Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Valtioneuvoston viikko 25/2007

VALTIONEUVOSTO

VALTIONEUVOSTON ASETUKSET

Valtioneuvosto antoi 21.6.2007 seuraavat asetukset:

Valtioneuvoston asetus vuodelta 2006 maksettavasta nurmi- ja viljakasvien siementuotannon kansallisesta tuesta. Tuen maksaminen perustuu komission päätökseen (2007/179/EY), joka on annettu neuvoston asetuksen (EY) N:o 1947/2005 artiklan 8 perusteella. Nurmi- ja viljakasvien siementuotannon kansallista tukea maksetaan komission päätöksen hehtaarikohtaisten enimmäistasojen mukaisesti 73 euroa hehtaarilta viljakasvien siemenentuotannolle ja 220 euroa hehtaarilta nurmikasvien siementuotannolle. Asetus tulee voimaan 27.6.2007. (MMM ylitarkastaja Esa Hiiva 160 52657)

Valtioneuvoston asetus televisiomaksuista. Televisiomaksu on 1.1.2008 lukien yhdeltä kuukaudelta 18,60 euroa, kolmelta kuukaudelta 54,85 euroa, kuudelta kuukaudelta 108,40 euroa ja kahdeltatoista kuukaudelta 215,45 euroa. Televisiomaksu nousee 3,5 prosentilla. Asetus tulee voimaan 1.1.2008. (LVM viestintäneuvos Ismo Kosonen 160 28462)

Valtioneuvoston asetus maahan tilapäistä käyttöä varten tuotujen moottoriajoneuvojen liikennevakuutukseen liittyvistä tullilaitoksen tehtävistä annetun asetuksen 1 §:n muuttamisesta. Tulliviranomaisen tehtävänä on huolehtia, että maahan tilapäistä käyttöä varten moottoriajoneuvon tuovalla henkilöllä on mukanaan Euroopan talousalueella voimassa oleva kansainvälinen liikennevakuutuskortti tai liikennevakuutusta koskeva rajavakuutuskortti. Voimassa olevat liikennevakuutusta koskevat direktiivit edellytettävät, että mainittua vakuutuskorttia ei voida vaatia sellaisessa tapauksessa, jossa ajoneuvo tuodaan maahan Euroopan talousalueeseen kuuluvasta valtiosta tai ajoneuvo on rekisteröity Euroopan talousalueen valtiossa. Jotta kansallinen lainsäädäntö saatetaan ajan tasalle, asetuksen 1 §:ssä mainittuihin valtioihin lisätään säännöksen edellisen muutoksen (727/1999) jälkeen Euroopan talousalueeseen liittyneet valtiot. Asetus tulee 1.7.2007. (STM apulaisosastopäällikkö Katriina Lehtipuro 160 73878)

Valtioneuvoston asetus lasten ja nuorten terveyden ja hyvinvoinnin neuvottelukunnasta. Asetuksessa säädetään sosiaali- ja terveysministeriöön perustettavasta lasten ja nuorten terveyden ja hyvinvoinnin neuvottelukunnasta, jonka tavoitteena on tukea ja edistää alle kouluikäisten, koululaisten ja opiskeluikäisten lasten ja nuorten terveyttä ja hyvinvointia. Neuvottelukunnan tehtävänä on lasten ja nuorten terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseksi seurata ja arvioida lasten ja nuorten hyvinvointia ja näihin liittyviä palveluja, edistää ja koordinoida eri tahojen tekemää yhteistyötä, osallistua strategiseen suunnitteluun ja ohjaukseen sekä tehdä ehdotuksia lasten ja nuorten terveyden pitkäjänteiseksi kehittämiseksi. Asetus tulee voimaan 1.7.2007. (STM neuvotteleva virkamies Päivi Kaartamo 160 74353)

Valtioneuvoston asetus päihdepalvelujen kehittämiseen vuosina 2007-2009 maksettavan valtionavustuksen myöntämisperusteista. Vuoden 2007 talousarvion momentille 33.01.63 (Eräät erityishankkeet) sisältyy 3 500 000 euroa päihdepalveluiden kehittämiseen. Asetuksella säädetään ne perusteet, joiden mukaisesti lääninhallitukset päättävät valtionavustuslain (688/2001) mukaisten valtionavustusten myöntämisestä, maksamisesta ja käytöstä sosiaalialan osaamiskeskuksille sekä kunnille ja kuntayhtymille. Asetus tulee voimaan 2.7.2007. (STM hallitussihteeri Ismo Tuominen 160 74018)

