Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Oikaisu valtioneuvoston viikkoon nro 8/2007

Valtioneuvoston raha-asiainvaliokunnan istunnossaan 22.2.2007 puoltama asia kuuluu korjattuna seuraavasti:

Valtion ydinjätehuoltorahaston vuoden 2006 tilinpäätöksen vahvistaminen ja voiton tuloutus. Varautumisrahaston tilikauden tuottojäämä 43 008 100,55 euroa tuloutetaan ydinenergialain mukaisesti siten, että se käytetään ydinjätehuoltovelvollisten rahasto-osuuksien lisäykseksi siinä suhteessa, kuin vastaavat rahasto-osuudet ovat kalenterivuoden aikana olleet kyseisen rahaston varoina. Ydinjätehuoltovelvollisia ovat ydinenergialain mukaan Fortum Power and Heat Oy, Teollisuuden Voima Oy ja Valtion teknillinen tutkimuskeskus. Ydinturvallisuustutkimusrahaston tilikauden kulujäämä 29 809,31 euroa vähennetään kyseisen rahaston pääomasta. Ydinjätetutkimusrahaston tilikauden tuottojäämä 95 490,81 euroa siirretään kyseisen rahaston pääomaan käytettäväksi ydinenergialaissa säädettyyn tarkoitukseen vuonna 2007. Valtion ydinjätehuoltorahaston taseen loppusumma tilikauden päättyessä oli noin 1,5 miljardia euroa. (KTM vanhempi hallitussihteeri Minna Hyttinen 160 64799)

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.