Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Valtioneuvoston viikko 4/2009

TASAVALLAN PRESIDENTTI

EDUSKUNNAN VASTAUKSET

Tasavallan presidentti vahvisti 23.1.2009 seuraavat lait:

Laki viranomaisten sineteistä ja leimoista (HE 94/2008 vp). Laissa määritellään ne ylemmät viranomaiset, joiden tulee käyttää sineteissään ja leimoissaan Suomen vaakunan tunnuskuvaa. Muut viranomaiset voivat käyttää Suomen vaakunan sijaan muitakin tunnuskuvia. Lailla korvataan virastojen sineteistä annettu valtioneuvoston päätös (185/1985). Laki tulee voimaan 1.6.2009. (VNK vanhempi hallitussihteeri Kari Peltonen 160 22294)

Laki Euroopan unionin jäsenvaltioiden lainvalvontaviranomaisten välisen tietojen ja tiedustelutietojen vaihdon yksinkertaistamisesta tehdyn neuvoston puitepäätöksen lainsäädännön alaan kuuluvien säännösten kansallisesta täytäntöönpanosta ja puitepäätöksen soveltamisesta (HE 190/2008 vp). Lailla pannaan täytäntöön Euroopan unionin jäsenvaltioiden lainvalvontaviranomaisten välisen tietojen ja tiedustelutietojen vaihdon yksinkertaistamisesta tehty neuvoston puitepäätös ja annetaan säännökset puitepäätöksen soveltamisesta. Lailla säädetään puitepäätöksen säännökset Suomessa lakina noudatettaviksi ja annetaan eräitä tarkentavia säännöksiä. Laki sisältää tietojen ja tiedustelutietojen määritelmät. Toimivaltaisia lainvalvontaviranomaisia ovat poliisi, tullilaitos ja rajavartiolaitos. Laki sisältää säännökset tietojen ja tiedustelutietojen luovuttamisesta pyynnöstä tai oma-aloitteisesti sekä tietojen luovuttamista koskevista kieltäytymisperusteista. Laki tulee voimaan 12.2.2009. (SM poliisiylitarkastaja Marja Kartila 160 42850)

TASAVALLAN PRESIDENTIN ASETUKSET

Tasavallan presidentti antoi 23.1.2009 seuraavat asetukset:

Tasavallan presidentin asetus Suomen ulkomaanedustustojen sijaintipaikoista annetun tasavallan presidentin asetuksen 1 ja 3 §:n muuttamisesta. Kosovossa, Pristinassa oleva yhteystoimisto muutetaan suurlähetystöksi. Asetus tulee voimaan 1.2.2009. (UM lainsäädäntöneuvos Ari Rouhe 160 55871)

KANSAINVÄLISET ASIAT

Tasavallan presidentti päätti 23.1.2009 seuraavat kansainväliset asiat:

Suomen tasavallan hallituksen ja Nepalin hallituksen välisen sijoitusten edistämistä ja suojaamista koskevan sopimuksen allekirjoitusvaltuuksien myöntäminen ulkomaankauppa- ja kehitysministeri Paavo Väyryselle tai hänen estyneenä ollessaan va. asiainhoitaja Pirkko-Liisa Kyöstilälle. (UM ulkoasiainneuvos Vesa Hölttä 160 55741)

Tanskan, Suomen, Islannin, Norjan ja Ruotsin välillä Sri Lankan tarkkailuoperaation (SLMM) arkiston sijoittamisesta Norjan kansallisarkiston yhteyteen tehdyn pöytäkirjan hyväksyminen. (UM lähetystöneuvos Timo Kantola 160 55480)

Suomen puolesta Kansainvälisen uusiutuvan energian virastoa koskevan sopimuksen allekirjoitusvaltuuksien myöntäminen elinkeinoministeri Mauri Pekkariselle tai hänen estyneenä ollessaan hänen sijaiselleen ylijohtaja Taisto Turuselle. (TEM kansainvälisten asiain johtaja Sirkka Potila 010 6048016)

MUUTA

Tasavallan presidentti päätti 23.1.2009 seuraavat asiat:

