Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Valtioneuvoston viikko 16/2007

Liite: Ministereiden sijaisuudet 19.4.2007

TASAVALLAN PRESIDENTTI

MUUTOS VALTIONEUVOSTOSSA

Tasavallan presidentti teki 19.4.2007 seuraavat muutokset valtioneuvostossa:

1) Valtioneuvoston jäsenyydestä vapautettiin: pääministeri Matti Taneli Vanhanen, pääministerin sijainen, valtiovarainministeri Eero Olavi Heinäluoma, ulkoasiainministeri Erkki Sakari Tuomioja, ulkomaankauppa- ja kehitysministeri Paula Ilona Lehtomäki, oikeusministeri Leena Marjatta Luhtanen, sisäasiainministeri Kari Juhani Rajamäki, alue- ja kuntaministeri Hannes Manninen, puolustusministeri Seppo Arimo Kääriäinen, toinen valtiovarainministeri Cecilia Ulla-Maj Wideroos, opetusministeri Antti Tapani Kalliomäki, kulttuuriministeri Tanja Tellervo Saarela, maa- ja metsätalousministeri Juha Sakari Korkeaoja, liikenne- ja viestintäministeri Krista Anri Susanna Huovinen, kauppa- ja teollisuusministeri Reijo Mauri Matias Pekkarinen, sosiaali- ja terveysministeri Tuula Irmeli Haatainen, peruspalveluministeri Liisa Marja Hyssälä, työministeri Tarja Katarina Filatov sekä ympäristöministeri Stefan Erik Wallin.

2) Valtioneuvoston jäseniksi nimitettiin: pääministeriksi eduskunnan valinnan mukaisesti puolueen puheenjohtaja, valtiotieteen maisteri, kansanedustaja Matti Taneli Vanhanen ja hänen ehdotuksestaan: ulkoasiainministeriksi valtiotieteen maisteri, ensimmäinen varapuhemies Ilkka Armas Mikael Kanerva, ulkomaankauppa- ja kehitysministeriksi ulkoasiainministeriöön valtiotieteen tohtori, kansanedustaja Paavo Matti Väyrynen, oikeusministeriksi oikeustieteen kandidaatti, kansanedustaja Tuija Kaarina Brax, sisäasiainministeriksi taloussihteeri, ylioppilasmerkonomi, kansanedustaja Anne Elisabeth Holmlund, maahanmuutto- ja eurooppaministeriksi sisäasiainministeriöön ja ministeriksi käsittelemään valtioneuvoston kanslian, oikeusministeriön ja työministeriön toimialaan kuuluvia asioita varatuomari, kansanedustaja Astrid Thors, puolustusministeriksi ja 1 päivästä toukokuuta 2007 alkaen ministeriksi käsittelemään valtioneuvoston kanslian toimialaan kuuluvia asioita valtiotieteen maisteri, kansanedustaja Jyri Jukka Häkämies, valtiovarainministeriksi puolueen puheenjohtaja, yhteiskuntatieteiden maisteri, kansanedustaja Jyrki Tapani Katainen, hallinto- ja kuntaministeriksi valtiovarainministeriöön ja ministeriksi käsittelemään sisäasiainministeriön toimialaan kuuluvia asioita valtiotieteen maisteri, kansanedustaja Mari Johanna Kiviniemi, opetusministeriksi röntgenhoitaja, terveydenhuollon maisteri, kansanedustaja Sari Johanna Sarkomaa, kulttuuri- ja urheiluministeriksi opetusministeriöön ja ministeriksi käsittelemään sosiaali- ja terveysministeriön toimialaan kuuluvia asioita puolueen puheenjohtaja, valtiotieteen maisteri, kansanedustaja Stefan Erik Wallin, maa- ja metsätalousministeriksi hallintonotaari, kansanedustaja Sirkka-Liisa Anttila, liikenneministeriksi filosofian maisteri, kansanedustaja Anu Helena Vehviläinen, viestintäministeriksi liikenne- ja viestintäministeriöön filosofian maisteri, kansanedustaja Suvi Helmi Tellervo Lindén, kauppa- ja teollisuusministeriksi ja ministeriksi käsittelemään sisäasiainministeriön toimialaan kuuluvia asioita yhteiskuntatieteiden maisteri, kansanedustaja Reijo Mauri Matias Pekkarinen, sosiaali- ja terveysministeriksi ja ministeriksi käsittelemään työministeriön toimialaan kuuluvia asioita hammaslääketieteen tohtori, valtiotieteen maisteri, kansanedustaja Liisa Marja Hyssälä, peruspalveluministeriksi sosiaali- ja terveysministeriöön ja ministeriksi käsittelemään ympäristöministeriön toimialaan kuuluvia asioita vararehtori, terveystieteiden tohtori, kansanedustaja Paula Sinikka Risikko, työministeriksi puolueen puheenjohtaja, tekniikan tohtori, kauppatieteiden tohtori Tarja Anneli Cronberg, ympäristöministeriksi kauppatieteiden maisteri, valtiotieteen kandidaatti, kansanedustaja Paula Ilona Lehtomäki sekä asuntoministeriksi ympäristöministeriöön oikeustieteen kandidaatti, kansanedustaja Jan Pellervo Vapaavuori. (VNK alivaltiosihteeri Heikki Aaltonen 160 22007)

