Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Valtioneuvoston viikko 27/2007

VALTIONEUVOSTO

VALTIONEUVOSTON ASETUKSET

Valtioneuvosto antoi 5.7.2007 seuraavat asetukset:

Valtioneuvoston asetus satovahinkojen korvaamisesta annetun valtioneuvoston asetuksen 7 §:n muuttamisesta. Satovahinkoneuvottelukunnan kokoonpanoa muutetaan siten, että neuvottelukuntaan kuuluu maa- ja metsätalousministeriötä edustavan puheenjohtajan lisäksi enintään kuusi muuta jäsentä, joista yksi edustaa Maaseutuvirastoa. Lisäksi maa- ja metsätalousministeriön on kuultava Maaseutuvirastoa ennen satovahinkoneuvottelukunnan sihteerin määräämistä. Asetus tulee voimaan 11.7.2007. (MMM hallitussihteeri Katri Valjakka 160 54245)

Valtioneuvoston asetus jäteasetuksen eräiden säännösten kumoamisesta. Asetuksella kumotaan jäteasetuksen 11a - 11d ja 11h - 11j §:t sekä 17 §:n 1 momentin 4 kohta. Osa pykälistä kumotaan, koska vastaavat säännökset on sisällytetty 12.7.2007 sovellettavaksi tulevaan jätteiden siirrosta annettuun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseen (EY) 1013/2006 tai samaan aikaan voimaan tulevaan lakiin jätelain muuttamisesta ja yksi pykälä siksi, että se on ristiriidassa mainitun EY-asetuksen kanssa. Asetus tulee voimaan 12.7.2007. (YM vanhempi hallitussihteeri Tuomas Aarnio 020 490 7315)

VALTIONEUVOSTON PÄÄTÖKSET

Valtioneuvosto teki yleisistunnossa 5.7.2007 seuraavat päätökset:

Päätös oikeuttaa valtioneuvoston kanslia perustamaan uusi valtion kokonaan omistaja Labtium Oy-niminen osakeyhtiö sekä allekirjoittamaan yhtiön perustamissopimus ja muut perustamiseen liittyvät asiakirjat. Valtioneuvoston kanslia oikeutetaan merkitsemään valtion puolesta kaikki perustettavan osakeyhtiön osakkeet ja maksamaan osakkeista 2 500 euron vähimmäispääomaa vastaavan määrän sekä muut perustamiskustannukset. Osakeyhtiön toimialana ovat laboratorio-, mittaus- ja testauspalvelut sekä niihin liittyvät asiantuntijapalvelut. (VNK neuvotteleva virkamies Ilpo Nuutinen 160 23011)

Päätös määrätä ministeri Jyri Häkämies varamiehinään ylijohtaja Pekka Timonen, finanssineuvos Markku Tapio ja finanssineuvos Jarmo Väisänen valtion edustajaksi Labtium Oy:n vuoden 2007 aikana pidettäviin yhtiökokouksiin. (VNK neuvotteleva virkamies Ilpo Nuutinen 160 23011)