Tasavallan presidentti päätti olla käyttämättä veto-oikeuttaan seuraavien maakuntalakien osalta: maakuntalaki terveyden- ja sairaanhoidosta annetun maakuntalain 2 ja 16 §:n muuttamisesta, maakuntalaki oppisopimusopetuksesta annetun maakuntalain muuttamisesta. Ahvenanmaan maakuntapäivät on hyväksynyt mainitut maakuntalait. (OM lainsäädäntöneuvos Sten Palmgren 160 67745)

Ahvenanmaan maakuntapäivien suostumuksen hankkiminen seuraavien kansainvälisten sopimusten voimaansaattamiseksi: 2) Hallituksen esitys Eduskunnalle eräiden Jerseyn kanssa tehtyjen tuloverotusta koskevien sopimusten hyväksymisestä ja laiksi sopimusten lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta (HE 203/2008 vp) 2) Hallituksen esitys Eduskunnalle eräiden Guernseyn kanssa tehtyjen tuloverotusta koskevien sopimusten hyväksymisestä ja laiksi sopimusten lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta (HE 204/2008 vp). (OM lainsäädäntöneuvos Sten Palmgren 160 67745)

NIMITYSASIAT

Tasavallan presidentti päätti 23.1.2009 seuraavat nimitysasiat:

Alivaltiosihteeri Marjatta Rasi ulkoasiainhallinnon ulkoasiainneuvoksen virkaan 1.9.2009 lukien. (UM lähetystöneuvos Pasi-Heikki Vaaranmaa 160 55410)

Bernin suurlähetystön päällikön, ulkoasiainneuvos Pekka Ojasen edustuston päällikön tehtävän päättyminen 31.7.2009 lukien, Hampurin pääkonsulaatin päällikön, ulkoasiainneuvos Päivi Blinnikan edustuston päällikön tehtävän päättyminen, Kantonin pääkonsulaatin päällikön, ulkoasiainneuvos Hannu Toivolan edustuston päällikön tehtävän päättyminen, Kööpenhaminan suurlähetystön päällikön, ulkoasiainneuvos Eero Salovaaran edustuston päällikön tehtävän päättyminen, Ljubljanan suurlähetystön päällikön, ulkoasiainneuvos Birgitta Stenius-Mladenovin edustuston päällikön tehtävän päättyminen, Pariisin suurlähetystön päällikön, ulkoasiainneuvos Kaarlo Murron edustuston päällikön tehtävän päättyminen, Wienin suurlähetystön päällikön, ulkoasiainneuvos Kirsti Kaupin edustuston päällikön tehtävän päättyminen, Dublinin suurlähetystön päällikön, ulkoasiainneuvos Seppo Kauppilan edustuston päällikön tehtävän päättyminen 31.8.2009 lukien, Las Palmasin konsulaatin päällikön, hallinnollinen ulkoasiainsihteeri Leena Wilénin edustuston päällikön tehtävän päättyminen 31.7.2009 lukien. (UM lähetystöneuvos Pasi-Heikki Vaaranmaa 160 55410)

Ulkoasiainneuvos Alpo Rusi Bernissä (Sveitsi) olevan suurlähetystön päällikön tehtävään 1.8.2009 lukien, ulkoasiainministeriön viestintä- ja kulttuuriosaston apulaisosastopäällikkö, ulkoasiainneuvos Erja Tikka Hampurissa (Saksa) olevan pääkonsulaatin päällikön tehtävään, ulkoasiainneuvos Eero Suominen Kantonissa (Kiina) olevan pääkonsulaatin päällikön tehtävään, ulkoasiainministeriön hallintojohtaja, ulkoasiainneuvos Maarit Jalava Kööpenhaminassa (Tanska) olevan suurlähetystön päällikön tehtävään, ulkoasiainministeriön Eurooppa-osaston apulaisosastopäällikkö, ulkoasiainneuvos Laura Kakko Ljubljanassa (Slovenia) olevan suurlähetystön päällikön tehtävään, ulkoasiainministeriön poliittisen osaston osastopäällikkö, ulkoasiainneuvos Pilvi-Sisko Vierros-Villeneuve Pariisissa (Ranska) olevan suurlähetystön päällikön tehtävään, ulkoasiainministeriön alivaltiosihteeri Marjatta Rasi Wienissä (Itävalta) olevan suurlähetystön päällikön tehtävään, Pariisin OECD-edustuston päällikkö, ulkoasiainneuvos Pertti Majanen Dublinissa (Irlanti) olevan suurlähetystön päällikön tehtävään, Pekingin suurlähetystön päällikkö, ulkoasiainneuvos Antti Kuosmanen Pariisissa olevan OECD-edustuston päällikön tehtävään, Bangkokin suurlähetystön päällikkö ja ulkoasiainneuvos Lars Backström Pekingissä (Kiina) olevan suurlähetystön päällikön tehtävään 1.9.2009 lukien, ulkoasiainhallinnon hallinnollinen ulkoasiainsihteeri Maria Sorsa Las Palmasissa (Espanja) olevan konsulaatin päällikön tehtävään 1.8.2009 lukien. (UM lähetystöneuvos Pasi-Heikki Vaaranmaa 160 55410)

