Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Valtioneuvoston viikko 8/2007

VALTIONEUVOSTO

VALTIONEUVOSTON ASETUKSET

Valtioneuvosto antoi 22.2.2007 seuraavat asetukset:

Valtioneuvoston asetus vuonna 2007 toimitettavissa eduskuntavaaleissa ennakkoäänestyspaikkoina olevista Suomen edustustoista ja niiden toimipaikoista annetun valtioneuvoston asetuksen liitteen muuttamisesta. Liitettä muutetaan siten, että Virosta poistetaan Kuressaaren ennakkoäänestyspaikka. Asetus tulee voimaan 1.3.2007 ja on voimassa 31.3.2007 saakka. (OM neuvotteleva virkamies Arto Jääskeläinen 160 67572)

Valtioneuvoston asetus yhteiskunnallisesti merkittävien tapahtumien televisioinnista. Asetuksella säädetään, mitkä tapahtumat ovat Suomessa yhteiskunnallisen merkittävyytensä vuoksi sellaisia, että niitä koskevat lähetykset on välitettävä Suomen alueelle siten, että merkittävä osa yleisöstä voi seurata niitä vapaasti vastaanotettavissa olevassa muodossa kokonaan tai osittain suorana tai nauhoitettuna lähetyksenä. Yhteiskunnallisesti merkittäviä tapahtumia ovat: 1) Kansainvälisen olympiakomitean järjestämät kesä- ja talviolympialaiset 2) Kansainvälisen jalkapalloliiton järjestämien miesten jalkapallon maamanmestaruusloppukilpailujen avaus-, puolivälierä-, välierä- ja loppuottelut sekä Suomen maajoukkueen ottelut 3) Euroopan jalkapalloliiton järjestämien miesten jalkapallon Euroopan mestaruusloppukilpailujen avaus-, puolivälierä-, välierä- ja loppuottelut sekä Suomen maajoukkueen ottelut 4) Kansainvälisen jääkiekkoliiton järjestämät miesten jääkiekon maailmanmestaruuskilpailut 5) Kansainvälisen hiihtoliiton järjestämät pohjoismaisten hiihtolajien maailmanmestaruuskilpailut 6) Kansainvälisen yleisurheiluliiton järjestämät yleisurheilun maailmanmestaruuskilpailut ja 7) Euroopan yleisurheiluliiton järjestämät yleisurheilun Euroopan mestaruuskilpailut. Asetus tulee voimaan 1.3.2007. (LVM viestintäneuvos Ismo Kosonen 160 28462)

Valtioneuvoston asetus päästökaupasta. Asetuksella säädetään päästökauppalain mukaisen kasvihuonekaasujen päästölupahakemuksen ja päästöoikeuksia koskevan hakemuksen sisällöstä päästökauppakaudelle 2008-2012. Asetuksella kumotaan valtioneuvoston asetukset (730/2004) sekä (1194/2004). Asetus tulee voimaan 1.3.2007. (KTM ylitarkastaja Nina Routti-Hietala 160 62055)

Valtioneuvoston asetus lasten ja nuorten psykiatriseen hoitoon ja kuntoutukseen sekä oikeuspsykiatristen tutkimusten kustannuksiin vuonna 2007 maksettavan valtionavustuksen myöntämisperusteista. Asetuksella vahvistetaan valtion vuoden 2007 talousarvion momentilla 33.32.37 alle 16-vuotiaiden lasten ja nuorten 1) psykiatriseen hoitoon ja kuntoutukseen sekä palvelujen edelleen kehittämiseen sekä 2) rikosten esitutkintaan liittyvien oikeuspsykiatristen tutkimusten kustannuksiin osoitetun määrärahan myöntämisperusteet. Avustukset myönnetään sairaanhoitopiireille siten, että palvelujen kehittämiseen tarkoitetun 2 miljoonan euron määrärahan myöntävät lääninhallitukset sairaanhoitopiireille niiden jäsenkuntien alle 16-vuotiaiden lukumäärien suhteessa. Oikeuspsykiatristen tutkimusten kustannuksiin osoitetun 2 miljoonan euron määrärahan myöntää Terveydenhuollon oikeusturvakeskus. Valtionavustus on enintään 80 prosenttia toiminnan aiheuttamista kustannuksista. Asetus tulee voimaan 1.3.2007. (STM neuvotteleva virkamies Päivi Kaartamo 160 74353)

VALTIONEUVOSTON PÄÄTÖKSET

Valtioneuvosto teki yleisistunnossa 22.2.2007 seuraavat päätökset:

Päätös määrätä ulkoasiainministeriön taloussuunnittelupäällikkö Mikko Patosuo valtioneuvoston esittelijäksi. (UM apulaisosastopäällikkö Maarit Jalava 160 55401)

Päätös myöntää yli-insinööri Arto Lönnrothille ero vientivalvontaneuvottelukunnan jäsenyydestä ja määrätä hänen tilalleen viestintäneuvos Kari T. Ojala neuvottelukunnan jäljellä olevaksi toimikaudeksi 14.2.2009 saakka. (UM lähetystöneuvos Tapani Lehtinen 160 55546)

Päätös määrätä johtaja Minna Helle sivutoimiseksi jäseneksi vakuutusoikeuteen toimikaudeksi, joka päättyy 31.12.2009. (OM hallitusneuvos Sami Sarvilinna 160 67610)

Päätös hyväksyä osaamiskeskuksille varatun perusrahoituksen alueellinen jako. Maakunnan liitoille jaetaan maakunnan kehittämisrahaa valtioneuvoston hyväksymien osaamiskeskusten perusrahoitukseen 8 400 000 euroa. Lisäksi sisäasiainministeriölle varataan maakunnan kehittämisrahaa 300 000 euroa osaamiskeskusohjelman valtakunnalliseen kehittämistyöhön. (SM aluekehitysjohtaja Veijo Kavonius 160 44506)

