Edilexissä on huoltokatko torstaina 17.1.2019. Palvelussa on tilapäisiä häiriöitä kello 7.00-8.00 välisenä aikana. Pahoittelemme huoltokatkosta aiheutuvaa haittaa.

Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Valtioneuvoston viikko 27/2008

Liite: Ministereiden sijaisuudet 3.7.2008
Muutokset alleviivattu

VALTIONEUVOSTO

VALTIONEUVOSTON ASETUKSET

Valtioneuvosto antoi 3.7.2008 seuraavat asetukset:

Valtioneuvoston asetus ulkoasiainministeriöstä annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta. Asetus sisältää ministeriön organisaatiouudistuksen toteuttamiseksi tarpeelliset muutokset. Asetus tulee voimaan 1.9.2008. (UM lainsäädäntöneuvos Ari Rouhe 160 55871)

Valtioneuvoston asetus rikesakkorikkomuksista annetun asetuksen muuttamisesta. Asetuksen 13 d pykälää muutetaan siten, että kaikista vesikulkuneuvorikkomuksen tekotavoista voidaan määrätä rikesakko. Vesikulkuneuvon omistajalle määrätään vesikulkuneuvorekisteristä annetun lain 7 §:n 1 momentissa säädetyn rekisteröinti-ilmoituksen tekemättä jättämisestä ennen vesikulkuneuvon käyttöönottoa 35 euron rikesakko, vesikulkuneuvon omistajalle tai haltijalle 7 §:n 2 momentissa säädetyn muutosilmoituksen tekemättä jättämisestä määräajassa 35 euron rikesakko sekä omistajalle 7 §:n 3 momentissa säädetyn tuhoutumis-, luovuttamis- tai poistoilmoituksen tekemättä jättämisestä määräajassa 35 euron rikesakko. Vesikulkuneuvorekisteristä annetun lain 8 §:n 1 momentissa kielletystä rekisteröitävän vesikulkuneuvon käyttämisestä vesiliikenteessä ennen sen merkitsemistä rekisteriin ja 10 §:n 2 momentissa kielletystä rekisteritunnuksella varustamattoman rekisteröitävän vesikulkuneuvon käyttämisestä voidaan määrätä molemmista 35 euron rikesakko. Asetus tulee voimaan 11.7.2008. (OM apulaisosastopäällikkö, lainsäädäntöjohtaja Asko Välimaa 160 67700)

Valtioneuvoston asetus alkolukolla valvotusta ajo-oikeudesta. Asetuksella säädetään alkolukolla valvotussa ajo-oikeudessa hyväksyttävälle alkolukolle asetettavista teknisistä vaatimuksista sekä alkolukon toiminnasta, asennuksesta ja käyttötietojen purkamisesta. Asetus tulee voimaan 4.7.2008. (LVM hallitusneuvos Eija Maunu 160 28571)

VALTIONEUVOSTON PÄÄTÖKSET

Valtioneuvosto teki yleisistunnossa 3.7.2008 seuraavat päätökset:

Päätös määrätä ministereiden sijaiset (liite). (VNK hallitusneuvos Seija Salo 160 24026)

Päätös Hauhon kunnan, Kalvolan kunnan, Lammin kunnan, Rengon kunnan ja Tuuloksen kunnan liittämisestä Hämeenlinnan kaupunkiin sekä eräiden alueiden siirtämisestä Hattulan kunnasta Hämeenlinnan kaupunkiin. Valtioneuvoston 19.6.2008 yleisistunnossaan tekemä kuntajaon muuttamista koskeva päätös korjataan. Korjauksen vaikutus on se, että Hämeenlinnan kaupunkia ei lakkauteta. Hauhon, Kalvolan, Lammin, Rengon ja Tuuloksen kunnat liitetään Hämeenlinnan kaupunkiin ja eräät alueet Hattulan kunnasta siirretään Hämeenlinnan kaupunkiin. Päätös tulee voimaan 1.1.2009. (VM ylitarkastaja Suvi Savolainen 160 32217)

Päätös myöntää sosionomi Pirjo Väänäselle ero Tapaturma-asioiden muutoksenhakulautakunnan työelämän ja työmarkkinoiden olosuhteita tuntevan jäsenen tehtävästä ja nimittää hänen tilalleen yhteiskuntatieteiden maisteri Sinikka Näätsaari 15.8.2008 lukien lautakunnan jäljellä olevaksi toimikaudeksi. Toimikausi päättyy 31.12.2010. (STM ylitarkastaja Milla Meretniemi 160 73140)

