Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Valtioneuvoston viikko 1/2008

VALTIONEUVOSTO

VALTIONEUVOSTON ASETUKSET

Valtioneuvosto antoi 3.1.2008 seuraavat asetukset:

Valtioneuvoston asetus tekijänoikeusasetuksen muuttamisesta. Asetuksen säännösten sanamuodot muutetaan vastaamaan kulttuuriaineistojen tallettamisesta ja säilyttämisestä annetun lain säännöksiä. Tekijänoikeuslain säännösten soveltaminen kokoelma-aineistoihin selkeytetään. Lisäksi asetuksen 1-4 §:n johdantokappaleiden ruotsinkieliset sanamuodot korjataan. Asetus tulee voimaan 14.1.2008. (OPM hallitusneuvos Jorma Waldén 160 77384)

VALTIONEUVOSTON PÄÄTÖKSET

Valtioneuvosto teki yleisistunnossa 3.1.2008 seuraavat päätökset:

Päätös määrätä eduskunnan kirjelmä valtiopäivien keskeyttämisestä ja päättymisestä sekä eduskunnan kokoontumisesta vuoden 2008 valtiopäiville merkittäväksi pöytäkirjaan tiedoksi saatetuksi. Vuoden 2007 valtiopäivät keskeytetään 21.12.2007 täysistunnon päätyttyä ja eduskunta kokoontuu vuoden 2008 valtiopäiville 4.2.2008 klo 12.00, jolloin vuoden 2007 valtiopäivät päättyvät. (VNK hallitussihteeri Marika Paavilainen 160 24027)

Päätös hyväksyä rikoksen johdosta tapahtuvasta luovuttamisesta Euroopan unionin ja Amerikan yhdysvaltojen välillä tehty sopimus, Suomen ja Amerikan yhdysvaltojen 11.6.1976 allekirjoittamaan luovutussopimukseen tehty pöytäkirja, keskinäisestä oikeusavusta Euroopan unionin ja Amerikan yhdysvaltojen välillä tehty sopimus sekä Suomen ja Amerikan yhdysvaltojen välillä tietyistä keskinäiseen oikeusapuun rikosasioissa liittyvistä näkökohdista tehty sopimus (HE 86/2005 vp). (OM lainsäädäntöneuvos Katariina Jahkola 160 67705)

NIMITYSASIAT

Valtioneuvosto päätti 3.1.2008 seuraavat nimitysasiat:

Oikeustieteen kandidaatti, hallintotieteiden lisensiaatti Silja Hiironniemi valtiovarainministeriön hallinnon kehittämisosaston osastopäällikön virkaan 7.1.2008 lukien. (VM alivaltiosihteeri Juhani Turunen 160 33007)

Filosofian maisteri, opetusneuvos Maija Innola opetusministeriön opetusneuvoksen määräaikaiseen virkasuhteeseen 1.2.2008-30.9.2008, kuitenkin enintään siksi ajaksi, jonka viran vakinainen haltija Maarit Palonen on virkavapaana. (OPM ylijohtaja Håkan Mattlin 160 77430)

Oikeustieteen kandidaatti, LLM Mikko Tuukka Samuli Alkio ministerin toimikaudeksi nimitettävän valtiosihteerin virkaan 16.1.2008 lukien toistaiseksi, kuitenkin enintään elinkeinoministeri Mauri Pekkarisen toimikauden ajaksi. (TEM vanhempi hallitussihteeri Kari Mäkinen 010 60 63523)

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.