Jakartan suurlähetystön päällikön, ulkoasiainneuvos Antti Koistisen valtuuttaminen toimimaan Suomen edustajana ASEAN:in sihteeristössä (Association of South-East Asian Nations). (UM lähetystöneuvos Pasi-Heikki Vaaranmaa 160 55410)

Pääesikunnan päällikkö, kenraaliluutnantti Ari Tapani Puheloinen puolustusvoimain komentajan virkaan 1.8.2009 lukien viiden vuoden määräajaksi ja puolustusvoimien operaatiopäällikkö, kenraaliluutnantti Markku Juhani Koli pääesikunnan päällikön virkaan 1.8.2009 lukien. (PLM osastopäällikkö Eero Lavonen 160 88107)

Puolustusvoimien sotatalouspäällikkö, kontra-amiraali Juha Sakari Rannikko merivoimien komentajaksi 1.7.2009 lukien ja amiraalin virkaan 1.8.2009 lukien viiden vuoden määräajaksi, maavoimien Materiaalilaitoksen johtaja, kenraalimajuri Paavo Kalevi Kiljunen puolustusvoimien sotatalouspäälliköksi, erityistehtävässä palveleva, prikaatikenraali Raimo Kalervo Jyväsjärvi maavoimien Materiaalilaitoksen johtajaksi 1.7.2009 lukien. (PLM osastopäällikkö Eero Lavonen 160 88107)

Everstiluutnantti Manu Petteri Tuomiselle suomalaisen kriisinhallintajoukon komentajaksi Afganistanissa, ISAF-operaatiossa annetun määräyksen peruuttaminen ja everstiluutnantti Ahti Olavi Kurvisen määrääminen tähän tehtävään 23.2.2009 lukien. (PLM osastopäällikkö Eero Lavonen 160 88107)

Everstiluutnantti Hans Adolf Bertram Ehrnroothille suomalaisen kriisinhallintajoukon komentajaksi EUFOR TCHAD/RCA-kriisinhallintaoperaatiossa (Tshadissa ja Keski-Afrikan tasavallassa) annetun määräyksen peruuttaminen ja majuri Karri Juhana Heikinheimon määrääminen tähän tehtävään 14.3.2009 lukien. (PLM osastopäällikkö Eero Lavonen 160 88107)

VALTIONEUVOSTO

VALTIONEUVOSTON ASETUKSET

Valtioneuvosto antoi 22.1.2009 seuraavat asetukset:

Valtioneuvoston asetus valtioneuvoston kansliasta annetun valtioneuvoston asetuksen 2 §:n muuttamisesta. Valtioneuvoston kanslian alaisista yhtiöistä poistetaan ne yhtiöt, joiden osakkeet valtio on luovuttanut 11.12.2008 Solidium Oy:lle. Asetus tulee voimaan 1.2.2009. (VNK vanhempi hallitussihteeri Kari Peltonen 160 22294)

Valtioneuvoston asetus alueellisesta kuljetustuesta. Alueellista kuljetustukijärjestelmää jatketaan hallitusohjelman mukaisesti. Tukijärjestelmän ehdot säilyvät pääosin samoina kuin aikaisemmassa, kuljetusten alueellisesta tukemisesta annetun lain (954/ 1981) mukaisessa tukijärjestelmässä. Uudistuksina tukialue laajennetaan Saarijärven-Viitasaaren ja Kaustisen seutukuntiin, maataloustuotteiden ensiasteen jalosteet ja kalanjalosteet sisällytetään kuljetustuen piiriin sekä tehdään eräitä pienempiä uudistuksia. Euroopan yhteisöjen komissio on 3.7.2008 hyväksynyt Suomen alueellisen kuljetustuen vuosille 2008-2013. Asetus tulee voimaan 28.1.2009 ja on voimassa 31.12.2013 saakka. (TEM hallitussihteeri Mikko Ojala 010 60 63506)