Päätös aluekeskusohjelmaan ja kaupunkipoliittisiin toimenpiteisiin varatun määrärahan alueellisesta jaosta ohjelma-alueille vuonna 2007. Aluekehitysviranomaisina toimiville maakuntien liitoille jaetaan kuluvan vuoden talousarvion momentilta 26.98.43 yhteensä 8 527 500 euroa osoitettavaksi aluekeskusohjelmaan nimettyjen alueiden ohjelmatyön perusrahoitukseksi sekä Uudenmaan kaupunkiohjelmien toteuttamiseksi vuonna 2007. (SM aluekehitysjohtaja Veijo Kavonius 160 44506)

Päätös hyväksyä maaseutupoliittinen erityisohjelma vuosiksi 2007-2010. Maaseutupoliittinen erityisohjelma on alueiden kehittämislain mukainen erityisohjelma. Ohjelma sisältää maaseutupolitiikan strategiset linjaukset sekä päätökset kehittämistoimenpiteistä vuosille 2007-2010. Toimenpiteet keskittyvät elinkeinojen ja työn uudistamiseen, osaamisen tason nostamiseen, peruspalvelujen ja asumismahdollisuuksien parantamiseen sekä maaseudun toimintarakenteiden vahvistamiseen. Toimenpiteet koskettavat useita hallinnonaloja. Uutena kehittämisen välineenä avataan alueellisen kehittämisen kokeiluosio maaseutumaisille seuduille. Tarkoituksena on täsmentää maaseutumaisten alueiden elinkeino- ja osaamisperustan kehittämisen strategisia painopisteitä ja luoda uusia menetelmiä ja yhteistyön muotoja aluekehittämiseen. (SM aluekehitysjohtaja Kaisa-Leena Lintilä 160 42838)

Päätös asettaa kaupunkipolitiikan yhteistyöryhmä toimikaudeksi 22.2.2007-31.12.2010. Kokoonpano (varajäsenet suluissa): puheenjohtaja: ylijohtaja Silja Hiironniemi sisäasiainministeriö; varapuheenjohtaja: kaupunginjohtaja Petteri Paronen (kehittämispäällikkö Heikki Helve) Kuopion kaupunki; jäsenet: rakennusneuvos Matti Vatilo (yli-insinööri Leena Silfverberg) ympäristöministeriö, neuvotteleva virkamies Kirsti Vallinheimo (neuvotteleva virkamies Hannele Kerola) valtiovarainministeriö, ylijohtaja Sakari Karjalainen (ylitarkastaja Ulla Mäkeläinen) opetusministeriö, liikenneneuvos Petri Jalasto (neuvotteleva virkamies Riitta Viren) liikenne- ja viestintäministeriö, teollisuusneuvos Marjukka Aarnio (suunnittelupäällikkö Jukka Mäkitalo) kauppa- ja teollisuusministeriö, ylijohtaja Aino-Inkeri Hansson (neuvotteleva virkamies Pirjo Marjamäki) sosiaali- ja terveysministeriö, johtaja Pertti Toivonen (ylitarkastaja Outi Viljamaa) työministeriö, aluekehitysjohtaja Veijo Kavonius (kehitysjohtaja Ulla-Maija Laiho) sisäasiainministeriö, kaupunginsihteeri Anja Vallittu (kaupunginsihteeri Matti Ollinkari) Helsingin kaupunki, hallintokeskuksen johtaja Helena Elkala (elinkeinojohtaja Kari Ruoho) Espoon kaupunki, kaupunginhallituksen puheenjohtaja Pirkko Grönroos (kaupunginjohtaja Mårten Johansson) Tammisaaren kaupunki, vs. strategiapäällikkö Reija Linnamaa (projektipäällikkö Kari Hakari) Tampereen kaupunki, erityisavustaja Antti Kirkkola (ohjelmakoordinaattori Hannele Kaijalainen-Tommila) Turun kaupunki, kansliapäällikkö Kalervo Ukkola (kehittämisjohtaja Katriina Puhakka) Oulun kaupunki, kaupunginjohtaja Tarmo Pipatti (rahoitusjohtaja Mika Mäkinen) Lahden kaupunki, kaupunginjohtaja Mauri Gardin (kaupunginvaltuuston II varapuheenjohtaja Johanna Ojala-Niemelä) Rovaniemen kaupunki, kaupunginjohtaja Jorma Rasinmäki (kehittämisjohtaja Erkki Välimäki) Seinäjoen kaupunki, kaupunginjohtaja Ossi Repo Kemin kaupunki (vs. kaupunginjohtaja Raimo Ronkainen Tornion kaupunki), kaupunginjohtaja Hannu Tsupari (kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Mika Hentunen) Varkauden kaupunki, kaupunginjohtaja Janne Laine (kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Virve Pasanen-Harju) Savonlinnan kaupunki, kaupunginhallituksen jäsen, opettaja Merja Paananen (kaupunginjohtaja Antti Rantakokko) Kauhajoen kaupunki, apulaiskaupunginjohtaja Jukka Peltomäki (kehitysjohtaja Tarja Lumijärvi) Vantaan kaupunki, maakuntajohtaja Anita Mikkonen Keski-Suomen liitto (maakuntajohtaja Pertti Rajala Satakuntaliitto), maakuntahallituksen puheenjohtaja Christel Liljeström Itä-Uudenmaan liitto (maakuntajohtaja Juho Savo Varsinais-Suomen liitto), maakuntajohtaja Altti Seikkula Keski-Pohjanmaan liitto (maakuntahallituksen puheenjohtaja Mirja Vehkaperä Pohjois-Pohjanmaan liitto), maakuntajohtaja Jussi Huttunen PohjoisSavon liitto (maakuntajohtaja Pentti Hyttinen Pohjois-Karjalan maakuntaliitto), johtaja Leena Karessuo (kehittämispäällikkö Lauri Lamminmäki) Suomen Kuntaliitto; pysyvät asiantuntijat: FT, yksikön johtaja Pirjo Hiidenmaa Suomen Akatemia (professori Jussi Jauhiainen Oulun yliopisto) ja osastopäällikkö Jarmo Paukku Hämeen TE-keskus/Teknologian kehittämisosasto (kehityspäällikkö Karin Wikman Tekes). (SM aluekehitysjohtaja Pekka Urjanheimo 160 44525)