VALTIONEUVOSTON PÄÄTÖKSET

Valtioneuvosto teki yleisistunnossa 21.6.2007 seuraavat päätökset:

Päätös asettaa luonnonvarainneuvosto toimikaudeksi 1.8.2007-31.7.2011. Kokoonpano (varajäsenet suluissa): puheenjohtaja: kansanedustaja Kimmo Tiilikainen (kansanedustaja Timo Kaunisto) (KESK), varapuheenjohtaja: kansanedustaja Sanna Perkiö (kansanedustaja Pertti Salolainen) (KOK); muut jäsenet (15): KESK (3): kansanedustaja Hannu Hoskonen (kansanedustaja Anne Kalmari), ympäristöjohtaja Pirkko Selin (maatalousyrittäjä Liisa Rampa), eläinlääkäri Laura Kulkas (kirkkoherra Simo Rundgren); KOK (3): kansanedustaja Pertti Hemmilä (johtaja Timo Jaakkola), kansanedustaja Tuija Nurmi (metsänhoitaja Pertti Mäki-Hakola), professori Martti Esala (maanviljelijä Vesa Ala-Sippola); SDP (4): kansanedustaja Lauri Kähkönen (kansanedustaja Katja Taimela), kansanedustaja Satu Taiveaho (kansanedustaja Pauliina Viitamies), ympäristöinsinööri Pentti Forstén (lehtori Taina Lackman), FM Tytti Tuppurainen (työehtosihteeri Sirpa Save); VAS (1): kansanedustaja Pentti Tiusanen (FM Piritta Huttunen); VIHR (1): kauppatiet. yo Tuuli Kaskinen (FM Kimmo Jääskeläinen); RKP (1): maanviljelijä Hans Hällfors (päätoimittaja Mikael Jern); KD (1): lehtori Simo Korpela (opettaja Anna-Kaisa Immonen); PS (1): kansanedustaja Pentti Oinonen (kansanedustaja Raimo Vistbacka). Neuvoston pääsihteeri on ympäristöjohtaja Veikko Marttila maa- ja metsätalousministeriöstä. (MMM vanhempi hallitussihteeri Tuire Taina 160 53285)

Periaatepäätös kansallisen tietoyhteiskuntapolitiikan tavoitteista vuosina 2007-2011. Periaatepäätös on osoitteessa www.valtioneuvosto.fi/periaatepaatokset. (LVM kansliapäällikkö Harri Pursiainen 160 28389)

Päätös asettaa arjen tietoyhteiskunnan neuvottelukunta toimikaudeksi 1.7.2007-28.2.2011. Kokoonpano (varajäsenet suluissa): puheenjohtaja: viestintäministeri Suvi Lindén liikenne- ja viestintäministeriö; pääsihteeri: apulaisosastopäällikkö Kristiina Pietikäinen liikenne- ja viestintäministeriö; varapääsihteeri: neuvotteleva virkamies Päivi Antikainen liikenne- ja viestintäministeriö; jäsenet: oikeusministeri Tuija Brax (ylijohtaja Pekka Nurmi) oikeusministeriö, hallinto- ja kuntaministeri Mari Kiviniemi (alivaltiosihteeri Juhani Turunen) valtiovarainministeriö, peruspalveluministeri Paula Risikko (valtiosihteeri Ilkka Oksala) sosiaali- ja terveysministeriö, kulttuuri- ja urheiluministeri Stefan Wallin (valtiosihteeri Stefan Johansson) opetusministeriö, valtiosihteeri Heljä Misukka (ylijohtaja Sakari Karjalainen) opetusministeriö, valtiosihteeri Anssi Paasivirta (osastopäällikkö Petri Peltonen) kauppa- ja teollisuusministeriö, ylijohtaja Liisa Ero (viestintäneuvos Juhapekka Ristola) liikenne- ja viestintäministeriö, toimitusjohtaja Jukka Alho Itella Oyj, toimitusjohtaja Petri Ekman If Oy, pääjohtaja Rauni Hagman Viestintävirasto, johtaja Bo Harald TietoEnator Oy, pääjohtaja Heli Jeskanen-Sundström Tilastokeskus, varatoimitusjohtaja Timo Kietäväinen Kuntaliitto, kehitysjohtaja Matti Korkeela Osuuspankkikeskus, asiamies Mikko Kosonen Sitra, ylijohtaja Mirjami Laitinen Verohallitus, toimitusjohtaja Juho Lipsanen TeliaSonera Finland Oyj, toimialajohtaja Leena-Mari Lähteenmaa Fujitsu Services Oy, hallituksen puheenjohtaja Markku Markkula Tieke ry, toimitusjohtaja Veli-Matti Mattila Elisa Oyj, toimitusjohtaja Kari Nenonen Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri, johtaja Annika Nyberg-Frankenhauser Yleisradio Oy, toimitusjohtaja Sirpa Ojala Digita Oy, professori Petri Parviainen Helsingin kauppakorkeakoulu, kaupunginjohtaja Matti Pennanen Oulu, johtaja Matti Puhakka KELA, toimitusjohtaja Ari Rahkonen Microsoft Oy, dosentti Aatto J. Repo Tampereen teknillinen korkeakoulu, varatoimitusjohtaja Mikko Räisänen MTV3 Oy, toimitusjohtaja Veli-Pekka Saarnivaara Tekes, johtaja Karri Salminen WM Data Oy, toimitusjohtaja Katri Sipilä Teosto, toimitusjohtaja Timo Soininen Sulake Oy, johtaja Veli Sundbäck Nokia Oyj, toimitusjohtaja Reijo Svento Ficom ry., hallituksen puheenjohtaja Ville Tolvanen Marchitects Oy, kehitysjohtaja Marja-Leena Tuomola Sanoma-WSOY Oy ja kuluttaja-asiamies Marita Wilska Kuluttajavirasto. (LVM kansliapäällikkö Harri Pursiainen 160 28389)

