Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Valtioneuvoston viikko 34/2008

VALTIONEUVOSTO

VALTIONEUVOSTON PÄÄTÖKSET

Valtioneuvosto teki yleisistunnossa 21.8.2008 seuraavat päätökset:

Päätös asettaa valtuuskunta välittäjän hallinnassa olevia arvopapereita koskevista aineellisoikeudellisista säännöistä tehtävää yleissopimusta koskevaan diplomaattikonferenssiin Sveitsin Genevessä 1.-13. syyskuuta 2008. Valtuuskunnan puheenjohtaja on lainsäädäntöneuvos Erkki Rajaniemi, varapuheenjohtaja lainsäädäntöneuvos Pekka Pulkkinen ja jäsen erityisasiantuntija Jyrki Knuutinen. (OM lainsäädäntöjohtaja Antti Leinonen 160 67713)

Päätös asettaa etnisten suhteiden neuvottelukunta toimikaudeksi 21.8.2008-21.8.2011. Kokoonpano (varajäsenet suluissa): puheenjohtaja: kansliapäällikkö Ritva Viljanen sisäasiainministeriö; varapuheenjohtajat: kansliapäällikkö Erkki Virtanen työ- ja elinkeinoministeriö ja koulutusalajohtaja Atanas Aleksovski Tampereen kaupunki; jäsenet: maahanmuuttojohtaja Mervi Virtanen sisäasiainministeriö (rikoskomisario Heidi Kujala), lähetystöneuvos Ilkka Rentola ulkoasiainministeriö (ulkoasiainsihteeri Sini Paukkunen), ylitarkastaja Antti Närhinen työ- ja elinkeinoministeriö (suunnittelija Leena Lyra), suunnittelija Mikko Cortés Téllez opetusministeriö (ylitarkastaja Tarja Koskimäki), neuvotteleva virkamies Aune Turpeinen sosiaali- ja terveysministeriö (hallitussihteeri Heidi Manns-Haatanen), kansanedustaja Aila Paloniemi Keskustan eduskuntaryhmä (kansanedustaja Tuomo Hänninen), kansanedustaja Krista Kiuru Sosialidemokraattinen eduskuntaryhmä (kansanedustaja Ilkka Kantola), kansanedustaja Outi Mäkelä Kokoomuksen eduskuntaryhmä (kansainvälisten asioiden sihteeri Jukka Manninen), toimistosihteeri Hanna-Kaisa Siimes Vasemmistoliiton eduskuntaryhmä (yrittäjä Elias Gharieb), lainsäädäntösihteeri Katja Väänänen Vihreä eduskuntaryhmä (kansanedustajan avustaja Tapio Laakso), kulttuurintuottaja Tanja Ljungqvist Svenska riksdagsgruppen (nuorisopäällikkö Örn Witting), fil. lis. Basil Eneh Kristillisdemokraattinen eduskuntaryhmä (fil. tri Juri Kurhinen), kansanedustajan avustaja Vesa-Matti Saarakkala Perussuomalaisten eduskuntaryhmä (projektipäällikkö Maria Lohela), maahanmuuttoasiain koordinaattori Anu Wikman-Immonen Suomen Kuntaliitto (erityisasiantuntija Ditte Winqvist), informaatikko Helena Hämäläinen Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry (kansainvälisten asioiden asiamies Liisa Folkersma Akava ry), asiantuntija Riitta Wärn Elinkeinoelämän keskusliitto EK (asiantuntija Mikko Räsänen), rahastonhoitaja Abdirashid Awad Dirie Suomen Somaliliitto (puheenjohtaja Said Aden), toiminnanjohtaja Anna Leskinen Suomen Venäjänkielisten Yhdistysten Liitto/SVYL/FARO (FM, kouluttaja Irina Kapelian), toiminnanjohtaja Reet Nurmi Monika-naiset liitto ry (hallituksen jäsen Khaled Salih Monika-naiset liitto ry/Irakin naisyhdistys ry), puheenjohtaja Hasan Habib SONDIP- Varsinais-Suomen Monikulttuuristen yhdistysten liitto ry (sihteeri Hatice Kütük), johtokunnan jäsen James Nyamai Monikulttuurisuusyhdistys Familia Club ry (johtokunnan jäsen Jenni Oliveira), sosionomi Abdulkadir Hashi Pirkanmaan monikulttuuristen yhdistysten liitto-Heshu ry (hallituksen puheenjohtaja Renaz Ebrahimi), asiamies Dan Kantor Helsingin juutalainen seurakunta (FM Daniel Weintraub), puheenjohtaja Okan Daher Suomen Islam-seurakunta/suomalainen tataariyhteisö (varapuheenjohtaja Behiye Samaletdin), varainhoitaja Madjid Bahmanpour Resalat Islamilainen Yhdyskunta- Suomen Ähl-e Beit (hallituksen jäsen, rahastonhoitaja Haider Al-Hello), VTM Aysu Shakir Ihmisoikeusliitto ry (tutkija Mikko Joronen), johtaja Matti Kuosmanen Pohjois-Karjalan TE-keskus (ylitarkastaja Minna Koljonen Pohjois-Savon TE-keskus), toiminnanohjaaja Shahnaz Mikkonen Oulun kaupunki (suunnittelija Anne Ristioja Kainuun TE-keskus) ja suunnittelija Jaana Suokonautio Keski-Suomen TE-keskus (erikoissuunnittelija Kalle Myllymäki Varsinais-Suomen TE-keskus). (SM neuvotteleva virkamies Meri-Sisko Eskola 160 43409)