Päätös asettaa Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman 2007-2013 seurantakomitea. Kokoonpano (varajäsenet suluissa): puheenjohtaja: osastopäällikkö, ylijohtaja Heimo Hanhilahti maa- ja metsätalousministeriö; varapuheenjohtaja: maatalousneuvos Esko Juvonen maa- ja metsätalousministeriö; jäsenet: ylitarkastaja Kari Alanko (neuvotteleva virkamies Auli Korhonen) kauppa- ja teollisuusministeriö, ylitarkastaja Tiina Malm (ylitarkastaja Marjatta Kemppainen-Mäkelä) maa- ja metsätalousministeriö, ylitarkastaja Sirpa Karjalainen (ylitarkastaja Antti Linna) maa- ja metsätalousministeriö, ylitarkastaja Sini Wallenius (ylitarkastaja Antero Nikander) maa- ja metsätalousministeriö, ylitarkastaja Timo Halonen (ylitarkastaja Maija Mela) maa- ja metsätalousministeriö, osastopäällikkö Matti Aho (maatalousneuvos Kirsi Heinonen) maa- ja metsätalousministeriö, ylitarkastaja Harri Ahlgren (neuvotteleva virkamies Marja Taskinen) sisäasiainministeriö, ylitarkastaja Aila Ryynänen (ylitarkastaja Jaana Neitiniemi) työministeriö, budjettineuvos Kati Suihkonen (neuvotteleva virkamies Seija Kivinen) valtiovarainministeriö, ylitarkastaja Tarja Haaranen (ylitarkastaja Rainer Lahti) ympäristöministeriö, osastonjohtaja Maria Teirikko (osastonjohtaja Jorma Hirn) Elintarviketurvallisuusvirasto, osaston johtaja Olli-Pekka Peltomäki (ylijohtaja Leena Tenhola) Maaseutuvirasto, yksikön johtaja Carl-Gustav Mikander (osaston johtaja Marketta Norrgård) Maaseutuvirasto, insinööri Teemu Tuovinen Etelä-Savon ympäristökeskus (ylitarkastaja Irmeli Ahtela Uudenmaan ympäristökeskus), yksikön päällikkö Ritva Rinta-Pukka Etelä-Pohjanmaan työvoima- ja elinkeinokeskus, maaseutuosasto (kehittämispäällikkö Ulla Mehto-Hämäläinen Keski-Suomen työvoima- ja elinkeinokeskus, maaseutuosasto), johtaja Alpo Jokelainen Kainuun työvoima- ja elinkeinokeskus, osastopäällikkö Hannu Linjakumpu Lapin työvoima- ja elinkeinokeskus, maaseutuosasto (kehittämispäällikkö Tiina Lämsä Pohjois-Pohjanmaan työvoima- ja elinkeinokeskus, maaseutuosasto), kehittämispäällikkö Timo Hanhilahti Pirkanmaan työvoima- ja elinkeinokeskus, maaseutuosasto (maksatuspäällikkö Anette Vanninen Kaakkois-Suomen työvoima- ja elinkeinokeskus, maaseutuosasto), kehitysneuvos Tapio Lehto Pohjanmaan työvoima- ja elinkeinokeskus, työvoimaosasto (kehittämispäällikkö Markku Ahtiainen Pohjois-Karjalan työvoima- ja elinkeinokeskus, työvoimaosasto), osastopäällikkö Pekka Tahvanainen Pohjois-Karjalan työvoima- ja elinkeinokeskus, maaseutuosasto (tarkastusyksikön päällikkö Auli Väänänen Pohjois-Savon työvoima- ja elinkeinokeskus, maaseutuosasto), toiminnanjohtaja Jyrki Wallin Agronomiliitto ry (järjestöasiamies Pekka Salmi Toimihenkilökeskusjärjestö STTK), asiantuntija Pekka Ropponen (asiantuntija Tarja Nissinen) Elinkeinoelämän keskusliitto EK, johtaja Seppo Aaltonen (asiantuntija Minna-Mari Kaila) Maa- ja metsätaloustuottajien Keskusliitto MTK ry, erityisasiantuntija Tytti Seppänen (aluesuunnittelupäällikkö Kari Pakarinen) Suomen Kuntaliitto, kehityspäällikkö Juha Tall (toimitusjohtaja Anne Katajamäki) Suomen Yrittäjät ry, puheenjohtaja Holger Falck (tiedottaja Bettina Selander) Svenska Lantbruksproducenternas Centralförbund SLC, maakuntajohtaja Asko Peltola Etelä-Pohjanmaan liitto (ohjelmapäällikkö Anne Pesola Keski-Pohjanmaan liitto), toiminnanjohtaja Pirjo Kortesniemi (terveydenhuoltoeläinlääkäri Olli Ruoho) Eläintautien torjuntayhdistys ETT ry, toiminnanjohtaja Liisa Niilola (toiminnanjohtaja Sanna Lento-Kemppi) Maa- ja kotitalousnaisten keskus ry, maaseutusihteeri Teppo Leppänen (maaseutuasiamies Ulla Nummila) Maaseudun Kehittäjät ry, hallituksen jäsen Pirkko Raitila (pääsihteeri Leena Ruusuvuori) Naisjärjestöjen Keskusliitto, johtaja Jaana Kiljunen (toiminnanjohtaja Helinä Ylisirniö) Suomen Eläinsuojeluyhdistys SEY, pääsihteeri Risto Matti Niemi (verkostoasiamies Liisa Häme) Suomen Kylätoimintayhdistys SYTY ry, vesiasiantuntija Hannele Ahponen (luonnonsuojelusihteeri Tapani Veistola) Suomen Luonnonsuojeluliitto ry, johtaja Päivi Kiviranta (johtaja Helena Herttua) Suomen 4H- liitto, meribiologi Samuli Korpinen (suojelubiologi Tanja Pirinen) WWF Suomi, Anne Anttila Outokaira Tuottamhan ry (Pekka Salonsaari Rieska-LEADER ry) ja Jouni Korhonen Vaara-Karjalan LEADER ry (Heli Walls Varsin Hyvä ry); sihteerit: ylitarkastaja Salla Rossi maa- ja metsätalousministeriö, ylitarkastaja Leena Summanen maa- ja metsätalousministeriö, ylitarkastaja Virva Terho maa- ja metsätalousministeriö, suunnittelija Raisa Ikonen Maaseutuvirasto ja kehittämispäällikkö Kaarlo Lepistö Pohjanmaan työvoima- ja elinkeinokeskus, maaseutuosasto. (MMM hallitussihteeri Katri Valjakka 160 54245)