Päätös hyväksyä tosiasiallisen määräysvallan muutos, joka koskee televisiotoimintaan digitaalisessa televisioverkossa myönnetyn toimiluvan haltijaa Suomen Urheilutelevisio Oy:tä. Osakekaupan seurauksena Suomen Urheilutelevisio Oy:n tosiasiallinen määräysvalta siirtyy SWelcom Oy:lle. Yhtiön omistus on jakautunut siten, että SportUp Finland Oy omistaa 49,9 prosenttia osakkeista, SWelcom 17,55 prosenttia, MTV Oy 17,55 prosenttia, Oy Veikkaus Ab 10 prosenttia, SLU ry neljä prosenttia ja Suomen Hippos Oy yhden prosentin. SportUp Finland Oy:n osakkeenomistajat ja SWelcom Oy ovat 16.5.2007 allekirjoittaneet kauppakirjan SportUp Finland Oy:n koko osakekannan kaupasta. Järjestelyn jälkeen SWelcom Oy:n omistusosuus joko suoraan tai välillisesti olisi 67,45 prosenttia. Muiden omistajien osuudet säilyisivät entisellään. (LVM neuvotteleva virkamies Elina Normo 160 28463)

Päätös myöntää toimilupa AM-ääniradiotoiminnan harjoittamiseksi Digi Waves Oy:lle toimilupakaudeksi 1.7.2007-30.6.2010. Toimilupa oikeuttaa radiotoiminnan harjoittamiseen analogisessa radioverkossa lyhyt- ja keskiaaltotaajuuksilla, jotka on osoitettu Poriin. (LVM neuvotteleva virkamies Elina Normo 160 28463)

Päätös myöntää Ratahallintokeskukselle: a) lunastuslupa omistusoikeuksin Toijala - Turku -radan peruskorjauksen yhteydessä kilometrivälillä 263-267 rakennettavia vastapenkereitä varten tarvittaviin yhteensä noin 1,2 hehtaarin suuruisiin maa-alueisiin b) lunastuslupa käyttöoikeuksin suunnitelmakarttoihin merkittyihin tie- ja oja-alueisiin rakentamistyön ajaksi, sekä c) ennakkohaltuunottolupa a-b -kohdissa tarkoitettuihin alueisiin rakennustöiden kiireellisyyden vuoksi, ja että lunastuksen kohde voidaan vähemmän tärkeiltä osiltaan jättää lunastustoimituksessa määrättäväksi lunastuslain 10 §:n mukaisesti. Lunastettavat alueet sijaitsevat Turun kaupungin Ylijoen, Saramäen, Paimalan, Rautatiealue ja Maantiet nimisissä kylissä. Lunastettavia alueita on kaikkiaan noin 1,2 hehtaaria. Rakentamiseen tarvittavia alueita on tarpeen lunastaa 25:sta kiinteistöstä.

