Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Valtioneuvoston viikko 31/2007

VALTIONEUVOSTO

VALTIONEUVOSTON PÄÄTÖKSET

Valtioneuvosto teki yleisistunnossa 2.8.2007 seuraavat päätökset:

Päätös avustusten myöntämisestä puolueille ja Ahvenanmaan maakunnalle ajalle 1.7.-31.12.2007 ja niiden käyttöä koskevista tilimääräyksistä. Avustukset myönnetään puolueille seuraavasti: Suomen Keskusta r.p. (51 edustajaa) 708 390 euroa, Kansallinen Kokoomus r.p. (50 edustajaa) 694 500 euroa, Suomen Sosialidemokraattinen Puolue - Finlands Socialdemokratiska Parti r.p. (45 edustajaa) 625 050 euroa, Vasemmistoliitto r.p. (17 edustajaa) 236 130 euroa, Vihreä Liitto r.p. (15 edustajaa) 208 350 euroa, Svenska Folkpartiet i Finland r.p. (9 edustajaa) 125 010 euroa, Suomen Kristillisdemokraatit (KD) - Kristdemokraterna i Finland (KD) r.p. (7 edustajaa) 97 230 euroa, Perussuomalaiset - Sannfinländarna r.p. (5 edustajaa) 69 450 euroa ja Ahvenanmaa 13 890 euroa eli yhteensä 2 778 000 euroa. (VNK esittelijä Valtteri Nieminen 160 22217)

Päätös myöntää professori Hannu Rajaniemelle, filosofian maisteri Paula Hirsjärvi-Kallioiselle ja professori Jaana Hallamaalle ero eläinkoelautakunnan jäsenyydestä ja asettaa heidän tilalleen professori Pertti Pirttiniemi, filosofian maisteri Marianna Norring ja valtiotieteen maisteri Saara Reiman 3.8.2007 lukien 31.7.2011 päättyväksi toimikaudeksi. (MMM ylitarkastaja Sinikka Saari 160 54291)

Päätös Euroopan yhteisöjen komissiolle jätettävästä Etelä-Suomen kansallisten tukien tukiohjelmasta vuosille 2008-2013. Tukiohjelmaan ehdotetaan sisällytettäväksi tukialueilla A ja B maksettavat tulotuet kotieläintaloudelle, kasvintuotannolle ja puutarhataloudelle. Esitykseen sisältyvät myös nuoren viljelijän aloitustuen korotus ja maatalouden investointituet. Esityksessä tulotukien maksuvaltuus on vuonna 2008 enintään 128,7 miljoonaa euroa. Tuen maksuvaltuus alenee esityksessä asteittain siten, että se on vuonna 2013 enintään 125,2 miljoonaa euroa. (MMM ylitarkastaja Esa Hiiva 160 52657)

Päätös hyväksyä alusten aiheuttaman meren pilaantumisen ehkäisemisestä vuonna 1973 tehtyyn kansainväliseen yleissopimukseen liittyvän vuoden 1978 pöytäkirjan I liitteeseen liittyvään kunnonarviointijärjestelmään (CAS) tehdyt muutokset. (LVM merenkulkuneuvos Aila Salminen 160 28491)

Valtioneuvosto lähetti eduskunnalle 2.8.2007 seuraavat Euroopan unionin säädösehdotuksia koskevat valtioneuvoston kirjelmät:

Valtioneuvoston kirjelmä (U 21/2007) eduskunnalle ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi (vaarallisten kemikaalien vienti ja tuonti). (YM neuvotteleva virkamies Merja Turunen 020 4907333)

NIMITYSASIAT

Valtioneuvosto päätti 2.8.2007 seuraavat nimitysasiat:

Valtioneuvosto myönsi johtaja Harri Syväsalmelle palkatonta virkavapautta opetusministeriön johtajan virasta ajaksi 1.9.2007-31.7.2008 ulkoasiainministeriössä työskentelyä varten. (OPM hallintojohtaja Håkan Mattlin 160 77430)

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.