Päätös Suomen elinkeinokalatalouden strategiasuunnitelmaksi 2007-2013. Elinkeinokalatalouden kehittäminen ohjelmakaudella 2007-2013 perustuu neuvoston asetukseen (EY) N:o 1198/2006 Euroopan kalatalousrahastosta. Jäsenvaltion on toimitettava komissiolle kansallinen elinkeinokalatalouden strategiasuunnitelma, jossa kuvataan kaikki yhteisen kalastuspolitiikan näkökohdat ja esitetään painopisteet, tavoitteet, arvio tarvittavista julkisista varoista ja strategian täytäntöönpanoa koskevat määräajat. (MMM ylitarkastaja Risto Lampinen 160 52904)

Päätös Suomen esitykseksi Suomen elinkeinokalatalouden toimintaohjelmaksi 2007-2013. Elinkeinokalatalouden kehittäminen ohjelmakaudella 2007-2013 perustuu neuvoston asetukseen (EY) N:o 1198/2006 Euroopan kalatalousrahastosta. Komissio antaa asetukset siirtymäkauden järjestelyistä, toimeenpanosta ja valvonnasta sekä kalatalouden valtiontukien suuntaviivoista. Jäsenvaltion on toimitettava komissiolle kansallinen elinkeinokalatalouden strategiasuunnitelma. Suomen elinkeinokalatalouden strategiasuunnitelma koskee koko Suomea ja sitä toteutetaan Suomen elinkeinokalatalouden toimintaohjelman kautta. (MMM ylitarkastaja Risto Lampinen 160 52904)

Päätös joukkoliikenteen rahoituksen läänikohtaisista kiintiöistä vuodelle 2007. Lääninhallituksille kiintiöidään 25 800 000 euroa käytettäväksi alueellisen liikenteen palvelujen ostoon ja paikallisen liikenteen valtionavustukseen ja 11 100 000 euroa käytettäväksi kaupunki- ja seutulippualennusten valtionavustukseen. Kehittämis-, suunnittelu- ja tutkimushankkeisiin osoitettua määrärahaa kiintiöidään lääninhallituksille 1 300 000 euroa. Kehittämismäärärahasta jäljelle jäävä yhteensä 1 575 000 euron määräraha jätetään liikenne- ja viestintäministeriön käytettäväksi ja/tai liikenne- ja viestintäministeriön kohdennettavaksi lääninhallituksille myöhemmässä vaiheessa. (LVM osastopäällikkö Harri Cavén 160 28500)

Päätös myöntää Etelä-Suomen Energia Oy:lle lunastuslupa ja ennakkohaltuunottolupa omaisuuden lunastamiseksi Vantaan kaupungissa ja Sipoon kunnassa sijaitsevien kiinteistöjen alueille rakennettavaa 110 kV sähkönsiirtojohtoa varten (Västersundom-Landbo). (KTM ylitarkastaja Osmo Haltia 160 64785)

Päätös myöntämisvaltuuden alueellisesta kiintiöimisestä vuonna 2007 yritystoiminnan tukemisesta annetun lain mukaisiin hankkeisiin. Työvoima- ja elinkeinokeskuksille jaetaan vuoden 2007 talousarvion momentin 32.30.45 puhtaasti kansallista myöntämisvaltuutta 9 000 000 euroa. 1.2.2007 valtioneuvoston päätöksellä jaettiin TE-keskuksille momentin myöntämisvaltuudesta äkillisen rakennemuutoksen alueille varattu 12 000 000 euron valtuus. Myöntämisvaltuus jaetaan niille Länsi- ja Etelä-Suomen TE-keskuksille, joilla on arvion mukaan käytettävissä uuden EU-ohjelmakauden (2007-2013) mukaista rahoitusta yritystukiin vuonna 2007 merkittävästi vähemmän kuin Itä- ja PohjoisSuomen TE-keskuksilla. Kauppa- ja teollisuusministeriö oikeutetaan tarvittaessa TE-keskusten yritysosastojen aloitteesta tekemään muutoksia edellä mainittuihin TE-keskuskohtaisiin kiintiöihin sekä päättämään momentin 32.30.45 jakamattoman erän eli 1 678 000 euron käytöstä. (KTM ylitarkastaja Sirpa Hautala 160 63684)

Päätös hyväksyä kansallinen jakosuunnitelmaesitys ja lähettää se Euroopan yhteisöjen komission hyväksyttäväksi. Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin (2003/87/EY) kansallisesta toimeenpanosta säädetyn päästökauppalain 34 §:n nojalla päätetään Suomen kansallisesta jakosuunnitelmaesityksestä päästökauppakaudelle 2008-2012. Esitys on luonteeltaan suunnitelmapäätös, jonka vahvistaminen edellyttää Euroopan yhteisöjen komission hyväksyntää. Valtioneuvosto tekee päätöksen päästöoikeuksien myöntämisestä sen jälkeen, kun komissio on hyväksynyt kansallisen jakosuunnitelmaesityksen. Päästöoikeuksien kokonaismääräksi esitetään 197,9 miljoonaa hiilidioksiditonnia (tCO2). Vuotuinen päästöoikeuksien määrä olisi 39,6 miljoonaa päästöoikeutta. Luku on noin 18 prosenttia pienempi kuin kaudelle 2008-2012 arvioidut hiilidioksidipäästöt. Kokonaismäärään sisältyy 7 miljoonan hiilidioksiditonnin varaus uusille osallistujille. Päästöoikeudet jaetaan toiminnanharjoittajille laitoskohtaisesti maksutta. Komissiolta haetaan tarvittaessa erikseen lupaa sisällyttää päästökaupan piiriin myös eräitä sellaisia kaukolämmön tuotantolaitoksia, joiden nimellinen lämpöteho on 20 MW tai sitä pienempi (nk. opt-in laitokset). (KTM ylitarkastaja Helena Kantola 160 64837)