Valtioneuvoston asetus vuonna 2009 kertyvien työnantajan sosiaaliturvamaksujen jakautumasta. Asetuksella säädetään, paljonko vuonna 2009 suoritettavista työnantajan sosiaaliturvamaksuista on katsottava olevan työnantajan kansaneläkemaksua ja työnantajan sairausvakuutusmaksua. Asetus tulemaan voimaan 1.2.2009. (STM vanhempi hallitussihteeri Juha Rossi 160 73866)

Valtioneuvoston asetus polttomoottoreiden pakokaasu- ja hiukkaspäästöjen rajoittamisesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta. Asetus perustuu ns. työkoneiden päästödirektiiviin eli liikkuviin työkoneisiin asennettavien polttomoottoreiden kaasu- ja hiukkaspäästöjen torjuntatoimenpiteitä koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä annettuun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviin 97/68/EY, jota on sopeutettu tekniseen kehitykseen komission direktiivillä 2001/63/EY ja muutettu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiveillä 2002/88/EY ja 2004/26/EY. Asetus tulee voimaan 1.3.2009. (YM hallitussihteeri Teea Kemppinen 040 353 4513)

VALTIONEUVOSTON PÄÄTÖKSET

Valtioneuvosto teki yleisistunnossa 22.1.2009 seuraavat päätökset:

Päätös myöntää Axxell Utbildning Ab:lle perusopetuslain 7 §:ssä tarkoitettu lupa ruotsinkielisen lisäopetuksen järjestämiseen enintään 15 oppilaalle. (OPM hallitusneuvos Outi Luoma-aho 160 77466)

Päätös vuoden 2009 talousarvion momentin 32.20.45 (Yritysten tutkimus- ja kehittämishankkeiden valmistelu) siirtomäärärahan alueellisesta kiintiöinnistä. Päätöksellä jaetaan TE-keskuksille siirtomäärärahasta 6 300 000 euroa. Työ- ja elinkeinoministeriö oikeutetaan päättämään jakamattoman siirtomäärärahan 2 700 000 euroa käytöstä. Työ- ja elinkeinoministeriö oikeutetaan tarvittaessa TE-keskusten aloitteesta tekemään muutoksia TE-keskuksittaisiin kiintiöihin. (TEM ylitarkastaja Sirpa Hautala 010 60 63684)

Päätös nimittää apulaisjohtaja Marja Erkkilä Tekes - teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskuksen hallituksen jäseneksi ja myöntää Executive Vice President Kai Öistämölle ero hallituksen jäsenen tehtävästä sekä nimittää hänen tilalleen Senior Vice President Antti Vasara hallituksen 25.6.2011 päättyväksi toimikaudeksi. (TEM ylitarkastaja Anne Rothovius 010 60 63532)

Valtioneuvosto lähetti eduskunnalle 22.1.2009 seuraavat Euroopan unionin säädösehdotuksia koskevat valtioneuvoston kirjelmät:

Valtioneuvoston kirjelmä (U 83/2008) eduskunnalle ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi (koe-eläindirektiivi). Komission ehdotuksella on tarkoitus antaa vähimmäisvaatimukset tieteellisiin tarkoituksiin käytettävien eläinten suojelemiseksi. Direktiivillä kumottaisiin voimassa oleva neuvoston direktiivi (86/609/ETY) kokeisiin ja muihin tieteellisiin tarkoituksiin käytettävien eläinten suojelua koskevien jäsenvaltioiden lakien, asetusten ja hallinnollisten määräysten lähentämisestä. Ehdotuksen tavoitteena on luoda teollisuudelle ja tutkimusyhteisölle tasavertaiset toimintaedellytykset koko EU:ssa ja samalla vahvistaa tieteellisissä toimenpiteissä edelleen käytettävien eläinten suojelua. Ehdotuksella säädettäisiin tieteellisiin tarkoituksiin käytettävien selkärankaisten ja eräiden muiden eläinten käytöstä ja hoidosta, koe-eläinlaitosten toiminnasta ja eläinkokeiden lupamenettelystä ja sitä sovellettaisiin myös eläimiin, joiden kudoksia eläimen lopettamisen jälkeen aiotaan käyttää tieteellisiin tarkoituksiin. (MMM apulaisosastopäällikkö Riitta Heinonen 160 53337)