Tarvittavista melunmittauksista sekä tie- ja ojitusjärjestelyistä päätetään lunastustoimituksessa. (LVM ylitarkastaja Olli Planting 160 28488)

Päätös asettaa sosiaali- ja terveydenhuollon neuvottelukunta toimikaudeksi 15.6.2007-31.3.2011. Kokoonpano (varajäsenet suluissa): puheenjohtaja: peruspalveluministeri Paula Risikko; varapuheenjohtaja: valtiosihteeri Terttu Savolainen; jäsenet: osastopäällikkö Aino-Inkeri Hansson (apulaisosastopäällikkö Reijo Väärälä) sosiaali- ja terveysministeriö, osastopäällikkö Kimmo Leppo (johtaja Tapani Melkas) sosiaali- ja terveysministeriö, lääketieteen lisensiaatti Per Löv (valtiosihteeri Stefan Johansson opetusministeriö), johtaja Jussi Merikallio Suomen Kuntaliitto, varatoimitusjohtaja Kari-Pekka Mäki-Lohiluoma (Suomen Kuntaliiton edustajien henkilökohtainen varajäsen hallintoylilääkäri Liisa-Maria Voipio-Pulkki) Suomen Kuntaliitto, valtiosihteeri Ilkka Oksala (erityisavustaja Anna Manner-Raappana) sosiaali- ja terveysministeriö, valtiosihteeri Katariina Poskiparta (erityisavustaja Tarja Parviainen) työministeriö, kansliapäällikkö Kari Välimäki (kehitysjohtaja Klaus Halla) sosiaali- ja terveysministeriö

Sosiaali- ja terveydenhuollon alue- ja keskushallinnon ohjaus- ja valvontatoimenpiteitä valmisteleva jaos (Konsernijaos): puheenjohtaja: kansliapäällikkö Kari Välimäki sosiaali- ja terveysministeriö; varapuheenjohtajat: osastopäällikkö Kimmo Leppo sosiaali- ja terveysministeriö, osastopäällikkö Aino-Inkeri Hansson sosiaali- ja terveysministeriö; jäsenet: ylijohtaja Jukka Männistö (apulaisjohtaja Tarja Holi) Terveydenhuollon oikeusturvakeskus, osastopäällikkö Raimo Pantti Lapin lääninhallitus (osastopäällikkö Marja-Leena Kärkkäinen Oulun lääninhallitus), pääjohtaja Pekka Puska (ylijohtaja Juhani Eskola) Kansanterveyslaitos, pääjohtaja Vappu Taipale (ylijohtaja Matti Heikkilä) Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskus, pääjohtaja Harri Vainio (osaamiskeskuksen johtaja Hilkka Riihimäki) Työterveyslaitos

Sosiaali- ja terveydenhuollon neuvottelukunnan aluejaos: puheenjohtaja: osastopäällikkö Kimmo Leppo sosiaali- ja terveysministeriö; varapuheenjohtajat: varatoimitusjohtaja Kari-Pekka Mäki-Lohiluoma Suomen Kuntaliitto, apulaisosastopäällikkö Olli Kerola sosiaali- ja terveysministeriö; jäsenet: osastopäällikkö Elli Aaltonen Itä-Suomen lääninhallitus (osastopäällikkö Pekka Paatero Länsi-Suomen lääninhallitus), apulaiskaupunginjohtaja Päivi Laajala (sosiaali- ja terveysjohtaja Jari Mäkirunsas) Oulun kaupunki, tilaajapäällikkö Erkki Lehtomäki (sosiaali- ja terveyspalvelujen palvelutuotantojohtaja Päivi Sillanaukee) Tampereen kaupunki, sosiaali- ja terveysjohtaja Tuomo Meriläinen (kehittämispäällikkö Tarja Miettinen) Kuopion kaupunki, apulaiskaupunginjohtaja Kaija Hartiala Turun kaupunki (sosiaali- ja terveysjohtaja Eero Vaissi Raision kaupunki), perusturvajohtaja Juha Metso Espoon kaupunki (apulaiskaupunginjohtaja Jukka Salminen Vantaan kaupunki), johtaja Jussi Merikallio (hallintoylilääkäri Liisa-Maria Voipio-Pulkki) Suomen Kuntaliitto, toimitusjohtaja Tarja Myllärinen Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus (Minna Veistilä Etelä-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus), apulaisosastopäällikkö Marja-Liisa Partanen (johtaja Tapani Melkas) sosiaali- ja terveysministeriö, johtajaylilääkäri Eva Salomaa Lapin sairaanhoitopiiri (kuntayhtymän johtaja Pertti Palomäki Pohjois-Karjalan sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen ky), johtava ylilääkäri Marina Erhola Hämeenlinnan seudun kansanterveystyön ky (johtava ylilääkäri Jarmo Lappalainen Juva), sosiaalijohtaja Alice Backström Mustasaaren kunta (sosiaalijohtaja Päivi Ahonen Joutsenon kunta)