Valtioneuvosto lähetti eduskunnalle 22.2.2007 seuraavat Euroopan unionin säädösehdotuksia koskevat valtioneuvoston kirjelmät:

Valtioneuvoston kirjelmä (U 76/2006) eduskunnalle ehdotuksesta neuvoston asetukseksi (kaksikäyttötuotteiden ja -teknologian vientiä koskevan valvontajärjestelmän perustaminen). Ehdotuksen tavoitteena on lujittaa ja kehittää kaksikäyttötuotteita koskevaa EU:n vientivalvontajärjestelmää. Ehdotuksen tarkoitus on myös, että EU täyttäisi YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselmassa 1540 (2004) asetetut kaksikäyttötuotteiden kauttakuljetusta ja välitystoimintaa koskevat vaatimukset. Samanaikaisesti ehdotuksen kanssa komissio julkaisi tiedonannon kaksikäyttötuotteiden ja -teknologian vientiä koskevan valvontajärjestelmän tarkistamisesta (KOM(2006)828). (UM lähetystöneuvos Tapani Lehtinen 160 55546)

Valtioneuvoston kirjelmä (U 77/2006) eduskunnalle aloitteesta neuvoston päätökseksi Europolin analyysitietokantoihin sovellettavista säännöistä annetun neuvoston päätöksen muuttamisesta (AWF-säännöt). Ehdotuksen mukaan neuvoston päätöstä muutetaan siten, että se on yhteensopiva Europol-yleissopimukseen aiemmin tehtyjen muutosten kanssa. (SM poliisiylitarkastaja Kaarle J. Lehmus 160 42539)

Valtioneuvoston kirjelmä (U 78/2006) eduskunnalle ehdotuksesta neuvostossa kokoontuvien sopimuspuolten päätökseksi Euroopan poliisiviraston (EUROPOL) perustamisesta tehdyn yleissopimuksen 6 a artiklan soveltamissääntöjen vahvistamisesta (6 a artiklan soveltamissäännöt). Päätöksessä määritellään ehdot ja edellytykset, joita Europolin on noudatettava Europol-yleissopimuksen 6 a artiklassa tarkoitettujen henkilötietojen käsittelyssä. (SM poliisiylitarkastaja Kaarle J. Lehmus 160 42539)

NIMITYSASIAT

Valtioneuvosto päätti 22.2.2007 seuraavat nimitysasiat:

Lainsäädäntöneuvos Lena Elisabet Andersson oikeusministeriön lainvalmisteluosaston rikos- ja prosessioikeuden yksikön lainsäädäntöneuvoksen virkaan 1.3.2007 lukien. (OM osastopäällikkö Pekka Nurmi 160 67670)

Lainsäädäntöneuvos Päivi Sirkku Maria Leino-Sandberg oikeusministeriön lainvalmisteluosaston lainsäädäntöneuvoksen virkaan 1.4.2007 lukien. (OM osastopäällikkö Pekka Nurmi 160 67670)

Viestintäjohtaja, VTL Sari Anne Aalto-Matturi oikeusministeriön neuvottelevan virkamiehen virkaan 1.4.2007 lukien. (OM hallitusneuvos Markku Kuusela 160 67571)

Oikeustieteen kandidaatti, vanhempi hallitussihteeri Maiju Tuominen opetusministeriön hallitusneuvoksen virkaan 1.3.2007 alkaen. (OPM hallitusneuvos Heikki Rosti 160 77318)

Oikeustieteen kandidaatti, kasvatustieteiden maisteri Marja Lahtinen opetusministeriön hallitusneuvoksen virkaan 1.3.2007 alkaen. (OPM hallitusneuvos Heikki Rosti 160 77318)

Oikeustieteen lisensiaatti, lainsäädäntöneuvos Tarja Kröger työministeriön lainsäädäntöjohtajan virkaan 1.3.2007 lukien. (TM hallitusneuvos Mikko Salmenoja 010 60 47986)

RAHA-ASIAT

Valtioneuvoston raha-asiainvaliokunta puolsi istunnossaan 22.2.2007 seuraavia asioita:

Vuoden 2006 talousarvion momentin 24.99.95 (Kurssivaihtelut) arviomäärärahan ylittäminen 97 000 eurolla. (UM osastopäällikkö Ulla Väistö 160 55400)

Rahoitus puuntuotannon kestävyyden turvaamiseen ja muihin edistämistoimenpiteisiin vuonna 2007. Metsäkeskuksille osoitetaan kestävän metsätalouden rahoituksesta annetun lain mukaisiin puuntuotannon kestävyyden turvaamiseksi tehtäviin töihin ja em. lain mukaisiin muihin edistämistoimenpiteisiin vuoden 2007 talousarvion momentilta 30.60.44 (Tuki puuntuotannon kestävyyden turvaamiseen) 57 540 000 euroa. Vuodelle 2007 siirtyneitä lainavaroja osoitetaan momentilta 30.31.83 (Lainat puuntuotannon kestävyyden turvaamiseen) 300 000 euroa. Vuonna 2007 saa hyväksyä kestävän metsätalouden rahoituksesta annetun lain mukaisen tuen piiriin työt, joiden valtiontuki on enintään 62 500 000 euroa, josta metsäkeskuksille osoitetaan 62 360 000 euroa ja maa- ja metsätalousministeriön päätöksillä käytetään 140 000 euroa. (MMM metsäneuvos Marja Hilska-Aaltonen 160 52415)