Päätös myöntää oikeustieteen kandidaatti Janne Metsämäelle ero Työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunnan yksityisten alojen eläkejärjestelmään perehtyneen jäsenen tehtävästä ja nimittää hänen tilalleen sosionomi Pirjo Väänänen 15.8.2008 lukien lautakunnan jäljellä olevaksi toimikaudeksi. Pirjo Väänäsen tilalle yksityisten alojen eläkejärjestelmään perehtyneen jäsenen varajäseneksi nimitetään yhteiskuntatieteiden maisteri Pia Björkbacka lautakunnan jäljellä olevaksi toimikaudeksi. Toimikausi päättyy 31.12.2011. (STM ylitarkastaja Milla Meretniemi 160 73140)

NIMITYSASIAT

Valtioneuvosto päätti 3.7.2008 seuraavat nimitysasiat:

Ulkoasiainneuvos Päivi Luostarinen ulkoasiainministeriön Eurooppa-osaston osastopäällikön tehtävään 15.7.2008 lukien ja ulkoasiainneuvos Nina Vaskunlahti ulkoasiainministeriön Itäosaston osastopäällikön tehtävään 1.9.2008 lukien. (UM apulaisosastopäällikkö Lauri Aaltonen 160 55401)

Oikeustieteen kandidaatti Erik Strömberg valtiovarainministeriön hallitusneuvoksen virkaan 1.8.2008 lukien. (VM hallitusneuvos Arto Sulonen 160 32219)

Laamanni Juha Tervo IV piirin työriitojen piirisovittelijaksi 3.7.2008 lukien seuraavaksi kolmivuotiskaudeksi. (TEM neuvotteleva virkamies Tuula Pyykönen 010 60 63554)

Oikeustieteen kandidaatti Juhani Turunen sosiaali- ja terveysministeriön hallitusneuvoksen virkaan 1.8.2008 alkaen. (STM vanhempi hallitussihteeri Arita Kaario 160 73792)

RAHA-ASIAT

Valtioneuvoston raha-asiainvaliokunta puolsi istunnossaan 3.7.2008 seuraavia asioita:

Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalalla käytettävän myöntämisvaltuuden ja avustusvarojen osoittaminen eräiden maatalouden rakennetukien toimeenpanoa varten vuonna 2008. Korkotukilainojen myöntämisvaltuuden ja avustusvarojen osoittaminen koskee työvoima- ja elinkeinokeskuksilta 12.5.-30.6.2008 haettuja nuoren viljelijän aloitustukia ja 28.5.-30.6.2008 haettuja investointitukia. Korkotukilainojen myöntämisvaltuutta osoitetaan yhteensä 21 500 000 euroa. Maatilatalouden kehittämisrahastosta avustusvaroja osoitetaan 5 005 000 euroa EU-osarahoitteisena nuoren viljelijän aloitustuen avustukseen. Näissä avustuksissa Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahaston rahoitusosuus on 45 %. (MMM hallitussihteeri Antti Linna 160 52242)

LUOVUTETUT MIETINNÖT

Opetusministeriön asettama aikuiskoulutuksen kokonaisuudistusta valmisteleva johtoryhmä julkaisi 26.6.2008 väliraporttinsa. Johtoryhmän mukaan yliopistolakiin on kirjattava, että elinikäisen oppimisen edistämisen tulee olla myös yliopistojen tehtävä. Johtoryhmän mukaan yli 25-vuotiaiden uusien perustutkinto-opiskelijoiden korkea osuus yliopistoissa on merkittävä koulutuspoliittinen haaste, johon on etsittävä ratkaisua aikuiskoulutuksen uudistamisen lisäksi yliopistolain kautta. Väliraportti on osoitteessa http://www.minedu.fi/OPM/Koulutus/Liitteet/AKKU_valiraportti.pdf. Lisätietoja antaa valtiosihteeri Heljä Misukka, p. 050 528 6682.

Pienten ja keskisuurten yritysten yhteiskuntavastuullisuuden kehittämistä pohtinut työryhmä luovutti 24.6.2008 kehittämisstrategiansa työ- ja elinkeinoministeriölle. Kehittämisstrategian tarkoituksena on auttaa suomalaisia pk-yrityksiä löytämään toistaiseksi hyödyntämättömät vastuullisen yritystoiminnan mahdollisuudet kilpailuedun saavuttamiseksi ja luoda näin paremmat edellytykset Suomen kilpailukyvyn ylläpitämiseksi tulevaisuudessa. Strategian tavoitteena on, että vuoden 2011 loppuun mennessä 1000 suomalaista pk-yritystä pystyy hyödyntämään yhteiskuntavastuullisuutta oman kilpailukykynsä edistämiseksi ja vastuullisuus on myös osa yritysten tukikriteereitä ja koulutusohjelmia. Strategia on osoitteessa http://www.tem.fi/files/19782/TEM_pk_vastuullisuusstrategia.pdf. Lisätietoja antavat ylitarkastaja Petra Tarjanne, p. 050 434 4932, työ- ja elinkeinoministeriö ja toiminnanjohtaja Susanna Monni, p. 040 087 7889, Finnish Business & Society

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.