Valtioneuvoston kirjelmä (U 84/2008) eduskunnalle ehdotuksesta neuvoston asetukseksi (eläinten lopetusasetus). Komission ehdotuksella on tarkoitus antaa vähimmäisvaatimukset tuotantoeläinten suojelusta lopetuksen ja teurastuksen yhteydessä. Se täsmentäisi ja päivittäisi eläinten suojelua teurastuksen ja lopetuksen yhteydessä koskevaa direktiiviä 93/119/EY, joka on yleisluonteinen sekä uudistuksen tarpeessa menetelmien ja olosuhteiden kehittymisen myötä. Komission tavoitteena olisi parantaa eläinten hyvinvointia teurastuksen ja lopetuksen yhteydessä asettamalla teknisiä ja hallinnollisia vaatimuksia, jotka koskevat teurastamoita, eläintauteihin liittyviä lopetuksia, turkiseläinten lopetuksia sekä tilalla tapahtuvaa eläinten teurastusta ja lopetusta. (MMM apulaisosastopäällikkö Riitta Heinonen 160 53337)

NIMITYSASIAT

Valtioneuvosto päätti 22.1.2009 seuraavat nimitysasiat:

Valtiotieteen tohtori Vesa Vihriälä talousneuvoston sihteeristön päällikön virkaan 1.2.2009-31.1.2014. (VNK vanhempi hallitussihteeri Kari Peltonen 160 22294)

Lähetystöneuvos Eero Suominen ulkoasiainhallinnon ulkoasiainneuvoksen virkaan 1.9.2009 lukien. (UM lähetystöneuvos Pasi-Heikki Vaaranmaa 160 55410)

Valtioneuvosto myönsi palkatonta virkavapautta lähetystöneuvos Seija Torolle ulkoasiainhallinnon lähetystöneuvoksen virasta 1.2.2009-31.1.2011, lähetystöneuvos Christel Nymanille ulkoasiainhallinnon lähetystöneuvoksen virasta 6.2.2009-5.2.2010 sekä lähetystöneuvos Markku Laamaselle ulkoasiainhallinnon lähetystöneuvoksen virasta 15.2.2009-14.2.2010. (UM lähetystöneuvos Pasi-Heikki Vaaranmaa 160 55410)

Oikeustieteen kandidaatti, hallitusneuvos Pia Nyblom opetusministeriön hallitusneuvoksen virkaan 1.2.2009 lukien. (OPM ylijohtaja Håkan Mattlin 160 77430)

RAHA-ASIAT

Valtioneuvoston raha-asiainvaliokunta puolsi istunnossaan 22.1.2009 seuraavia asioita:

Päästövähennysten ostosopimus Hunanissa, Kiinassa sijaitsevasta puhtaan kehityksen mekanismin hankkeesta. Ulkoasiainministeriö valmistelee päästövähenemien ostosopimusta Kiinassa Hunanin maakunnassa sijaitsevasta kotitalouskohtaisiin biokaasulaitoksiin perustuvasta ohjelmallisesta CDM-hankkeesta. Päästövähenemien hankinta kohdistuu Kioton pöytäkirjan ensimmäisen sitoumuskauteen (2008-2012) ja vuoden 2012 jälkeiseen kauteen. Ostosopimuksen arvo on 13 781 000 euroa. (UM lähetystöneuvos Tiina Jortikka-Laitinen 160 55590)

Puolustusvoimien hankinta - kuljettajaopetuksen ja -koulutuksen puitesopimukset. (PLM neuvotteleva virkamies Tuija Karanko 160 88281)

