Valtioneuvoston viikko 31/2009

VALTIONEUVOSTO

VALTIONEUVOSTON PÄÄTÖKSET

Valtioneuvosto teki yleisistunnossa 30.7.2009 seuraavat päätökset:

Päätös määrätä esittelijä Marja-Leena Härkönen valtioneuvoston esittelijäksi. (PLM vanhempi hallitussihteeri Helena Hakomäki 160 88120)

NIMITYSASIAT

Valtioneuvosto päätti 30.7.2009 seuraavat nimitysasiat:

Oikeustieteen maisteri Mika Mäkilä liikenne- ja viestintäministeriön neuvottelevan virkamiehen määräaikaiseen virkasuhteeseen 16.8.2009 lukien 3.10.2010 saakka, kuitenkin enintään siksi ajaksi, jonka neuvotteleva virkamies Leena Kostiander on virkavapaana. (LVM kansliapäällikkö Harri Pursiainen 160 28389)