Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Valtioneuvoston viikko 29/2009

VALTIONEUVOSTO

VALTIONEUVOSTON ASETUKSET

Valtioneuvosto antoi 16.7.2009 seuraavat asetukset:

Valtioneuvoston asetus perusopetusasetuksen 3 §:n muuttamisesta. Perusopetuslain muutoksella laajennetaan maahanmuuttajille tarkoitettua perusopetukseen valmistavaa opetusta siten, että opetuksen laajuus vastaa yhden vuoden oppimäärää aikaisemman puolen vuoden oppimäärän sijasta. Asetus muutetaan vastaamaan perusopetuslakia valmistavan opetuksen laajentamisen osalta. Asetus tulee voimaan 1.8.2009. (OPM opetusneuvos Jussi Pihkala 160 77383)

Valtioneuvoston asetus työsuojeluneuvottelukunnasta. Työsuojeluneuvottelukunnassa on voimassa olevan asetuksen perusteella työnantajajärjestöjä edustanut Elinkeinoelämän Keskusliitto EK ry ja työntekijäjärjestöjä Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry sekä asiantuntijayhteisöä Työterveyslaitos. Neuvottelukunnan toimintaan ovat alusta alkaen kuitenkin osallistuneet myös muut työmarkkinoiden keskusjärjestöt ja Työturvallisuuskeskus. Työsuojeluneuvottelukunnan jäsenmäärä nostetaan viidestä kahteentoista vastaamaan vakiintunutta käytäntöä työmarkkinoiden keskusjärjestöjen ja asiantuntijoiden edustuksesta. Asetus tulee voimaan 1.8.2009. (STM vanhempi hallitussihteeri Antti Posio 160 72420)

NIMITYSASIAT

Valtioneuvosto päätti 16.7.2009 seuraavat nimitysasiat:

Filosofian tohtori Meri Paavola sosiaali- ja terveysministeriön neuvottelevan virkamiehen virkaan 17.8.2009 lukien. (STM hallitusneuvos Liisa Perttula 160 73797)

RAHA-ASIAT

Valtioneuvoston raha-asiainvaliokunta puolsi istunnossaan 16.7.2009 seuraavia asioita:

Finnvera Oyj:n korkotuettomien investointi- ja käyttöpääomalainojen ja takausten myöntämisvaltuuden korottaminen vuodelle 2009. Työ- ja elinkeinoministeriö on päättänyt aikaisemmin vuonna 2009, että Finnvera Oyj voi myöntää korkotuettomia investointi- ja käyttöpääomalainoja ja takauksia yhteensä enintään 650 000 000 euroa. Finnvera Oyj:n vuodelle 2009 myöntämien korkotuettomien investointi- ja käyttöpääomalainojen ja takausten määrää korotetaan 210 000 000 eurolla siten, että Finnvera Oyj voi myöntää vuonna 2009 korkotuettomia investointi- ja käyttöpääomalainoja ja takauksia yhteensä 860 000 000 euroa. Taloudellisesta taantumasta ja rahoitusmarkkinoiden häiriöiden jatkumisesta johtuen Finnvera Oyj:n kotimaan rahoituksen kysyntä on ollut vuonna 2009 huomattavasti edellistä vuotta korkeammalla tasolla. Rahoituksen kysyntää ovat lisänneet maaliskuussa 2009 käyttöön otetut suhdannelainat ja takaukset. Pk-yritysten rahoituksen saatavuus on selvästi heikentynyt, joten Finnvera Oyj:n lisärahoitusta tarvitaan täydentämään rahoitusmarkkinoita. Valtuuden korotuksella ei ole vaikutusta vuoden 2009 talousarviomäärärahoihin. Valtuuskorotuksesta myönnetystä rahoituksesta ei arvioida syntyvän kuluvana vuonna luotto- tai takaustappioita. Valtuuskorotuksen arvioitu vaikutus valtiolle aiheutuviin menoihin vuosina 2010-2015 on yhteensä noin 12,8 miljoonaa euroa. (TEM lainsäädäntöneuvos Kari Parkkonen 010 60 64938)

LUOVUTETUT MIETINNÖT

Ulkoasiainministeriö julkisti 15.7.2009 Suomalaisten yritysten kohtaamat kaupanesteet 2009 -selvityksen. Selvityksen mukaan suomalaisyritysten kohtaamat kaupanesteet eivät ole lisääntyneet merkittävästi, huolimatta kansainväliseen talouskriisiin liittyvästä protektionismin uhasta. Suomen kannalta ongelmana ovat kuitenkin erityisesti Venäjän markkinoilla olevat kaupanesteet. Venäjän lisäksi ongelmia koetaan erityisesti Kiinassa, Yhdysvalloissa ja Intiassa. Yritykset kohtaavat eniten hankalista tullauskäytännöistä, korkeista tullitariffeista sekä teknisistä kaupanesteistä johtuvia ongelmia. Sektorikohtaisesti eniten ongelmia on informaatio- ja kommunikaatioteknologiassa sekä koneet ja laitteet -sektorilla. Markkinakohtaisten kaupanesteitä koskevien tietojen lisäksi selvityksessä kerrotaan erilaisista keinoista kaupanesteiden poistamiseksi. Raportti on osoitteessa http://formin.finland.fi/public/download.aspx?ID=44835&GUID={7CB9D974-BB33-42A4-9840-99265E6FC616}. Lisätietoja antavat yksikön päällikkö Ilkka Saarinen, p. 040 847 2405 ja kaupallinen sihteeri Selina Kangas, p. 040 556 1568, ulkoasiainministeriö.

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.