VALTIONEUVOSTO

VALTIONEUVOSTON PÄÄTÖKSET

Valtioneuvosto teki yleisistunnossa 19.4.2007 seuraavat päätökset:

Päätös määrätä ministereiden sijaiset (liite). (VNK alivaltiosihteeri Heikki Aaltonen 160 22007)

Päätös vahvistaa ministereiden väliset työnjaot ministeriöissä. Kukin ministeri käsittelee toimialaansa kuuluvat kansainväliset asiat sekä virkanimitys- ja henkilöstöasiat. Samoin kukin ministeri johtaa taloussuunnittelua ja talousarvioiden ja muiden yhteisten asioiden valmistelua omalla toimialallansa.
Pääministeri Vanhasen ja ministeri Thorsin välinen työnjako valtioneuvoston kansliassa:
Ministeri Thors käsittelee valtioneuvoston EU-sihteeristölle ja EU-puheenjohtajuussihteeristölle kuuluvat asiat, ei kuitenkaan Eurooppa-neuvostoon liittyviä asioita, valtioneuvoston kanslialle kuuluvia Euroopan unionin perussopimusten muuttamista koskevia asioita eikä valtioneuvoston kanslialle kuuluvia Euroopan unioniin liittyviä nimitysasioita.
Pääministeri Vanhanen käsittelee muut valtioneuvoston kanslialle kuuluvat asiat.
Ulkoasiainministeri Kanervan ja ulkomaankauppa- ja kehitysministeri Väyrysen välinen työnjako ulkoasiainministeriössä:
Ulkomaankauppa- ja kehitysministeri Väyrynen käsittelee kauppapolitiikkaa, kehitysyhteistyötä ja lähialueyhteistyötä koskevat asiat.
Ulkoasiainministeri Kanerva käsittelee muut ulkoasiainministeriön toimialaan kuuluvat asiat.
Oikeusministeri Braxin ja ministeri Thorsin välinen työnjako oikeusministeriössä:
Ministeri Thors käsittelee Ahvenanmaata koskevat asiat.
Oikeusministeri Brax käsittelee muut oikeusministeriön toimialaan kuuluvat asiat.
Sisäasiainministeri Holmlundin, maahanmuutto- ja eurooppaministeri Thorsin, ministeri Kiviniemen ja ministeri Pekkarisen välinen työnjako sisäasiainministeriössä:
Maahanmuutto- ja eurooppaministeri Thors käsittelee ulkomaalaisosastolle kuuluvat asiat.
Ministeri Kiviniemi käsittelee kuntaosastolle sekä alueiden ja hallinnon kehittämisosaston alue- ja paikallishallintoyksikölle kuuluvat asiat.
Ministeri Pekkarinen käsittelee alueiden ja hallinnon kehittämisosastolle kuuluvat asiat lukuun ottamatta alue- ja paikallishallintoyksikön asioita.
Sisäasiainministeri Holmlund käsittelee muut sisäasiainministeriön toimialaan kuuluvat asiat.
Valtiovarainministeri Kataisen ja hallinto- ja kuntaministeri Kiviniemen välinen työnjako valtiovarainministeriössä:
Hallinto- ja kuntaministeri Kiviniemi käsittelee hallinnon kehittämisosastolle, henkilöstöosastolle, valtioneuvoston tietohallintoyksikölle sekä rahoitusmarkkinaosastolle kuuluvat asiat, ei kuitenkaan kansainvälisiä rahoituslaitoksia koskevia asioita lukuun ottamatta Euroopan investointipankkia ja Pohjoismaista investointipankkia sekä valtion lainanottoa ja velanhoitoa koskevia asioita, sekä tulleihin liittyvät asiat, ja EU:n budjettineuvostoa sekä valtiovarain controller-toimintoa koskevat asiat.