Päätös varojen suuntaamisesta metsäluonnon hoidon edistämiseen. Alueellisille metsäkeskuksille osoitetaan 6 455 000 euroa käytettäväksi kestävän metsätalouden rahoituksesta annetun lain mukaan yksityisille metsänomistajille maksettaviin korvauksiin metsien monimuotoisuuden säilyttämisestä aiheutuviin vähäistä suurempiin menetyksiin (metsätalouden ympäristötuki) sekä metsien luonnonhoitoa edistävien hankkeiden suunnitteluun ja toteutukseen. Päätöksellä varataan 431 114 euroa käytettäväksi valtakunnallisiin metsien ympäristönhoitoa ja biologisen monimuotoisuuden säilyttämistä tukeviin hankkeisiin maa- ja metsätalousministeriön erillisellä päätöksellä. Etelä-Suomen metsien monimuotoisuusohjelma METSO:n mukaiseen luonnonarvokaupan kokeiluhankkeeseen ja ohjelman viestintään varataan yhteensä 230 000 euroa. (MMM ylitarkastaja Anne Rakemaa 160 52368)

Liikenne- ja viestintäministeriön ja VR Osakeyhtiön välisen kannattamattoman kaukojunaliikenteen ostosopimuksen tekeminen. Liikenne- ja viestintäministeriö ja VR Osakeyhtiö solmivat 23.1.2006 sopimuksen kaukoliikennepalvelujen ostoista vuosille 2006-2011. Vuosien 2007-2011 osalta sopimus oli luonteeltaan aiesopimus eikä ollut juridisesti sitova. Tätä sopimusta jatkettiin 28.12.2006 väliaikaisella ennakkosopimuksella 28.2.2007 asti eli kunnes aiesopimuksen mukainen pitkäaikainen sopimus saadaan viimeisteltyä. Valtion vuoden 2007 talousarviossa on momentilla 31.60.65 (Junien kaukoliikenteen osto) liikenne- ja viestintäministeriölle myönnetty sopimusvaltuus siten, että VR Osakeyhtiön kanssa voidaan tehdä sopimus junien kaukoliikenteen palvelujen ostamisesta vuosiksi 2007-2011 enintään 156 100 000 euron määräisenä. Kaukoliikennettä koskeva sopimus esitetään tehtäväksi ajalle 1.3.2007-31.12.2011. Sopimuksen mukainen enimmäiskorvaus (sis.alv 8 %) on 30 071 136 euroa vuonna 2007, 31 179 672 000 euroa vuonna 2008 ja 31 300 000 euroa vuosina 2009-2011. Koko sopimuksen voimassaoloajalta enimmäiskorvaus on yhteensä 155 150 808 euroa (sis. alv 8 %). (LVM osastopäällikkö Harri Cavén 160 28500)

Kauppa- ja teollisuusministeriön asetus Patentti- ja rekisterihallituksen maksullisista suoritteista. Asetus korvaa vuoden 2007 loppuun voimassa olevan asetuksen (1433/2006). Asetuksella tarkistetaan 1.3.2007 voimaan tulevan Patentti- ja rekisterihallituksen suoritteista perittävistä maksuista annetun lain muutoksen (75/2007) mukaisesti suoriteryhmämäärittely ja omakustannusarvosta poikkeavien suoritteiden luokittelu. Lisäksi suoritteiden ryhmittelyssä toteutetaan teknisluonteisia tarkistuksia. Asetus tulee voimaan 1.3.2007 ja on voimassa vuoden 2009 loppuun. (KTM hallitusneuvos Timo Pekkarinen 160 63566)

Valtion ydinjätehuoltorahaston vuoden 2006 tilinpäätöksen vahvistaminen ja voiton tuloutus. Varautumisrahaston tilikauden tuottojäämä 43 008 100,55 euroa tuloutetaan ydinenergialain mukaisesti siten, että se käytetään ydinjätehuoltovelvollisten rahasto-osuuksien lisäykseksi siinä suhteessa, kuin vastaavat rahasto-osuudet ovat kalenterivuoden aikana olleet kyseisen rahaston varoina. Ydinjätehuoltovelvollisia ovat ydinenergialain mukaan Fortum Power and Heat Oy, Teollisuuden Voima Oy ja Valtion teknillinen tutkimuskeskus. Rahaston tilikauden kulujäämä 29 809,31 euroa vähennetään rahaston pääomasta. Tilikauden tuottojäämä 95 490,81 euroa siirretään rahaston pääomaan käytettäväksi ydinenergialaissa säädettyyn tarkoitukseen vuonna 2007. Valtion ydinjätehuoltorahaston taseen loppusumma tilikauden päättyessä oli noin 1,5 miljardia euroa. (KTM vanhempi hallitussihteeri Minna Hyttinen 160 64799)

