarallisten ja muiden jätteiden ympäristöllisesti kestävän käsittelyn Afrikka-instituutin välisen yhteistyöstä alueellisessa Basel keskuksen tukiohjelmassa tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta (Julkaistu: 4.2.2011)
 • Säädökset > Valtiosopimukset SopS 12–13/2011 Lasten oikeuksien käyttöä koskeva eurooppalainen yleissopimus
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  12/2011
  Laki lasten oikeuksien käyttöä koskevan eurooppalaisen yleissopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta (Julkaistu: 27.1.2011)
 • Säädökset > Valtiosopimukset SopS 10–11/2011 Yleissopimus aikuisten kansainvälisestä suojelusta
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  10/2011
  Laki aikuisten kansainvälisestä suojelusta tehdyn yleissopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja sopimuksen soveltamisesta (Julkaistu: 27.1.2011)
 • Säädökset > Valtiosopimukset SopS 8–9/2011 Yleissopimus toimivallasta, sovellettavasta laista, toimenpiteiden tunnustamisesta ja täytäntöönpanosta sekä yhteistyöstä vanhempainvastuuseen ja lasten suojeluun liittyvissä asioissa
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  8/2011
  Laki toimivallasta, sovellettavasta laista, toimenpiteiden tunnustamisesta ja täytäntöönpanosta sekä yhteistyöstä vanhempainvastuuseen ja lasten suojeluun liittyvissä asioissa tehdyn yleissopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja sopimuksen soveltamisesta (Julkaistu: 27.1.2011)
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  7/2011
  Tasavallan presidentin asetus Pohjoisen ulottuvuuden liikenne- ja logistiikkakumppanuuden sihteeristöstä tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta sekä sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta (Julkaistu: 27.1.2011)
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  6/2011
  Laki Pohjoisen ulottuvuuden liikenne- ja logistiikkakumppanuuden sihteeristöstä tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta (Julkaistu: 27.1.2011)
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  5/2011
  Tasavallan presidentin asetus Nepalin kanssa sijoitusten edistämisestä ja suojaamisesta tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta ja sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta (Julkaistu: 26.1.2011)
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  4/2011
  Laki Nepalin kanssa sijoitusten edistämisestä ja suojaamisesta tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta (Julkaistu: 26.1.2011)
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  3/2011
  Tasavallan presidentin asetus Valko-Venäjän kanssa yhteistyöstä ja keskinäisestä avunannosta tulliasioissa tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta sekä sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta (Julkaistu: 24.1.2011)
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  2/2011
  Sisäasiainministeriön ilmoitus kannettavien ampuma-aseiden tarkastusleimojen vastavuoroista hyväksymistä koskevalla sopimuksella perustetun pysyvän kansainvälisen komission tekemien päätösten voimaantulosta (Julkaistu: 18.1.2011)
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  1/2011
  Sisäasiainministeriön ilmoitus kannettavien ampuma-aseiden tarkastusleimojen vastavuoroista hyväksymistä koskevalla sopimuksella perustetun pysyvän kansainvälisen komission tekemien päätösten voimaantulosta (Julkaistu: 18.1.2011)

1 - 50 51 - 100 101 - 138

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.