Päätös myöntää Patria Land & Armament Oy:lle maastavientilupa Etelä-Afrikkaan. Maastavientiluvan perusteella Patria Land & Armament Oy saa viedä maasta 31.12.2009 mennessä Etelä-Afrikkaan Patria AMV 8x8 panssaroituja pyöräajoneuvoja eri alustaversioilla, 5 kappaletta. Tuotteiden loppukäyttäjä on Etelä-Afrikan puolustusvoimat. (PLM neuvotteleva virkamies Jari Takanen 160 88258)

Päätös myöntää Oy Sisu Auto Ab:lle maastavientilupa Liettuaan. Maastavientiluvan perusteella Oy Sisu Auto Ab saa viedä maasta 31.10.2009 mennessä Sisu 8x8 kuorma-autoja, 24 kappaletta. Tuotteiden loppukäyttäjä on Liettuan puolustusvoimat. (PLM neuvotteleva virkamies Jari Takanen 160 88258)

Päätös myöntää TietoSaab Systems Oy:lle maastavientilupa Indonesiaan. Maastavientiluvan perusteella TietoSaab Systems Oy saa viedä maasta 31.12.2010 mennessä herätemittausjärjestelmän MGS-900 varaosineen, 1 kappale. Tuotteen loppukäyttäjä on Indonesian merivoimat. (PLM neuvotteleva virkamies Jari Takanen 160 88258)

Päätös myöntää vastavakuuksia vaatimatta omavelkainen valtiontakaus Pietari-säätiön enintään 10 miljoonan euron määräisen pankkilainan vakuudeksi. Valtiovarainministeriölle pidätetään oikeus hyväksyä takauksen tarkemmat ehdot sekä oikeus antaa Pietari-säätiölle myöhemmin määräyksiä vastavakuuksien vaatimisesta valtiolle tai muista valtion asemaa takaajana turvaavista seikoista. Takauksesta ei peritä takausmaksua ottaen huomioon rahoituksen kohteena olevan hankkeen kulttuuripoliittinen merkitys. (VM hallitusneuvos Veikko Kantola 160 34953)

Päätös myöntää Rengonharju-Säätiölle lunastuslupa pysyvin kiinteistön käyttöoikeuden rajoituksin Seinäjoen lentoaseman kiitotien jatkamiseksi tarpeellisten lähestymisvalolaitteiden sijoittamiseksi ja pelastustien rakentamiseksi tarvittavaan alueeseen sekä ennakkohaltuunottolupa alueeseen rakennustöiden kiireellisyyden vuoksi. Lunastettavan alue on Ilmajoen kunnan Palon kylässä sijaitseva tila Yli-Renko 145-419-8-54. (LVM ylitarkastaja Olli Planting 160 28488)