Päätös asettaa sosiaali- ja terveydenhuollon sähköisen tietohallinnon neuvottelukunta 5.7.2007 alkavaksi kolmivuotiskaudeksi. Kokoonpano (varajäsenet suluissa): puheenjohtaja: kansliapäällikkö Kari Välimäki sosiaali- ja terveysministeriö; varapuheenjohtaja: kehittämispäällikkö Pentti Itkonen sosiaali- ja terveysministeriö; jäsenet: johtaja Matti Puhakka (erikoissuunnittelija Marina Lindgren) Kansaneläkelaitos, ylijohtaja Mauno Konttinen (kehittämispäällikkö Päivi Hämäläinen) Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskus, ylilääkäri Terhi Kilpi (tutkimusprofessori Petri Ruutu) Kansanterveyslaitos, ylijohtaja Jukka Männistö (tietohallintopäällikkö Jari Malmberg) Terveydenhuollon oikeusturvakeskus, tietosuojavaltuutettu Reijo Aarnio (toimistopäällikkö Elisa Kumpula) Tietosuojavaltuutetun toimisto, varatoimitusjohtaja Timo Kietäväinen (projektipäällikkö Heli Sahala) Suomen Kuntaliitto, toimitusjohtaja Kari Nenonen (hallintoylilääkäri Juha Tuominen) Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri, johtajaylilääkäri Eva Salomaa (atk-suunnittelija Leila Salmijärvi) Lapin sairaanhoitopiiri, terveysjohtaja Heidi Anttila (suunnittelusihteeri Tuula Palonen) Kotkan sosiaali- ja terveysvirasto, sosiaalitoimen johtaja Maija Kyttä (terveystoimen johtaja Markku Suokas) Turun kaupungin sosiaali- ja terveystoimi, ylilääkäri Jaana Pajula (apulaisylilääkäri Ismo Luukkanen) Ylöjärven terveyskeskus, toiminnan johtaja Sami Lukkarinen (yhdistyksen puheenjohtaja Leena Niemistö) Lääkäripalveluyritysten Yhdistys ry, toiminnanjohtaja Marjo Rönkä (yrittäjä Tahvo Anttila) TESO ry, farmaseuttinen johtaja Sirpa Peura (apteekkari Tapio Rytilä) Suomen Apteekkariliitto ry, sosiaalineuvos Martti Lähteinen (hallitusneuvos Riitta Kuusisto) sosiaali- ja terveysministeriö ja hallintojohtaja Marianne Österberg Samfundet Folkhälsan (erikoissuunnittelija Stig Stolt Helsingin yliopistollinen keskussairaala). (STM neuvotteleva virkamies Päivi Kaartamo 160 74353)

Valtioneuvosto lähetti eduskunnalle 5.7.2007 seuraavat Euroopan unionin säädösehdotuksia koskevat valtioneuvoston kirjelmät:

Valtioneuvoston kirjelmä (U 18/2007) eduskunnalle ehdotuksesta neuvoston päätökseksi (Euroopan unionin ja Amerikan yhdysvaltojen välinen uusi sopimus matkustajaluettelotietojen (PNR) käytöstä). Neuvosto hyväksyi 22.2.2007 puheenjohtajalle annetun mandaatin neuvotella Yhdysvaltojen kanssa uusi lentomatkustajia koskevien tietojen luovuttamista koskeva sopimus. Uuden sopimuksen on tarkoitus syrjäyttää tällä hetkellä väliaikaisesti sovellettava sopimus, jonka voimassaolo päättyy 31.7.2007. Neuvottelijat pääsivät 27.6.2007 sopimukseen uudesta sopimuksesta ja siihen liittyvästä EU:n ja Yhdysvaltain välisestä kirjeenvaihdosta. Neuvottelutuloksen päälinjat saivat jäsenvaltioiden poliittisen tuen Pysyvien edustajien komiteassa 29.6.2007. Neuvottelutulos pyritään hyväksymään lopullisesti heti, kun tarvittavat jäsenvaltioiden parlamenttikäsittelyt on saatu päätökseen. (OM neuvotteleva virkamies Leena Rantalankila 160 67836)