Sosiaali- ja terveysjärjestöihin liittyviä asioita käsittelevä jaos (Kansalaisjaos): puheenjohtaja: osastopäällikkö Aino-Inkeri Hansson sosiaali- ja terveysministeriö; varapuheenjohtajat: toiminnanjohtaja Riitta Särkelä Sosiaali- ja terveysturvan keskusliitto, johtaja Tapani Melkas sosiaali- ja terveysministeriö; jäsenet: osastopäällikkö Janne Peräkylä (avustusvalmistelija Elina Varjonen) Raha-automaattiyhdistys, toiminnanjohtaja Mika Pyykkö Terveyden edistämisen keskus (Jouko Vasama Sosiaali- ja terveysjärjestöjen keskusliitto YTY ry), apulaisosastopäällikkö Reijo Väärälä (apulaisosastopäällikkö Olli Kerola) sosiaali- ja terveysministeriö. (STM sosiaalineuvos Martti Lähteinen 160 74351)

Valtioneuvosto lähetti eduskunnalle 21.6.2007 seuraavat Euroopan unionin säädösehdotuksia koskevat valtioneuvoston kirjelmät:

Valtioneuvoston kirjelmä (U 14/2007) eduskunnalle ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi (Euroopan teknologiainstituutin perustaminen). Ehdotuksen tavoitteena on parantaa tiedon ja osaamisen hyödyntämistä vahvistamalla koulutuksen, tutkimuksen ja innovaatiotoiminnan verkottumista ja yhteistyötä. (OPM johtaja Anita Lehikoinen 160 77424)

Valtioneuvoston kirjelmä (U 15/2007) eduskunnalle ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Euroopan talousyhteisön perustamissopimuksen 79 artiklan 3 kohdan täytäntöönpanosta syrjinnän poistamiseksi kuljetusmaksuista ja -ehdoista annetun asetuksen N:o 11 sekä elintarvikehygieniasta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 852/2004 muuttamisesta (HACCP-vaatimusten lievennys). Ehdotetun asetuksen 2 artiklan mukaisesti elintarvikehygienia-asetuksen (EY) N:o 852/2004 5 artiklan 3 kohtaan lisättäisiin lause, jonka mukaan sanotun artiklan ensimmäistä kohtaa ei sovellettaisi sellaisiin asetuksen (EY) N:o 2003/361 mukaisin pienyrityksiin, joiden toiminta pääasiallisesti koostuu elintarvikkeen suorasta myynnistä lopulliselle kuluttajalle. Ehdotuksen mukaan kyseisten elintarvikealan toimijoiden ei tarvitsisi laatia ja toteuttaa HACCP-periaatteisiin perustuvaa pysyvää menettelyä tai niihin perustuvia pysyviä menettelyjä eikä pitää yllä sitä tai niitä. (STM hallitusneuvos Raimo Salonen 160 73805)

NIMITYSASIAT

Valtioneuvosto päätti 21.6.2007 seuraavat nimitysasiat:

Valtioneuvosto myönsi lähetystöneuvos Anja Vilolle palkatonta virkavapautta ulkoasiainhallinnon lähetystöneuvoksen virasta 1.7.2007-30.6.2009 valtioneuvoston kansliassa työskentelyä varten. (VNK lähetystöneuvos Lauri Aaltonen 160 55408)

Määräaikainen neuvotteleva virkamies Otto Saxén puolustusministeriön neuvottelevan virkamiehen määräaikaiseen virkasuhteeseen 1.7.2007-31.5.2012, kuitenkin enintään siksi ajaksi, jonka viran vakinainen haltija on virkavapaalla. (PLM vanhempi hallitussihteeri Helena Hakomäki 160 88120)

Oikeustieteen kandidaatti Tapani Aaltela sosiaali- ja terveysministeriön hallitussihteerin virkaan 1.8.2007 lukien. (STM kansliapäällikkö Kari Välimäki 160 73763)