Enon kunnan omistamaa vanhainkotia koskevan valtionosuuden palauttaminen. Enon kuntaa ei määrätä palauttamaan valtionosuutta vastaavaa suhteellista osaa omaisuuden käyvästä arvosta valtiolle sen johdosta, että kunta on luovuttanut Hopearanta -nimisen vanhainkodin kokonaan itse omistamalleen Enon Kehitysyhtiö Oy:lle. Päätöksen ehtona on, että omaisuus toimii luovutuksen jälkeen ilmoitusasiakirjojen mukaisesti edelleen vanhusten hoitolaitoksena eli sen käyttötarkoitus ei muutu. Jos Enon Kehitysyhtiö Oy:n omistus tai luovutetun omaisuuden käyttötarkoitus myöhemmin muuttuu, Enon kunnan tulee tehdä muutoksesta sosiaali- ja terveydenhuollon suunnittelusta ja valtionosuudesta annetun lain 30 §:n mukainen ilmoitus sosiaali- ja terveysministeriöön. (STM hallitusneuvos Lauri Pelkonen 160 74113)

HALLITUKSEN NEUVOTTELUT

HALLINNON JA ALUEKEHITYKSEN MINISTERITYÖRYHMÄ 22.2.2007

Poliisin hallintorakenteen kehittäminen

Hallinnon ja aluekehityksen ministerityöryhmä käsitteli torstaina 22. helmikuuta poliisin hallintorakenteen kehittämistyöryhmän väliraporttia. Ministerityöryhmä päätti osaltaan seuraavasta linjauksesta:

Poliisilaitosjako toteutetaan kansalaisten peruspalvelujen ja poliisin toiminnallisten tarpeiden turvaamiseksi koko maassa, myös harvaan asutuilla alueilla. Poliisilaitosjaosta tulisi tehdä päätös lähtökohtaisesti asiaa valmistelleen, sisäasiainministeriön asettaman työryhmän esitysten pohjalta siten, että muodostetaan nykyistä suurempia, itsenäiseen poliisitoimintaan, resurssien joustavaan käyttöön ja toiminnan painottamiseen kykeneviä poliisilaitoksia, samalla johtamisrakenteita keventäen ja huomioiden annettavat lausunnot ja hallinnon ja aluekehityksen ministeriryhmän edellyttämät seuraavat selvitykset:

- selvitetään Kemi- Tornio- alueen pääpoliisiaseman sijainti, ottaen huomioon Ruotsissa Östernorbottenin läänin alueella poliisitoimintaa koskevat järjestelyt ja yhteistyö, sekä kuntien väestönkasvu
- selvitetään ruotsinkielienemmistöisen poliisiaseman perustamismahdollisuus Pohjanmaan rannikkoseudulle (erityisesti Närpiö, Mustasaari, Pietarsaari - alue), samalla tarkastellen Pohjanmaan suomenkielisten alueiden poliisiasemajakoa (erityisesti Kauhajoen aluekeskus)

- selvitetään ruotsinkielienemmistöisen poliisiaseman perustaminen Turunmaa- Raasepori - alueelle.

Poliisilaitoksia muodostettaessa on turvattava ruotsinkielisten palvelujen saatavuus. Valtioneuvoston päätös poliisilaitosjaosta tulisi tehdä vuoden 2007 ensimmäisellä vuosipuoliskolla. Uudistus pyritään saamaan voimaan 1.1.2009 lukien.

Poliisin hallintorakenteen uudistamista jatketaan siten, että se kohdistuu myös poliisin ylijohtoon, poliisin lääninjohtoihin, poliisin valtakunnallisiin yksiköihin ja Helsingin poliisilaitokseen. Tätä koskeva valmistelu tehdään vuoden 2007 loppuun mennessä.

Lisätietoja: valtiosihteeri Kari Salmi, sisäasiainministeriö, p. (09) 160 42802

LUOVUTETUT MIETINNÖT

Oikeusministeriön ja maa- ja metsätalousministeriön yhteinen maaseutuelinkeinojen muutoksenhakutyöryhmä luovutti 16.2.2007 mietintönsä oikeusministeriölle. Työryhmä ehdottaa, että maaseutuelinkeinojen valituslautakunta lakkautetaan ja sen käsittelemät asiat siirretään alueellisiin hallinto-oikeuksiin. Tarkoituksena on saattaa muutoksenhaku maaseutuelinkeinoasioissa yhtenäiseksi muun hallintoasioiden muutoksenhaun kanssa. Työryhmä selkeyttäisi myös muutoin maaseutuelinkeinoasioiden muutoksenhakujärjestelmää. Samalla korjattaisiin useita yksittäisiä voimassa olevien säännösten puutteita ja epäselvyyksiä. Työryhmän loppumietintö on osoitteessa www.om.fi/omtr20071.htm. Lisätietoja antavat työryhmän sihteeri, erityisasiantuntija Liisa Heikkilä, oikeusministeriö, p. (09) 160 67915 ja hallitusneuvos Esko Laurila, maa- ja metsätalousministeriö, p. (09) 160 53341.

Oikeusministeriön varallisuuskorotusta sakotuksissa selvittänyt työryhmä luovutti 21.2.2007 mietintönsä oikeusministeriölle. Työryhmä ehdottaa, että varallisuuskorotuksen tekemisestä päiväsakon rahamäärään luovutaan. Jos varallisuuskorotus säilytettäisiin, niin työryhmän mukaan sen käytännön toteuttamiseen liittyvät vaikeudet muodostuisivat jatkossa huomattaviksi. Omaisuuden arvostaminen käypään arvoon luotettavasti sakotustilanteessa olisi käytännössä hyvin vaikeaa. Varallisuustietojen arvioinnin vaikeus ja riittävien kontrollikeinojen puute niiden tarkistamiseksi olisivat omiaan lisäämään sakkovilppiä. Tämä vähentäisi sakotusjärjestelmän uskottavuutta ja hyväksyttävyyttä kansalaisten piirissä. Työryhmä toteaa, että vaikka varallisuuskorotus poistetaan, varallisuuden tuotto vaikuttaa edelleen sakon määrään, koska pääomatulot otetaan nykyiseen tapaan huomioon päiväsakon rahamäärään vaikuttavina tuloina. Mietintö on osoitteessa http://www.om.fi/1171362121650. Lisätietoja antaa työryhmän puheenjohtaja, lainsäädäntöneuvos Lena Andersson, oikeusministeriö, p. (09) 160 67725.