Valtioneuvoston kirjelmä (U 19/2007) eduskunnalle ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi (työnantajasanktiodirektiivi). Direktiiviehdotuksen keskeinen säännös sisältää yleisen kiellon ottaa palvelukseen sellaisia kolmansien maiden kansalaisia, joilla ei ole oikeutta oleskella EU:n alueella. Direktiiviehdotuksen tavoitteena on varmistaa, että kaikki EU:n jäsenmaat luovat samantyyppisen laitonta työtä koskevan sanktiojärjestelmän sekä täytäntöönpanevat sanktiojärjestelmää tehokkaasti. Tavoitteena on vähentää laitonta maahanmuuttoa, halvan työnvoiman käytöstä aiheutuvaa riistoa sekä vääristymää kilpailulle. Lisäksi tavoitteena on antaa selkeä viesti EU:n aktiivisista toimista laitonta työntekoa vastaan. Direktiivi koskisi sekä luonnollisia että oikeushenkilöitä, jotka ottavat palvelukseensa muita henkilöitä liiketoimintaansa varten sekä yksityishenkilöitä näiden antaessa työtä esimerkiksi kotisiivoojalle. Työnantajat olisivat direktiiviehdotuksen mukaan ennen kolmannen maan kansalaisen palkkaamista velvollisia varmistumaan työntekijän työsuhteen pituisen oleskeluluvan tai muun maassa olon laillistavan perusteen olemassaolosta. Niille työnantajille, jotka eivät voisi osoittaa täyttäneensä asetetut velvoitteet, voitaisiin työntekijöiden perusteettoman maassaolon paljastuessa määrätä sääntöjen rikkomisesta seuraamuksia. Seuraamukset voisivat olla sakkoja, muita hallinnollisia keinoja tai vakavissa tapauksissa rikosoikeudellisia sanktioita. Direktiivin sanktiot eivät kohdistuisi laittomasti työskenteleviin kolmansien maiden kansalaisiin. Sen sijaan direktiivi loisi työntekijöille tiettyjä oikeuksia: direktiivi velvoittaisi jäsenvaltiot asettamaan tehokkaat (valitus)mekanismit, jota kautta työntekijät voivat vaatia heille kuuluvia oikeuksiaan. (SM neuvotteleva virkamies Tuomo Kurri 160 42913)

Valtioneuvoston kirjelmä (U 20/2007) eduskunnalle ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi (polttoaineiden laatudirektiivin muutos). Euroopan yhteisöjen komissio on 31.1.2007 antanut ehdotuksen Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi, jolla vahvistetaan tieliikenteessä käytettävän bensiinin ja dieselpolttoaineen sekä työkoneissa, traktoreissa ja sisävesiliikenteen aluksissa käytettävän kaasuöljyn laatuvaatimukset. Lisäksi direktiivissä säädetään tieliikenteessä ja työkoneissa käytettävien polttoaineiden kasvihuonekaasupäästöjen seurannasta ja vähentämisestä. Direktiivillä muutetaan bensiinin ja dieselpolttoaineiden laadusta annettua direktiiviä (98/70/EY), sekä tiettyjen nestemäisten polttoaineiden rikkipitoisuuden vähentämisestä annettua direktiiviä (1999/32/EY). Ehdotuksessa määritellään uusi laatu, ns. paljon biopolttoainetta sisältävä bensiini, jonka etanoli-, happi- ja oksygenaattipitoisuuksien enimmäismäärät ovat korkeammat kuin nykyisin käytössä olevalla peruslaatuisella bensiinillä. Etanolia sisältäville bensiinilaaduille sallittaisiin korkeampi höyrynpaine kuin mitä nykyiset säädökset edellyttävät. Tieliikenteessä käytettävän dieselpolttoaineen rikkipitoisuudeksi vahvistetaan vuodesta 2009 enintään 10 mg/kg ja samalla tiukennetaan PAH-pitoisuuden raja-arvoa. Työkoneissa käytettävän kaasuöljyn suurin sallittu rikkipitoisuus on vuodesta 2008 alkaen 1000 mg/kg ja laskee tasolle 10 mg/kg vuoden 2009 loppuun mennessä. Sisävesiliikenteessä siirrytään enintään 300 mg/kg rikkiä sisältäviin laatuihin vuoden 2009 loppuun mennessä ja rikittömiin laatuihin 2011 loppuun mennessä. Polttoaineiden toimittajien tulee raportoida markkinoille saatettujen, tieliikenteeseen ja työkoneisiin tarkoitettujen polttoaineiden elinkaarenaikaiset kasvihuonekaasupäästöt vuodesta 2009 lähtien. Vuodesta 2011 lähtien kasvihuonekaasupäästöjä on vähennettävä yhdellä prosentilla vuodessa vuoteen 2020 saakka. Vuoden 2020 päästöt energiayksikköä kohti ilmaistuna saavat olla enintään 90 prosenttia vuoden 2010 päästöistä. (YM ympäristöneuvos Antero Honkasalo 020 490 7320)