Valtiotieteen maisteri Maija Perho terveyden edistämisen politiikkaohjelman ohjelmajohtajan määräaikaiseen virkasuhteeseen 1.8.2007 lukien, kuitenkin enintään hallituksen toimikauden ajaksi. (STM kansliapäällikkö Kari Välimäki 160 73763)

Filosofian tohtori Sirpa Sarlio-Lähteenkorva sosiaali- ja terveysministeriön neuvottelevan virkamiehen virkaan 1.8.2007 lukien. (STM kansliapäällikkö Kari Välimäki 160 73763)

RAHA-ASIAT

Valtioneuvoston raha-asiainvaliokunta puolsi istunnossaan 20.6.2007 seuraavia asioita:

Palkkaussopimuksen tekeminen valtioneuvoston kanslian valtiosihteeri Risto Volasen kanssa. Sopimuspalkka on 9 713 euroa kuukaudessa. (VNK hallitusneuvos Auni-Marja Vilavaara 160 22026)

Puolustusministeriön ja Senaatti-kiinteistöjen välisen vuokrasopimuksen allekirjoittaminen. Puolustusministeriö vuokralaisena allekirjoittaa Senaatti-kiinteistöjen kanssa Helsingissä Kaartin korttelissa sijaitsevan puolustusministeriön käytössä olevan rakennuksen perusparannushankkeen vuokrasopimuksen. Vuokra-aika alkaa 1.8.2010 ja voidaan irtisanoa aikaisintaan 20 vuoden kuluttua. Toimitilakustannukset tulevat yhteensä olemaan noin 1 288 174 euroa vuodessa. (PLM erityisasiantuntija Kai Heng 160 88227)

Palkkaussopimuksen tekeminen Suomen Akatemian pääjohtajan Markku Mattilan kanssa. Sopimuspalkka on 9 000 euroa kuukaudessa 1.3.2007 lukien. (OPM ylijohtaja Sakari Karjalainen 160 77220)

Opetusministeriön asetus yliopistojen suoritteista perittävistä maksuista. Nykyisen asetuksen voimassaolo päättyy 30.6.2007. Asetuksessa on tarkistettu eräistä suoritteista perittäviä maksuja yliopistojen kustannusvastaavuuslaskelmien mukaisesti. Tämän lisäksi erillisten opintojen suorittamisoikeuteen liittyvät maksulliset suoritteet on yhdenmukaistettu avoimen yliopisto-opetuksen maksullisten suoritteiden kanssa ja asetuksen kieliasua on täsmennetty. Asetus tulee voimaan 1.7.2007 ja on voimassa 30.6.2010 saakka. (OPM hallitusneuvos Eerikki Nurmi 160 77077)

TEN-tuen hakeminen Euroopan unionin talousarviossa yleiseurooppalaisten liikenneverkkojen (TEN) kehittämiseen osoitetusta määrärahasta (vuoden 2007 tuki sekä vuosien 2007-2013 monivuotinen ohjelma). TEN-tukea haetaan 17 miljoonaa euroa vuodelle 2007 ja monivuotisesta ohjelmasta 250,6 miljoonaa euroa vuosille 2007-2013. (LVM yli-insinööri Anneli Tanttu 160 28399)

Eläkevastuun täydennyskertoimen ja perustekoron vahvistaminen. Eläkevastuun täydennyskertoimen arvoksi tulee 2,96 % 1.7.2007 lukien. Arvo on 0,5 %-yksikköä korkeampi kuin nykyinen arvo. Osaketuottokertoimen arvoksi muodostuu vuoden 2007 ensimmäiseltä kvartaalilta laskettuna 18,12 %, josta 2 % on 0,3624 %. Rahastosiirtovelvoitteen mukaiseksi yhteismääräksi muodostuu 6,3224 %. Vakuutusmaksujen ja eräiden vastuuerien korkoutuksessa käytettävän perustekoron arvoksi tulee 1.7.2007 lukien 6,0 %, joka on 0,5 %-yksikköä korkeampi kuin voimassa oleva arvo. (STM osastopäällikkö Tarmo Pukkila 160 73864)

Työttömyysturvan ansiopäivärahojen vuoden 2006 valtionosuuden lopullisen määrän vahvistaminen 519 809 917,64 euroksi. (STM ylitarkastaja Anneli Sollo 160 73910)

HALLITUKSEN NEUVOTTELUT

TALOUSPOLIITTINEN MINISTERIVALIOKUNTA 20.6.2007

Hallitus linjasi toimia pääomasijoitusmarkkinoiden kehittämiseksi

"Hallitus tavoittelee maailman kärkimaiden tasoa kasvuyrittäjyyden ja sitä tukevan riskisijoittamisen toimintaympäristönä uudella linjauksellaan", toteaa kauppa- ja teollisuusministeri Mauri Pekkarinen tämänpäiväisen talouspoliittisen ministerivaliokunnan jälkeen.