Valtiovarainministeriö julkaisi 16.2.2007 selvityksensä julkisen talouden liikkumavarasta ylijohtaja Jukka Pekkarisen johdolla. Julkisen talouden kestävyyden on arvioitu edellyttävän, että valtion, kuntien ja sosiaaliturvarahastojen yhteenlaskettu rahoitusylijäämä kohoaisi vuosikymmenen vaihteessa runsaaseen 4 prosenttiin bruttokansantuotteesta. Valtiovarainministeriössä tehdyn peruslaskelman mukaan Suomen julkinen talous ei täytä tätä kestävyyskriteeriä. Laskelman perustana ovat hallituksen viime syksynä hyväksymä Suomen vakausohjelman tarkistus sekä ministeriön joulukuun suhdannearvio. Ministeriön mukaan julkisen talouden pitkän ajan kestävyyttä voidaan tehokkaasti parantaa vahvistamalla taloudellista kasvua työllisyysastetta korottamalla ja rakenteellista työttömyyttä alentamalla. Myös työeläkerahastoinnin etupainotteinen lisääminen vahvistaisi tehokkaasti julkisen talouden kestävyyttä. Julkisten palvelujen tuottavuutta on niin ikään mahdollista parantaa.

Muistio on osoitteessa http://www.vm.fi/vm/fi/04_julkaisut_ja_asiakirjat/01_julkaisut/02_taloudelliset_katsaukset/20070131Talous/name.jsp. Lisätietoja antaa kansantalousosaston ylijohtaja Jukka Pekkarinen, p. (09) 160 33191.

Kolme yliopistojen rakenteellista kehittämistä koskevaa selvitystä luovutettiin 19.2.2007 opetusministeri Antti Kalliomäelle. Korkeakoulujen rakenteellinen kehittäminen perustuu valtioneuvoston vuonna 2005 tekemään päätökseen julkisen tutkimusjärjestelmän rakenteiden kehittämisestä ja opetusministeriön vuonna 2006 tekemään periaatelinjaukseen suomalaisen korkeakouluverkon kehittämisestä.

Joensuun ja Kuopion yliopistoista muodostuvaa yhteistä toimintarakennetta valmisteltiin professori Reijo Vihkon johdolla. Yhteistyömallin suunnitteluryhmä esittää, että Joensuun yliopistosta ja Kuopion yliopistosta muodostetaan liittoyliopisto. Syntyvä yliopisto olisi yksi Suomen johtavista tiedeyliopistoista, jonka tavoitteena on paikka maailman 200 johtavan yliopiston joukossa. Suunnitteluryhmän mukaan liittoyliopiston johtoryhmä voitaisiin perustaa jo keväällä 2007 ja liittoyliopisto voisi aloittaa toimintansa kokonaisuudessaan vuonna 2010. Tämä nopea aikataulu edellyttää lainsäädännön pikaista valmistelua, riittävää ja pitkäjänteistä resursointia ja hyvää yhteistyötä Joensuun ja Kuopion yliopistojen sekä opetusministeriön välillä. Selvitys on osoitteessa http://www.minedu.fi/OPM/Julkaisut/2007/Ita-Suomen_yliopisto_-_tulevaisuuden_yliopisto_ajassa.html?lang=fi. Lisätietoja antaa suunnitteluryhmän puheenjohtaja, professori Reijo Vihko, p. 040 507 7247.

Valtiosihteeri Raimo Sailaksen johdolla työskennellyt selvitysryhmä ehdottaa Teknillisen korkeakoulun, Helsingin kauppakorkeakoulun ja Taideteollisen korkeakoulun yhdistymistä uudeksi yliopistoksi. Suunnitteluryhmä esittää vahvoja toimenpiteitä, jotta tarjolla olevat mahdollisuudet voitaisiin hyödyntää tehokkaasti ja tiiviillä aikataululla. Nämä merkitsevät em. yliopistojen yhdistämistä uudeksi teknisten tieteiden, kauppatieteiden ja taideteollisen alan yliopistoksi, joka pystyy kilpailemaan kansainvälisellä tasolla sekä huippututkijoista että lahjakkaimmista opiskelijoista. Toimenpiteiden toteuttamista varten luodaan opetusministeriön johdolla projektiorganisaatio heti hallitusohjelmapäätösten jälkeen. Projektille muodostettaisiin johtoryhmä, joka koostuu valtiovallan ja elinkeinoelämän edustajista sekä kolmen perustajayliopiston rehtoreista ja muista tarvittavista asiantuntijoista. Yliopisto aloittaisi toimintansa 1.1.2009. Selvitys on osoitteessa http://www.minedu.fi/OPM/Julkaisut/2007/tkk_hkkk_taik_yhdistyminen?lang=fi. Lisätietoja antavat valtiosihteeri Raimo Sailas, p. (09) 160 33000, rehtori Matti Pursula, Teknillinen korkeakoulu, p. (09) 451 2000, rehtori Eero Kasanen, Helsingin kauppakorkeakoulu, p. (0) 431 38200, rehtori Yrjö Sotamaa, Taideteollinen korkeakoulu, p. (09) 756 30200 ja professori Turo Virtanen, pääsihteeri, p. (09) 1912 4824