RAHA-ASIAT

Valtioneuvoston raha-asiainvaliokunta puolsi istunnossaan 5.7.2007 seuraavia asioita:

Arkistolaitoksen oikeuttaminen tekemään Senaatti-kiinteistöjen kanssa vuokrasopimus Hämeenlinnan maakunta-arkiston uudisrakennuksen noin 5 200 htm2:n tiloista. Sopimuksen kesto on 20 vuotta, vuosivuokra ilman hoitokustannuksia noin 0,9 miljoonaa euroa (alv 0%). Uudisrakennuksen on tarkoitus valmistua maakunta-arkiston käyttöön 2009. (OPM yli-insinööri Liisa Munsterhjelm 160 77222)

Momentille 30.20.61 (Siirto Maatilatalouden kehittämisrahastoon) vuoden 2007 toisessa lisätalousarviossa osoitetun 100 000 000 euron määrärahan siirtäminen maatilatalouden kehittämisrahastoon. Määräraha on hallitusohjelman yhteydessä päätetty lisämääräraha rahaston investointihakemusruuhkan purkamiseksi. (MMM hallitussihteeri Jukka Mirvo 160 54236)

Maa- ja metsätalousministeriön päätös maatilatalouden kehittämisrahaston vuoden 2007 käyttösuunnitelman muuttamiseksi. Vuoden 2007 muutetussa käyttösuunnitelmassa on käytettävissä olevien varojen määräksi arvioitu 269,09 miljoonaa euroa. Käytettävissä olevien varojen määrän arvioidaan olevan 100 miljoonaa euroa suurempi kuin käyttösuunnitelmaa hyväksyttäessä. Sijoitusmenoja on muutettuun käyttösuunnitelmaan esitetty 5,50, kulutusmenoja 216,26 ja tuotannon ohjaamiseen 7,50 eli yhteensä 229,26 miljoonaa euroa. Sijoitusmenoissa on lisäystä 0,60 ja kulutusmenoissa 69,70 miljoonaa euroa. (MMM ylitarkastaja Hannu Porkola 160 54247)

LUOVUTETUT MIETINNÖT

Järjestyspoliisitoiminnan tilaa selvittänyt toimikunta luovutti 29.6.2007 väliraporttinsa sisäasiainministeri Anne Holmlundille. Väliraportin mukaan virka-aikana joka kolmas poliisilaitos, pääsääntöisesti harvaanasutuilla alueilla, on yhden hälytyspartion varassa. Harvaanasutuilla alueilla hälytysmatkat ovat usein pitkiä, joten myös toimintavalmiusaika on keskimääräistä pidempi. Useimpien poliisilaitosten kyky suorittaa johdettua ja suunnitelmallista näkyvää valvontaa on nykyisin voimavaroin puutteellinen. Raportti on osoitteessa http://www.intermin.fi/julkaisu/372007. Lisätietoja antavat maaherra Rauno Saari, p. 020 517 200 ja poliisitarkastaja Jonne Lähteenmäki, p. (09) 160 42303, sisäasiainministeriö.

Korjausrakentamisen strategiaa vuosille 2007-2017 pohtinut työryhmä luovutti 3.7.2007 raporttinsa asuntoministeri Jan Vapaavuorelle. Strategian mukaan korjausrakentamisessa on huomioitava käyttäjälähtöisyys, rakennuksen ominaispiirteiden kunnioittaminen sekä kestävän kehityksen periaatteet. Erityistä huomiota on kiinnitettävä rakennusten energiatehokkuuteen. Esteetön kulkeminen on varsinkin ikääntyvän väestön kannalta ensiarvoista. Hyvä sisäilman laatu edellyttää kosteus- ja homevaurioiden ehkäisyä ja korjaamista sekä hyvästä ilmanvaihdosta huolehtimista. Strategia on osoitteessa http://www.ymparisto.fi/download.asp?contentid=70718&lan=fi. Lisätietoja antavat erityisavustaja Tatu Rauhamäki, p. 050 521 2907 ja rakennusneuvos Erkki Laitinen, p. 050 369 6790, ympäristöministeriö.

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.