Päätös huoltovarmuuden tavoitteista. Huoltovarmuudelle asetetaan yleiset tavoitteet, joissa määritellään valmiuden taso ottaen huomioon väestön ja välttämättömän talouselämän sekä maanpuolustuksen vähimmäistarpeet. Yleiseksi lähtökohdaksi esitetään edelleen kansallisiin voimavaroihin ja toimenpiteisiin perustuvaa huoltovarmuutta. Ankarimpiin huoltokriiseihin varautuminen on edelleen kansallisella vastuulla. Vakavin uhka huoltovarmuudelle on tilanne, jossa kyky tuottaa tai hankkia ulkomailta kriittisiä tavaroita ja palveluja on väliaikaisesti vaikeutunut. Päätös tulee voimaan 1.9.2008. (TEM hallitusneuvos Kari Mäkinen 010 60 63523)

Päätös myöntää Koillis-Lapin Sähkö Oy:lle lunastuslupa ja ennakkohaltuunottolupa omaisuuden lunastamiseksi Sallan kunnassa sijaitsevien kiinteistöjen alueille rakennettavaa 110 kV sähkönsiirtojohtoa varten (Kursu-Salla). (TEM ylitarkastaja Osmo Haltia 010 60 64785)

Päätös asettaa liikennevahinkolautakunta toimikaudeksi 1.1.2009-31.12.2011. Kokoonpano: puheenjohtaja: varatuomari Kyösti Vihermaa Liikennevahinkolautakunta; varapuheenjohtajat: käräjätuomari Sinikka Kurkinen Helsingin käräjäoikeus, lainsäädäntöjohtaja Antti Leinonen oikeusministeriö ja hallitusneuvos Anna-Liisa Tarvainen liikenne- ja viestintäministeriö; jäsenet: LKT, ortopedian ja traumatologian dosentti Ole Böstman Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri, LKT, yleislääketieteen erikoislääkäri Seppo Olkkonen Työterveyslaitos, johtaja Pauli Lappalainen Ammatinedistämislaitossäätiö, toimitusjohtaja Matti Aarnio Suomen Vahinkotarkastus SVT Oy, jaostopäällikkö Riitta Haapasaari Kuluttajien Vakuutustoimisto, lakiasiainpäällikkö Tarja Östervik Liikennevakuutuskeskus ja toimitusjohtaja Pasi Nieminen Autoliitto ry; varajäsenet: LKT, ortopedian ja traumatologian dosentti Aarne Kivioja Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri, LKT, neurokirurgian erikoislääkäri Leena Kivipelto Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri, tekninen johtaja Juhani Intosalmi Ajoneuvohallintokeskus, tekninen johtaja Velipekka Salo Suomen Vahinkotarkastus SVT Oy, jaostopäällikkö Leena Snellman Kuluttajien Vakuutustoimisto, oikeussihteeri Timo Ojala Korkein oikeus ja toimitusjohtaja Lauri Säynäjoki Suomen Taksiliitto ry. (STM hallitussihteeri Birgitta Hämäläinen 160 73879)

Päätös myöntää Päivi Kermiselle ero työttömyysturvan muutoksenhakulautakunnan jäsenen tehtävästä ja nimittää hänen tilalleen hallitusneuvos Raili Hartikka 21.8.2008 alkaen 31.12.2010 päättyväksi toimikaudeksi. (STM hallitussihteeri Kirsi Päivänsalo 160 73868)

NIMITYSASIAT

Valtioneuvosto päätti 21.8.2008 seuraavat nimitysasiat:

Poliisijohtaja Kimmo Hakonen sisäasiainministeriön lainsäädäntöjohtajan virkaan 1.2.2009 lukien. (SM hallitusneuvos Ismo Atosuo 160 42816)

Maatalous- ja metsätieteiden tohtori Mikko Peltonen maa- ja metsätalousministeriön tutkimusjohtajan virkaan 1.9.2008-31.8.2013. (MMM hallintojohtaja Kirsi Koskinen 160 53327)

Hallintotieteiden tohtori Juhani Asbjörn Tirkkonen työ- ja elinkeinoministeriön neuvottelevan virkamiehen virkaan 1.9.2008 lukien. (TEM henkilöstöjohtaja Mikko Salmenoja 010 60 47986)

Hallitusneuvos, varatuomari Aino Jalonen ympäristöministeriön hallitusneuvoksen virkaan 1.9.2008 lukien. (YM hallitusneuvos Riitta Rainio 050 559 9141)

Valtioneuvosto myönsi Ulla-Riitta Soverille palkatonta virkavapautta ympäristöministeriön neuvottelevan virkamiehen virasta 1.9.2008-31.8.2011. (YM hallitusneuvos Riitta Rainio 050 559 9141)