Varatuomari Markku Linnan johtama suunnitteluryhmä esittää Turun yliopiston ja Turun kauppakorkeakoulun liittymistä yhteiseen yliopistokonsortioon itsenäisinä yliopistoina. Esitetyssä mallissa voidaan kytkeä akateeminen huippuosaaminen, elinkeinoelämä sekä innovaatiojärjestelmä keskinäiseen yhteistyöhön. Samalla parannetaan opiskelijoiden mahdollisuuksia valita entistä monipuolisemmin opetusohjelmansa. Toiminnan tehokkuutta parannetaan hallinnollista yhteistyötä lisäämällä ja päällekkäisyyksiä poistamalla. Ehdotuksena on myös, että konsortiosta saatujen kokemuksien pohjalta edetään kohti uudenlaista yliopistoa. Selvitys on osoitteessa http://www.minedu.fi/OPM/Julkaisut/2007/Turusta_tieteen_huippukeskittyma.html?lang=fi. Lisätietoja antavat varatuomari Markku Linna, suunnitteluryhmän puheenjohtaja, p. 0500 442 639, rehtori Keijo Virtanen, Turun yliopisto, p. 040 550 0404 ja rehtori Tapio Reponen, Turun kauppakorkeakoulu, p. 0500 525 887.

Liikenne- ja viestintäministeriön asettama kehäradan toteuttamisvaihtoehtoja selvittänyt työryhmä luovutti 16.2.2007 mietintönsä liikenne- ja viestintäministeri Susanna Huoviselle. Työryhmä esittää, että kehäradan rakennustyöt tulisi aloittaa vuonna 2008. Budjettirahoitus on työryhmän mielestä taloudellisesti tarkoituksenmukaisin malli radan rakentamiseen. Kustannusten jako valtion ja Vantaan kaupungin kesken tulisi työryhmän raportin mukaan toteuttaa siten, että valtion osuus olisi noin 70-75 prosenttia ja Vantaan noin 25-30 prosenttia. Työryhmä esittää, että valtio ja Vantaa tekevät alkuvuodesta 2007 kustannusjakoa ja radan varteen rakennettavia asemia koskevan aiesopimuksen. Mietintö on osoitteessa http://www.mintc.fi/oliver/upl588-LVM05_07.pdf. Lisätietoja antavat rakennusneuvos Mikko Ojajärvi, liikenne- ja viestintäministeriö, p. (09) 160 28574 tai 0400 438 520, Vantaan apulaiskaupunginjohtaja Martti Lipponen, p. (09) 8392 2033, kaupungininsinööri Urpo Vainio, Vantaan kaupunki, p. (09) 839 22427 tai 040 041 7968 ja investointijohtaja Kari Ruohonen (RHK), p. 020 751 5131.

Varhaiskasvatuksen neuvottelukunta luovutti 22.2.2007 väliraporttinsa peruspalveluministeri Liisa Hyssälälle. Raportissa esitetään varhaiskasvatukseen liittyviä toimenpideehdotuksia seuraavaan hallitusohjelmaan. Sosiaali- ja terveysministeriön johtama laaja-alainen neuvottelukunta on tuottanut väliraportin ja kolme jaostoraporttia, joissa kaikissa käsitellään varhaiskasvatuksen kehittämistarpeita. Väliraportissa esitetään mm., että lapsia ja perhettä koskevan palvelujärjestelmän kehittämisen on perustuttava ensisijaisesti lapsen ja perheen näkökulmiin ja lähtökohtana tulee olla lapsen etu ja hyvinvointi. Väliraportissa esitetään myös varhaiskasvatuspalvelujen kehittämistä monimuotoisemmiksi avoimien ja osaaikaisten varhaiskasvatuspalvelujen kautta. Myös työ- ja perhe-elämän yhteensovittamista tulee edistää ja pienten lasten tukijärjestelmää kehittää. Päivähoidon lainsäädännön uudistamista tulee jatkaa tekemällä varhaiskasvatus näkyväksi osaksi päivähoidon sisältöjä. Lainsäädännön uudistamista pidetään tärkeänä myös esimerkiksi päivähoidon henkilöstöön, henkilöstön ja lasten määrään, erityistä tukea tarvitsevien lasten palveluihin sekä varhaiskasvatussuunnitelman perusteisiin liittyen. Väliraportti on osoitteessa http://www.stm.fi/Resource.phx/publishing/documents/10441/index.htx. Lisätietoja antavat ylitarkastaja Tarja Kahiluoto, p. 050 380 6527 ja ylitarkastaja Kirsi Alila, p. 050 4638723, sosiaali- ja terveysministeriö.

Liikenne- ja viestintäministeriön esteetöntä viestintää seurannut työryhmä luovutti 20.2.2007 seurantaraporttinsa liikenne- ja viestintäministeriölle. Kohti esteetöntä viestintää -toimenpideohjelmalla on pyritty lisäämään tietoisuutta ikääntyneiden ja vammaisten ongelmista viestintäpalveluiden käyttäjinä. Alkuperäisen toimintasuunnitelman ehdotuksista ainoastaan mahdollisuus käyttää hätänumeroa 112 myös tekstiviestillä ei vielä ole toteutunut. Työryhmä kiirehtiikin järjestelmän käyttöönottoa ja korostaa, että palvelun käyttö ei saisi edellyttää vammaisten ennakkorekisteröitymistä palvelun käyttäjäksi. Myös digitaaliseen televisiotoimintaan siirtyminen vaatii seurantaa ikääntyneiden ja vammaisten käyttäjien kannalta. Televisiolaitteiden ja palvelujen esteettömyydestä on huolehdittava. Liikenne- ja viestintäministeriö on asettanut uuden työryhmän jatkamaan esteettömyystyötä. Seurantaraportti on osoitteessa http://www.mintc.fi/oliver/upl594-Seurantaraportti.pdf. Lisätietoja antavat neuvotteleva virkamies Laura Vilkkonen, p. (09) 160 28391, 040 500 0817 ja neuvotteleva virkamies Rainer Salonen, p. (09) 160 28395, liikenne- ja viestintäministeriö.

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.