Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Oikaisu valtioneuvoston viikkoon nro 49/2006

Laki verohallintolain muuttamisesta (HE 189/2006 vp). Verohallintolakia muutetaan siten, että Verohallitus voi nykyistä laajemmin siirtää määräyksellään tietyn verovelvollisten ryhmän verotusta koskevan toimivallan toiselle verovirastolle. Verohallituksen määräys voi koskea kaikkia julkisesti noteerattuja yhtiöitä. Määräys voi koskea myös tietyn verovelvollisten ryhmän verotusta, jos verotus edellyttää erityistä asiantuntemusta tai jos verotusta koskevan toimivallan siirto on tarpeen verohallinnon töiden ja tehtävien tasaisen jakautumisen edistämiseksi. Lakiin lisätään samalla säännös Konserniverokeskuksesta. Jos Konserniverokeskus on toimivaltainen viranomainen, toimivaltaisena hallinto-oikeutena on Helsingin hallinto-oikeus. Suurten yritysten ja konsernien verotuksen keskittämistä verohallinnon muista yksiköistä Konserniverokeskukseen jatketaan. Myös osa pääkaupunkiseudun verotustehtävistä siirretään muualla maassa oleviin verovirastoihin. Käytännössä siirto koskee lähinnä tavallisten palkansaajien ja eläkeläisten verotusta. Myös yhdistysten ja säätiöiden verotusta voidaan siirtää. Muutos parantaa edellytyksiä hoitaa verotustehtävät nykyistä pienemmällä henkilömäärällä. Laki tulee voimaan 1.1.2007. (VM neuvotteleva virkamies Helena Ikonen 160 33161)

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.