Suomi on innovaatioiden tuottamisessa maailman johtava maa, mutta innovaatioiden kaupallistamisessa vain Euroopan keskitasoa. Hallitusohjelma lupaa virtaviivaistaa julkista sijoitustoimintaa alkaviin yrityksiin, kannustaa yksityisiä toimijoita ja sijoittajia sekä poistaa esteitä yksityisen pääoman tarjonnalta. Hallitusohjelman pohjalta talouspoliittinen ministerivaliokunta linjasi tänään 20.6.2007 toimia pääomasijoitusmarkkinoiden kehittämiseksi.

Alkavien yritysten riskirahoitustoiminnot keskitetään Finnvera Oyj:n tytäryhtiöön Aloitusrahasto Vera Oy:öön (Avera). Uuden työnjaon mukaan Finnvera-konserniin siirtyvät Sitran pre-seed- sekä bisnesenkeliverkostotoiminta ja Suomen Teollisuussijoitus Oy:stä siemenrahoitustoiminta. Avera tekisi suoria sijoituksia siemenvaiheen yrityksiin, yhteissijoituksia bisnesenkeliverkoston kanssa sekä yhteissijoituksia pääomarahastojen kanssa. Hallitus varautuu lisäpääomittamaan Averaa.

Teollisuussijoituksen sijoitustoiminnan painopiste siirtyy Venture Capital -alueen rahastosijoittamiseen. Teollisuussijoitukselle varaudutaan antamaan merkittävästi lisää pääomaa hallituskauden aikana. Tavoitteena on vauhdittaa yksityisten instituutioiden (erityisesti työeläkelaitosten) sijoituksia aikaiseen kasvuun ja kansainvälistymiseen keskittyviin rahastoihin. Hallitus pyrkii luomaan toimivan mekanismin erityisesti työeläkelaitosten sijoittamiselle Venture Capital -rahastoihin.

Uusien innovaatioyritysten liiketoimintaosaamisen vahvistamiseksi hallitus selvittää mahdollisuudet kannustaa sijoitustuottojen verohuojennuksella liike-elämän ammattilaisia sitoutumaan yritysten kehittämiseen. Ulkomaisilta rahastosijoituksilta on tarkoitus poistaa esteet, samoin selvitetään yleishyödyllisten yhteisöjen sijoitustuottojen verovapautta riskipääomarahastoihin.

"Suomen on huolehdittava siitä, että maamme vahva osaamis- ja innovaatiopotentiaali kyetään hyödyntämään nykyistä paremmin uusiksi tuotteiksi, yrityksiksi ja työpaikoiksi. Hallituksen talouspoliittisen ministerivaliokunnan tämänpäiväinen linjaus poistaa osaltaan yritysten varhaisen, nopean kasvun ja kansainvälistymisen vaiheissa riskirahoituksen saatavuudessa ja bisnesosaamisessa olevia pullonkauloja. Luotan siihen, että hallitus tekee linjausten mukaisesti pääomituspäätökset asianmukaisessa aikataulussa", toteaa Pekkarinen.

Lisätiedot: kauppa- teollisuusministeri Mauri Pekkarinen, p. (09) 160 63500, teollisuusneuvos Pertti Valtonen, p. (09) 160 63614 ja valtiosihteeri Anssi Paasivirta, p. (09) 160 62662, kauppa- ja teollisuusministeriö

HALLINNON JA ALUEKEHITYKSEN MINISTERITYÖRYHMÄ 21.6.2007

Metropolipolitiikan valmistelu eteni ministerityöryhmässä

Hallinnon ja aluekehityksen ministerityöryhmä päätti torstaina 21. kesäkuuta hallitusohjelmassa määritellyn metropolipolitiikan valmistelusta.

Metropolipolitiikkaa koordinoi ja sen painopisteet määrittelee hallinnon ja aluekehityksen ministerityöryhmä (Halke).