Valtiovarainministeri Katainen käsittelee muut valtiovarainministeriön toimialaan kuuluvat asiat.
Opetusministeri Sarkomaan ja kulttuuri- ja urheiluministeri Wallinin välinen työnjako opetusministeriössä:
Kulttuuri- ja urheiluministeri Wallin käsittelee kulttuuri-, liikunta- ja nuorisopolitiikan osastolle, hallintoyksikölle, talousyksikölle, kansainvälisten asiain sihteeristölle ja tietopalveluyksikölle kuuluvat asiat sekä koulutus- ja tiedepolitiikan osastolle kuuluvat opintotukiasiat ja kansainvälisen henkilövaihdon keskusta koskevat asiat.
Opetusministeri Sarkomaa käsittelee muut opetusministeriön toimialaan kuuluvat asiat.
Liikenneministeri Vehviläisen ja viestintäministeri Lindénin välinen työnjako liikenne- ja viestintäministeriössä:
Viestintäministeri Lindén käsittelee viestintämarkkinaosastolle ja valmiusyksikölle kuuluvat asiat.
Liikenneministeri Vehviläinen käsittelee muut liikenne- ja viestintäministeriön toimialaan kuuluvat asiat.
Sosiaali- ja terveysministeri Hyssälän, peruspalveluministeri Risikon ja ministeri Wallinin välinen työnjako sosiaali- ja terveysministeriössä:
Peruspalveluministeri Risikko käsittelee terveysosastolle kuuluvat asiat, ei kuitenkaan lääkehuoltoa koskevia asioita sekä perhe- ja sosiaaliosastolle kuuluvat asiat.
Ministeri Wallin käsittelee tasa-arvoasiat.
Sosiaali- ja terveysministeri Hyssälä käsittelee muut sosiaali- ja terveysministeriön toimialaan kuuluvat asiat.
Työministeri Cronbergin, ministeri Thorsin ja ministeri Hyssälän välinen työnjako työministeriössä:
Ministeri Thors käsittelee politiikkaosaston maahanmuuttopolitiikan tiimille ja toimeenpano-osaston maahanmuutto- ja työlupa-asioiden tiimille kuuluvat asiat sekä etnisten suhteiden neuvottelukuntaa, vastaanottokeskuksia, vähemmistövaltuutetun toimistoa ja syrjintälautakuntaa koskevat asiat.
Ministeri Hyssälä käsittelee toimeentuloturvaan liittyvät asiat. Työministeri Cronberg käsittelee muut työministeriön toimialaan kuuluvat asiat.
Ympäristöministeri Lehtomäen, asuntoministeri Vapaavuoren ja ministeri Risikon välinen työnjako ympäristöministeriössä:
Asuntoministeri Vapaavuori käsittelee asunto- ja rakennusasiat sekä kaavoituksen lukuun ottamatta asumistukiin liittyviä asioita.
Ministeri Risikko käsittelee asumistukiin liittyvät asiat.
Ympäristöministeri Lehtomäki käsittelee muut ympäristöministeriön toimialaan kuuluvat asiat. (VNK alivaltiosihteeri Heikki Aaltonen 160 22007)