Vuoden 2008 talousarvion momentin 30.01.29 (Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalan arvonlisäveromenot) arviomäärärahan ylittäminen 1 100 000 eurolla. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalan arvonlisäveromenoihin on vuoden 2008 talousarviossa osoitettu 25 200 000 euroa. Määrärahaa oli käytetty marraskuun loppuun mennessä 22 817 146 euroa. Joulukuun käytön arvioidaan olevan noin 3,5 miljoonaa euroa (vuonna 2007 joulukuun käyttö momentilla oli 3 461 148 euroa). (MMM talousjohtaja Hannele Laihonen 160 52181)

Työterveyslaitoksen vuoden 2009 talousarvion hyväksyminen. Työterveyslaitokselle suoritetaan sosiaali- ja terveysministeriön vahvistamiin menoihin valtionapua 80 prosenttia kustannuksista kuitenkin siten, että valtion kiinteistölaitokselle maksettavan toimitilan vuokraa vastaava osuus myönnetään lisättynä valtionapuna. Talousarviossa vahvistetaan valtionapuun oikeuttaviksi kustannuksiksi 48 360 250 euroa. Valtionapu on 38 901 000 euroa, josta lisätyn valtionavun osuus on 1 064 000 euroa. (STM hallitussihteeri Liisa Katajamäki 160 73854)

Sosiaali- ja terveysministeriön asetus lääkäri- ja hammaslääkärikoulutuksen sekä yliopistotasoisen terveystieteellisen tutkimustoiminnan korvauksen perusteista vuonna 2009. Asetuksessa säädetään lääkäri- ja hammaslääkäritutkinnoista yliopistollista sairaalaa ylläpitäville kuntayhtymille vuonna 2009 suoritettavan korvauksen suuruus sekä muille korvaukseen oikeutetuille terveydenhuollon palvelujentuottajille erikoislääkäri- ja erikoishammaslääkärikoulutuksesta, lääkärin perusterveydenhuollon lisäkoulutuksesta ja siihen rinnastettavasta koulutuksesta, laillistetun hammaslääkärin käytännön palvelusta ja siihen rinnastettavasta palvelusta sekä terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun asetuksen 14 §:ssä tarkoitetusta palvelusta aiheutuviin kustannuksiin vuonna 2009 suoritettavien korvausten suuruudet. Asetuksessa säädetään myös yliopistollista sairaalaa ylläpitäville kuntayhtymille ja muille korvaukseen oikeutetuille terveydenhuollon palvelujen tuottajille yliopistotasoisen terveystieteellisen tutkimustoiminnan kustannuksiin suoritettavan korvauksen perusteena olevien julkaisupisteiden määräytymisestä ja julkaisupisteen arvosta vuonna 2009. Siihen sisältyy myös säännöksiä vuonna 2008 julkaistujen tutkimusten pisteytyksestä ja säännöksiä, joilla ohjattaisiin eräiltä osin tutkimustoiminnan kustannuksiin saadun korvauksen käyttöä. Vuoden 2009 talousarviossa on momentilla 33.60.32 varattu yhteensä 40 000 000 euroa valtion korvauksen maksamiseksi terveydenhuollon yksiköille erikoissairaanhoitolain mukaisen tutkimustoiminnan kustannuksiin. Momentilla 33.60.33 on varattu yhteensä 99 170 000 euroa valtion korvauksen maksamiseksi terveydenhuollon yksiköille lääkäri- ja hammaslääkärikoulutuksesta aiheutuviin kustannuksiin. Asetus tulee voimaan 1.2.2009. (STM hallitussihteeri Anne Koskela 160 74340)

HALLITUKSEN NEUVOTTELUT

HALLITUKSEN ILTAKOULU 21.1.2009

Vankeinhoidon kehittämisen vaihtoehdot esillä hallituksen iltakoulussa

Hallitus käsitteli iltakoulussaan keskiviikkona 21. tammikuuta vankeinhoitolaitoksen tilannetta oikeusministeri Tuija Braxin esittelyn pohjalta.

Hallitus antoi tukensa suljettujen vankilapaikkojen vähentämiselle. Tämä merkitsee Lappeenrannan kaupungissa sijaitsevan Konnunsuon vankilan toiminnan vähittäistä lakkaamista ja Vaalan kunnassa Kainuussa sijaitsevan Pelson vankilan peruskorjaamista jatkamaan 120 paikkaisena suljettuna vankilana. Sekä Konnunsuolla että Pelsolla toimet on määrä toteuttaa kolmen vuoden siirtymäajan kuluessa, vuoden 2012 alkuun mennessä. Oikeusministeriön näkemyksen mukaan vankeinhoidon kehittäminen edellyttää selkeitä linjauksia.

