Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Valtioneuvoston viikko 32/2007

VALTIONEUVOSTO

VALTIONEUVOSTON ASETUKSET

Valtioneuvosto antoi 9.8.2007 seuraavat asetukset:

Valtioneuvoston asetus metsästysasetuksen muuttamisesta. Asetuksella siirretään villikanin, metsäjäniksen, rusakon, oravan, kanadanmajavan, piisamin, kärpän, näädän, villisian, metsäkauriin ja muflonin sekä riistalintujen rauhoitusaikaiset poikkeuslupapäätökset alueellisille riistanhoitopiireille. Asetus muutetaan myös vastaamaan lintudirektiivin 9 artiklan sanamuotoa kaikkien riistalintujen rauhoituksesta poikkeamisen osalta. Lisäksi hirven rauhoitusaikaa muutetaan siten, että rauhoitusaika alkaa nykyisen 16.12. sijasta 1.1. Riistanhoitopiirin ennen tämän asetuksen voimaantuloa metsästysvuodelle 2007 / 2008 myöntämät hirven pyyntiluvat ovat voimassa ilman eri päätöstä 31.12.2007 saakka. Asetus tulee voimaan 29.8.2007. (MMM ylitarkastaja Sami Niemi 160 53374)

VALTIONEUVOSTON PÄÄTÖKSET

Valtioneuvosto teki yleisistunnossa 9.8.2007 seuraavat päätökset:

Päätös asettaa saaristoasiain neuvottelukunta eduskunnan vaalikaudeksi. Kokoonpano (varajäsenet suluissa): puheenjohtaja: kansanedustaja Mikaela Nylander (kunnallisneuvos Bengt Backman); varapuheenjohtaja: kunnanjohtaja Jorma Turunen (kunnanjohtaja Taina Kokkinen); jäsenet: palveluneuvoja Marjo Piekkola (yrittäjä Tauno Oja), maatilayrittäjä Tarja Tornio, (maanviljelijä Esko Mielikäinen), toiminnanjohtaja Seppo Rintamo (merikapteeni Jukka Kyröhonka), yrittäjä Taija Terä (sairaalan johtaja Päivi Bärlund), ent. palopäällikkö Raimo Hynninen (sairaanhoitaja Eva-Stina Hellbom), kunnanjohtaja Anna-Lena Palomäki (kunnanjohtaja Kari Kitunen), hallintopäällikkö Tomy Wass (toimistosihteeri Helena Helin-Kautto), kauppatieteiden maisteri Flemming Bergh (ohjaava kouluttaja Marja Hietanen) ja kunnanjohtaja Christian Brander (kasvatustieteen maisteri Denise Lindh); pääsihteeri: neuvotteleva virkamies Jorma Leppänen. (SM aluekehitysjohtaja Kaisa-Leena Lintilä 160 42838)

Päätös asettaa valtion nuorisoasiain neuvottelukunta 1.9.2007 alkavaksi toimikaudeksi. Kokoonpano: puheenjohtaja: kansanedustaja Outi Mäkelä; varapuheenjohtajat: kansanedustaja Tuomo Puumala, förbundsordförande Minna Lindberg; jäsenet: filosofian ylioppilas Jehki Härkönen, tulosaluejohtaja Maijaliisa Junnila, pääsihteeri Eija Kallinen, pääsihteeri Juha Makkonen, puheenjohtaja Tuomas Nurmela, kansanedustaja Sirpa Paatero, toiminnanjohtaja Petri Paju, sosiaalipoliittinen sihteeri Lauri Pakkanen, ohjelmatyön johtaja Marie Rautava, toiminnanjohtaja Liisa Sahi, puheenjohtaja Jussi Saramo, pääsihteeri Jukka Tahvanainen, kansanedustajan avustaja Antti Valpas, kansanedustaja Mirja Vehkaperä ja puheenjohtaja Heta Välimäki. Opetusministeriö määrää valtion nuorisoasiain neuvottelukunnalle pääsihteerin. (OPM johtaja Olli Saarela 160 77277)

Päätös asettaa arviointi- ja avustustoimikunta 1.9.2007 alkavaksi toimikaudeksi. Kokoonpano: puheenjohtaja: toimitusjohtaja Anssi Kujala; varapuheenjohtaja: toimitusjohtaja Jaakko Ruokola; jäsenet: kasvatuksen teologi Heikki Arikka, politices magister Anna Bertills, oikeustieteen kandidaatti Johanna Hautakorpi, ekonomi Risto Kaukiainen, nuorisosihteeri Hanna Kuntsi, varatuomari Christer Lundström ja kansanedustajan avustaja Karoliina Öystilä. Opetusministeriö määrää arviointi- ja avustustoimikunnalle pääsihteerin. (OPM johtaja Olli Saarela 160 77277)

