Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Valtioneuvoston viikko 28/2007

VALTIONEUVOSTO

VALTIONEUVOSTON ASETUKSET

Valtioneuvosto antoi 12.7.2007 seuraavat asetukset:

Valtioneuvoston asetus ihmisen elimien ja kudoksien lääketieteellisestä käytöstä annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta. Asetukseen lisätään uusi 13 a ja 13 b ?, joissa säädetään kudoslaitoksen toimilupahakemusta varten tarvittavista selvityksistä. Nämä selvitykset ovat tarpeen Lääkelaitoksen lupaharkinnassa. Asetuksen nimike muutetaan vastaamaan lain nimikettä. Asetus tulee voimaan 20.7.2007. (STM neuvotteleva virkamies Mervi Kattelus 160 74161)

VALTIONEUVOSTON PÄÄTÖKSET

Valtioneuvosto teki yleisistunnossa 12.7.2007 seuraavat päätökset:

Päätös määrätä valtioneuvoston kanslian esittelijä, oikeustieteen maisteri Valtteri Nieminen valtioneuvoston esittelijäksi. (VNK vanhempi hallitussihteeri Kari Peltonen 160 22294)

Päätös maa- ja puutarhatalouden kansallisista tuista annetun lain (1559/2001) 8 ?:n 2 momentissa tarkoitetun määräajan asettamisesta. Määräaika päättyy 20.7.2007. Asetettava määräaika on tarpeen, koska valtion ja maataloustuottajien keskusjärjestöjen (MTK ja SLC) välisissä neuvotteluissa ei ole päästy yhteiseen näkemykseen Euroopan komissiolle tehtävästä Suomen liittymissopimuksen 141 artiklan mukaisesta tukiohjelmaesityksestä. (MMM ylitarkastaja Esa Hiiva 160 52657)

NIMITYSASIAT

Valtioneuvosto päätti 12.7.2007 seuraavat nimitysasiat:

Valtioneuvosto myönsi Petri Helanderille palkatonta virkavapautta valtioneuvoston kanslian neuvottelevan virkamiehen virasta 1.9-31.12.2007 eduskunnassa työskentelyä varten. (VNK vanhempi hallitussihteeri Kari Peltonen 160 22294)

RAHA-ASIAT

Valtioneuvoston raha-asiainvaliokunta puolsi istunnossaan 12.7.2007 seuraavia asioita:

F-18 Hornet -kaluston toisen ylläpitopäivityksen ensimmäisen vaiheen hankinta. Ilmavoimien esikunta tekee Yhdysvaltain hallitusta edustavan US Navy International Programs Officen kanssa F-18 Hornet -kaluston toisen ylläpitopäivityksen (Mid life Upgrade, MLU2) ensimmäistä, suunnittelu- ja tositusvaihetta, koskevan Foreign Military Sales (FMS) LOA -sopimuksen FI-P-LBD. Hankinnan indeksisidonnainen perushinta vuoden 2007 ensimmäisen vuosineljänneksen hintatasossa on 178 798 856,95 euroa (236 354 409 Yhdysvaltain dollaria). Ilmavoimien Hornet ?kalusto on ollut käytössä vuodesta 1995 lähtien ja se tulee poistumaan käytöstä tämänhetkisten suunnitelmien mukaan vuodesta 2025 lähtien. Elinkaaren aikana kaluston suorituskyky pidetään ajan tasalla ja sen toiminnallinen sekä rakenteellinen elinikä turvataan ylläpitopäivityksillä. (PLM neuvotteleva virkamies Tuija Karanko 160 88281)

LUOVUTETUT MIETINNÖT

Puolustus- ja turvallisuusteollisuusstrategiaa pohtinut työryhmä luovutti 12.7.2007 loppuraporttinsa puolustusministeri Jyri Häkämiehelle. Raportin mukaan kotimaisen puolustus- ja turvallisuusteollisuuden menestymisen ehtona ovat uudistumiskyky, riittävä panostus tutkimus- ja kehittämistoimintaan, kansainvälistyminen, huippuosaaminen yksittäisillä osa-alueilla ja yritysten osaamisen hyödyntäminen. Tavoitteena on kansainvälisesti erikoistunut ja kilpailukykyinen puolustus- ja turvallisuusteollisuus, joka on osa kansallista ja kansainvälistä sotilaallista suorituskykyä, huoltovarmuutta ja turvallisuutta. Raportti on osoitteessa http://www.defmin.fi/files/1117/puolustus-_ja_turvallisuusteollisuusstrategia.pdf. Lisätietoja antavat neuvotteleva virkamies Tuija Karanko, p. (09) 160 88281 ja vanhempi osastoesiupseeri Hannu Mattinen, p. (09) 160 88263, puolustusministeriö.

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.