Vankeinhoitolaitoksen rahoitustilanne on ollut kireä jo vuosia ja vaikeutunut vuosi vuodelta. Erityisesti kiinteistömenot ovat kasvaneet. Osa vankiloista on kalliin peruskorjauksen tarpeessa.

Ilman huomattavaa resurssilisäystä tai laitoskannan uudelleen arviointia kehitys johtaa jo lähivuosina siihen, että vankeinhoidolle vankeuslaissa asetetuista tavoitteista - tärkeimpänä uusintarikollisuuden vähentäminen - joudutaan radikaalisti tinkimään. Muutoksen toivottavia vaikutuksia ovat myös henkilöstön työtaakan keventyminen ja tätä kautta runsaiden ylitöiden ja sairauslomien leikkaantuminen.

Laitosrakenteen uudistaminen vähentäisi vankeinhoidon vuokra- ym. kustannuspaineita yli 10 miljoonalla eurolla vuodessa ja mahdollistaisi tuottavuusohjelman tavoitteeseen pääsemisen. Samalla rakenteen uudistamisen avulla voitaisiin ratkaista jäljelle jäävien laitosten henkilöstöpula. Tavoitteena on helpottaa uudella laitosrakenteella muutoinkin vankiloiden kireää rahoitustilannetta.

Vankeinhoidossa tavoitteena on muun muassa lisätä avoseuraamusten käyttöä. Oikeusministeriössä on valmisteilla uutta valvontarangaistusta koskeva lakiesitys, jossa tuomittu suorittaisi lyhyehkön vankeusrangaistuksensa sähköisessä valvonnassa. Hänen liikkeitään seurattaisiin jalkapannalla, joka on yhteydessä seurantalaitteeseen. Uutta seuraamusmuotoa koskeva esitys on tarkoitus antaa eduskunnalle ensi syksynä.

Viimeisten kolmen vuoden aikana vankien määrä on vähentynyt yli 350:llä, lähes 10 prosentilla.

Lisätietoja: ylijohtaja Jarmo Littunen, oikeusministeriö, p. (09) 160 67783 tai 050 591 1896 ja pääjohtaja Esa Vesterbacka, Rikosseuraamusvirasto, p. 010 368 8400

LUOVUTETUT MIETINNÖT

Valtioneuvoston kanslia julkisti 22.1.2009 talousneuvoston sihteeristön Ikääntymisraportin ja siihen liittyviä taustaraportteja. Ikääntymisraportista käy ilmi, että monista edistysaskeleista huolimatta Suomi ei ole riittävästi varautunut väestön ikääntymiseen. Julkinen talous ei ole täysin kestävällä pohjalla. Kestävyysvaje ei ole välttämättä tavattoman suuri, mutta se on hyvin epävarma. Toisaalta eläketurva uhkaa jäädä osalle kansalaisia vaatimattomaksi ja hyvinvointipalveluiden saatavuus riittämättömäksi. Raportissa esitetään joukko toimenpiteitä tilanteen parantamiseksi. Tärkeimpinä pidetään toimia, joilla voidaan nostaa työllisyysastetta, lisätä julkisten palveluiden tuotannon tehokkuutta ja vaikuttavuutta sekä kohentaa kansalaisten terveyttä ja toimintakykyä. Terveyden edistäminen on keskeistä sekä työllisyysasteen nousun että sairauksista aiheutuvien hoitokulujen hillinnän kannalta. Ikääntymisraportti on osoitteessa http://www.vnk.fi/julkaisukansio/2009/j01-ikaantymisraportti/pdf/fi.pdf. Lisätietoja antavat alivaltio-sihteeri Vesa Vihriälä, p. (09) 160 22171 ja projektipäällikkö Veli Laine, p. (09) 160 22354, valtioneuvoston kanslia.