Päätös määrätä ulko- ja turvallisuuspoliittisen ministerivaliokunnan jäsenet: puheenjohtaja: pääministeri Matti Vanhanen; jäsenet: ulkomaankauppa- ja kehitysministeri Paavo Väyrynen, ulkoasiainministeri Ilkka Kanerva, ympäristöministeri Paula Lehtomäki, puolustusministeri Jyri Häkämies, maahanmuutto- ja eurooppaministeri Astrid Thors ja työministeri Tarja Cronberg. (VNK alivaltiosihteeri Heikki Aaltonen 160 22007)

Päätös määrätä EU-ministerivaliokunnan jäsenet: puheenjohtaja: pääministeri Matti Vanhanen; jäsenet: valtiovarainministeri Jyrki Katainen, ulkomaankauppa- ja kehitysministeri Paavo Väyrynen, kauppa- ja teollisuusministeri Mauri Pekkarinen, ulkoasiainministeri Ilkka Kanerva, maa- ja metsätalousministeri Sirkka-Liisa Anttila, oikeusministeri Tuija Brax, puolustusministeri Jyri Häkämies, sisäasiainministeri Anne Holmlund ja maahanmuutto- ja eurooppaministeri Astrid Thors. (VNK alivaltiosihteeri Heikki Aaltonen 160 22007)

Päätös määrätä raha-asiainvaliokunnan jäsenet: puheenjohtaja: pääministeri Matti Vanhanen; jäsenet: valtiovarainministeri Jyrki Katainen, hallinto- ja kuntaministeri Mari Kiviniemi, kulttuuri- ja urheiluministeri Stefan Wallin, oikeusministeri Tuija Brax ja asuntoministeri Jan Vapaavuori. (VNK alivaltiosihteeri Heikki Aaltonen 160 22007)

Päätös määrätä talouspoliittisen ministerivaliokunnan jäsenet: puheenjohtaja: pääministeri Matti Vanhanen; jäsenet: valtiovarainministeri Jyrki Katainen, kauppa- ja teollisuusministeri Mauri Pekkarinen, hallinto- ja kuntaministeri Mari Kiviniemi, kulttuuri- ja urheiluministeri Stefan Wallin, puolustusministeri Jyri Häkämies, asuntoministeri Jan Vapaavuori ja työministeri Tarja Cronberg. (VNK alivaltiosihteeri Heikki Aaltonen 160 22007)

Päätös antaa eduskunnalle tiedonanto 19.4.2007 nimitetyn pääministeri Matti Vanhasen II hallituksen ohjelmasta. Hallitusohjelma on osoitteessa http://www.vn.fi/hallitus/hallitus-ohjelma/fi.jsp. (VNK alivaltiosihteeri Heikki Aaltonen 160 22007)

NIMITYSASIAT

Valtioneuvosto päätti 19.4.2007 seuraavat nimitysasiat:

Yhteiskuntatieteiden tohtori Risto Volanen pääministerin toimikaudeksi nimitettävän valtiosihteerin virkaan 19.4.2007 lukien toistaiseksi, kuitenkin enintään pääministeri Matti Vanhasen toimikauden ajaksi. (VNK alivaltiosihteeri Heikki Aaltonen 160 22007)

Valtioneuvosto päätti 20.4.2007 seuraavat nimitysasiat:

Filosofian kandidaatti Anssi Paavali Paasivirta ministerin toimikaudeksi nimitettävän valtiosihteerin virkaan 20.4.2007 lukien toistaiseksi, kuitenkin enintään kauppa- ja teollisuusministeri Mauri Pekkarisen toimikauden ajaksi. (KTM hallintojohtaja Aulu Hannes 160 63618)

Hallintotieteiden maisteri Terttu Savolainen ministerin toimikaudeksi nimitettävän valtiosihteerin virkaan 20.4.2007 lukien toistaiseksi, kuitenkin sosiaali- ja terveysministeriössä enintään sosiaali- ja terveysministeri Liisa Hyssälän toimikauden ajaksi ja työministeriössä enintään siksi ajaksi kuin ministeri Hyssälä on määrätty käsittelemään työministeriön toimialaan kuuluvia asioita. (STM osastopäällikkö Jaana Koski 160 73786)

Oikeustieteen kandidaatti Ilkka Oksala ministerin toimikaudeksi nimitettävän valtiosihteerin virkaan 23.4.2007 lukien toistaiseksi, kuitenkin sosiaali- ja terveysministeriössä enintään peruspalveluministeri Paula Risikon toimikauden ajaksi ja ympäristöministeriössä enintään siksi ajaksi kuin ministeri Risikko on määrätty käsittelemään ympäristöministeriön toimialaan kuuluvia asioita. (STM osastopäällikkö Jaana Koski 160 73786)

HALLITUKSEN NEUVOTTELUT

HALLITUSNEUVOTTELUT (Tiedote 15.4.2007)

Hallitus perustaa työ- ja elinkeinoministeriön

Hallitus toteuttaa historiallisen mittavia ministeriörakenteen uudistuksia.
Hallitusneuvotteluissa päätettiin perustaa uusi työ- ja elinkeinoministeriö. Valtiovarainministeriöön kootaan kunta- ja hallintoministeriötehtävät. Sisäasiainministeriöön puolestaan kootaan maahanmuutto- ja kotoutusasiat.

Uudistettu organisaation tulee voimaan vuoden 2008 alusta. Uuden hallituksen ministereiden vastuujako on määritetty huomioon ottaen uusi ministeriörakenne.

Työ- ja elinkeinoministeriö

Uudistuksista laajin on työ- ja elinkeinoministeriön perustaminen. Ministeriö muodostetaan nykyisestä kauppa- ja teollisuusministeriöstä, työministeriöstä ja sisäasiainministeriön alueiden kehittämistehtävien yksiköistä. Uuteen ministeriöön tulee kaksi ministeriä.

Suomalaisen yhteiskunnan suuri haaste on panostaa samanaikaisesti työvoimaan ja sen saatavuuteen, tuottavuuteen ja innovaatioihin. Lisäksi energiapolitiikassa tapahtuu suuria rakenteellisia muutoksia. Uusi ministeriörakenne antaa hallitukselle paremmat edellytykset vastata näihin haasteisiin.

Organisoimalla yritysten ja alueiden kehittäminen sekä elinkeinopolitiikka ja työvoimapolitiikka yhteen ministeriöön, voidaan lisätä niiden kaikkien vaikuttavuutta. Yrityksille voidaan tuottaa palveluja yhtenä kokonaisuutena. Työnhakijoita voidaan palvella paremmin. Tähän liittyvät hallitusohjelman työvoimapolitiikan uudistamislinjaukset. Niiden mukaan puututaan mahdollisimman varhain työttömyyteen ja estetään syrjäytymistä. Resursseja kohdennetaan työllistymisen kannalta vaikuttavimpiin toimenpiteisiin. Näitä hallituksen linjauksia tukee työmarkkina- ja yrittäjäjärjestöjen kanssa yhteistyössä valmisteltava politiikkaohjelma.