RAHA-ASIAT

Valtioneuvoston raha-asiainvaliokunta puolsi istunnossaan 21.8.2008 seuraavia asioita:

10,5 miljoonan euron myöntäminen Vietnamin pienten kaupunkien vesi- ja sanitaatiohankkeen toisen vaiheen tukemiseen vuosina 2009-2013. Toisen vaiheen tavoitteena on laajentaa investointeja uusiin kaupunkeihin ja samalla juurruttaa hankkeen investointimallia Vietnamin vesi- ja sanitaatiosektorille. (UM lähetystöneuvos Rauli Suikkanen 160 55523)

Valtiokonttorin oikeuttaminen solmimaan Senaatti-kiinteistöjen kanssa Hämeenlinnan kaupungissa sijaitsevaa Linnakasarmia koskeva vuokrasopimus, joka käsittää 4325 m2:n vuokraamisen 10 vuoden pituiseksi sopimuskaudeksi. Sopimukseen liittyy kiinteistön peruskorjaus Valtiokonttorin palvelukeskuksen käyttöön. Peruskorjauksen toteuttaa ja rahoittaa Senaatti-kiinteistöt. Sopimusvuokra 17,60 e/m2sup> perustuu peruskorjauksen tavoitehinta-arvioon sekä arvioon alueella vallitsevasta vastaavantasoisen tilan hintatasosta. Vuokramenot ovat noin 913 000 euroa vuodessa ja ne rahoitetaan kehyspäätöksen puitteissa. Tilojen käyttöönotto tapahtuu peruskorjauksen valmistuttua syksyllä 2010. (VM budjettineuvos Pekka Pelkonen 160 33053)

HALLITUKSEN NEUVOTTELUT

ULKO- JA TURVALLISUUSPOLIITTINEN MINISTERIVALIOKUNTA (tiedote 20.8.2008)

Suomi valmistautuu Etyjin tarkkailuoperaatioon Georgiassa

Etyj vahvistaa läsnäoloaan Georgiassa lisäämällä sotilastarkkailijoidensa määrää Georgiassa enimmillään 100 hengellä. Ensimmäiset 20 uutta tarkkailijaa on tarkoitus lähettää kriisialueelle välittömästi. Tarkkailijoiden tehtävänä on Euroopan unionin puheenjohtajan Ranskan ja Etyjin puheenjohtajan ehdotuksen pohjalta aikaansaadun tulitauon valvonta ja humanitaarisen tilanteen seuraaminen.

Tasavallan presidentti ja valtioneuvoston ulko- ja turvallisuuspoliittinen ministerivaliokunta ovat käsitelleet Suomen osallistumista Etyjin tarkkailuoperaatioon. Suomi valmistelee enimmillään kymmenen sotilastarkkailijan lähettämistä Georgiaan mission vahvistukseksi. Tarkoituksena on, että ensimmäiset suomalaistarkkailijat siirtyvät toiminta-alueelle valmistelutehtäviin jo lähipäivinä ja loput mahdollisimman pian.

Lisätietoja: yksikön päällikkö Timo Kantola, p. (09) 160 55480, ulkoasiainministeriö

LUOVUTETUT MIETINNÖT

Selvitysmies Jorma Rantanen luovutti 15.8.2008 sektoritutkimuksen selvitysraporttinsa opetusministeriölle. Jorma Rantasen mukaan Suomen sektoritutkimusjärjestelmä on keskimäärin hyvin toimiva, laadukas ja tuottelias, mutta sitä on edelleen kehitettävä yhteiskunnan uusia tarpeita vastaavasti. Ministeriöissä ja valtion tutkimuslaitoksissa tehtävä tutkimus (sektoritutkimus) nähdään Suomessa ja kansainvälisesti keskeisenä poliittisen päätöksenteon ja ohjauksen sekä yhteiskunnallisen kehittämisen välineenä. Sektoritutkimuksen neuvottelukunta käynnisti keväällä 2008 selvitystyön, jonka tavoitteena oli tarkastella sektoreidenvälisen tutkimuksen kehittämismahdollisuuksia ja mekanismeja valtioneuvoston periaatepäätösten, tuottavuusohjelman ja hallitusohjelman määrittelemien linjausten puitteissa. Selvitysmies esittää, että kaikki valtion sektoritutkimuslaitokset muutetaan julkisoikeudellisiksi laitoksiksi, joiden tehtävät, strateginen ohjaus, talous ja valtionapu määritellään lainsäädännöllä. Julkisoikeudellinen laitosmalli tuo tarpeellista joustavuutta ja itsenäisyyttä tutkimuslaitosten toimintaan. Selvitysmies ehdottaa myös, että Suomessa laaditaan selkeä sektoritutkimuspolitiikka (sektoritutkimuspolicy). Siinä tulisi ottaa huomioon sekä yhteiskunnan ajankohtaiset tarpeet että tulevaisuuden ennakointiin liittyvät kehitystarpeet. Raportti on osoitteessa http://www.minedu.fi/OPM/Tiede/setu/liitteet/sektoritutkimus_loppuraportti.pdf. Lisätietoja antaa pääsihteeri Sari Löytökorpi, p. (09) 160 77035.

