Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Valtioneuvoston viikko 31/2008

VALTIONEUVOSTO

VALTIONEUVOSTON ASETUKSET

Valtioneuvosto antoi 31.7.2008 seuraavat asetukset:

Valtioneuvoston asetus kemikaaliasetuksen muuttamisesta. Kemikaaliasetusta muutetaan siltä osin kuin se on välttämätöntä EY:n uuden kemikaalien rekisteröinti-, lupa- ja arviointimenettelyä sekä rajoituksia koskevan asetuksen (REACH) 1.6.2008 sovellettavaksi tulevien säännösten takia. Asetuksessa on myös huomioitu niin sanotun ainedirektiivin muutos 2006/ 21/EY. Asetusta sovelletaan 21.7.2008 lukien. Asetus tulee voimaan 1.8.2008. (STM hallitussihteeri Helena Korpinen 160 73860)

VALTIONEUVOSTON PÄÄTÖKSET

Valtioneuvosto teki yleisistunnossa 31.7.2008 seuraavat päätökset:

Päätös myöntää ero rakennusneuvos Mikko Ojajärvelle Ajoneuvohallintokeskuksen johtokunnan jäsenen ja varapuheenjohtajan tehtävistä ja määrätä hänen tilalleen hallitusneuvos Mikael Nyberg 31.7.2008 lukien johtokunnan jäljellä olevaksi toimikaudeksi. Toimikausi päättyy 31.12.2009. (LVM hallitusneuvos Anna-Liisa Tarvainen 160 28629)

Päätös myöntää ero hallitusneuvos Mikael Nybergille Tiehallinnon johtokunnan jäsenen ja varapuheenjohtajan tehtävistä ja määrätä hänen tilalleen liikenneneuvos Anneli Tanttu 31.7.2008 lukien johtokunnan jäljellä olevaksi toimikaudeksi. Toimikausi päättyy 31.12.2008. (LVM hallitusneuvos Anna-Liisa Tarvainen 160 28629)

NIMITYSASIAT

Valtioneuvosto päätti 31.7.2008 seuraavat nimitysasiat:

Varatuomari, kauppatieteen maisteri Kaj von Hertzen opetusministeriön vanhemman hallitussihteerin määräaikaiseen virkasuhteeseen 1.1.2009-31.12.2013. (OPM talousjohtaja Eero Pulkkinen 160 77434)

Oikeustieteen kandidaatti Mika Mäkilä liikenne- ja viestintäministeriön neuvottelevan virkamiehen määräaikaiseen virkasuhteeseen 8.8.2008-15.8.2009, kuitenkin enintään viran vakinaisen haltijan Leena Kostianderin virkavapauden ajaksi. (LVM osastopäällikkö Liisa Ero 160 28461)

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.