Päätös asettaa sektoritutkimuksen neuvottelukunta 15.8.2007-14.8.2013 väliseksi toimikaudeksi. Kokoonpano (varajäsenet suluissa): puheenjohtaja: valtiotieteen tohtori Pentti Vartia; varapuheenjohtaja: kansliapäällikkö Harri Skog (ylijohtaja Riitta Kaivosoja) opetusministeriö; jäsenet: filosofian maisteri Pauliina Arola, apulaiskaupunginjohtaja Paula Kokkonen, valtiotieteen lisensiaatti Osmo Soininvaara, ministeri Christoffer Taxell, valtiosihteeri Risto Volanen (alivaltiosihteeri Vesa Vihriälä) valtioneuvoston kanslia, valtiosihteeri Pertti Torstila (suunnittelu- ja tutkimuspäällikkö Eija Limnell) ulkoasiainministeriö, kansliapäällikkö Kirsti Rissanen, 1.9.2007 alkaen Tiina Astola (erityisasiantuntija Kaijus Ervasti) oikeusministeriö, kansliapäällikkö Ritva Viljanen (kehittämisneuvos Harri Martikainen) sisäasiainministeriö, kansliapäällikkö Kari Rimpi (tutkimusjohtaja Juha Martelius) puolustusministeriö, valtiosihteeri kansliapäällikkönä Raimo Sailas (ylijohtaja Jukka Pekkarinen) valtiovarainministeriö, kansliapäällikkö Jarmo Vaittinen (maatalousneuvos Leena Vestala) maa- ja metsätalousministeriö, kansliapäällikkö Harri Pursiainen (liikenneneuvos Martti Mäkelä) liikenne- ja viestintäministeriö, kansliapäällikkö Erkki Virtanen (osastopäällikkö Petri Peltonen) kauppa- ja teollisuusministeriö, kansliapäällikkö Kari Välimäki (ylijohtaja Raimo Ikonen) sosiaali- ja terveysministeriö, kansliapäällikkö Markku Wallin (erikoissuunnittelija Päivi Järviniemi) työministeriö ja kansliapäällikkö Sirkka Hautojärvi (ympäristöneuvos Antero Honkasalo) ympäristöministeriö. (OPM johtaja Annu Jylhä-Pyykönen 160 77200)

Päätös myöntää ylitarkastaja Marja Pokelalle ero Luotsausliikelaitoksen hallituksen jäsenen tehtävästä ja määrätä hänen tilalleen yli-insinööri Juha Parantainen liikelaitoksen hallituksen jäljellä olevaksi toimikaudeksi. (LVM neuvotteleva virkamies Esko Pyykkönen 160 28624)

NIMITYSASIAT

Valtioneuvosto päätti 9.8.2007 seuraavat nimitysasiat:

Lainsäädäntöneuvos, ma. käräjätuomari Tatu Aki Tapani Leppänen oikeusministeriön lainvalmisteluosaston rikos- ja prosessioikeuden yksikön lainsäädäntöneuvoksen virkaan 1.9.2007 lukien. (OM ylijohtaja Pekka Nurmi 160 67670)

Oikeustieteen kandidaatti, puheenjohtaja Terttu Ujainen opintotuen muutoksenhakulautakunnan puheenjohtajan virkaan 1.9.2007 lukien. (OPM Leena Koskinen 160 77443)

RAHA-ASIAT

Valtioneuvoston raha-asiainvaliokunta puolsi istunnossaan 9.8.2007 seuraavia asioita:

Opetusministeriön asetus oppisopimuskoulutuksessa olevan opiskelijan opintososiaalisista eduista tietopuolisen opetuksen aikana. Oppisopimuskoulutuksessa olevien opiskelijoiden opintososiaalisia etuja tietopuolisen opetuksen aikana korotetaan 1.9.2007 lukien. Päivärahaa korotetaan 14 eurosta 15 euroon, perheavustusta 16 eurosta 17 euroon sekä majoituskorvausta 5 eurosta 8 euroon opetuspäivältä. Lisäksi matkakorvausten maksamisen perusteita tarkistetaan. Korotusten arvioitu vaikutus noin 132,9 miljoonan euron kokonaiskustannuksiin on noin 0,8 prosenttia. Opintososiaalisten etujen korottaminen perustuu oppisopimuskoulutuksen kehittämistä selvittäneen työryhmän ehdotukseen. Asetus tulee voimaan 1.9.2007. (OPM opetusneuvos Arja Mäkeläinen 160 77265)

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.