Innovaatiotoiminnassa tavoitteena on merkittävä toiminnan tehostaminen, jonka mahdollistavat hallitusohjelman uudet linjaukset ja mittava resurssien lisäys tähän toimintaan. Teknologiset ja työorganisaatioita koskevat innovaatiot yhdistetään samaan kokonaisuuteen. Nykyisen työministeriön johtama ja sosiaali- ja terveysministeriön johtama työelämän kehittämistyö kootaan yhteistyöhön nykyisen kauppa- ja teollisuusministeriön teknologiaosaston ja Tekesin kanssa.

Nykyisin pirstaleinen ja raskas EU:n rakennerahastohallinto voidaan nyt koota yhteen ministeriöön. Ministeriöön keskitetään yhteen yksikköön sekä Euroopan aluekehitysrahastoa (EAKR) että Euroopan sosiaalirahastoa (ESR) koskevat ministeriö- ja keskushallintotason asiat. Tällä voidaan saavuttaa merkittäviä koordinointi- ja vaikuttavuushyötyjä.

Alueellisen kehittämisen ja TE-keskusten ohjausasiat yksinkertaistuvat uudella ministeriörakenteella. Uudistus tulee myöhemmin vaikuttamaan myös TE-keskusten sisäiseen organisointiin. Hallitusneuvotteluissa on päätetty myös, että yrityspalvelujärjestelmä uudistetaan Yritys-Suomi-toimintamallin mukaisesti.

Organisaatiouudistuksella tavoitellaan hallintoon uutta modernia toimintakulttuuria ja johtamisorganisaatiota. Ministeriön organisaation kokonaisuudistus toteutetaan ripeästi, joustavasti ja yhteistyössä henkilöstön kanssa. Henkilöstön asema turvataan.

Aluehallinnon kehittäminen

Keskushallinnon uudistukseen liittyen myös aluehallintoa uudistetaan ja kansanvaltaistetaan. Lääninhallitusten, TE-keskusten ja maakuntien liittojen työnjakoa täsmennetään. Samassa yhteydessä arvioidaan niiden aluejako. Nykymuotoisen lääninhallinnon tehtävät organisoidaan uudelleen. Valtion aluehallinnossa kootaan lupa-, valvonta- ja oikeusturvatehtäviä. Kehittämispoliittista toimivaltaa siirretään kansanvaltaiseen ohjaukseen.

Kunta- ja hallintoministeriötehtävät

Keskeiset hallinnon kehittämistehtävät kootaan valtiovarainministeriöön. Sinne siirretään sisäasiainministeriön kuntaosasto sekä alueiden ja hallinnon kehittämisosastolta alue- ja paikallishallintoyksikkö tehtävineen. Valtiovarainministeriössä samaan kokonaisuuteen kuuluvat pääosin hallinnon kehittämisosasto ja henkilöstöosasto. Näitä johtaa uudessa hallituksessa kunta- ja hallintoministeri.

Tällä menettelyllä edistetään muun muassa Paras-hankkeen toteuttamista. Kuntien ja valtion paikallishallinnon yhteistyötä tehostetaan ja perustetaan yhteispalvelupisteitä.

Maahanmuuttoasiat

Sisäasiainministeriö muodostetaan maahanmuutosta ja kotoutuksesta vastaava kokonaisuus. Siihen kuuluvat ulkomaalaisosasto ja sen alaisuudessa ulkomaalaisvirasto. Samaan kokonaisuuteen siirretään työministeriöstä maahanmuuttopolitiikkaan liittyvät tehtävät. Sisäasiainministeriön mahdollisuuksia kokonaisvaltaisen kotoutuksen edistämisessä vahvistetaan.

Uudessa hallituksessa maahanmuuttoasioista vastaa eurooppa- ja maahanmuuttoministeri.

Ahvenanmaan asiat

Ahvenanmaan asioita koskevaa yhteistoimintaa valtioneuvostossa uudistetaan siten, että siitä vastaa toimivaltaisena ministeriönä ja sihteeristönä oikeusministeriö.

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.