Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Siirry sopimukseen

Puutteelliset hakuehdot

Yleissopimus tuomittujen siirtämisestä

Asetus tuomittujen siirtämistä koskevan yleissopimuksen voimaansaattamisesta 20.2.1987/312 (SopS 13/1987)

Ulkoasiainministerin esittelystä säädetään:

1 §

Strasbourgissa 21 päivänä maaliskuuta 1983 tehty tuomittujen siirtämistä koskeva yleissopimus, johon liittymisestä tasavallan presidentti on päättänyt 23 päivänä tammikuuta 1987 ja jota koskeva liittymiskirja on talletettu Euroopan neuvoston pääsihteerin huostaan 29 päivänä tammikuuta 1987, tulee voimaan 1 päivänä toukokuuta 1987 niin kuin siitä on sovittu.

2 §

Liittymiskirjan tallettamisen yhteydessä on annettu seuraavat selitykset:

1. Suomi tarkoittaa yleissopimusta sovellettaessa kansalaisella täytäntöönpanovaltion kansalaisia sekä sellaisia ulkomaalaisia, joilla on kotipaikkansa täytäntöönpanovaltiossa.

2. Suomen viranomaiselle osoitettavat siirtämispyynnöt ja niiden liitteet on laadittava suomen, ruotsin, englannin tai ranskan kielellä taikka niihin on liitettävä käännös jollekin näistä kielistä.

3 §

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä toukokuuta 1987.

Yleissopimus tuomittujen siirtämisestä

EU:n neuvoston puitepäätös 2008/909/YOS (ks. 26 artikla) korvaa 5.12.2011 alkaen tämän sopimuksen ja lisäpöytäkirjan EU:n jäsenvaltioiden välisissä suhteissa.

Sopimukseen kohdistuvat muutokset ja ilmoitukset:

SopS 41–42/2001

Neuvoston puitepäätös 2008/909/YOS (EUVL L 327, 5.12.2008, s. 27–46)

Euroopan neuvoston jäsenvaltiot ja tämän yleissopimuksen allekirjoittaneet muut valtiot,

ottaen huomioon, että Euroopan neuvoston tarkoituksena on saavuttaa yhä suurempi yhtenäisyys jäsenvaltioidensa välillä;

tahtoen edelleen kehittää kansainvälistä yhteistyötä rikosoikeuden alalla;

kat...

Dokumentin lukeminen vaatii sisäänkirjautumisen

 
 
 
 
 
 
 
 

Tilaaminen

Edilex on Suomen johtava ammattilaisten lakitietopalvelu. Edilex sisältää Suomen laajimman ajantasaisen säädöstietokannan erinomaisin linkityksin oikeustapauksiin, esitöihin ja muihin oikeudellisiin aineistoihin sekä juridisen uutispalvelun. Lakikanava-seurantapalvelussa voit valita aihealueet ja aineistot, joita haluat seurata päivittäin.

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.