Selvitysmies Jarmo Juga luovutti 21.8.2008 suomalaista kotieläintutkimusta ja sen kehitystarpeita koskevan selvityksensä maa- ja metsätalousministeriölle. Selvityksen mukaan kotieläintutkimuksen resurssit ovat nykyisin hajallaan ja viime vuosien rahoitusleikkaukset ovat heikentäneet tutkimuksen tehokkuutta. Yliopistojen ja sektoritutkimuslaitosten yhteistyötä voitaisiin lisätä monin keinoin. Selvityksessä todetaan, että sektoritutkimuslaitosten hallinnollista itsenäisyyttä kannattaisi lisätä. Laitosten pitäisi hakea nykyistä enemmän tutkimusrahoitusta EU:sta, TEKESistä ja Suomen Akatemiasta. Myös yksityissektorin rahoitusta voitaisiin lisätä tuotantopohjaisella tuotekehitysmaksulla. Selvitys on osoitteessa http://www.mmm.fi/attachments/5ewJ9sYgD/5Aeovprg4/Files/CurrentFile/Selvitys_15_8_08.pdf. Lisätietoja antavat selvitysmies Jarmo Juga, p. 040 358 5840 ja tutkimusjohtaja Mikko Peltonen, p. (09) 160 52410, 0400 289 083, maa- ja metsätalousministeriö.

Arviointiselvitys vuosina 2002-2007 toteutetusta kansallisesta terveyshankkeesta luovutettiin 18.8.2008 sosiaali- ja terveysministeriölle. Terveyshanke ei arviointiryhmän mukaan onnistunut kaikissa tavoitteissaan eikä niitä koskevissa toimenpiteissä. Erityisesti parannukset perusterveydenhuollossa ja ennaltaehkäisyssä jäivät vaatimattomiksi. Sen sijaan hoitotakuu on arviointiryhmän mukaan toteutunut melko hyvin. Arviointiryhmän mukaan kansallinen terveyshanke ei onnistunut parantamaan perusterveydenhuollon toimivuutta eikä tehostamaan ennaltaehkäisyä. Edellytykset toimivan perusterveydenhuollon aikaansaamiseksi ovat jopa huonontuneet. Pääsy terveyskeskuslääkäreille on vaikeutunut entisestään ja terveyskeskusten vetovoima on vähentynyt. Samanaikaisesti haasteet perusterveydenhuollossa ovat kasvaneet. Puutteistaan huolimatta kansallinen terveyshanke oli arvioitsijoiden mielestä merkittävästi parempi ja konkreettisempi kuin aikaisemmat terveydenhuollon valtakunnalliset kehittämisohjelmat ja se on luonut pohjan jo osittain käynnissä oleville uudistuspyrkimyksille. Raportti on osoitteessa http://www.stm.fi/Resource.phx/publishing/store/2008/08/pr1218781970719/passthru.pdf. Lisätietoja antavat arviointiryhmän puheenjohtaja Seppo Tuomola, p. 040 748 0490, LKT Ulla Idänpään-Heikkilä, p. 050 300 8261, toimitusjohtaja Olli-Pekka Lehtonen, p. 040 827 7883, yhtymäjohtaja Markku Puro, p. 050 544 0566 sekä sosiaali- ja terveysministeriöstä lääkintöneuvos Jouko Isolauri, p. (09) 160 74194, 050 516 0624.

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.