Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Valtioneuvoston viikko 29/2010

VALTIONEUVOSTO

VALTIONEUVOSTON PÄÄTÖKSET

Valtioneuvosto teki yleisistunnossa 22.7.2010 seuraavat päätökset:

Päätös määrätä hallinto- ja kuntaministeri Tapani Tölli Suomen valtiota edustavaksi jäseneksi Euroopan investointipankin valtuustoon (Board of Governors) 22.7.2010 lukien toistaiseksi. (VM finanssineuvos Kristina Sarjo 09 160 33085)

Päätös määrätä hallinto- ja kuntaministeri Tapani Tölli Suomen valtiota edustavaksi jäseneksi Pohjoismaiden investointipankin neuvostoon 22.7.2010 lukien toistaiseksi. (VM finanssineuvos Kristina Sarjo 09 160 33085)

LUOVUTETUT MIETINNÖT

Oikeusministeriö julkisti 19.7.2010 tuomittujen siirtoa ja valvontatoimenpiteitä sekä vaihtoehtoisia seuraamuksia koskevien puitepäätösten täytäntöönpanoa valmistelleen työryhmän mietinnön. Mietintö sisältää ehdotukset mainittujen EU:n puitepäätösten kansallista täytäntöönpanoa ja soveltamista koskeviksi laeiksi. Voimassaoleviin säännöksiin verrattuna yhteistyö olisi velvoittavampaa kuin aikaisemmin. Valtio voisi kieltäytyä vastaanottamasta tuomittua ja panemasta rangaistusta täytäntöön vain rajoitetuin perustein. Se, milloin tuomittua esitetään siirrettäväksi, olisi aina tuomion antaneen valtion viranomaisen harkinnassa. Edellytyksenä olisi, että siirtämisellä voitaisiin edistää tuomitun mahdollisuuksia sopeutua yhteiskuntaan vapautumisensa jälkeen. Voimassaolevaan lainsäädäntöön verrattuna uutta olisi se, että karkottamis- tai käännyttämispäätöstä ei vaadittaisi tuomitun suostumuksesta riippumattomaan siirtämiseen. Edellytyksenä kuitenkin olisi, että siirto tapahtuu siihen jäsenvaltioon, jonka kansalainen tuomittu on ja jossa hän asuu. Mietintö on osoitteessa http://www.om.fi/1274105933643. Lisätietoja antaa lainsäädäntöneuvos Sanna Mikkola, p. 09 1606 7709, oikeusministeriö.

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.