Oppisopimuskoulutuksen tilaa ja kehittämistä pohtinut selvitysmies Heikki Suomalainen luovutti raporttinsa 15.1.2009 opetusministeri Henna Virkkuselle. Selvitysmies esittää oppisopimuksen hallinnollisten käytäntöjen yhtenäistämistä koulutuksen laadun varmistamiseksi. Selvitysmiehen mukaan oppisopimuskoulutuksen laadun kehittämisessä on keskityttävä ennen kaikkea työpaikalla tapahtuvaan oppimiseen. Erityisesti työpaikkaohjaajien koulutukseen tulisi kiinnittää enemmän huomiota. Työpaikkakouluttajille tulisi valmistella internet-pohjainen koulutusohjelma. Lisäksi olisi kehitettävä keinoja, joilla edistettäisiin pk-yritysten mahdollisuuksia toimia oppisopimuskoulutuksen toteuttajina. Selvitysmiehen mukaan opetusministeriön tulisi selvittää työnantajille koulutuksesta aiheutuvat kustannukset sekä niiden vaihtelut eri aloilla, jotta voitaisiin ottaa käyttöön työnantajien todellisia kustannuksia vastaavat koulutuskorvaukset. Opetusministeriön tulisi myös teettää arviointi oppisopimuskoulutuksen vaikuttavuudesta. Lisäksi selvitysmies ehdottaa pysyvän oppisopimusneuvottelukunnan perustamista oppisopimuskoulutuksen kehittämiseksi. Selvitys on osoitteessa http://www.minedu.fi/export/sites/default/ OPM/Julkaisut/2009/liitteet/tr01.pdf?lang=fi. Lisätietoja antaa selvitysmies Heikki Suomalainen, p. 040 778 0179.

Lannoitevalmistesektorin tulevaisuuskatsaustyöryhmä luovutti 21.1.2009 raporttinsa maa- ja metsätalousministeri Sirkka-Liisa Anttilalle. Työryhmä korostaa, että lannoitevalmisteiden pitää olla tulevaisuudessakin turvallisia, ympäristöystävällisiä ja kohtuuhintaisia. Työryhmä on laatinut alan kannanoton lannoitevalmistesektorin painopisteistä, tavoitteista ja toimenpiteistä vuosille 2009-2013. Työryhmä painottaa, että kansallisten säädösten on taattava lannoitevalmisteiden turvallisuus Suomessa. Tämän lisäksi työryhmä pitää tärkeänä muun muassa maaperän tilan säilyttämistä vähintään nykyisellään sekä metsien terveys- ja kasvatuslannoituksen lisäämistä ja metsätuhkan käytön edistämistä, jotta puuntuotannolle asetetut tavoitteet saavutetaan. Muistio on osoitteessa http://www.mmm.fi/attachments/5DZnbhCti/5DZni0S8G/Files/CurrentFile/trm1_2009.pdf. Lisätietoja antavat maatalousneuvos Kirsi Heinonen, p. (09) 160 54221 ja neuvotteleva virkamies Pirjo Salminen, p. (09) 160 54278, maa- ja metsätalousministeriö.

Luotsaustoimintaa pohtinut työryhmä luovutti raporttinsa 21.1.2009 liikenne- ja viestintäministeriölle. Työryhmän mukaan luotsinkäyttövelvollisuus on säilytettävä nykyisessä laajuudessaan. Luotsaus voidaan kuitenkin järjestää usealla eri tavalla. Työryhmä katsoo, että kaikissa sen arvioimissa vaihtoehdoissa turvallisuus voidaan taata henkilöstön kelpoisuusvaatimuksilla, koulutuksella ja toiminnan riittävällä valvonnalla. Arvioitavat toteuttamisvaihtoehdot olivat monopoli, alueellinen kilpailuttaminen, satamakohtainen kilpailuttaminen sekä avoimen kilpailun ja kilpailuttamisen yhdistäminen. Näistä työryhmä päätyi esittämään luotsaustoiminnan vaihtoehtoisina malleina monopolia, alueellista kilpailuttamista tai avoimen kilpailun ja alueellisen kilpailuttamisen yhdistelmää. Mietintö on osoitteessa http://www.lvm.fi/web/fi/tiedote/view/766439. Lisätietoja antavat ylijohtaja Juhani Tervala, p. (09) 160 28482 ja työryhmän puheenjohtaja Minna Kivimäki, p. (09) 160 28013, liikenne- ja viestintäministeriö.

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.