Kukin ministeriö vastaa Halken määrittelemien suuntaviivojen pohjalta metropolipolitiikan valmistelusta hallinnonalallaan. Kukin ministeriö vastaa myös politiikan toteuttamisesta sekä mahdollisten aiesopimusten solmimisesta hallinnonalallaan sen jälkeen, kun toimenpiteet on valmistelevasti käsitelty Halkessa.

Ministeriöitä avustaa ja Halken käsittelyä valmistelee metropolipolitiikan kannalta keskeisten ministeriöiden edustajista koostuva sihteeristö. Sihteeristöön nimetään edustajat kauppa- ja teollisuusministeriöstä/työ- ja elinkeinoministeriöstä (1.1.2008), liikenne- ja viestintäministeriöstä, opetusministeriöstä, sisäasiainministeriöstä, sosiaali- ja terveysministeriöstä, työministeriöstä/työ- ja elinkeinoministeriöstä (1.1.2008), valtiovarainministeriöstä ja ympäristöministeriöstä.

Sihteeristön puheenjohtaja tulee ympäristöministeriön alueidenkäytön osastolta, joka koordinoi sihteeristön työtä yhdessä Halken pääsihteeristön kanssa.

Hallinnon ja aluekehityksen ministerityöryhmän puheenjohtaja on hallinto- ja kuntaministeri Mari Kiviniemi ja varapuheenjohtaja puolustusministeri Jyri Häkämies sekä muut jäsenet työministeri Tarja Cronberg, kauppa- ja teollisuusministeri Mauri Pekkarinen, maahanmuutto- ja eurooppaministeri Astrid Thors ja asuntoministeri Jan Vapaavuori.

Lisätietoja: hallinto- ja kuntaministeri Mari Kiviniemi, p. (09) 160 33003

LUOVUTETUT MIETINNÖT

Kansainvälisissä isyyskysymyksissä sovellettavan lainsäädännön selkeyttämistä pohtinut työryhmä luovutti 28.5.2007 mietintönsä oikeusministeriölle. Työryhmän esittämät säännökset määrittelisivät selvästi sen, millä edellytyksillä ulkomailla tehty isyyspäätös voidaan tunnustaa Suomessa ja milloin isyyttä koskeva asia voidaan ratkaista Suomessa. Lähtökohtaisesti ulkomailla annetut isyyttä koskevat rekisteröinnit, tunnustamiset ja tuomioistuinten päätökset olisivat Suomessa voimassa ilman erillistä vahvistusta. Suomen viranomaiset voisivat kuitenkin kieltäytyä tunnustamasta ratkaisua muun muassa silloin, kun oikeudenkäyntimenettelyssä on ollut pahoja puutteita tai ratkaisu on vastoin suomalaisen oikeusjärjestyksen perusteita. Ehdotukset yhdenmukaistaisivat maistraattien, lastenvalvojien ja tuomioistuinten menettelyä ja selkiyttäisivät niiden Suomessa asuvien perheiden asemaa, joilla on perheenjäseniä ulkomailla ja joiden oikeudelliset suhteet ovat epäselviä. Muistio on osoitteessa http://www.om.fi/1175669506828. Lisätietoja antavat työryhmän puheenjohtaja, lainsäädäntöneuvos Markku Helin, p. (09) 160 67665 ja työryhmän sihteeri, tutkija Mette Manninen, p. (09) 160 67663, oikeusministeriö.

Kuorma- ja linja-autonkuljettajien ajo- ja lepoaikoja koskevan EU:n asetuksen soveltamista pohtinut työryhmä luovutti 20.6.2007 mietintönsä liikenne- ja viestintäministeriölle. Kuljetusten tilaajien ja työantajien laatimiin liian kireisiin kuljetusaikatauluihin tulisi puuttua nykyistä tehokkaammin. Työnantajien ajo- ja lepoaikojen valvontavelvollisuuden laiminlyönneistä määrättävien rangaistusten korottamista pitäisi harkita. Liikenne- ja viestintäministeriön työryhmän ohje sekä EU:n asetus kuorma- ja linja-autonkuljettajien ajo- ja lepoajoista ovat osoitteessa http://www.mintc.fi/kuljetus. Lisätietoja antavat hallitusneuvos Jorma Hörkkö, p. (09) 160 28503 ja ylitarkastaja Topi Sirén, p. (09) 160 28457, liikenne- ja viestintäministeriö.

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.